EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:070:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 070, 2014. gada 11. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.070.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 70

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 11. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 224/2014 (2014. gada 10. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 225/2014 (2014. gada 28. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Höri Bülle (AĢIN))

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 226/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Umbria (ACVN)]

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 227/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Hořické trubičky (AĢIN)]

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 228/2014 (2014. gada 10. marts), ar ko attiecībā uz datu nosūtīšanas formātu un procedūru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 601/2006, ar kuru īsteno Regulu (EK) Nr. 184/2005 par statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem

16

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 229/2014 (2014. gada 10. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2014/38/ES (2014. gada 10. marts), ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK III pielikumu attiecībā uz trokšņa piesārņojumu (1)

20

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/125/KĀDP (2014. gada 10. marts), ar ko groza Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

22

 

 

2014/126/KĀDP

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums ES Operāciju centrs/1/2014 (2014. gada 27. februāris), ar ko ieceļ vadītāju ES Operāciju centram saistībā ar kopējās drošības un aizsardzības politikas misijām un operāciju Āfrikas ragā

27

 

 

2014/127/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 7. marts), ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Ķīnu to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu sarakstā, no kurām atļauj Savienībā ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 1386)  (1)

28

 

 

2014/128/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 10. marts) par gaismas diožu tuvās gaismas moduļa E-Light apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju vieglo automobiļu CO2 emisiju samazināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (1)

30

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2014/119/KĀDP (2014. gada 5. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV L 66, 6.3.2014.)

35

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 208/2014 (2014. gada 5. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV L 66, 6.3.2014.)

36

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (OV L 157, 15.6.2011.)

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top