Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:012:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 12, 15. januar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 12

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
15. januar 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

EØSU's 502. plenarforsamling den 15. og 16. oktober 2014

2015/C 012/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forbrugernes sårbarhed over for forretningspraksis på det indre marked« (initiativudtalelse)

1

2015/C 012/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kvinder inden for videnskab« (initiativudtalelse)

10

2015/C 012/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Udvikling af familierelaterede tjenesteydelser for at øge beskæftigelsen og fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet« (initiativudtalelse)

16

2015/C 012/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Betydningen af erhvervstjenester i industrien« (initiativudtalelse)

23

2015/C 012/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen om det europæiske borgerinitiativ »Rent vand og sanitet er en menneskeret! Vand er et offentligt gode, ikke en råvare!««(COM(2014) 177 final) (initiativudtalelse)

33

2015/C 012/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Civilsamfundets rolle i frihandelsaftalen EU-Japan« (initiativudtalelse)

39

2015/C 012/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Det ukrainske civilsamfunds situation på baggrund af Ukraines europæiske ambitioner« (initiativudtalelse)

48


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

EØSU's 502. plenarforsamling den 15. og 16. oktober 2014

2015/C 012/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Beretning om konkurrencepolitikken 2013«COM(2014) 249 final

54

2015/C 012/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om formidling af jordobservationssatellitdata til kommercielle formål«COM(2014) 344 final — 2014/0176 (COD)

60

2015/C 012/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om forvaltningen af makroregionale strategier«COM(2014) 284 final

64

2015/C 012/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af uledsagede mindreårige uden familiemedlemmer, søskende eller slægtninge med lovligt ophold i en medlemsstat«COM(2014) 382 final — 2014/0202 (COD)

69

2015/C 012/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX (forordningen om offentlig kontrol) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007«COM(2014) 180 final — 2014/0100 (COD)

75

2015/C 012/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: En køreplan for levering af EU-dækkende tjenesteydelser inden for multimodal rejseinformation, rejseplanlægning og billetudstedelse«SWD(2014) 194 final

81

2015/C 012/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — En ny æra for luftfarten — Luftfartsmarkedet åbnes for civil anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer på en sikker og holdbar måde«COM(2014) 207 final

87

2015/C 012/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Innovation i den blå økonomi: indfrielse af havenes potentiale for vækst og beskæftigelse«COM(2014) 254 final/2

93

2015/C 012/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA2): Interoperabilitet som et middel til at modernisere den offentlige sektor«COM(2014) 367 final — 2014/0185 (COD)

99

2015/C 012/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Status over Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst«COM(2014) 130 final

105

2015/C 012/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser«COM(2014) 476 final — 2014/0218 (COD)

115

2015/C 012/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 af 13. december 2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet)«COM(2014) 457 final — 2014/0213 COD

116

2015/C 012/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer (Kodifikation)«COM(2014) 466 final — 2014/0216 (COD)

117


DA

 

Top