Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:012:TOC

Službeni list Europske unije, C 12, 15. siječnja 2015.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 12

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
15. siječnja 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

I.   Rezolucije, preporuke i mišljenja

 

MIŠLJENJA

 

Europski gospodarski i socijalni odbor

 

502. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 15. i 16. listopada 2014.

2015/C 012/01

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Osjetljivosti potrošača u odnosu na trgovinske prakse na jedinstvenom tržištu (samoinicijativno mišljenje)

1

2015/C 012/02

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Ženama u znanosti (samoinicijativno mišljenje)

10

2015/C 012/03

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Razvijanju uslužnih djelatnosti za obitelj s ciljem povećanja stope zaposlenosti i promicanja ravnopravnosti spolova na radnom mjestu (samoinicijativno mišljenje)

16

2015/C 012/04

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Utjecaju poslovnih usluga u industriji (samoinicijativno mišljenje)

23

2015/C 012/05

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije o europskoj građanskoj inicijativi „Voda i odvodnja su ljudsko pravo! Voda je javno dobro, a ne roba!”(COM(2014) 177 final) (samoinicijativno mišljenje)

33

2015/C 012/06

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Ulozi civilnog društva o sporazumu o slobodnoj trgovini između EU-a i Japana” (samoinicijativno mišljenje)

39

2015/C 012/07

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o položaju ukrajinskog civilnog društva u kontekstu europskih težnji Ukrajine (samoinicijativno mišljenje)

48


 

III.   Pripremni akti

 

EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR

 

502. plenarno zasjedanje EGSO-a održano 15. i 16. listopada 2014.

2015/C 012/08

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Izvješću Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Izvješće o politici tržišnog natjecanja 2013. [COM(2014) 249 final]

54

2015/C 012/09

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o širenju satelitskih podataka o promatranju Zemlje u komercijalne svrhe (COM(2014) 344 final – 2014/0176 (COD))

60

2015/C 012/10

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Izvješću Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o upravljanju makroregionalnim strategijama (COM(2014) 284 final)

64

2015/C 012/11

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 604/2013 u vezi s utvrđivanjem države članice odgovorne za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu maloljetnika bez pratnje čiji članovi obitelji, braća i sestre ili rođaci ne borave zakonito u državi članici (COM(2014) 382 final – 2014/0202 (COD))

69

2015/C 012/12

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba o službenim kontrolama) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (COM(2014) 180 final – 2014/0100 (COD))

75

2015/C 012/13

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Radnom dokumentu službi Komisije: Prema planu za pružanje usluga informiranja, planiranja i izdavanja karata za multimodalna putovanja unutar EU-a (SWD(2014) 194 final)

81

2015/C 012/14

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu i Vijeću – Nova era za zrakoplovstvo – Otvaranje zrakoplovnog tržišta za sigurnu i održivu civilnu uporabu daljinski upravljanih zrakoplovnih sustava COM(2014) 207 final

87

2015/C 012/15

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Inovacije u plavom gospodarstvu: korištenje potencijala naših mora i oceana za radna mjesta i rast (COM(2014) 254 final/2)

93

2015/C 012/16

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave, poduzetnike i građane (ISA2): Interoperabilnost kao sredstvo modernizacije javnog sektora (COM(2014) 367 final – 2014/0185 (COD))

99

2015/C 012/17

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Oboru regija – Provjera napretka strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast (COM(2014) 130 final)

105

2015/C 012/18

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (COM(2014) 476 final – 2014/0218 (COD))

115

2015/C 012/19

Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (COM(2014) 457 final – 2014/0213 COD)

116

2015/C 012/20

Mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima (kodifikacija) (COM(2014) 466 final – 2014/0216 COD)

117


HR

 

Top