Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:303:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 303, 14 ноември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.303.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 303

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
14 ноември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Уведомително писмо от Европейския съюз до Конфедерация Швейцария относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването на Хърватия, на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1139/2013 на Комисията от 11 ноември 2013 година за забрана на риболова на сайда в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на плавателни съдове под флага на Швеция

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1140/2013 на Комисията от 12 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Riz de Camargue (ЗГУ)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1141/2013 на Комисията от 12 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (ЗНП)]

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1142/2013 на Комисията от 12 ноември 2013 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Chaource (ЗНП)]

8

 

*

Регламент (ЕС) № 1143/2013 на Комисията от 13 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността по-специално с цел вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде определена от Германия (1)

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1144/2013 на Комисията от 13 ноември 2013 година за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Tepertős pogácsa (ХТСХ)]

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1145/2013 на Комисията от 13 ноември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/652/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 ноември 2013 година относно мониторинга и докладването на антимикробната резистентност на зоонозните и коменсалните бактерии (нотифицирано под номер C(2013) 7145)  (1)

26

 

 

2013/653/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 ноември 2013 година относно финансова помощ на Съюза за координиран план за контрол на антимикробната резистентност на причинителите на зоонози през 2014 г. (нотифицирано под номер C(2013) 7289)

40

 

 

2013/654/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 ноември 2013 година за изменение на Решение 2008/294/ЕО за включване на допълнителни технологии за достъп и радиочестотни ленти за мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) (нотифицирано под номер C(2013) 7491)  (1)

48

 

 

2013/655/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 13 ноември 2013 година за месечно адаптиране от 1 август 2012 г. до 1 юни 2013 г. на корекционните коефициенти, приложими спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз на служба в трети държави

52

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 311/13/COL от 17 юли 2013 година за изменение на списъка, посочен в точка 39 на част 1.2 на глава I от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство, в който са изброени граничните инспекционни пунктове в Исландия и Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и животински продукти с произход от трети държави, и за отмяна на Решение № 131/13/COL на Надзорния орган на ЕАСТ

56

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top