EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:317:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 317, 1 oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 317

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången
1 oktober 2020


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1361 av den 30 september 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Malus domestica med ursprung i Serbien samt vissa växter för plantering av Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg och Acer shirasawanum Koidzumi med ursprung i Nya Zeeland

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1362 av den 30 september 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1213 vad gäller växtskyddsåtgärder för införsel till unionen av vissa växter för plantering av Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg och Acer shirasawanum Koidzumi med ursprung i Nya Zeeland

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1363 av den 30 september 2020 om godkännande av ett preparat av Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 som fodertillsats för svinarter (innehavare av godkännandet: Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

 

REKOMMENDATIONER

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2020/1364 av den 23 september 2020 om lagliga vägar till skydd i EU: att främja vidarebosättning, inresa av humanitära skäl och andra kompletterande vägar

13

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2020/1365 av den 23 september 2020 om samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller insatser som utförs av fartyg som ägs eller används av privata enheter för sök- och räddningsverksamhet

23

 

*

Kommissionens rekommendation (EU) 2020/1366 av den 23 september 2020 om en EU-mekanism för beredskap och hantering av kriser med anknytning till migration (beredskaps- och krisplan för migration)

26

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG ( EUT L 94, 28.3.2014 )

39

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG ( EUT L 94, 28.3.2014 )

40

 

*

Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1292 av den 15 september 2020 om åtgärder för att förhindra introduktion i unionen av Agrilus planipennis Fairmaire från Ukraina och om ändring av bilaga XI till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 ( EUT L 302, 16.9.2020 )

41

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top