EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:148:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 148, 8 juni 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 148

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

66 årgången
8 juni 2023


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2023/1116 av den 25 maj 2023 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, vad gäller avtalet om fiskesubventioner

1

 

 

ÖVERSÄTTNING – Protokoll om ändring av Marrakechavtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen Avtal om fiskesubventioner

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1117 av den 12 januari 2023 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kraven för typen och arten av den information som ska utbytas av behöriga myndigheter i hem- och värdmedlemsstater ( 1 )

10

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1118 av den 12 januari 2023 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som närmare fastställer villkoren för hur rapportören fullgör sina uppgifter ( 1 )

17

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1119 av den 12 januari 2023 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller standardformulär, mallar och förfaranden för informationsutbyte mellan hem- och värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1120 av den 7 maj 2023 om beviljande av ett unionsgodkännande för den enstaka biocidprodukten APESIN Handaktiv i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1121 av den 1 juni 2023 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [”Nordhessische Ahle Wurscht/Nordhessische Ahle Worscht” (SGB)]

44

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1122 av den 7 juni 2023 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1036

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1123 av den 7 juni 2023 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1037

84

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2023 av kommittén för handel och hållbar utveckling enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap av den 1 mars 2023 om upprättande av förteckningen över personer som är villiga och har möjlighet att fungera som experter, och antagande av arbetsordningen för expertpanelen [2023/1124]

121

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top