EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:070:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 070, 11. märts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.070.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 70

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
11. märts 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 224/2014, 10. märts 2014, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 225/2014, 28. veebruar 2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Höri Bülle (KGT)]

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 226/2014, 7. märts 2014, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Umbria (KPN)]

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 227/2014, 7. märts 2014, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Hořické trubičky (KGT)]

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 228/2014, 10. märts 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 601/2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta seoses andmete edastamise vormi ja korraga

16

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 229/2014, 10. märts 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

18

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2014/38/EL, 10. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ III lisa seoses mürareostusega (1)

20

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2014/125/ÜVJP, 10. märts 2014, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

22

 

 

2014/126/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus Eu operations centre/1/2014, 27. veebruar 2014, Aafrika Sarvel läbi viidavate ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide ja operatsioonide jaoks loodud ELi operatsioonide keskuse juhataja ametisse nimetamise kohta

27

 

 

2014/127/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 7. märts 2014, millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Hiina kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud importida liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1386 all)  (1)

28

 

 

2014/128/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 10. märts 2014, millega lubatakse kasutada valgusdioodidega lähitulemoodulit „E-light” kui uuenduslikku tehnoloogiat sõiduautode CO2-heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (1)

30

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsuse 2014/119/ÜVJP (teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas) parandus (ELT L 66, 6.3.2014)

35

 

*

Nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määruse (EL) nr 208/2014 (teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas) parandused (ELT L 66, 6.3.2014)

36

 

*

Komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja sektoriga) parandused (ELT L 157, 15.6.2011)

37

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top