Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:012:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 12, 15 ta' Jannar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 12

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
15ta' Jannar 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

502 Sessjoni Plenarja tal-KESE fil-15 u s-16 ta' Ottubru 2014

2015/C 012/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-fraġilità tal-konsumaturi fil-kuntest tal-prattiki kummerċjali fis-suq intern” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

1

2015/C 012/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “In-nisa fix-xjenza” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

10

2015/C 012/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-iżvilupp tas-servizzi għall-familja biex ir-rata tal-impjiegi tiżdied u tiġi promossa l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fix-xogħol” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

16

2015/C 012/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-impatt tas-servizzi tan-negozju fl-industrija” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

23

2015/C 012/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva Ewropea taċ-Ċittadini “L-Ilma u s-sanità huma dritt tal-bniedem! L-ilma huwa ġid pubbliku, mhux komodità!”(COM(2014) 177 final) (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

33

2015/C 012/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-rwol tas-soċjetà ċivili fil-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-UE u l-Ġappun” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

39

2015/C 012/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Is-sitwazzjoni tas-soċjetà ċivili tal-Ukraina fil-kuntest tal-aspirazzjonijiet Ewropej tal-Ukraina” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

48


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

502 Sessjoni Plenarja tal-KESE fil-15 u s-16 ta' Ottubru 2014

2015/C 012/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Rapport dwar il-politika tal-kompetizzjoni għall-2013”(COM(2014) 249 final)

54

2015/C 012/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tixrid ta' dejta satellitari ta' osservazzjoni tad-Dinja għal għanijiet kummerċjali”COM(2014) 344 final – 2014/0176 (COD)

60

2015/C 012/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Ir-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar il-governanza tal-istrateġiji makroreġjonali”COM(2014) 284 final

64

2015/C 012/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 604/2013 rigward id-determinazzjoni tal-Istat Membru responsabbli biex jeżamina l-applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ta' minuri mhux akkumpanjati mal-ebda membru tal-familja, aħwa jew qraba legalment preżenti fi Stat Membru”(COM(2014) 382 final – 2014/0202 (COD))

69

2015/C 012/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007”(COM(2014) 180 final – 2014/0100 (COD))

75

2015/C 012/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Id-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni: Lejn Pjan Direzzjonali għat-twettiq ta' servizzi pan-Ewropej tal-informazzjoni, l-ippjanar u l-bejgħ ta' biljetti għall-ivvjaġġar multimodali”(SWD(2014) 194 final)

81

2015/C 012/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Era ġdida għall-avjazzjoni – Il-ftuħ tas-suq tal-avjazzjoni għall-użu ċivili ta' sistemi ta' inġenji tal-ajru ppilotati mill-bogħod b'mod sigur u sostenibbli”(COM(2014) 207 final)

87

2015/C 012/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – L-innovazzjoni u l-Ekonomija Blu: inwettqu l-potenzjal tal-ibħra u l-oċeani tagħna għall-impjiegi u t-tkabbir”(COM(2014) 254 final/2)

93

2015/C 012/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm dwar soluzzjonijiet ta' interoperabbiltà għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, in-negozji u ċ-ċittadini Ewropej (ISA2): L-interoperabbiltà bħala mezz għall-modernizzazzjoni tas-settur pubbliku”(COM/2014/0367 final – 2014/0185 (COD))

99

2015/C 012/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Evalwazzjoni tal-istrateġija tal-Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv”(COM(2014) 130 final)

105

2015/C 012/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tiffaċilita l-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq”(COM(2014) 476 final – 2014/0218 (COD))

115

2015/C 012/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar ċerti dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar Mediterran)”(COM(2014) 457 final – 2014/0213 COD)

116

2015/C 012/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f’ċerti karburanti likwidi (kodifikazzjoni)”(COM(2014) 466 final – 2014/0216 COD)

117


MT

 

Top