Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:303:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 303, 14 november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.303.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 303

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
14 november 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Europeiska unionens skrivelse om anmälan till Schweiziska edsförbundet av en teknisk ändring, med anledning av Kroatiens anslutning, av bilaga I till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1139/2013 av den 11 november 2013 om förbud mot fiske efter gråsej i norska vatten söder om 62° N med fartyg som för svensk flagg

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1140/2013 av den 12 november 2013 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Riz de Camargue (SGB)]

4

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1141/2013 av den 12 november 2013 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (SUB)]

6

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1142/2013 av den 12 november 2013 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar [Chaource (SUB)]

8

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1143/2013 av den 13 november 2013 om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, särskilt för att förteckna en auktionsplattform som ska förordnas av Tyskland (1)

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1144/2013 av den 13 november 2013 om införande av en beteckning i registret över garanterade traditionella specialiteter (Tepertős pogácsa [GTS])

17

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1145/2013 av den 13 november 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

 

BESLUT

 

 

2013/652/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 november 2013 om övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier [delgivet med nr C(2013) 7145]  (1)

26

 

 

2013/653/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 november 2013 om finansiellt stöd från unionen till en samordnad kontrollplan för övervakning av antimikrobiell resistens hos zoonotiska smittämnen under 2014 [delgivet med nr C(2013) 7289]

40

 

 

2013/654/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 november 2013 om ändring av beslut 2008/294/EG i syfte att inbegripa ytterligare åtkomstteknik och frekvensband för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg [delgivet med nr C(2013) 7491]  (1)

48

 

 

2013/655/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 13 november 2013 om månatlig anpassning under perioden 1 augusti 2012–1 juni 2013 av justeringskoefficienterna för löner till Europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer

52

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 311/13/KOL av den 17 juli 2013 om ändring av förteckningen i kapitel I del 1.2 punkt 39 i bilaga I till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, över de gränskontrollstationer i Island och Norge som godkänts för veterinärkontroller av levande djur och animalieprodukter från tredjeländer och om upphävande av Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 131/13/KOL

56

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top