EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:148:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 148, 8. června 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 148

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Ročník 66
8. června 2023


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2023/1116 ze dne 25. května 2023 o uzavření Protokolu, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše, pokud jde o Dohodu o subvencích na rybolov, jménem Evropské unie

1

 

 

Protokol, kterým se mění dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše Dohoda o subvencích na rybolov

3

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1117 ze dne 12. ledna 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky na druh a povahu informací vyměňovaných příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu ( 1 )

10

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1118 ze dne 12. ledna 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podmínky, za nichž kolegia orgánů dohledu vykonávají své úkoly ( 1 )

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1119 ze dne 12. ledna 2023, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro sdílení informací mezi příslušnými orgány domovského a hostitelského členského státu ( 1 )

29

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1120 ze dne 7. května 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „APESIN Handaktiv“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ( 1 )

36

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1121 ze dne 1. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht“ (CHZO))

44

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1122 ze dne 7. června 2023, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

45

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1123 ze dne 7. června 2023, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037

84

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj podle Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství č. 1/2023 ze dne 1. března 2023 o sestavení seznamu osob, které jsou ochotny a schopny působit jako odborníci, a o schválení jednacího řádu panelu odborníků [2023/1124]

121

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady (EU) 2023/1059 ze dne 25. května 2023 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve specializovaném výboru pro koordinaci sociálního zabezpečenízřízeném Dohodou o obchodu a spoluprácimezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé,pokud jde o určení finanční instituce, která má sloužit jako referenční institucepro stanovení sazby úroku z prodlení a směnného kurzu pro přepočet měn,jakož i data, ke kterému je třeba stanovitkurzy pro přepočet měn ( Úř. věst. L 142, 1.6.2023 )

130

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1440 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 284/2013, pokud jde o informace, které mají být předloženy o přípravcích na ochranu rostlin, a zvláštní požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin obsahujících mikroorganismy ( Úř. věst. L 227, 1.9.2022 )

131

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2022/1439 ze dne 31. srpna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 283/2013, pokud jde o informace, které mají být předloženy o účinných látkách, a zvláštní požadavky na údaje o mikroorganismech ( Úř. věst. L 227, 1.9.2022 )

132

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/608 ze dne 17. března 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761 a (EU) 2020/1988, pokud jde o režim správy některých celních kvót v návaznosti na dohodu mezi Evropskou unií a Novým Zélandem v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ( Úř. věst. L 80, 20.3.2023 )

133

 


 

(1)   Text s významem pro EHP.

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top