EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:070:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 070, 11 maart 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2014.070.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 70

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

57e jaargang
11 maart 2014


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 224/2014 van de Raad van 10 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 225/2014 van de Commissie van 28 februari 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Höri Bülle (BGA))

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 226/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Umbria (BOB)]

12

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 227/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Hořické trubičky (BGA)]

14

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 228/2014 van de Commissie van 10 maart 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 601/2006 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen, wat het formaat en de procedure voor de toezending van gegevens betreft

16

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 229/2014 van de Commissie van 10 maart 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

18

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2014/38/EU van de Commissie van 10 maart 2014 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de strijd tegen geluidshinder (1)

20

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit 2014/125/GBVB van de Raad van 10 maart 2014 houdende wijziging van Besluit 2013/798/GBVB betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek

22

 

 

2014/126/GBVB

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité EU-operatiecentrum/1/2014 van 27 februari 2014 betreffende de benoeming van het hoofd van het operatiecentrum van de EU voor de in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid uitgevoerde missies en operatie in de Hoorn van Afrika

27

 

 

2014/127/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 7 maart 2014 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wat betreft de gegevens voor China in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit de invoer in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paarden is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 1386)  (1)

28

 

 

2014/128/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 10 maart 2014 betreffende de goedkeuring van de „E-Light”-dimlichtmodule met lichtdioden als innoverende technologie ter beperking van de CO2-emissies van personenauto’s uit hoofde van Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad (1)

30

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2014/119/GBVB van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (PB L 66 van 6.3.2014)

35

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 208/2014 van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (PB L 66 van 6.3.2014)

36

 

*

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft (PB L 157 van 15.6.2011)

37

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top