Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:303:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 303, 14 ta' Novembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.303.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 303

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
14 ta' Novembru 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Ittra ta’ notifika b’emenda teknika mill-Unjoni Ewropea lill-Konfederazzjoni Svizzera, minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja, għall-Anness I tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jipprovdi miżuri ekwivalenti għal dawk stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 2003/48/KEE tat-3 ta’ Ġunju 2003 dwar it-tassazzjoni ta’ dħul mit-tfaddil taħt forma ta’ ħlas ta’ mgħaxijiet

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1139/2013 tal-11 ta’ Novembru 2013 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-pollakkju iswed fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62° N minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Isvezja

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1140/2013 tat-12 ta’ Novembru 2013 li japprova emendi mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Riz de Camargue (IĠP)]

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1141/2013 tat-12 ta’ Novembru 2013 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (DPO)]

6

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1142/2013 tat-12 ta’ Novembru 2013 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Chaource (DPO)]

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1143/2013 tat-13 ta’ Novembru 2013 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1031/2010 dwar l-għażla taż-żmien, l-amministrazzjoni u aspetti oħra ta’ rkantar ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra skont id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità b’mod partikolari biex tiġi elenkata pjattaforma tal-irkant li għandha tiġi maħtura mill-Ġermanja ( 1 )

10

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1144/2013 tat-13 ta’ Novembru 2013 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tal-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti [Tepertős pogácsa (STG)]

17

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1145/2013 tat-13 ta’ Novembru 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

24

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/652/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Novembru 2013 dwar il-monitoraġġ u r-rapportar ta’ reżistenza antimikrobika f’batterji żoonotiċi u kommensali (notifikata bid-dokument C(2013) 7145)  ( 1 )

26

 

 

2013/653/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Novembru 2013 fir-rigward ta’ għajnuna finanzjarja tal-Unjoni lejn pjan ta’ kontroll koordinat għall-monitoraġġ tar-reżistenza antimikrobika fl-aġenti żoonotiċi fl-2014 (notifikata bid-dokument C(2013) 7289)

40

 

 

2013/654/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Novembru 2013 li temenda d-Deċiżjoni 2008/294/KE biex jiġu inklużi teknoloġiji tal-aċċess u baned tal-frekwenza addizzjonali għas-servizzi tal-komunikazzjoni mobbli fuq l-inġenji tal-ajru (servizzi MCA) (notifikata bid-dokument C(2013) 7491)  ( 1 )

48

 

 

2013/655/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Novembru 2013 li taġġusta kull xahar bejn l-1 ta’ Awwissu 2012 u l-1 ta’ Ġunju 2013 il-koeffiċjenti korrettivi li japplikaw għar-remunerazzjoniji tal-uffiċjali, l-aġenti temporanji u l-aġenti b’kuntratt tal-Unjoni Ewropea li jaħdmu f’pajjiżi terzi

52

 

 

III   Atti oħrajn

 

 

ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 311/13/COL tas-17 ta' Lulju 2013 li temenda l-lista miġbura fil-punt 39 tal-Parti 1.2 tal-Kapitolu I tal-Anness I tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea li jelenka l-postijiet ta’ spezzjoni fil-fruntiera fl-Islanda u fin-Norveġja miftiehma għal verifiki veterinarji fuq annimali ħajjin u prodotti tal-annimali minn pajjiżi terzi u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 131/13/COL

56

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top