Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:012:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 12, 15 januari 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 12

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
15 januari 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 

EESK:s 502:a plenarsession den 15–16 oktober 2014

2015/C 012/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Konsumenternas sårbarhet när det gäller affärsmetoder på den inre marknaden (yttrande på eget initiativ)

1

2015/C 012/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Kvinnor inom forskning (yttrande på eget initiativ)

10

2015/C 012/03

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Utveckling av hushållsnära tjänster för att höja sysselsättningsgraden och främja jämställdhet i arbetslivet (yttrande på eget initiativ)

16

2015/C 012/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Företagstjänsters inverkan på industrin (yttrande på eget initiativ)

23

2015/C 012/05

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen om det europeiska medborgarinitiativet ”Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara!”(COM(2014) 177 final) (yttrande på eget initiativ)

33

2015/C 012/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Det civila samhällets roll i frihandelsavtalet mellan EU och Japan (yttrande på eget initiativ)

39

2015/C 012/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Situationen för Ukrainas civila samhälle mot bakgrund av Ukrainas europeiska ambitioner (yttrande på eget initiativ)

48


 

III   Förberedande akter

 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

 

EESK:s 502:a plenarsession den 15–16 oktober 2014

2015/C 012/08

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Rapport om konkurrenspolitiken 2013 COM(2014) 249 final

54

2015/C 012/09

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål COM(2014) 344 final – 2014/0176 (COD)

60

2015/C 012/10

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om styrningen av makroregionala strategier COM(2014) 284 final

64

2015/C 012/11

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 604/2013 när det gäller att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd av ensamkommande barn utan någon familjemedlem, något syskon eller någon släkting som lagligen vistas i en medlemsstat COM(2014) 382 final – 2014/0202 (COD)

69

2015/C 012/12

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX (Official controls Regulation) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 COM(2014) 180 final – 2014/0100 (COD)

75

2015/C 012/13

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Commission Staff Working Document: Towards a roadmap for delivering EU-wide multimodal travel information, planning and ticketing services SWD(2014) 194 final

81

2015/C 012/14

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – En ny era för luftfarten – Luftfartsmarknaden öppnas för en säker och hållbar civil användning av fjärrstyrda luftfartssystem COM(2014) 207 final

87

2015/C 012/15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Innovation i den blå ekonomin: Utnyttjande av havens potential för sysselsättning och tillväxt COM(2014) 254 final/2

93

2015/C 012/16

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2): Interoperabilitet för modernisering av den offentliga sektorn COM(2014) 367 final – 2014/0185 (COD)

99

2015/C 012/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En genomgång av strategin Europa 2020 för smart, hållbar tillväxt för alla COM(2014) 130 final

105

2015/C 012/18

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott COM(2014) 476 final – 2014/0218 (COD)

115

2015/C 012/19

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1343/2011 av den 13 december 2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) COM(2014) 457 final – 2014/0213 COD

116

2015/C 012/20

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (kodifiering) COM(2014) 466 final – 2014/0216 COD

117


SV

 

Top