EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:148:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 148, 8 juni 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 148

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
8 juni 2023


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2023/1116 van de Raad van 25 mei 2023 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, wat betreft de Overeenkomst inzake visserijsubsidies

1

 

 

VERTALING — Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie Overeenkomst inzake visserijsubsidies

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1117 van de Commissie van 12 januari 2023 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de vereisten voor het soort en de aard van de informatie die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst moeten uitwisselen ( 1 )

10

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1118 van de Commissie van 12 januari 2023 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de voorwaarden waaronder colleges van toezichthouders hun taken uitoefenen ( 1 )

17

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1119 van de Commissie van 12 januari 2023 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot standaardformulieren, templates en procedures voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van herkomst en van ontvangst ( 1 )

29

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1120 van de Commissie van 7 mei 2023 tot verlening van een toelating van de Unie voor het uniek biocide “APESIN Handaktiv” overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

36

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1121 van de Commissie van 1 juni 2023 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht” (BGA))

44

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1122 van de Commissie van 7 juni 2023 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of van ander gelegeerd staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad

45

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1123 van de Commissie van 7 juni 2023 tot instelling van een definitief compenserend recht op bepaalde warmgewalste platte producten van ijzer, van niet-gelegeerd staal of ander gelegeerd staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EU) 2016/1037 van het Europees Parlement en de Raad

84

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit nr. 1/2023 van het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap van 1 maart 2023 betreffende de vaststelling van de lijst van personen die bereid en in staat zijn om als deskundigen op te treden alsmede de vaststelling van het reglement van orde van het deskundigenpanel [2023/1124]

121

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2021/782 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers (herschikking) ( PB L 172 van 17.5.2021 )

130

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2023/407 van de Raad van 23 februari 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië ( PB L 56 I van 23.2.2023 )

131

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering ( PB L 178 van 2.7.2019 )

132

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top