Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:007:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 7, 13. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 7
47. årgang
13. januar 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 48/2004 af 5. december 2003 om udarbejdelse af årlige EF-statistikker om stålindustrien for referenceårene 2003-2009 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 49/2004 af 12. januar 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 50/2004 af 9. januar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter, og om fravigelse af forordning (EF) nr. 2535/2001 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 51/2004 af 12. januar 2004 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 52/2004 af 12. januar 2004 om ændring af importtold for korn 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 53/2004 af 12. januar 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 hvad angår fællesskabstoldkontingenter og referencemængder for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Egypten 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 54/2004 af 12. januar 2004 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 vedrørende fællesskabstoldkontingenter og referencemængder for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Israel 30
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/107/EF af 5. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter 40
*Rådets direktiv 2003/123/EF af 22. december 2003 om ændring af direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater 41
*Kommissionens direktiv 2004/1/EF af 6. januar 2004 om ændring af direktiv 2002/72/EF for så vidt angår suspension af anvendelsen af azodicarbonamid som opblæsningsmiddel (1) 45

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2004/34/EC
*Kommissionens beslutning af 6. januar 2004 om ændring af beslutning 2003/828/EF for så vidt angår flytning af vaccinerede dyr fra beskyttelseszoner (meddelt under nummer K(2003) 5306) (1) 47
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top