EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:148:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 148, 8 czerwca 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 148

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 66
8 czerwca 2023


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2023/1116 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu w odniesieniu do Porozumienia w sprawie subsydiów dla rybołówstwa

1

 

 

TŁUMACZENIE – Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu Porozumienie w sprawie subsydiów dla rybołówstwa

3

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1117 z dnia 12 stycznia 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi dotyczące rodzaju i charakteru informacji wymienianych przez właściwe organy państw członkowskich pochodzenia i przyjmujących państw członkowskich ( 1 )

10

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1118 z dnia 12 stycznia 2023 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki, na których kolegia organów nadzoru wykonują swoje zadania ( 1 )

17

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1119 z dnia 12 stycznia 2023 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne na potrzeby stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do standardowych formularzy, szablonów i procedur do celów wymiany informacji między właściwymi organami państw członkowskich pochodzenia i przyjmujących państw członkowskich ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1120 z dnia 7 maja 2023 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „APESIN Handaktiv” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 ( 1 )

36

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1121 z dnia 1 czerwca 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht” (ChOG)]

44

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1122 z dnia 7 czerwca 2023 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

45

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1123 z dnia 7 czerwca 2023 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037

84

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2023 Komitetu ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia listy osób, które chcą i są w stanie pełnić rolę eksperta, oraz przyjęcia regulaminu wewnętrznego zespołu ekspertów [2023/1124]

121

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 ( Dz.U. L 435 z 6.12.2021 )

130

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Rady (UE) 2022/542 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/112/WE i (UE) 2020/285 w zakresie stawek podatku od wartości dodanej ( Dz.U. L 107 z 6.4.2022 )

131

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top