Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:303:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 303, 2013. gada 14. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.303.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 303

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 14. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Eiropas Savienības paziņojuma vēstule Šveices Konfederācijai par tehnisku grozījumu saistībā ar Horvātijas pievienošanos I pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju, ar ko nodrošina pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi tiem pasākumiem, kas noteikti Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvā 2003/48/EK par procentu ienākumu no uzkrājumiem aplikšanu ar nodokli

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1139/2013 (2013. gada 11. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Zviedrijas karoga kuģiem zvejot saidas Norvēģijas ūdeņos uz dienvidiem no 62° N

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1140/2013 (2013. gada 12. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Riz de Camargue (AĢIN)]

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1141/2013 (2013. gada 12. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (ACVN)]

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1142/2013 (2013. gada 12. novembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Chaource (ACVN)]

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1143/2013 (2013. gada 13. novembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo īpaši, lai pielikumā iekļautu izsoles platformu, kura jāieceļ Vācijai (1)

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1144/2013 (2013. gada 13. novembris), ar ko reģistrē jaunu nosaukumu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Tepertős pogácsa (GTĪ))

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1145/2013 (2013. gada 13. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

24

 

 

LĒMUMI

 

 

2013/652/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 12. novembris) par uzraudzību un ziņošanu attiecībā uz zoonotisko un komensālo baktēriju rezistenci pret antimikrobiālajiem līdzekļiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7145)  (1)

26

 

 

2013/653/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 12. novembris) par Savienības finansiālo atbalstu koordinētam kontroles plānam attiecībā uz mikrobu rezistences uzraudzību zoonožu ierosinātājos 2014. gadā (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7289)

40

 

 

2013/654/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2013. gada 12. novembris) par grozījumiem Lēmumā 2008/294/EK, iekļaujot papildu piekļuves tehnoloģijas un frekvenču joslas mobilo sakaru pakalpojumiem gaisa kuģos (MCA pakalpojumiem) (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 7491)  (1)

48

 

 

2013/655/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2013. gada 13. novembris), ar ko par katru mēnesi laika posmā no 2012. gada 1. augusta līdz 2013. gada 1. jūnijam pielāgo korekcijas koeficientus, ko piemēro trešās valstīs strādājošu Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam

52

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 311/13/COL (2013. gada 17. jūlijs), ar ko groza Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu I pielikuma I nodaļas 1.2. daļas 39. punktā iekļauto sarakstu, kurā norādīti Islandes un Norvēģijas robežkontroles punkti, kas ir apstiprināti veterinārajām pārbaudēm attiecībā uz dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no trešām valstīm, un ar ko atceļ EBTA Uzraudzības iestādes Lēmumu Nr. 131/13/COL

56

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top