EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:007:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 7, 13. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 7
47. vuosikerta
13. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 48/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, viitevuosia 2003—2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 49/2004, annettu 12 päivänä tammikuuta 2004, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7
*Komission asetus (EY) N:o 50/2004, annettu 9 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 51/2004, annettu 12 päivänä tammikuuta 2004, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista 20
Komission asetus (EY) N:o 52/2004, annettu 12 päivänä tammikuuta 2004, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 21
*Komission asetus (EY) N:o 53/2004, annettu 12 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön tariffikiintiöistä ja viitemääristä tietyille Egyptistä peräisin oleville maataloustuotteille 24
*Komission asetus (EY) N:o 54/2004, annettu 12 päivänä tammikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön tariffikiintiöistä ja viitemääristä tietyille Israelista peräisin oleville maataloustuotteille 30
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/107/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun neuvoston direktiivin 96/16/EY muuttamisesta 40
*Neuvoston direktiivi 2003/123/EY, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 90/435/ETY muuttamisesta 41
*Komission direktiivi 2004/1/EY, annettu 6 päivänä tammikuuta 2004, direktiivin 2002/72/EY muuttamisesta atsodikarbonamidin paisuteaineena käytön kieltämisen osalta (1) 45

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2004/34/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, päätöksen 2003/828/EY muuttamisesta suojavyöhykkeiltä tehtävien rokotettujen eläinten siirtojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 5306) (1) 47
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top