EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:317:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 317, 1 октомври 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 317

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 63
1 октомври 2020 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1361 на Комисията от 30 септември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 по отношение на определени растения за засаждане от вида Malus domestica с произход от Сърбия и определени растения за засаждане от видовете Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg и Acer shirasawanum Koidzumi с произход от Нова Зеландия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1362 на Комисията от 30 септември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1213 по отношение на фитосанитарните мерки за въвеждането в Съюза на определени растения за засаждане от видовете Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg и Acer shirasawanum Koidzumi с произход от Нова Зеландия

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1363 на Комисията от 30 септември 2020 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 като фуражна добавка за всички видове свине (притежател на разрешението Chr. Hansen A/S) ( 1 )

10

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (EC) 2020/1364 на Комисията от 23 септември 2020 година относно законните пътища за закрила в ЕС: насърчаване на презаселването, хуманитарния прием и допълнителни други възможности

13

 

*

Препоръка (ЕС) 2020/1365 на Комисията от 23 септември 2020 година относно сътрудничеството между държавите членки във връзка с операции, извършвани от плавателни съдове, притежавани или експлоатирани от частни субекти с цел дейности по търсене и спасяване

23

 

*

Препоръка (ЕС) 2020/1366 на Комисията от 23 септември 2020 година относно механизъм на ЕС за подготвеност и управление на кризи в областта на миграцията (Подробен план за подготвеност и кризи в областта на миграцията)

26

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях ( Официален вестник на Европейските общности L 61 от 3 март 1997 г. ) (Специално издание на български език, глава 15, том 3, стр. 239)

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top