EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:303:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 303, 14 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

doi:10.3000/19770758.L_2013.303.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 303

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

56e jaargang
14 november 2013


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Kennisgevingsbrief van de Europese Unie aan de Zwitserse Bondsstaat van een naar aanleiding van de toetreding van Kroatië vereiste technische wijziging van bijlage I bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

1

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 1139/2013 van de Commissie van 11 november 2013 tot vaststelling van een verbod op de visserij op koolvis in Noorse wateren ten zuiden van 62° NB door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

2

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1140/2013 van de Commissie van 12 november 2013 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Riz de Camargue (BGA)]

4

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1141/2013 van de Commissie van 12 november 2013 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (BOB)]

6

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1142/2013 van de Commissie van 12 november 2013 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier betreffende een in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ingeschreven benaming [Chaource (BOB)]

8

 

*

Verordening (EU) nr. 1143/2013 van de Commissie van 13 november 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap met name ter opneming van een door Duitsland aan te wijzen veilingplatform (1)

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1144/2013 van de Commissie van 13 november 2013 houdende inschrijving van een benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Tepertős pogácsa (GTS))

17

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1145/2013 van de Commissie van 13 november 2013 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

24

 

 

BESLUITEN

 

 

2013/652/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 november 2013 betreffende de monitoring en rapportage van antimicrobiële resistentie bij zoönotische en commensale bacteriën (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7145)  (1)

26

 

 

2013/653/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 november 2013 betreffende financiële steun van de Unie voor een gecoördineerd controleplan voor de monitoring van antimicrobiële resistentie bij zoönoseverwekkers in 2014 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7289)

40

 

 

2013/654/EU

 

*

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 7491)  (1)

48

 

 

2013/655/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 13 november 2013 tot maandelijkse aanpassing van de aanpassingscoëfficiënten die van woensdag 1 augustus 2012 tot zaterdag 1 juni 2013 van toepassing zijn op de bezoldigingen van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Unie die in derde landen werkzaam zijn

52

 

 

III   Andere handelingen

 

 

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

*

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 311/13/COL van 17 juli 2013 tot wijziging van de lijst van punt 39 van deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de EER-overeenkomst waarin een lijst is vastgesteld van de grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die zijn erkend voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen en tot intrekking van Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 131/13/COL

56

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top