Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:012:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 12, 15 januari 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 12

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
15 januari 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

502e zitting van het EESC, 15—16 oktober 2014

2015/C 012/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Handelspraktijken op de interne markt: de kwetsbaarheid van de consument (initiatiefadvies)

1

2015/C 012/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Vrouwen en wetenschap (initiatiefadvies)

10

2015/C 012/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Ontwikkeling van gezinsondersteunende dienstverlening om de arbeidsparticipatie te verhogen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen op de werkplek te bevorderen (initiatiefadvies)

16

2015/C 012/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Impact van zakelijke diensten in het bedrijfsleven (initiatiefadvies)

23

2015/C 012/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie over het Europees burgerinitiatief „Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!”(COM(2014) 177 final) (initiatiefadvies)

33

2015/C 012/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De rol van het maatschappelijk middenveld in de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Japan (initiatiefadvies)

39

2015/C 012/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Situatie van het Oekraïense maatschappelijk middenveld tegen de achtergrond van de Europese ambities van Oekraïne (initiatiefadvies)

48


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

502e zitting van het EESC, 15—16 oktober 2014

2015/C 012/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Verslag over het mededingingsbeleid 2013 (COM(2014) 249 final)

54

2015/C 012/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verspreiding van gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden (COM(2014) 344 final — 2014/0176 (COD))

60

2015/C 012/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's betreffende het bestuur van macroregionale strategieën (COM(2014) 284 final)

64

2015/C 012/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 604/2013 wat betreft de vaststelling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat is ingediend door een niet-begeleide minderjarige zonder gezinsleden, broers of zussen of familieleden die legaal in een lidstaat verblijven (COM(2014) 382 final — 2014/0202 (COD))

69

2015/C 012/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 (COM(2014) 180 final — 2014/0100 (COD))

75

2015/C 012/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het werkdocument van de Commissiediensten — Stappenplan voor de levering van EU-brede multimodale reisinformatie-, planning- en kaartverkoopdiensten (SWD(2014) 194 final)

81

2015/C 012/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Een nieuw tijdperk voor de luchtvaart — De openstelling van de luchtvaartmarkt voor het veilige en duurzame civiele gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (COM(2014) 207 final)

87

2015/C 012/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Innovatie in de blauwe economie: het werkgelegenheids- en groeipotentieel van onze zeeën en oceanen benutten (COM(2014) 254 final/2)

93

2015/C 012/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2) in Europa — Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te moderniseren (COM(2014) 367 final — 2014/0185 (COD))

99

2015/C 012/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2014) 130 final)

105

2015/C 012/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (COM(2014) 476 final — 2014/0218 (COD))

115

2015/C 012/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (COM(2014) 457 final — 2014/0213 (COD))

116

2015/C 012/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen (codificatie) (COM(2014) 466 final — 2014/0216 (COD))

117


NL

 

Top