EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:327:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 327, 2 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 327

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
2 december 2016


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties ( 1 )

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2103 van de Commissie van 21 november 2016 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Burrata di Andria (BGA))

16

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2104 van de Commissie van 21 november 2016 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Vale of Evesham Asparagus (BGA))

18

 

*

Verordening (EU) 2016/2105 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 794/2004 wat betreft de formulieren die moeten worden gebruikt voor de aanmelding van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector

19

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2106 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 884/2014 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van specerijen uit Ethiopië, grondnoten uit Argentinië en hazelnoten uit Azerbeidzjan en tot wijziging van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van gedroogde vijgen en hazelnoten uit Turkije en grondnoten uit India ( 1 )

44

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2107 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 669/2009 wat betreft de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles op de invoer worden onderworpen ( 1 )

50

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2108 van de Commissie van 1 december 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

57

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/2109 van de Commissie van 1 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad teneinde nieuwe soorten en de botanische naam van de soort Lolium × boucheanum Kunth op te nemen ( 1 )

59

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU, Euratom) 2016/2110 van de Raad van 28 november 2016 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door de Helleense Republiek

76

 

*

Besluit (EU) 2016/2111 van de Raad van 28 november 2016 tot benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers voor België

77

 

*

Besluit (GBVB) 2016/2112 van de Raad van 1 december 2016 tot wijziging van Besluit 2014/401/GBVB betreffende het satellietcentrum van de Europese Unie

78

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2113 van de Commissie van 30 november 2016 inzake de goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten betreffende de door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) gefinancierde uitgaven in het laatste jaar van uitvoering van de Elfpo-programmeringsperiode 2007-2013 (16 oktober 2014-31 december 2015) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 7690)

79

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2114 van de Commissie van 30 november 2016 betreffende de vaststelling van kwantitatieve beperkingen en de toewijzing van quota voor stoffen die worden gereguleerd krachtens Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2017 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2016) 7715)

92

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2016/2115 van de Commissie van 1 december 2016 betreffende de monitoring van de aanwezigheid van Δ9-tetrahydrocannabinol, de precursoren ervan en andere cannabinoïden in levensmiddelen ( 1 )

103

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top