EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0052

Verordening (EG) nr. 52/2004 van de Commissie van 12 januari 2004 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

PB L 7 van 13.1.2004, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/52/oj

32004R0052

Verordening (EG) nr. 52/2004 van de Commissie van 12 januari 2004 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

Publicatieblad Nr. L 007 van 13/01/2004 blz. 0021 - 0023


Verordening (EG) nr. 52/2004 van de Commissie

van 12 januari 2004

tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1110/2003(4), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De invoerrechten in de sector granen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2348/2003 van de Commissie(5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2/2004(6).

(2) In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de invoerrechten 5 EUR per ton verschilt van het vastgestelde recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit verschil heeft zich voorgedaan. De in Verordening (EG) nr. 2348/2003 vastgestelde invoerrechten moeten derhalve worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij de gewijzigde Verordening (EG) nr. 2348/2003 worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 158 van 27.6.2003, blz. 1.

(3) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.

(4) PB L 158 van 27.6.2003, blz. 12.

(5) PB L 346 van 31.12.2003, blz. 54.

(6) PB L 1 van 3.1.2004, blz. 17.

BIJLAGE I

Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Berekeningselementen

(periode van 30 december 2003 tot en met 9 januari 2004)

1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:

Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 25,87 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 36,74 EUR/t.

3.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top