EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:317:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 317, 1 października 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 317

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
1 października 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1361 z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 w odniesieniu do niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Malus domestica, pochodzących z Serbii, i niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi, pochodzących z Nowej Zelandii

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1362 z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1213 w odniesieniu do środków fitosanitarnych do celów wprowadzania na terytorium Unii niektórych roślin przeznaczonych do sadzenia gatunków Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg i Acer shirasawanum Koidzumi, pochodzących z Nowej Zelandii

5

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1363 z dnia 30 września 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków świń (posiadacz zezwolenia: Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1364 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie legalnych dróg uzyskania ochrony w UE: promowanie przesiedleń, przyjmowania ze względów humanitarnych i innych uzupełniających dróg migracji

13

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1365 z dnia 23 września 2020 r. dotyczące współpracy państw członkowskich w zakresie operacji prowadzonych przez statki należące do podmiotów prywatnych lub przez nie eksploatowane w celach poszukiwawczo-ratowniczych

23

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2020/1366 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unijnego mechanizmu na potrzeby zapewnienia gotowości i zarządzania kryzysami związanymi z migracją (plan gotowości do reagowania w obszarze migracji i na wypadek kryzysu migracyjnego)

26

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości) ( Dz.U. L 172 z 26.6.2019 )

39

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej ( Dz.U. L 315 z 5.12.2019 )

40

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top