EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:148:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 148, 2023 m. birželio 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 148

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. birželio 8d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2023 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas (ES) 2023/1116 dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis, kiek tai susiję su susitarimu dėl žuvininkystės subsidijų, sudarymo Europos Sąjungos vardu

1

 

 

VERTIMAS. Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutartis Susitarimas dėl žuvininkystės subsidijų

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. sausio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1117, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi informacijos, kuria turi keistis buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingos institucijos, rūšies ir pobūdžio reikalavimai ( 1 )

10

 

*

2023 m. sausio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/1118, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis priežiūros institucijų kolegijos vykdo savo užduotis ( 1 )

17

 

*

2023 m. sausio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1119, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/2034 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su buveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetentingų institucijų keitimosi informacija standartinėmis formomis, šablonais ir procedūromis ( 1 )

29

 

*

2023 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1120, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „APESIN Handaktiv“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas ( 1 )

36

 

*

2023 m. birželio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1121, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht“ (SGN))

44

 

*

2023 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1122, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 11 straipsnio 2 dalį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno nustatomas galutinis antidempingo muitas

45

 

*

2023 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/1123, kuriuo, atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 18 straipsnį, tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės plokštiems karštojo valcavimo produktams iš geležies, nelegiruotojo plieno ar kito legiruotojo plieno nustatomas galutinis kompensacinis muitas

84

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

2023 m. kovo 1 d. Prekybos ir darnaus vystymosi komiteto, įsteigto pagal Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimą, sprendimas Nr. 1/2023 dėl asmenų, norinčių ir galinčių būti ekspertais, sąrašo sudarymo ir ekspertų kolegijos darbo tvarkos taisyklių priėmimo [2023/1124]

121

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top