EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:070:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 070, 11 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.070.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 70

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
11 март 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 224/2014 на Съвета от 10 март 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 225/2014 на Комисията от 28 февруари 2014 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Höri Bülle (ЗГУ)]

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 226/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Umbria (ЗНП)]

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 227/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Hořické trubičky (ЗГУ)]

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 228/2014 на Комисията от 10 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 601/2006 за прилагане на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на формата и процедурата за предаване на данни

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 229/2014 на Комисията от 10 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/38/ЕС на Комисията от 10 март 2014 година за изменение на приложение III към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивото на допустимо шумово замърсяване (1)

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/125/ОВППС на Съвета от 10 март 2014 година за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

22

 

 

2014/126/ОВППС

 

*

Решение на Комитета по политика и сигурност Оперативен център на ЕС/1/2014 от 27 февруари 2014 година относно назначаването на ръководител на Оперативния център на ЕС за мисиите и операцията по линия на общата политика за сигурност и отбрана в региона на Африканския рог

27

 

 

2014/127/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Китай в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер C(2014) 1386)  (1)

28

 

 

2014/128/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 март 2014 година за одобряване на светодиодния модул E-Light за къси светлини като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1)

30

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (ОВ L 66, 6.3.2014 г.)

35

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 66, 6.3.2014 г.)

36

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top