EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:070:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 070, 11. maaliskuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.070.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 70

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
11. maaliskuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 224/2014, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 225/2014, annettu 28 päivänä helmikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Höri Bülle (SMM))

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 226/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Umbria (SAN)]

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 227/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suuren muutoksen hyväksymisestä [Hořické trubičky (SMM)]

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 228/2014, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 täytäntöönpanosta tietojen toimittamismuodon ja -menettelyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 601/2006 muuttamisesta

16

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 229/2014, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

18

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2014/38/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY liitteen III muuttamisesta meluhaittojen osalta (1)

20

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2014/125/YUTP, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/798/YUTP muuttamisesta

22

 

 

2014/126/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EU:n operaatiokeskus/1/2014, annettu 27 päivänä helmikuuta 2014, EU:n operaatiokeskuksen johtajan nimittämisestä Afrikan sarvessa toteutettavia yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioita varten

27

 

 

2014/127/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Kiinaa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden osien luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 1386)  (1)

28

 

 

2014/128/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, valodiodeihin perustuvan lähivalomoduulin ”E-Light” hyväksymisestä innovatiiviseksi teknologiaksi henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 nojalla (1)

30

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston päätökseen 2014/119/YUTP, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 66, 6.3.2014)

35

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) N:o 208/2014, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 66, 6.3.2014)

36

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 543/2011, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta (EUVL L 157, 15.6.2011)

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top