EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0428-20171216

Consolidated text: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal- 5 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju (tfassil mill-ġdid)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/2017-12-16

02009R0428 — MT — 16.12.2017 — 007.002


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) NRU 428/2009

tal-5 ta’ Mejju 2009

li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju

(tfassil mill-ġdid)

(ĠU L 134 29.5.2009, p. 1)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

►M1

REGOLAMENT (UE) Nru 1232/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ Novembru 2011

  L 326

26

8.12.2011

 M2

REGOLAMENT (UE) Nru 388/2012 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tad-19 ta’ April 2012

  L 129

12

16.5.2012

►M3

REGOLAMENT (UE) Nru 599/2014 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tas-16 ta’ April 2014

  L 173

79

12.6.2014

 M4

REGOLAMENT TA’ DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1382/2014 tat-22 ta’ Ottubru 2014

  L 371

1

30.12.2014

 M5

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/2420 tat-12 ta’ Ottubru 2015

  L 340

1

24.12.2015

 M6

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/1969 tat-12 ta' Settembru 2016

  L 307

1

15.11.2016

►M7

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2268 tas-26 ta’ Settembru 2017

  L 334

1

15.12.2017


Ikkoreġut b'

►C1

Rettifika, ĠU L 224, 27.8.2009, p.  21 (428/2009)

 C2

Rettifika, ĠU L 060, 5.3.2016, p.  93 (2015/2420)

 C3

Rettifika, ĠU L 025, 31.1.2017, p.  36 (2016/1969)

 C4

Rettifika, ĠU L 012, 17.1.2018, p.  62 (2017/2268)
▼B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) NRU 428/2009

tal-5 ta’ Mejju 2009

li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju

(tfassil mill-ġdid)KAPITOLU I

SUĠĠETT U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju.

Artikolu 2

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

1. “oġġetti b’użu doppju” għandha tfisser oġġetti, inklużi s-softwer u t-teknoloġija, li jistgħu jintużaw kemm għal skopijiet ċivili u dawk militari, u għandhom jinkludu l-merkanzija kollha li tista’ tintuża kemm għal użu mhux splussiv kemm għal assistenza fi kwalunkwe mod fil-manifattura ta’ armi nukleari jew mezzi splussivi nukleari oħrajn;

2. “esportazzjoni” għandha tfisser:

(i) proċedura ta’ esportazzjoni fis-sens tal-Artikolu 161 tar-Regolament (KEE) Nru 2913/92 (il-Kodiċi Doganali tal-Komunità);

(ii) esportazzjoni mill-ġdid fis-sens tal-Artikolu 182 ta’ dak il-Kodiċi iżda mhux inklużi oġġetti fi transitu u

(iii) it-trasmissjoni ta’ softwer jew teknoloġija permezz ta’ medja elettronika, inklużi l-fax, it- telefon, il-posta elettronika jew kwalunkwe mezz elettroniku ieħor għal destinazzjoni barra l-Komunità Ewropea; hija tinkludi li jsiru disponibbli f’forma elettronika ta’ softwer jew teknoloġija bħal dawn lil persuni ġuridiċi u fiżiċi u lil sħubijiet barra l-Komunità. L-esportazzjoni tapplika wkoll għat-trasmissjoni orali ta’ teknoloġija meta t-teknoloġija hija deskritta minn fuq it-telefon;

3. “esportatur” għandha tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija:

(i) li f’isimha ssir dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni, jiġifieri l-persuna li, fil-ħin meta d-dikjarazzjoni hija aċċettata, għandha l-kuntratt mad-destinatarju tal-konsenja fil-pajjiż terz u għandha s-setgħa li tiddetermina jekk l-oġġett jintbagħatx barra t-territorju doganali tal-Komunità. Jekk ma kien konkluż l-ebda kuntratt ta’ esportazzjoni jew jekk id-detentur tal-kuntratt ma jaġixxix għan-nom tiegħu, l-esportatur għandha tfisser il-persuna li għandha s-setgħa li tiddetermina jekk l-oġġett jintbagħatx barra t-territorju doganali tal-Komunità;

(ii) li tiddeċiedi li tittrasmetti jew li tagħmel disponibbli softwer jew teknoloġija permezz ta’ medja elettronika, inklużi l-fax, it-telefon, il-posta elettronika jew kwalunkwe mezz elettroniku ieħor għal destinazzjoni barra l-Komunità.

Fejn il-benefiċċju ta’ dritt li tiddisponi minn oġġetti b’użu doppju jappartjeni lil persuna stabbilita barra l-Komunità skont il-kuntratt li fuqu hija bbażata l-esportazzjoni, l-esportatur għandu jkun ikkunsidrat bħala l-parti kontraenti stabbilita fil-Komunità;

4. “dikjarazzjoni tal-esportazzjoni” għandha tfisser l-att li permezz tiegħu persuna tindika fil-forma u l-manjiera preskritti x-xewqa li tqiegħed oġġetti b’użu doppju taħt proċedura ta’ esportazzjoni;

5. “servizzi ta’ senserija” għandha tfisser:

 in-negozjar jew l-organizzazzjoni ta' transazzjonijiet għax-xiri, il-bejgħ jew il-forniment ta' oġġetti b'użu doppju minn pajjiż terz għal kwalunkwe pajjiż terz ieħor; jew

 il-bejgħ jew ix-xiri ta’ oġġetti b’użu doppju li jinsabu f’pajjiżi terzi għat-trasferiment tagħhom għal pajjiż terz ieħor;

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament id-dispożizzjoni unika ta’ servizzi anċillari hija eskluża minn din id-definizzjoni. Is-servizzi anċillari huma t-trasport, is-servizzi finanzjarji, l-assigurazzjoni jew ir-riassigrazzjoni jew ir-reklamar jew il-promozzjoni ġenerali;

6. “sensar” għandha tfisser kull persuna fiżika jew ġuridika jew sħubija residenti jew stabbilita fi Stat Membru tal-Komunità li twettaq servizzi ddefiniti taħt il-punt 5 mill-Komunità fit-territorju ta’ pajjiż terz;

7. “transitu” għandha tfisser it-trasport ta’ oġġetti b’użu doppju non-Komunitarji li jidħlu jew jgħaddu mit-territorju doganali tal-Komunità b’destinazzjoni barra l-Komunità Ewropea;

8. “awtorizzazzjoni inidividwali ta’ trasport” għandha tfisser awtorizzazzjoni mogħtija lil esportatur speċifiku wieħed għal utent finali jew id-destinatarju tal-konsenja wieħed f’pajjiż terz u li tkopri oġġett b’użu doppju wieħed jew aktar;

▼M1

9. “awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni” għandha tfisser awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni għal-esportazzjonijiet lejn ċerti pajjiżi tad-destinazzjoni disponibbli għall-esportaturi kollha li jirrispettaw il-kondizzjonijiet u r-rekwiżiti tagħha għall-użu kif elenkat fl-Annessi IIa sa IIf;

▼B

10. “awtorizzazzjoni globali ta’ esportazzjoni” għandha tfisser awtorizzazzjoni mogħtija lil esportatur speċifiku wieħed rigward tip jew kategorija ta’ oġġett b’użu doppju li tista’ tkun valida għal esportazzjonijiet għal utent finali speċifikat wieħed jew aktar u/jew f’pajjiż terz speċifikat wieħed jew aktar;

11. “awtorizzazzjoni ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni” għandha tfisser awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 9(2) u definita mil-leġislazzjoni nazzjonali f’konformità mal-Artikolu 9 u l-Anness IIIc;

12. “territorju doganali tal-Unjoni Ewropea” għandha tfisser it-territorju fit-tifsira tal-Artikolu 3 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità;

13. “oġġetti non-Komunitarji b’użu doppju” għandha tfisser oġġetti li għandhom l-istatus ta’ merkanzija non-Komunitarja fit-tifsira tal-Artikolu 4(8) tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità.KAPITOLU II

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI

Artikolu 3

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni tal-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I.

2.  Skont l-Artikolu 4 jew l-Artikolu 8, awtorizzazzjoni tista’ wkoll tinħtieġ għall-esportazzjoni lejn id-destinazzjonijiet kollha jew xi wħud minnhom, ta’ xi oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I.

Artikolu 4

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih hu stabbilit li l-oġġetti in kwistjoni huma jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użu f’konnessjoni mal-iżvilupp, il-produzzjoni, l-immaniġġar, l-operat, iż-żamma fl-ordni, il-ħżin, it-tiftix, l-identifikazzjoni jew id-disseminazzjoni ta’ armi kimiċi, bijoloġiċi jew nukleari jew mezzi splussivi nukleari oħra jew l-iżvilupp, il-produzzjoni, iż-żamma fl-ordni jew il-ħżin ta’ missili kapaċi li jwasslu armi bħal dawn.

2.  Għandha wkoll tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk il-pajjiż xerrej jew il-pajjiż tad-destinazzjoni huwa soġġett għal embargo tal-armi ►M1  impost b'pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta ◄ adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) jew embargo tal-armi impost minn riżoluzzjoni vinkolanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonalitajiet Uniti u jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 li l-oġġetti in kwistjoni huma, jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal użu finali militari. Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, “użu finali militari” għandha tfisser:

(a) l-inkorporazzjoni fl-oġġetti militari elenkati fil-lista militari tal-Istati Membri;

(b) l-użu ta’ tagħmir tal-produzzjoni, l-ittestjar jew tal-analiżi jew komponenti tiegħu, għall-iżvilupp, il-produzzjoni jew iż-żamma fl-ordni ta’ oġġetti militari elenkati fil-lista msemmija hawn fuq;

(c) l-użu ta’ kwalunkwe prodotti mhux kompluti f’impjant għall-produzzjoni ta’ oġġetti militari elenkat fil-lista msemmija hawn fuq.

3.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 li l-oġġetti in kwistjoni huma jew jistgħu jkunu maħsuba, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użu bħala partijiet jew komponenti ta’ oġġetti militari elenkati fil-lista militari nazzjonali li kienu esportati mit-territorju ta’ dak l-Istat Membru mingħajr awtorizzazzjoni jew bi ksur ta’ awtorizzazzjoni prevista minn leġislazzjoni nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru.

4.  Jekk esportatur huwa konxju li l-oġġetti b’użu doppju li hu jipproponi li jesporta, mhux elenkati fl-Anness I, huma maħsuba, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafi 1, 2 u 3, huwa għandu jinnotifika lill-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1, li għandhom jiddeċiedu jekk huwiex espedjenti jew le li l-esportazzjoni in kwistjoni tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni.

5.  Stat Membru jista’ jadotta jew iżomm leġislazzjoni nazzjonali li timponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk l-esportatur għandu raġunijiet biex jissuspetta li dawk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu maħsuba, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafu 1.

6.  Stat Membru li jimponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni, fl-applikazzjoni tal-paragrafi 1 sa 5, fuq l-esportazzjoni ta’ oġġett b’użu doppju mhux elenkat fl-Anness I, għandu, fejn adatt, jgħarraf l-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. L-Istati Membri l-oħra għandhom jagħtu l-konsiderazzjoni dovuta kollha lil din l-informazzjoni u għandhom jinformaw l-amministrazzjoni doganali u li l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti l-oħra tagħhom.

7.  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 13(1), (2) u (5) sa (7) għandhom japplikaw għall-każijiet li jikkonċernaw oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I.

8.  Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li jieħdu miżuri nazzjonali taħt l-Artikolu 11 tar-Regolament (KEE) Nru 2603/69.

Artikolu 5

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għas-servizzi ta’ senserija ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I jekk is-sensar kien informat mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih hu residenti jew stabbilit li l-oġġetti in kwistjoni huma jew jistgħu jkunu intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1). Jekk sensar huwa konxju li l-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I li għalihom huwa jipproponi servizzi ta’ senserija huma intenzjonati, fl-intier jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1), huwa għandu jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti li jiddeċiedu jekk huwiex espedjenti jew le li dawn is-servizzi ta’ senserija jsiru soġġetti għal awtorizzazzjoni.

2.  Stat Membru jista’ jestendi l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal oġġetti b’użu doppju mhux elenkati għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1) u għal oġġetti b’użu doppju għal użijiet u destinazzjonijiet finali militari msemmija fl-Artikolu 4(2).

3.  Stat Membru jista’ jadotta jew iżomm leġislazzjoni nazzjonali li timponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni fuq is-senserija ta’ oġġetti b’użu doppju, jekk is-sensar għandu raġunijiet biex jissuspetta li dawk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati għal kwalunkwe użu msemmi fl-Artikolu 4(1).

4.  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(2), (3) u (4) għandhom japplikaw għall-miżuri nazzjonali msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 6

1.  It-transitu ta’ oġġetti non-Komunitarji b’użu doppju elenkati fl-Anness I jista’ jkun ipprojbit mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn iseħħ it-transitu jekk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1). Meta jiddeċiedu fuq projbizzjoni bħal din l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-obbligi u l-impenji tagħhom li ndaħlu għalihom bħala partijiet fi trattati internazzjonali jew bħala membri ta’ reġimi internazzjonali għan-non-proliferazzjoni.

2.  Qabel jiddeċiedi jekk jipprojbixxix jew le transitu, Stat Membru jista’ jipprevedi li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jitsgħu f’każijiet individwali jimponu ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni għat-transitu speċifiku ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I jekk l-oġġetti huma jew jistgħu jkunu intenzjonati fl-intier tagħhom jew parzjalment, għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1).

3.  Stat Membru jista’ jestendi l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 għal oġġetti b’użu doppju mhux elenkati għall-użijiet imsemmija fl-Artikolu 4(1) u għall-oġġetti b’użu doppju għall-użu finali u destinazzjonijiet militari msemmija fl-Artikolu 4(2).

4.  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 8(2), (3) u (4) għandhom japplikaw għall-miżuri nazzjonali msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 7

Dan ir-Regolament m’għandux japplika għall-forniment ta’ servizzi jew it-trasmissjoni ta’ teknoloġija jekk dik il-fornitura jew it-trasmissjoni tinvolvi moviment transkonfinali ta’ persuni.

Artikolu 8

1.  Stat Membru jista’ jipprojbixxi jew jimponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni fuq l-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju mhux elenkati fl-Anness I għal raġunijiet ta’ sigurtà pubblika jew konsiderazzjonijiet ta’ drittijiet tal-bniedem.

2.  L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura adottat skont paragrafu 1 immedjatament wara l-adozzjoni tagħha u jindikaw ir-raġunijiet preċiżi għal din il-miżura.

3.  L-Istati Membri għandhom ukoll jgħarrfu immedjatament lill-Kummissjoni bi kwalunkwe modifikazzjoni għall-miżuri adottati skont il-paragrafu 1.

4.  Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-miżuri mgħarrfa lilha skont il-paragrafi 2 u 3 fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.KAPITOLU III

AWTORIZZAZZJONI TA’ ESPORTAZZJONI U AWTORIZZAZZJONI GĦAL SERVIZZI TA’ SENSERIJA

Artikolu 9

▼M1

1.  Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni għal ċerti esportazzjonijiet kif stipulati fl-Anness IIa sa IIf huma stabbiliti permezz ta’ dan ir-Regolament.

L-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru fejn l-esportatur huwa rreġistrat jistgħu jipprojbixxu l-esportatur milli juża dawn l-awtorizzazzjonijiet jekk ikun hemm suspetti raġonevoli dwar il-kapaċità tiegħu li jikkonforma ma’ tali awtorizzazzjoni jew ma’ dispożizzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kontroll tal-esportazzjonijiet.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar l-esportaturi mċaħħda mid-dritt li jużaw Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni, sakemm ma jiddeterminawx li l-esportatur mhux se jipprova jesporta oġġetti b’użu doppju minn Stat Membru ieħor. Is-sistema msemmija fl-Artikolu 19(4) għandha tintuża għal dan l-għan.

▼M3

Bil-għan li jiġi żgurat li transazzjonijiet b’riskju baxx biss ikunu koperti mill-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni inklużi fl-Annessi IIa sa IIf, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a biex tneħħi destinazzjonijiet mill-kamp tal-applikazzjoni ta’ dawk l-Awtorizzazzjonijiet Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni, jekk tali destinazzjonijiet isiru soġġetti għal embargo tal-armi kif imsemmi fl-Artikolu 4(2).

Fejn, f’każijiet ta’ tali embargo tal-armi, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jeħtieġu t-tneħħija ta’ destinazzjonijiet partikolari mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni, il-proċedura prevista fl-Artikolu 23b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.

▼B

2.  Għall-esportazzjonijiet kollha l-oħra li għalihom hi meħtieġa awtorizzazzjoni taħt dan ir-Regolament, awtorizzazzjoni bħal din għandha tingħata mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa stabbilit l-esportatur. Soġġett għar-restrizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu 4, din l-awtorizzazzjoni tista’ tkun awtorizzazzjoni individwali, globali jew ġenerali.

L-awtorizzazzjonijiet kollha għandhom ikunu validi fil-Komunità kollha.

L-esportaturi għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni rilevanti kollha meħtieġa għall-applikazzjonijiet tagħhom għal awtorizzazzjoni għal esportazzjoni individwali u globali sabiex tingħata informazzjoni kompleta lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali b’mod partikolari dwar l-utent finali, il-pajjiż tad-destinazzjoni u l-użu finali tal-oġġett esportat. L-awtorizzazzjoni tista’ tkun soġġetta, jekk adatt, għal dikjarazzjoni ta’ użu finali.

3.  L-Istati Membri għandhom jipproċessaw talbiet għal awtorizzazzjonijiet individwali jew globali f’perijodu ta’ żmien li għandu jiġi determinat mil-liġi jew mill-prattika nazzjonali.

4.  L-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni għandhom:

▼M1

(a) jeskludu mill-ambitu tagħhom l-oġġetti elenkati fl-Anness IIg;

▼B

(b) ikunu definiti mil-liġi jew mill-prattiki nazzjonali. Huma jistgħu jintużaw mill-esportaturi kollha, stabbiliti jew residenti fi Stat Membru li joħroġ dawn l-awtorizzazzjonijiet, jekk jilħqu l-ħtiġiet imniżżlin f’dan ir-Regolament u fil-leġislazzjoni nazzjonali komplementari. Huma għandhom jinħarġu skont l-indikazzjonijiet imniżżlin fl-Anness IIIc. Huma għandhom jinħarġu skont il-liġijiet jew il-prattika nazzjonali;

L-Istati Membri għandhom immedjatament jgħarrfu lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe awtorizzazzjoni ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni maħruġa jew modifikata. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

(c) m’għandhomx jintużaw jekk l-esportatur kien informat mill-awtoritajiet tiegħu li l-oġġetti b’użu doppju inkwistjoni mhumiex intenzjonati, fl-intier tagħhom jew parzjalment, għal kwalunkwe użu msemmi fil-paragrafi 1 u 3 tal-Artikolu 4 jew fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 4 f’pajjiż soġġett għal embargo tal-armi ►M1  deċiż b’pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta ◄ adottata mill-Kunsill jew deċiżjoni tal-OSCE jew embargo tal-armi impost minn reżoluzzjoni li torbot tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonalitajiet Uniti, jew jekk l-esportatur huwa konxju li l-oġġetti huma intenzjonati għall-użijiet imsemmijin hawn fuq.

5.  L-Istati Membri għandhom iżommu jew jintroduċu fil-leġislazzjoni nazzjonali rispettiva tagħhom il-possibbiltà li tingħata awtorizzazzjoni globali ta’ esportazzjoni.

6.  L-Istati Membri għandhom ifornu lill-Kummissjoni b’lista tal-awtoritajiet b’setgħa li:

(a) jagħtu awtorizzazzjonijiet ta’ esportazzjoni għal oġġetti b’użu doppju;

(b) jiddeċiedu li jipprojbixxu t-transitu ta’ oġġetti b’użu doppju non-Komunitarji taħt dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta’ dawn l-awtoritajiet fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 10

1.  L-awtorizzazzjonijiet għas-servizzi ta’ senserija taħt dan ir-Regolament għandhom jingħataw mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn huwa residenti jew stabbilit is-sensar. Dawn l-awtorizzazzjonijiet għandhom jingħataw għal kwantità stabbilita ta’ oġġetti speċifiċi li qed ikunu mċaqalqa bejn żewġ pajjiżi jew aktar. Il-lok tal-oġġetti fil-pajjiż terz ta’ oriġini, l-utent finali u l-lok eżatt tiegħu għandhom ikunu identifikati b’mod ċar. L-awtorizzazzjonijiet għandhom ikunu validi fil-Komunità kollha.

2.  Is-sensara għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti l-informazzjoni kollha rilevanti meħtieġa għall-applikazzjoni tagħhom ta’ awtorizzazzjoni taħt dan ir-Regolament għal servizzi ta’ senserija, b’mod partikolari dettalji tal-lok fejn jinsabu l-oġġetti b’użu doppju fil-pajjiż terz ta’ oriġini, deskrizzjoni ċara tal-oġġetti u l-kwantità involuta, partijiet terzi involuti fit-transazzjoni, il-pajjiż terz ta’ destinazzjoni, l-utent finali f’dak il-pajjiż u l-lok eżatt tiegħu.

3.  L-Istati Membri għandhom jipproċessaw talbiet għal awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta’ senserija f’perijodu ta’ żmien li għandu jiġi determinat mil-liġi jew mill-prattika nazzjonali.

4.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni lista tal-awtoritajiet b’setgħa li jagħtu awtorizzazzjonijiet taħt dan ir-Regolament għall-forniment ta’ servizzi ta’ senserija. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-lista ta’ dawn l-awtoritajiet fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 11

1.  Jekk l-oġġetti b’użu doppju li għalihom saret applikazzjoni għal awtorizzazzjoni individwali ta’ esportazzjoni lejn destinazzjoni mhux elenkata fl- ►M1  Anness IIa ◄ jew lejn kwalunkwe destinazzjoni fil-każ ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness IV huma jew ser ikunu lokalizzati fi Stat Membru wieħed jew aktar barra minn dik fejn saret l-applikazzjoni, dak il-fatt għandu jkun indikat fl-applikazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li saritilhom l-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għandhom immedjatament jikkonsultaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat jew l-Istati Membri inkwistjoni u jipprovdu l-informazzjoni rilevanti. L-Istat jew l-Istati Membri kkonsultati għandhom jgħarrfu fi żmien 10 ijiem tax-xogħol kwalunkwe oġġezzjoni li huwa jew huma jista’ jkollu għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni bħal din, li għandha torbot lill-Istat Membru fejn saret l-applikazzjoni.

Jekk ma jkun hemm l-ebda oġġezzjoni fi żmien 10 ijiem tax-xogħol, l-Istat jew Stati Membri kkonsultati għandhom jitqiesu bħala li m’għandhom ebda oġġezzjoni.

F’każijiet eċċezzjonali, kwalunkwe Stat Membru kkonsultat jista’ jitlob l-estensjoni tal-perijodu ta’ 10 ijiem. Madanakollu, l-estensjoni ma tistax taqbeż it-30 jum tax-xogħol.

2.  Jekk esportazzjoni tista’ tippreġudika l-interessi essenzjali tiegħu tas-sigurtà, Stat Membru jista’ jitlob lil Stat Membru ieħor li ma jagħtix awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni jew, jekk tkun ingħatat awtorizzazzjoni bħal din, jitlob it-tħassir, is-sospensjoni, il-modifikazzjoni jew ir-revoka tagħha. L-Istat Membru li jirċievi talba bħal din għandu immedjatament jidħol f’konsultazzjonijiet ta’ natura non-vinkolanti mal-Istat Membru rikjedenti, li għandhom jintemmu fi żmien 10 ijiem tax-xogħol. Fil-każ li l-Istat Membru rikjest jiddeċiedi li jagħti l-awtorizzazzjoni, dan għandu jkun notifikat lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħrajn bl-użu tas-sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 13(6).

Artikolu 12

1.  F’deċiżjoni ta’ jekk għandhiex tingħata jew le awtorizzazzjoni individwali jew globali jew għandhiex tingħata awtorizzazzjoni għal servizzi ta’ senserija taħt dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom iqisu l-konsiderazzjonijiet rilevanti kollha inklużi:

(a) l-obbligi u l-impenji li kull wieħed minnhom aċċetta bħala membru tar-reġimi internazzjonali ta’ non-proliferazzjoni rilevanti u l-arranġamenti tal-kontroll tal-esportazzjoni, jew b’ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti;

(b) l-obbligi tagħhom taħt sanzjonijiet ►M1  imposti minn pożizzjoni komuni jew azzjoni konġunta ◄ addottati mill-Kunsill jew b’deċiżjoni tal-OSCE jew b’riżoluzzjoni li torbot tal-Kunsill tas-Sigurta tan-Nazzjonijiet Uniti;

(c) konsiderazzjonijiet ta’ politika barranija u ta’ sigurtà nazzjonali, inklużi dawk koperti mill-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK tat-8 ta’ Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari ( 1 );

(d) konsiderazzjonijiet dwar użu finali intenzjonat u r-riskju ta’ devjazzjoni.

2.  Barra l-kriterji mniżżlin fil-paragrafu 1, meta tkun ivvalutata applikazzjoni għal awtorizzazzjoni globali għal esportazzjoni l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-applikazzjoni mill-esportatur ta’ mezzi u proċeduri proporzjonati u adegwati biex tkun żgurata konformità mad-dispożizzjonijiet u l-objettivi ta’ dan ir-Regolament u mat-termini u l-kondizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni.

Artikolu 13

1.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, li jaġixxu skont dan ir-Regolament, jistgħu jirrifjutaw li jagħtu awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni u jistgħu jħassru, jissospendu, jimmodifikaw jew jirrevokaw awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni li huma diġà taw. Fejn huma jirrifjutaw, iħassru, jissospendu, jillimitaw sostanzjalment jew jirrevokaw awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni jew fejn huma ddeterminaw li l-esportazzjoni intenzjonata mhijiex awtorizzata, huma għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħrajn u lill-Kummissjoni b’dan u jiskambjaw magħhom l-informazzjoni rilevanti. Fil-każ li l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru jkunu ssospendew awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni, il-valutazzjoni finali għandha tkun ikkomunikata lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni fl-aħħar tal-perijodu ta’ sospensjoni.

2.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jirrevedu ċ-ċaħdiet ta’ awtorizzazzjonijiet notifikati taħt il-paragrafu 1 fi żmien tliet snin min-notifika tagħhom u jirrevokawhom, jemendawhom jew iġedduhom. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ser jinnotifikaw ir-riżultati tar-reviżjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni kemm jista’ jkun malajr. Iċ-ċaħdiet li ma jkunux revokati għandhom jibqgħu validi.

3.  L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni bid-deċiżjonijiet tagħhom li jipprojbixxu transitu ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I meħuda taħt l-Artikolu 6 mingħajr dewmien. Dawn in-notifiki ser jinkludu l-informazzjoni rilevanti kollha inklużi l-klassifikazzjoni tal-oġġett, il-parametri tekniċi, il-pajjiż ta’ destinazzjoni u l-utent finali tiegħu.

4.  Il-paragrafi 1 u 2 għandhom japplikaw ukoll għal awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta’ senserija.

5.  Qabel mal-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat Membru, li jaġixxu taħt dan ir-Regolament, jagħtu awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni jew ta’ servizzi ta’ senserija jew jiddeċiedu dwar transitu huma għandhom jeżaminaw iċ-ċaħdiet jew id-deċiżjonijiet validi kollha biex ikun ipprojbit transitu ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I meħuda taħt dan ir-Regolament biex ikun aċċertat jekk awtorizzazzjoni jew transitu inċaħdux mill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat jew Stati Membri oħrajn għal transazzjoni essenzjalment identika (jiġifieri oġġett b’parametri jew karatterisitiċi tekniċi essenzjalment identiċi għall-istess utent finali jew destinatarju tal-konsenja). Huma l-ewwel għandhom jikkonsultaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat jew Stati Membri li ħarġu ċaħda/ċaħdiet jew deċiżjonijiet bħal dawn biex jipprojbixxu t-transitu kif previst fil-paragrafi 1 u 3. Jekk wara konsultazzjoni bħal din l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jiddeċiedu li jagħtu awtorizzazzjoni jew iħallu t-transitu, huma għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, billi jipprovdu l-informazzjoni rilevanti kollha biex jispjegaw id-deċiżjoni.

▼M1

6.  In-notifiki kollha meħtieġa skont dan l-Artikolu għandhom isiru permezz ta’ mezzi elettroniċi sikuri inkluż is-sistema msemmija fl-Artikolu 19(4).

▼B

7.  L-informazzjoni kollha skambjata skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu għandha tkun f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19(3), (4) u (6) rigward il-konfidenzjalità ta’ informazzjoni bħal din.

Artikolu 14

1.  L-awtorizzazzjonijiet individwali u globali kollha ta’ esportazzjoni u l-awtorizzazzjonijiet għal servizzi ta’ senserija għandhom jinħarġu bil-miktub jew b’mezzi elettroniċi fuq formoli li fihom tal-inqas l-elementi kollha u fl-ordni stabbilita fil-mudelli li jidhru fl-Annessi IIIa u IIIb.

2.  Fuq it-talba tal-esportaturi, l-awtorizzazzjonijiet globali ta’ esportazzjoni li jinkludu limitazzjonijiet kwantitattivi għandhom jinqasmu f’partijiet.KAPITOLU IV

AĠĠORNAR TAL-LISTA TA’ OĠĠETTI B’UŻU DOPPJU

Artikolu 15

1.  Il-listi ta’ oġġetti b’użu doppju mniżżla fl-Anness I għandhom ikunu aġġornati f’konformità mal-obbligi u l-impenji rilevanti, u kwalunkwe modifika tagħhom, li l-Istati Membri aċċettaw bħala membri tar-reġimi internazzjonali rilevanti ta’ non-proliferazzjoni u l-arranġamenti rilevanti għall- kontroll tal-esportazzjoni, jew bir-ratifika tat-trattati internazzjonali rilevanti.

2.  L-Anness IV, li hu subsett tal-Anness I, għandu jkun aġġornat rigward l-Artikolu 30 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, jiġifieri l-interessi tal-politika pubblika u tas-sigurtà pubblika tal-Istati Membri.

▼M3

3.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23a fir-rigward tal-aġġornament tal-lista ta’ oġġetti b’użu doppju stabbilita fl-Anness I. L-aġġornament tal-Anness I għandu jsir fil-kamp ta’ applikazzjoni stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Fejn l-aġġornament tal-Anness I jikkonċerna oġġetti b’użu doppju li jkunu elenkati wkoll fl-Annessi IIa sa IIg jew IV, dawk l-Annessi għandhom jiġu emendati kif meħtieġ.

▼BKAPITOLU V

PROĊEDURI DOGANALI

Artikolu 16

1.  Meta jikkompleta l-formalitajiet għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju fl-uffiċċju doganali responsabbli għall-immaniġġar tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni, l-esportatur għandu jforni prova li kiseb kwalunkwe awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni meħtieġa.

2.  L-esportatur jista’ jintalab traduzzjoni ta’ kwalunkwe dokument ippreżentat bħala prova f’lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn hi ppreżentata d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni.

3.  Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe setgħa mogħtija lilu taħt, u skont, il-Kodiċi Doganali tal-Komunità, Stat Membru jista’ wkoll, għal perijodu li ma jeċċedix il-perijodi msemmija fil-paragrafu 4, jissospendi l-proċess ta’ esportazzjoni mit-territorju tiegħu, jew, jekk meħtieġ, b’mod ieħor jipprevjeni l-użu doppju tal-oġġetti elenkati fl-Anness I li huma koperti minn awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni valida milli joħorġu mill-Komunità permezz tat-territorju tiegħu, fejn għandu raġunijiet biex jissuspetta li:

(a) ma tteħidx kont ta’ informazzjoni rilevanti meta ngħatat l-awtorizzazzjoni, jew

(b) iċ-ċirkustanzi nbidlu materjalment minn meta ngħatat l-awtorizzazzjoni.

4.  Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 3, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li ta l-awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni għandhom ikunu kkonsultati minnufih sabiex ikunu jistgħu jieħdu azzjoni skont l-Artikolu 13(1). Jekk awtoritajiet kompetenti bħal dawn jiddeċiedu li jżommu l-awtorizzazzjoni, huma għandhom jirrispondu fi żmien 10 ijiem tax-xogħol, li, fuq it-talba tagħhom, jistgħu jkunu estiżi għal 30 jum tax-xogħol f’ċirkostanzi eċċezzjonali. F’każ bħal dan, jew jekk ebda risposta ma hi rċevuta fi żmien 10 ijiem jew 30 jum, skont il-każ, l-oġġetti b’użu doppju għandhom ikunu rilaxxati immedjatament. L-Istat Membru li ta l-awtorizzazzjoni għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni.

Artikolu 17

1.  L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-formalitajiet doganali għall-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju jistgħu jitkomplew biss f’uffiċċji doganali mogħtija s-setgħa għal dak il-għan.

2.  L-Istati Membri li jużaw l-għażla mniżżla fil-paragrafu 1 għandhom jinformaw lill-Kummissjoni dwar l-uffiċċji doganali debitament mogħtija s-setgħa. Il-Kummissjoni għandha tippubblika l-informazzjoni fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 18

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 843 u 912a sa 912 g tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93 għandhom japplikaw għar-restrizzjonijiet relatati mal-esportazzjoni, l-esportazzjoni mill-ġdid u l-ħruġ mit-territorju doganali ta’ oġġetti b’użu doppju għall-esportazzjoni li għalihom hi meħtieġa awtorizzazzjoni taħt dan ir-Regolament.KAPITOLU VI

KOOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA

Artikolu 19

1.  F’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha adatti biex ikunu stabbiliti kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni diretti bejn l-awtoritajiet kompetenti, b’mod partikolari biex ikun eliminat ir-riskju li disparitajiet possibbli fl-applikazzjoni ta’ kontrolli tal-esportazzjoni għal oġġetti b’użu doppju jistgħu jwasslu għal devjazzjoni fin-negozju, li tista’ toħloq diffikultajiet għal wieħed jew aktar mill-Istati Membri.

2.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha adatti biex ikunu stabbiliti kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni diretti bejn l-awtoritajiet kompetenti bil-ħsieb li tissaħħaħ l-effiċjenza tar-reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjoni. Informazzjoni bħal din tista’ tinkludi:

(a) dettalji ta’ esportaturi miċħuda, permezz ta’ sanzjonijiet nazzjonali, mid-dritt li jużaw l-awtorizzazzjonijiet ġenerali nazzjonali ta’ esportazzjoni jew l- ►M1  Awtorizzazzjonijiet Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni ◄ ;

(b) data dwar utenti finali sensittivi, atturi involuti f’attivitajiet ta’ akkwist suspettużi, u, fejn disponibbli, ir-rotot użati.

3.  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 515/97 tat-13 ta’ Marzu 1997 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u l-koperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex ikun assigurat l-applikar korrett tal-liġi dwar materji doganali u agrikoli ( 2 ), u b’mod partikulari d-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni, għandhom japplikaw mutatis mutandis, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 23 ta’ dan ir-Regolament.

▼M1

4.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri u fejn adatt il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju stabbilit skont l-Artikolu 23. Il-Parlament Ewropew għandu jkun infurmat dwar il-baġit, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni provviżorja u finali u l-funzjonament tas-sistema, u dwar l-ispejjeż tan-netwerk.

▼B

5.  L-għoti ta’ gwida għall-esportaturi u s-sensara ser tkun ir-responsabbiltà tal-Istati Membri fejn huma residenti jew stabbiliti. Il-Kummissjoni u l-Kunsill jistgħu jagħmlu wkoll disponibbli gwida u/jew rakkomandazzjonijiet għall-aħjar prattiki għas-suġġetti msemmijin f’dan ir-Regolament.

6.  L-ipproċessar tad-data personali għandu jkun skont ir-regoli stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data ( 3 ) u r-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data ( 4 ).KAPITOLU VII

MIŻURI TA’ KONTROLL

Artikolu 20

1.  L-esportaturi ta’ oġġetti b’użu doppju għandhom iżommu reġistri jew rekords dettaljati tal-esportazzjonijiet tagħhom, skont il-liġi jew il-prattika nazzjonali fis-seħħ fl-Istati Membri rispettivi. Reġistri u rekords bħal dawn għandhom jinkludu b’mod partikolari dokumenti kummerċjali bħal fatturi, avviżi u dokumenti ta’ trasport u ta’ konsenja oħrajn li jinkludu informazzjoni suffiċjenti biex dawn li ġejjin ikunu identifikati:

(a) id-deskrizzjoni tal-oġġetti b’użu doppju;

(b) il-kwantità ta’ oġġetti b’użu doppju;

(c) l-isem u l-indirizz tal-esportatur u tad-destinatarju tal-konsenja;

(d) fejn magħruf, l-użu finali u l-utent finali tal-oġġetti b’użu doppju.

2.  Skont il-liġi jew il-prattika nazzjonali fis-seħħ fl-Istati Membri rispettivi, is-sensara għandhom iżommu reġistri jew rekords għal servizzi ta’ senserija li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 5 sabiex ikunu jistgħu jipprovdu, fuq talba, id-deskrizzjoni tal-oġġetti b’użu doppju li kienu s-suġġett ta’ servizzi ta’ senserija, il-perijodu li waqtu l-oġġetti kienu s-suġġett ta’ dawn is-servizzi u d-destinazzjoni tagħhom, u l-pajjiżi kkonċernati minn dawk is-servizzi ta’ senserija.

3.  Ir-reġistri jew ir-rekords u d-dokumenti msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jinżammu għal mill-inqas tliet snin wara t-tmiem tas-sena kalendarja li fiha saret l-esportazzjoni jew li fiha ngħataw is-servizzi ta’ senserija. Meta jintalbu, huma għandhom jingħataw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih l-esportatur huwa stabbilit jew fejn is-sensar huwa stabbilit jew residenti.

Artikolu 21

Sabiex ikun assigurat li dan ir-Regolament huwa applikat kif adatt, kull Stat Membru għandu jieħu kwalunkwe miżura meħtieġa biex l-awtoritajiet kompetenti tiegħu jkunu jistgħu:

(a) jiġbru informazzjoni fuq kwalunkwe ordni jew transazzjoni li tinvolvi oġġetti b’użu doppju;

(b) jistabilixxu li l-miżuri ta’ kontroll tal-esportazzjoni huma applikati kif adatt, li jistgħu jinkludu b’mod partikolari s-setgħa ta’ dħul fil-bini ta’ persuni b’interess fi transazzjoni ta’ esportazzjoni jew sensara involuti fl-għoti ta’ servizzi ta’ senserija taħt ċirkostanzi mniżżla fl-Artikolu 5.KAPITOLU VIII

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRAJN

Artikolu 22

1.  Għandha tkun meħtieġa awtorizzazzjoni għal trasferimenti intra-Komunitarji ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness IV. L-oġġetti elenkati fil-Parti 2 tal-Anness IV m’għandhomx ikunu koperti minn awtorizzazzjoni ġenerali.

2.  Stat Membru jista’ jimponi ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni għat-trasferiment ta’ oġġetti b’użu doppju oħrajn mit-territorju tiegħu għal Stat Membru ieħor f’każijiet fejn fil-ħin tat-trasferiment:

 l-operatur jaf li d-destinazzjoni finali tal-oġġetti kkonċernati hija barra l-Komunità;

 l-esportazzjoni ta’ dawk l-oġġetti għad-destinazzjoni finali hija soġġetta għal ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni skont l-Artikoli 3, 4 jew 8 fl-Istat Membru li minnu l-oġġetti għandhom ikunu trasferiti, u esportazzjoni bħal din direttament mit-territorju tiegħu mhijiex awtorizzata minn awtorizzazzjoni ġenerali jew awtorizzazzjoni globali;

 m’għandhom jitwettqu l-ebda pproċessar jew ħidma kif definit fl-Artikolu 24 tal-Kodiċi Doganali tal-Komunità fuq l-oġġetti fl-Istat Membru li għandhom ikunu trasferiti lejh.

3.  L-awtorizzazzjoni tat-trasferiment għandha ssir applikazzjoni għaliha fl-Istat Membru li minnu għandhom ikunu trasferiti l-oġġetti b’użu doppju.

4.  F’każijiet fejn l-esportazzjoni sussegwenti tal-oġġetti b’użu doppju diġà kienet aċċettata, fil-proċeduri ta’ konsultazzjoni mniżżla fl-Artikolu 11, mill-Istat Membru li minnu l-oġġetti għandhom ikunu trasferiti, l-awtorizzazzjoni tat-trasferiment għandha tinħareġ lill-operatur immedjatament, sakemm iċ-ċirkostanzi ma nbidlux sostanzjalment.

5.  Stat Membru li jadotta leġislazzjoni li timponi ħtieġa bħal din għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-miżuri li ħa. Il-Kummissjoni għandha tippubblika din l-informazzjoni fis-serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

6.  Il-miżuri skont il-paragrafi 1 u 2 m’għandhomx jinvolvu l-applikazzjoni ta’ kontrolli ta’ fruntieri interni fil-Komunità, imma biss kontrolli mwettqin bħala parti mill-proċeduri normali ta’ kontroll applikati b’mod mhux diskriminatorju fit-territorju tal-Komunità.

7.  L-applikazzjoni tal-miżuri skont il-paragrafi 1 u 2 ma tista’ ma f’ebda każ tirriżulta fi trasferimenti minn Stat Membru għal ieħor li tkun soġġetta għal kondizzjonijiet iktar restrittivi minn dawk imposti għall-esportazzjonijiet tal-istess oġġetti lil pajjiżi terzi.

8.  Id-dokumenti u r-reġistrazzjoni ta’ trasferimenti intra-Komunitarji ta’ oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I għandhom jinżammu għal mill-inqas tliet snin mit-tmiem tas-sena kalendarja li fiha seħħ trasferiment u meta jintalbu, għandhom ikunu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li minnu dawn l-oġġetti kienu trasferiti fuq talba.

9.  Stat Membru jista’, permezz ta’ leġislazzjoni nazzjonali, jeħtieġ li, għal kwalunkwe trasferiment intra-Komunitarju minn dak l-Istat Membru ta’ oġġetti elenkati fil-Kategorija 5, Parti 2 tal-Anness I li mhumiex elenkati fl-Anness IV, informazzjoni addizzjonali li tikkonċerna dawk l-oġġetti għandha tkun ipprovduta lill-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru.

10.  Id-dokumenti kummerċjali rilevanti relatati mat-trasferimenti intra-Komunitarji tal-oġġetti b’użu doppju elenkati fl-Anness I għandhom jindikaw b’mod ċar li dawk l-oġġetti huma soġġetti għal kontrolli jekk esportati mill-Komunità. Id-dokumenti kummerċjali rilevanti jinkludu, b’mod partikolari, kwalunkwe kuntratt ta’ bejgħ, konferma ta’ ordni, fattura jew nota ta’ konsenja.

Artikolu 23

1.  Għandu jitwaqqaf Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju ppresedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni. Kull Stat Membru għandu jaħtar rappreżentant għal dan il-Grupp.

Huwa għandu jeżamina kwalunkwe kwistjoni rigward l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament li tista’ titqajjem jew mill-president jew minn rappreżentant ta’ Stat Membru.

2.  Il-President tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandu, kull meta jikkunsidra li huwa meħtieġ, jikkonsulta l-esportaturi, is-sensara u partiiet interessati rilevanti oħrajn ikkonċernati minn dan ir-Regolament.

▼M1

3.  Il-Kummissjoni għandha tibgħat rapport annwali lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet, l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju, li għandu jkun soġġett għall-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ( 5 ).

▼M3

Artikolu 23a

1.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati hija mogħtija lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmijin fl-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(3) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perijodu ta’ ħames snin mit-2 ta' Lulju 2014. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux iktar tard minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b’mod taċitu għal perijodi tal-istess tul, dment li l-Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux tali estensjoni mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 9(1) u fl-Artikolu 15(3) tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandha taffettwa l-validità tal-ebda att iddelegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tavża b’dan simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 15(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu, it-tnejn li huma, infurmaw lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu għandu jiġġedded b’xahrejn oħra fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 23b

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tiġi espressal-ebda oġġezzjoni skont il-paragrafu 2. In-notifika ta’ att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tiddikjara r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta’ urġenza.

2.  Jew il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 23a(5). F’tali każ, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att bla dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni ta’ oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

▼B

Artikolu 24

Kull Stat Membru għandu jieħu l-miżuri adatti biex jassigura l-infurzar adatt tad-dispożizzjonijiet kollha ta’ dan ir-Regolament. B’mod partikolari, huwa għandu jistabbilixxi l-pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament jew ta’ dawk adottati għall-implimentazzjoni tiegħu. Dawk il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

▼M1

Artikolu 25

1.  Kull Stat Membru għandu jinforma lill-Kummissjoni bil-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi adottati fl-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, inklużi l-miżuri msemmija fl-Artikolu 24. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra.

2.  Kull tliet snin il-Kummissjoni għandha teżamina mill-ġdid l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament u tippreżenta rapport komprensiv dwar l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jista’ jinkludi proposti biex ir-Regolament jiġi emendat. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni l-informazzjoni kollha adatta għall-preparazzjoni tar-rapport.

3.  Taqsimiet speċjali tar-rapport għandhom jittrattaw:

(a) il-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju u l-attivitajiet tiegħu. Informazzjoni li l-Kummissjoni tipprovdi dwar l-eżaminazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet tal-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Użu Doppju għandha tiġi trattata b’kunfidenzjalità skont l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001. L-informazzjoni għandha f’kull każ titqies bħala kunfidenzjali jekk l-iżvelar tagħha x’aktarx ikollu effett negattiv sinifikanti fuq min jipprovdiha jew fuq is-sors ta’ din l-informazzjoni.

(b) l-implimentazzjoni tal-Artikolu 19(4), u għandhom jirrapportaw dwar l-istadju li jkun intlaħaq fl-implimentazzjoni tas-sistema sikura u kriptata għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni;

(c) l-implimentazzjoni tal-Artikolu 15(1);

(d) l-implimentazzjoni tal-Artikolu 15(2);

(e) informazzjoni komprensiva pprovduta dwar il-miżuri meħuda mill-Istati Membri skont l-Artikolu 24 u notifikati lill-Kummissjoni skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.  Sa mhux iktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013, il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jevalwa l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament b’attenzjoni speċifika lill-implimentazzjoni tal-Anness IIb, l-Awtorizzazzjoni Ġenerali tal-Unjoni għall-Esportazzjoni Nru UE002, akkumpanjat minn, jekk xieraq, proposta leġiżlattiva biex temenda dan ir-Regolament, b’mod partikolari rigward il-kwistjoni ta’ spedizzjonijiet ta’ valur baxx.

▼M1

Artikolu 25a

Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar ftehimiet rigward l-għajnuna amministrattiva reċiproka jew protokolli f’dak li jirrigwarda kwistjonijiet doganali konklużi bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tista’ tinnegozja ma’ pajjiżi terzi ftehimiet li jipprovdu għar-rikonoxximent reċiproku ta’ kontrolli tal-esportazzjoni ta’ oġġetti b’użu doppju koperti b’dan ir-Regolament u speċjalment telimina r-rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni mill-ġdid fi ħdan it-territorju tal-Unjoni. Dawn in-negozjati għandhom jitmexxew skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 207(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, kif xieraq.

▼B

Artikolu 26

Dan ir-Regolament ma jaffettwax:

 l-applikazzjoni tal-Artikolu 296 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

 l-applikazzjoni tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika.

Artikolu 27

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2000 huwa mħassar b’effett mis-27 ta’ Awissu 2009.

Madanakollu, għall-applikazzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni ta’ esportazzjoni magħmula qabel is-27 ta’ Awwissu 2009, għandhom ikomplu japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 1334/2000.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness VI.

Artikolu 28

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ 90 jum wara d-data tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M7
L-ANNESS I

Lista msemmija fl-Artikolu 3 ta’ dan ir-Regolament

LISTA TA' OĠĠETTI B'UŻU DOPPJU

Din il-lista timplimenta kontrolli ta’ oġġetti b’użu doppju maqbula internazzjonalment inkluż l-Arranġament ta’ Wassenaar, ir-Reġim għall-Kontroll tat-Teknoloġija Missilistika (MTCR), il-Grupp tal-Fornituri Nukleari (NSG), il-Grupp tal-Awstralja u l-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi (CWC).

WERREJ

Noti

Akronimi u abbrevjazzjonijiet

Definizzjonijiet

Kategorija 0

Materjali, faċilitajiet u tagħmir nukleari

Kategorija 1

Materjali speċjali u tagħmir relatat

Kategorija 2

L-ipproċessar ta' materjali

Kategorija 3

Elettronika

Kategorija 4

Kompjuters

Kategorija 5

Telekommunikazzjoni u "sigurtà tal-informazzjoni"

Kategorija 6

Sensuri u lasers

Kategorija 7

Navigazzjoni u avjonika

Kategorija 8

Materjal navali

Kategorija 9

Ajruspazju u propulsjoni

NOTI ĠENERALI GĦALL-ANNESS I

1. Għall-kontroll ta’ oġġetti li huma mfasslin jew immodifikati għall-użu militari, ara l-lista/listi rilevanti dwar il-kontrolli fuq il-merkanzija militari mwettqa mill-Istati Membri individwali. Ir-referenzi f’dan l-Anness li jiddikjaraw “ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI” jirreferu għall-istess listi.

2. L-iskop tal-kontrolli msemmija f’dan l-Anness ma għandux jintilef permezz tal-esportazzjoni ta’ oġġetti mhux ikkontrollati (inklużi pjanti) li fihom komponent ikkontrollat jew aktar meta l-komponent jew il-komponenti kkontrollati jkunu l-element prinċipali tal-oġġetti u jistgħu faċilment jitneħħew jew jintużaw għal skopijiet oħrajn.

N.B.   Meta jiġi vvalutat jekk il-komponent jew il-komponenti kkontrollati għandhomx jitqiesu bħala l-element prinċipali, huwa meħtieġ li jintiżnu l-fatturi tal-kwantità, tal-valur u tal-konoxxenza teknoloġika involuti, kif ukoll jintiżnu ċirkostanzi speċjali oħrajn li jistgħu jistabbilixxu li l-komponent jew il-komponenti kkontrollati huma l-element prinċipali tal-oġġetti li jkunu qed jiġu akkwistati.

3. L-oġġetti speċifikati f’dan l-Anness jinkludu oġġetti kemm ġodda kif ukoll użati.

4. F’xi każijiet il-kimiki huma elenkati bl-isem u n-numru CAS. Il-lista tapplika għal kimiki tal-istess formula strutturali (inklużi l-idrati) irrispettivament mill-isem jew min-numru CAS. In-numri tas-CAS huma murija sabiex jassistu fl-identifikazzjoni ta’ kimika jew taħlita partikolari, irrispettivament min-nomenklatura. In-numri tas-CAS ma jistgħux jintużaw bħala identifikaturi uniċi minħabba li xi forom tal-kimika elenkata għandhom numri tas-CAS differenti, u t-taħlitiet li jkollhom xi kimika elenkata jista’ jkollhom ukoll numri tas-CAS differenti.

NOTA DWAR IT-TEKNOLOĠIJA NUKLEARI (NTN)

(Għandha tinqara flimkien mat-Taqsima E tal-Kategorija 0.)

It-“teknoloġija” direttament assoċjata ma’ kull oġġett ikkontrollat fil-Kategorija 0 hi kkontrollata skont id-dispożizzjonijiet tal-Kategorija 0.

“Teknoloġija” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti taħt kontroll tibqa’ taħt kontroll anki meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ikkontrollati.

L-approvazzjoni ta' oġġetti għall-esportazzjoni tawtorizza wkoll l-esportazzjoni lill-istess utent finali tat-“teknoloġija” minima meħtieġa għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni u t-tiswija tal-oġġetti.

Il-kontrolli fuq it-trasferiment ta’ “teknoloġija” ma japplikawx għal informazzjoni “fl-isfera pubblika” jew għal “riċerka xjentifika bażika”.

NOTA ĠENERALI DWAR IT-TEKNOLOĠIJA (NĠT)

(Għandha tinqara flimkien mat-taqsima E tal-Kategoriji minn 1 sa 9.)

L-esportazzjoni tat-“teknoloġija” li hi “meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” tal-oġġetti li jaqgħu taħt kontroll fil-Kategoriji minn 1 sa 9, hija kkontrollata skont id-dispożizzjonijiet tal-Kategoriji minn 1 sa 9.

“Teknoloġija”“meħtieġa” għall-“iżvilupp”, il-“produzzjoni” jew l-“użu” ta’ oġġetti taħt kontroll tibqa’ taħt kontroll anki meta tkun applikabbli għal oġġetti mhux ikkontrollati.

Il-kontrolli ma japplikawx għal dik it-“teknoloġija” li hija l-minimu meħtieġ għall-installazzjoni, it-tħaddim, il-manutenzjoni (iċċekkjar) jew it-tiswija ta’ dawk l-oġġetti li mhumiex ikkontrollati jew li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata.

N.B.   Dawn ma jeżentawx lit-"teknoloġija" speċifikata f'1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. u 8E002.b.

Il-kontrolli fuq it-trasferiment ta' "teknoloġija" ma japplikawx għall-informazzjoni "fl-isfera pubblika", għal "riċerka xjentifika bażika" jew għall-informazzjoni minima meħtieġa għal applikazzjonijiet għal privattivi.

NOTA ĠENERALI DWAR IS-SOFTWARE (GSN)

(Din in-nota tipprevali fuq kwalunkwe kontroll fit-taqsima D tal-Kategoriji 0 sa 9.)

Il-Kategoriji minn 0 sa 9 ta' din il-lista ma jikkontrollawx "software" li hu wieħed minn dawn li ġejjin:

a. Ġeneralment ikun disponibbli għall-pubbliku billi:

1. Jinbiegħ minn ħażniet f'postijiet ta' bejgħ bl-imnut, mingħajr restrizzjoni, permezz ta’:

a. Tranżazzjonijiet fil-ħwienet;

b. Tranżazzjonijiet permezz ta' ordnijiet bil-posta;

c. Tranżazzjonijiet elettroniċi; jew:

d. Tranżazzjonijiet bit-telefon; u

2. Ikun iddisinjat għall-installazzjoni mill-utent mingħajr sostenn sostanzjali ulterjuri mill-fornitur;

N.B.   L-entrata a. tan-Nota Ġenerali dwar is-Software ma teżentax is-"software" speċifikat fil-Kategorija 5 - Parti 2 ("Sigurtà tal-Informazzjoni").

b. "Fl-isfera pubblika"; jew:

c. “Il-kodiċi tal-oġġett” minimu neċessarju għall-installazzjoni, l-operar, il-manutenzjoni (l-iċċekkjar) jew it-tiswija ta’ dawk l-oġġetti li l-esportazzjoni tagħhom ġiet awtorizzata.

N.B.   L-entrata c. tan-Nota Ġenerali dwar is-Software ma teżentax is-"software" speċifikat fil-Kategorija 5 - Parti 2 ("Sigurtà tal-Informazzjoni").

NOTA ĠENERALI "SIGURTÀ TAL-INFORMAZZJONI" (GISN)

Oġġetti jew funzjonijiet ta' “sigurtà tal-informazzjoni” għandhom jitqiesu skont id-dispożizzjonijiet fil-Kategorija 5 - Parti 2 anki jekk ikunu komponenti, “software” jew funzjonijiet ta’ oġġetti oħra.

PRATTIKI EDITORJALI F’IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-UNJONI EWROPEA

Skont ir-regoli stabbiliti fil-paragrafu 6.5 fil-paġna 108 tal-Gwida tal-Istil Interistituzzjonali (l-edizzjoni tal-2015), għat-testi bl-Ingliż ippubblikati f’Il-Ġurnal Uffiċċjali tal-Unjoni Ewropea:

 tintuża virgola sabiex tissepara n-numru sħiħ mid-deċimali,

 in-numri sħaħ huma ppreżentati f'serje ta' tlieta, kull serje tiġi separata bi spazju irqiq. It-test riprodott f'dan l-anness isegwi l-prattika deskritta hawn fuq.

AKRONIMI U ABBREVJAZZJONIJIET UŻATI F’DAN L-ANNESS

Akronimu jew abbrevjazzjoni, meta użat bħala terminu definit, ikun jinstab fid-'Definizzjonijiet ta' Termini użati f'dan l-Anness.Akronimu jew tifsira tal-abrevjazzjoni

ABEC

Kumitat tal-Inġiniera tal-Berings Annulari

ADC

Konvertitur minn Analogu għal Diġitali

AGMA

Assoċjazzjoni Amerikana tal-Manifatturi tal-Gerijiet

AHRS

Sistemi ta’ Referenza tal-Attitudni u d-Direzzjoni

AISI

L-Istitut Amerikan tal-Ħadid u tal-Azzar

ALE

Epitassja b’Saff Atomiku

ALU

Unità tal-Loġika Aritmetika

ANSI

L-Istitut Amerikan tal-Istandards Nazzjonali

APP

L-Ogħla Prestazzjoni Aġġustata

APU

Unità ta’ Qawwa Awżiljarja

ASTM

Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u għall-Materjali

ATC

Kontroll tat-Traffiku tal-Ajru

BJT

Tranżisters Bipolari b’Ġonta

BPP

Prodott ta’ Parametru b’Raġġ

BSC

Kontrollur tal-Istazzjoni Bażi

CAD

Iddisinjar Megħjun mill-Kompjuter

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

Charge Coupled Device

CDU

Unitajiet ta’ Kontroll u Wiri

CEP

Żball Ċirkolari Probabbli

CMM

Magna li Tkejjel il-Koordinati

CMOS

Apparat Semikonduttur tal-Ossidu tal-Metall Komplimentari

CNTD

Depożizzjoni Termika b’Nukleazzjoni Kkontrollata

CPLD

Apparat Loġiku Programmabbli Kumpless

CPU

Unità Ċentrali tal-Ipproċessar

CVD

Depożitar Kimiku f’Fażi ta’ Fwar

CW

Gwerra Kimika

CW (għal-lasers)

Mewġa Kontinwa

DAC

Konvertitur minn Diġitali għal Analogu

DANL

Livell Medju tal-Ħoss Muri

DBRN

Navigazzjoni b’Referenzjar f’Bażijiet ta’ Dejta

DDS

Sintetizzatur Diġitali Dirett

DMA

Analiżi Mekkanika Dinamika

DME

Tagħmir li Jkejjel id-Distanza

DMOSFET

Tranżister b’Effett ta’ Kamp b’Semikonduttur Ossidumetalliku ta’ Diffużjoni

DS

Solidifikazzjoni Direzzjonali

EB

Pont li jisplodi

EB-PVD

Depożitar Fiżiku f’Fażi ta’ Fwar permezz ta’ Raġġ Elettroniku

EBW

Wajer pont li jisplodi

ECM

Immaxinjar elettrokimiku

EDM

Magni bi Skariku Elettriku

EEPROMS

Memorja Tinqara Biss, Kanċellabbli u Programmabbli bl-Elettriku

EFI

Inizjaturi ta’ Fojl li Jisplodi

EIRP

Qawwa Iżotropika Radjata Effettiva

ERF

Irfinar Elettroreoloġiku

ERP

Qawwa Radjata Effettiva

ETO

Tiristor Blukkabbli mill-Emittent

ETT

Tiristor Jixgħel bl-Elettriku

FADEC

Kontroll Diġitali tal-Mutur b’Awtorità Sħiħa

FFT

Trasformata Rapida ta’ Fourier

FPGA

Arranġament ta’ Bibien Programmabbli mill-Utent

FPIC

Interkonnessjoni Programmabbli mill-Utent

FPLA

Arranġament Loġiku Programmabbli mill-Utent

FPO

Operazzjoni ta’ Punt li Jvarja

FWHM

Wisa' ta’ Nofs id-Daqs

GSM

Sistema Globali għall-Komunikazzjoni Mobbli

GLONASS

Sistema Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita

GPS

Sistema ta’ Pożizzjonament Globali

GNSS

Sistema Globali ta’ Navigazzjoni bis-Satellita

GTO

Tiristor Blukkabbli

HBT

Tranżisters Etero-Bipolari

HEMT

Tranżisters b’Mobbiltà Għolja ta’ Elettroni

ICAO

Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali

IEC

Il-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali

IED

Apparat Esplożiv Improvvizat

IEEE

Istitut tal-Inġiniera Elettriċi u Elettroniċi

IFOV

Kamp tal-Viżjoni Istantanju

IGBT

Tranżister Bipolari bi Dħul Iżolat

IGCT

Tiristor Swiċċjati b’Ċirkwit Integrat

IHO

Organizzazzjoni Internazzjonali Idrografika

ILS

Sistema tal-Illandjar bl-Istrumenti

IMU

Unitajiet ta’ Kejl Inerzjali

INS

Sistema ta’ Navigazzjoni Inerzjali

IP

Protokoll tal-Internet

IRS

Sistema ta’ Referenza Inerzjali

IRU

Unità ta’ Referenza Inerzjali

ISA

Atmosfera Standard Internazzjonali

ISAR

Radar b’Apertura Sintetika bil-Maqlub

ISO

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

ITU

Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni

JT

Joule-Thomson

LIDAR

Detezzjoni u Kejl tad-Distanza bid-Dawl

LIDT

Limitu ta’ Danni Kkawżati minn Laser

LOA

Tul Totali

LRU

Unità Sostitwibbli fil-Post

MLS

Sistema tal-Illandjar b’Microwaves

MMIC

Ċirkwit Integrat Monolitiku b’Microwaves

MOCVD

Depożitar Kimiku f’Fażi ta’ Fwar ta’ Sustanza Organika Metallika

MOSFET

Tranżister b’Effett ta’ Kamp b’Semikonduttur Ossidumetalliku

MPM

Moduli tal-Qawwa b’Microwaves

MRAM

Memorja Manjetika b’Aċċess Każwali

MRF

Irfinar Manjetoreoloġiku

MRF

Daqs Minimu ta’ Element Riżolvibbli

MRI

Immaġnijiet tar-Reżonanza Manjetika

MTBF

Ħin Medju Bejn il-Ħsarat

MTTF

Ħin Medju sal-Ħsara

NA

Apertura Numerika

NDT

Ittestjar Mhux Distruttiv

NEQ

Kwantità Splussiva Netta

OAM

Operazzjonijiet, Amministrazzjoni jew Manutenzjoni

OSI

Interkonnessjoni ta’ Sistemi Miftuħa

PAI

Poliamidi-imidi

PAR

Radar ta’ Approċċ bi Preċiżjoni

PCL

Lokalizzazzjoni Koerenti Passiva

PIN

Numru tal-Identifikazzjoni Personali

PMR

Radju Mobbli Privat

PVD

Depożitar Fiżiku f’Fażi ta’ Fwar

ppm

partijiet għal kull miljun

QAM

Modulazzjoni tal-Amplitudni tal-Ikkwadrar

RAP

Plażmi Atomiċi Reattivi

RF

Frekwenza tar-Radju

RNC

Kontrollur ta’ Netwerk tar-Radju

S-FIL

Litografija tal-Istampar Step and Flash

SAR

Radar b’Apertura Sintetika

SAS

Sonar b’Apertura Sintetika

SC

Monokristall

SCR

Rettifikatur Ikkontrallat bis-Siliċju

SFDR

Firxa Dinamika Ħielsa Falza

SHPL

Laser b’Qawwa Għolja Eċċezzjonali

SLAR

Radar fl-Ajru li Jiskennja Lateralment

SOI

Siliċju fuq Iżolatur

SPLD

Apparat Loġiku Programmabbli Sempliċi

SQUID

Apparat ta’ Interferenza Kwantistika Superkonduttiv

SRA

Assemblaġġ Sostitwibbli fil-Laboratorju

SRAM

Memorja Statika b’Aċċess Każwali

SSB

Faxxa Laterali Unika

SSR

Radar Sekondarju ta’ Sorveljanza

SSS

Sonar li Jiskennja Lateralment

TIR

Qari totali indikat

TVR

Rispons ta’ Vultaġġ Trażmissiv

UPR

Ripetibbiltà ta’ Pożizzjonament Unidirezzjonali

UV

Ultravjola

UTS

Saħħa Tensili Aħħarija

VJFET

Tranżister b’Effett ta’ Kamp b’Ġonta Vertikali

VOR

Skala Omnidirezzjonali ta’ Frekwenza Għolja Ħafna

WLAN

Netwerk ta’ Żona Lokali Wireless

ID-DEFINIZZJONIJIET TAT-TERMINI UŻATI F’DAN L-ANNESS

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn 'virgoletti singoli' jingħataw f'Nota Teknika mal-punt rilevanti.

Id-definizzjonijiet tat-termini bejn "virgoletti doppji" huma kif ġej:

N.B.   Ir-referenzi għall-kategorija jingħataw fil-parentesi wara t-terminu ddefinit.

"Preċiżjoni" (2 3 6 7 8), normalment imkejla f'termini ta' impreċiżjoni, tfisser id-devjazzjoni massima, pożittiva jew negattiva, ta' valur indikat minn standard aċċettat jew valur veru.

"Sistemi ta' kontroll attiv tat-titjir" (7) huma sistemi li jiffunzjonaw sabiex jipprevjenu ċaqliq jew tagħbijiet strutturali mhux mixtieqa ta' "inġenji tal-ajru" u ta' missili permezz tal-ipproċessar awtonomu tal-informazzjoni minn sensuri multipli sabiex wara jiġu pprovduti l-kmandi preventivi meħtieġa għall-kontroll awtomatiku.

"Pixel attiv" (6) hu element minimu (uniku) tal-arranġament tal-istat solidu li għandu funzjoni fotoelettrika ta' trasferiment meta jkun espost għar-radjazzjoni (elettromanjetika) mid-dawl.

"L-Ogħla Prestazzjoni Aġġustata" (4) hi l-ogħla rata aġġustata li fiha l-"kompjuters diġitali" jwettqu addizzjonijiet u multiplikazzjoni ta' punt li jvarja ta' 64-bit jew akbar, u hu muri f'Weighted TeraFLOPS (WT) b'unitajiet ta' 1012 operazzjoni aġġustati ta' punt li jvarja kull sekonda.

N.B.   Ara l-Kategorija 4, Nota Teknika.

"Inġenju tal-ajru" (1 6 7 9) tfisser vettura li ttir b'ġewnaħ fiss, b'ġewnaħ b'ġometrija varjabbli, b'ġewnaħ rotanti (ħelikopter), b'rotor jew b'ġewnaħ li jista' jinklina.

N.B.   Ara wkoll "inġenju tal-ajru ċivili".

"Ġifen tal-ajru" (9) tfisser vettura li ttir bil-magni u li żżomm fl-arja permezz ta' gass (ġeneralment l-elju, preċedentement l-idroġenu) li huwa eħfef mill-arja.

"Il-kumpensi kollha disponibbli" (2) tfisser li jkunu ġew ikkunsidrati l-miżuri kollha fattibbli disponibbli għall-manifattur sabiex jimminimizza kull żball sistematiku ta' pożizzjonament għall-mudell partikolari ta' għodda bil-magna jew żbalji tal-kejl għall-magna partikolari ta' kejl bil-koordinati.

"Allokati mill-ITU" (3 5) tfisser l-allokazzjoni ta' bandijiet ta' frekwenza skont l-edizzjoni attwali tar-Regolamenti tar-Radju tal-ITU għal servizzi primarji, permessi u sekondarji.

N.B.   Allokazzjonijiet addizjonali u alternattivi mhumiex inklużi.

"Devjazzjoni ta' pożizzjoni angulari" (2) tfisser id-differenza massima bejn il-pożizzjoni angulari u l-pożizzjoni reali, u mkejla b’mod preċiż ħafna wara li l-muntaġġ li jżomm l-oġġett ta' ħidma jkun ġie mdawwar mill-pożizzjoni inizjali tiegħu

"Spostament angulari każwali" (7) tfisser l-akkumulu tal-iżbalji angulari maż-żmien minħabba storbju abjad b'rata angulari. (IEEE STD 528-2001)

"APP" (4) huwa ekwivalenti għall-"Ogħla Prestazzjoni Aġġustata".

"Algoritmu asimmetriku" (5) tfisser algoritmu kriptografiku li juża ċwievet kriptografiċi differenti, matematikament relatati għall-kodifikazzjoni u d-deċifrar.

N.B.   L-użu komuni tal-"algoritmi asimmetriċi" huwa l-immaniġjar taċ-ċwievet kriptografiċi.

“Awtentikazzjoni” (5) tfisser il-verifika tal-identità ta’ utent, proċess jew apparat, ta’ spiss bħala prerekwiżit għall-aċċess għal riżorsi f’sistema ta' informazzjoni. Din tinkludi l-verifika tal-oriġini u l-kontenut ta’ messaġġ jew informazzjoni oħra, u l-aspetti kollha tal-kontroll tal-aċċess fejn ma hemm l-ebda kodifikazzjoni ta' fajls jew test ħlief kif relatat direttament mal-protezzjoni ta' passwords, Numri ta' Identifikazzjoni Personali (PIN) jew dejta simili għall-prevenzjoni tal-aċċess mhux awtorizzat.

"Insegwiment awtomatiku tal-bersall" (6) tfisser teknika ta' proċessar li awtomatikament tiddetermina u tipproduċi bħala output valur estrapolat tal-pożizzjoni l-aktar probabbli tal-bersall f'ħin reali.

"Potenza medja ta’ output" (6) tfisser l-enerġija tal-output totali tal-"laser" f'joules, diviża bil-perjodu li matulu jkun hemm serje ta' impulsi konsekuttivi, f'sekondi. Għal serje ta' impulsi spazjati b'mod uniformi tkun daqs l-enerġija tal-output totali tal-"laser" f'impuls singolu, f'joules, immultiplikata bil-frekwenza tal-impulsi tal-"laser", f'Hertz.

"Il-ħin ta’ dewmien tal-propagazzjoni tal-bieb bażiku" (3) tfisser il-valur tad-dewmien tal-propagazzjoni li jikkorrispondi mal-bieb bażiku użat f'"ċirkwit integrat monolitiku". Għal ‘familja’ ta’ “ċirkwiti integrati monolitiċi”, dan jista’ jkun speċifikat jew bħala l-ħin ta’ dewmien tal-propagazzjoni għal bieb tipiku ta’ ‘familja’ partikolari jew bħala l-ħin ta’ dewmien tal-propagazzjoni tipiku għal kull bieb ta’ 'familja' partikolari.

N.B.1.   "Id-dewmien tal-propagazzjoni tal-bieb bażiku" m'għandux jiġi mħallat mal-ħin ta’ dewmien tal-input/l-output ta' "ċirkwit integrat monolitiku" kumpless.

N.B.2.   'Familja' tikkonsisti fiċ-ċirkwiti integrati kollha li għalihom dawn li ġejjin japplikaw bħala l-metodoloġija u l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattura tagħhom, minbarra l-funzjonijiet rispettivi tagħhom:

a.   L-arkitettura tal-hardware u s-software komuni;

b.   It-teknoloġija komuni ta' tfassil u proċedura; u

c.   Il-karatteristiċi komuni bażiċi.

"Riċerka xjentifika bażika" (GTN NTN) tfisser ix-xogħol sperimentali u teoretiku prinċipalment meħud biex jiġi akkwistat għarfien ġdid tal-prinċipji fundamentali ta' fenomeni u fatti osservabbli, mhux primarjament diretti lejn miri jew għanijiet speċifiċi prattiċi.

"Polarizzazzjoni" (aċċellerometru) (7) tfisser il-medja fuq perjodu ta' żmien speċifikat tal-output tal-aċċellerometru, imkejla f'kundizzjonijiet operattivi speċifikati, li ma għandhiex korrelazzjoni mal-aċċellerazzjoni jew ir-rotazzjoni tal-input. "Polarizzazzjoni" hija espressa f'g jew f'metri f'kull sekonda kkwadrata (g jew m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro g hija daqs 1 × 10–6 g).

"Polarizzazzjoni" (ġiroskopju) (7) tfisser il-medja fuq perjodu ta' żmien speċifikat tal-output ġiroskopiku, imkejjel f'kundizzjonijiet operattivi speċifikati, li ma għandhiex korrelazzjoni mar-rotazzjoni jew mal-aċċelerazzjoni tal-input. Il-"Polarizzazzjoni" hija espressa fi gradi fis-siegħa (deg/hr). (IEEE Std 528-2001).

"Aġenti bijoloġiċi" (1) huma patoġeni jew tossini, magħżula jew immodifikati (bħall-alterazzjoni fil-purezza, ħajjet il-prodott fuq l-ixkaffa, il-virulenza, il-karatteristiċi disseminattivi, jew ir-reżistenza għar-radjazzjoni UV) biex jipproduċu feriti/mewt fi bnedmin jew annimali, jiddegradaw it-tagħmir jew jagħmlu ħsara lill-uċuħ tar-raba' jew lill-ambjent.

"Eċċentriċità" (2) tfisser iċ-ċaqliq tal-assi f'dawra waħda tal-fus prinċipali mkejjel fi pjan perpendikulari mal-wiċċ tal-fus, f'punt qrib iċ-ċirkonferenza tal-wiċċ tal-fus (Referenza: ISO 230/1 1986, paragrafu 5.63).

"Preforom tal-fibra tal-karbonju" (1) tfisser arranġament ordnat ta' fibri mhux miksija jew miksija maħsuba sabiex jikkostitwixxu qafas ta' parti qabel mal-"matriċi" tkun introdotta sabiex jiġi ffurmat "kompożitu".

"Laser kimiku" (6) tfisser "laser" fejn l-elementi fi stat aġitat jiġu prodotti permezz tal-enerġija tal-output ta' reazzjoni kimika.

"Taħlita kimika" (1) tfisser prodott solidu, likwidu jew taħt forma ta' gass magħmul minn żewġ komponenti jew aktar li ma jirreaġixxux flimkien fil-kundizzjonijiet li fihom it-taħlita hi maħżuna.

"Żball Ċirkolari Probabbli" ("CEP") (7) tfisser distribuzzjoni normali ċirkulari, ir-radjus taċ-ċirku li fih isir 50 % tal-kejl individwali, jew ir-radjus taċ-ċirku li fih hemm 50 % probabbiltà li jinsab.

"Sistemi ta’ kontroll b’antitorque kkontrollat miċ-ċirkolazzjoni jew b’direzzjoni kkontrollata miċ-ċirkolazzjoni" (7) huma sistemi li jużaw arja minfuħa fuq uċuħ ajrudinamiċi sabiex iżidu jew jikkontrollaw il-forzi ġġenerati mill-uċuħ.

"Inġenju tal-ajru ċivili" (1 3 4 7) tfisser dawk l-"inġenji tal-ajru" elenkati skont id-deżinjazzjoni f'listi ta' ċertfikazzjoni li turi li huma tajbin għat-titjir ippubblikati mill-awtoritajiet tal-avjazzjoni ċivili ta' Stat Membru tal-UE jew aktar jew mill-Istati Parteċipanti fil-Ftehim ta' Wassenaar sabiex itiru fuq rotot ċivili kummerċjali interni u esterni, jew għall-użu leġittimu ċivili, privat jew ta' negozju.

N.B.   Ara wkoll "inġenju tal-ajru".

"Imħallat" (1) tfisser taħlit minn filament għal filament ta' fibri termoplastiċi u fibri ta' rinfurzar sabiex tiġi prodotta taħlita ta' "matriċi" ta' rinfurzar ta' fibri f'forma ta' fibri totali.

"Tifrik" (1) tfisser proċess sabiex materjal jiċċekken f'partiċelli żgħar permezz ta' tifrik jew tħin.

"Kontrollur tal-kanal ta' komunikazzjoni" (4) tfisser l-interfaċċa fiżika li tikkontrolla l-fluss ta' informazzjoni diġitali sinkrona jew asinkrona. Huwa assemblaġġ li jista' jkun integrat fil-kompjuter jew fit-tagħmir ta' telekomunikazzjoni sabiex jipprovdi aċċess għall-komunikazzjoni.

"Sistemi ta' kumpens" (6) jikkonsistu fis-sensur ta' skalar primarju, f'sensur ta' referenza wieħed jew aktar (pereż. manjetometri vettorjali) flimkien ma' software li jippermetti t-tnaqqis tal-ħoss dovut għar-rotazzjoni ta' oġġetti ibsin tal-pjattaforma.

"Kompożitu" (1 2 6 8 9) tfisser "matriċi" u fażi addizzjonali jew fażijiet addizzjonali li jikkonsistu f'partiċelli, materjali filiformi, fibri jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom, preżenti għal skop jew skopijiet speċifiċi.

"Tabella rotatorja kompożita" (2) tfisser mejda li tippermetti lill-oġġetti tal-ħidma sabiex iduru u jinklinaw madwar żewġ assi mhux paralleli, li jistgħu jkunu kkoordinati b'mod simultanju għall-"kontroll tal-kontorn".

"komposti III/V" (3 6) tfisser prodotti polikristallini jew monokristallini binarji jew kumplessi li jikkonsistu minn elementi tal-gruppi IIIA u VA tat-tabella ta' klassifikazzjoni perjodika ta' Mendeleyev (pereż., arsenjur tal-gallju, arsenjur tal-gallju-aluminju, fosfur tal-indju).

"Kontroll tal-kontorn" (2) tfisser żewġ movimenti jew aktar "ikkontrollati numerikament" li joperaw skont l-istruzzjonijiet li jispeċifikaw il-pożizzjonament meħtieġ li jmiss u r-rati ta' dħul meħtieġa għal dak il-pożizzjonament; Dawn ir-rati ta' dħul ivarjaw waħda skont l-oħra sabiex jinħoloq il-kontorn mixtieq (ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

"Temperatura kritika" (1 3 5) (xi kultant imsejħa temperatura tranżitorja) ta' materjal "superkonduttiv" speċifiku tfisser it-temperatura li fiha l-materjal jitlef ir-reżistenza kollha għall-fluss ta' kurrent elettriku dirett.

"Attivazzjoni kriptografika" (5) tfisser kwalunkwe teknika li tattiva jew tippermetti li oġġett ikollu kapaċità kriptografika, permezz ta' mekkaniżmu sigur li jiġi implimentat mill-manifattur tal-oġġett, fejn dan il-mekkaniżmu jkun unikament marbut ma' xi wieħed minn dawn il-każijiet:

1. Kampjun wieħed tal-oġġett; jew:

2. Klijent wieħed, għal diversi kampjuni tal-oġġett.

Noti Tekniċi

1.   It-tekniki u l-mekkaniżmi ta' "attivazzjoni kriptografika" jistgħu jiġu implimentati bħala hardware, "software" jew "teknoloġija".

2.   Il-mekkaniżmi tal-"attivazzjoni kriptografika" jistgħu jkunu, pereżempju, kodiċijiet ta’ liċenzja bbażati fuq numri tas-serje jew strumenti ta' awtentikazzjoni bħalma huma ċ-ċertifikati iffirmati diġitalment.

"Kriptografija" (5) tfisser id-dixxiplina li tinkorpora l-prinċipji, il-mezzi u l-metodi għat-trasformazzjoni tad-dejta sabiex taħbi l-kontenut tal-informazzjoni tagħha, tipprevjeni l-modifika mhux osservata tagħha jew tipprevjeni l-użu mhux awtorizzat tagħha. Il-"kriptografija" hija limitata għat-trasformazzjoni tal-informazzjoni bl-użu ta’ 'parametru sigriet' wieħed jew aktar (pereż., varjabbli kriptografiċi) jew bl-amministrazzjoni ta’ kodiċi kriptografika assoċjata.

Nota:   "Kriptografija" ma tinkludix metodi ta' kompressjoni jew ta' kodifikazzjoni ta' dejta 'fissa'.

Noti Tekniċi:

1.   'Parametru sigriet': kostant jew kodiċi kriprografika li oħrajn ma jkunux jafu biha jew li jkun jaf biha biss grupp.

2.   'Fissa': l-algorittmu li jikkodifika jew tal-kompressjoni ma jistax jaċċetta parametri forniti esternament (pereż., varjabbli kriptografiċi jew b'kodiċi kriptografika) u ma jistax jiġi mmodifikat mill-utent.

“Laser CW” (6) tfisser “laser” li jipproduċi enerġija tal-output nominalment kostanti għal aktar minn 0,25 sekonda.

Sistemi ta' "Navigazzjoni b'referenzi abbażi ta' dejta" ("DBRN") (7) ifissru sistemi li jużaw diversi sorsi ta' dejta ġeokartografika mkejla minn qabel u integrata sabiex tipprovdi informazzjoni preċiża tan-navigazzjoni taħt kundizzjonijiet dinamiċi. Is-sorsi tad-dejta jinkludu mapep batimetriċi, mapep stellari, mapep tal-gravità, mapep manjetiċi jew mapep diġitali tat-terren 3-D.

"Mirja deformabbli" (6) (magħrufin ukoll bħala mirja ottiċi adattivi) tfisser mirja li għandhom:

a. Wiċċ wieħed ta' riflessjoni ottika kontinwa li huwa dinamikament deformat bl-applikazzjoni ta' torques jew forzi individwali li jikkompensaw għad-distorsjonijiet tal-mewġa ottika li taħbat fuq il-mera; jew

b. Elementi ottiċi multipli li jirriflettu li jistgħu jiġu ppużizzjonati mill-ġdid individwalment u dinamikament bl-applikazzjoni ta' torques jew forzi biex jikkompensaw għad-distorsjonijiet tal-mewġa ottika li taħbat fuq il-mera.

"Uranju mfaqqar" (0) tfisser uranju li l-isotopu 235 tiegħu ikun taħt dak tal-uranju naturali.

"Żvilupp" (GTN NTN Kollha) huwa relatat mal-fażijiet kollha ta' qabel il-produzzjoni tas-serje, bħal: id-disinn, ir-riċerka dwar id-disinn, l-analiżijiet tad-disinn, il-kunċetti tad-disinn, l-immontar u l-ittestjar ta' prototipi, l-iskemi piloti ta' produzzjoni, id-dejta tad-disinn, il-proċess tat-trasformazzjoni tad-dejta tad-disinn fi prodott, id-disinn ta' konfigurazzjoni, id-disinn ta' integrazzjoni, l-arranġamenti skont pjan.

"Saldatura ta' diffużjoni" (1 2 9) tfisser rabta molekulari fi stat solidu ta' mill-anqas żewġ metalli separati f'oġġett uniku, bis-saħħa tal-ġonta li tkun ekwivalenti għal dik tal-materjal l-aktar dgħajjef, fejn il-mekkaniżmu prinċipali huwa l-interdiffużjoni tal-atomi fl-interfaċċja.

"Kompjuter diġitali" (4 5) tfisser tagħmir li jista', fil-forma ta' varjabbli diskret wieħed jew aktar, iwettaq dan kollu li ġej:

a. Jaċċetta dejta;

b. Jaħżen dejta jew istruzzjonijiet f'apparat b'memorja fissa jew modifikabbli (li tista' terġa' tinkiteb);

c. Jipproċessa dejta permezz ta' sekwenza ta' istruzzjonijiet maħżuna li hija modifikabbli; u

d. Jipprovdi output ta' dejta.

N.B.   Modifiki ta' sekwenza maħżuna ta' istruzzjonijiet tinkludi s-sostituzzjoni ta' apparat b'memorja fissa, iżda mhux bidla fiżika fil-wajering jew fl-interkonnessjonijiet.

"Rata ta' trasferiment diġitali" (def) tfisser ir-rata totali ta' bits tal-informazzjoni li hi ttrasferita direttament fuq kwalunkwe tip ta' mezz.

N.B.   Ara wkoll "ir-rata ta' trasferiment diġitali totali".

"Ippressar idrawliku ta' azzjoni diretta" (2) tfisser il-proċess ta' deformazzjoni li juża borża flessibbli mimlija bi fluwidu f'kuntatt dirett mal-biċċa tax-xogħol.

"Rata tal-moviment" (ġiroskopju) (7) tfisser il-komponent tal-output ġiroskopiku li hi funzjonament b'mod indipendenti mir-rotazzjoni tal-input. Hija espressa bħala rata angolari. (IEEE STD 528-2001).

"Gramma effettiva" (0 1) ta' "materjal speċjali fissili" tfisser:

a. Għal isotopi tal-plutonju u għall-uranju-233, il-piż tal-isotopi fi grammi;

b. Għall-uranju arrikkit b'1 fil-mija jew aktar fl-isotopu tal-uranju-235, il-piż tal-element fi grammi mmultiplikat bil-kwadrat tal-arrikiment tiegħu espress bħala frazzjoni tal-piż deċimali;

c. Għal uranju arrikit taħt il-1 fil-mija fl-isotopi uranju-235, l-element ta' piż fi grammi multiplikat b'0,0001;

"Assemblaġġ elettroniku" (2 3 4) tfisser għadd ta' komponenti elettroniċi (jiġifieri, 'elementi ta' ċirkwiti', 'komponenti diskreti', ċirkwiti integrati, eċċ.) konnessi flimkien sabiex jaqdu (a) funzjoni(jiet) speċifika /speċifiċi, sostitwibbli bħala entità u li normalment jistgħu jiġu żmuntati.

N.B.1.   'Element ta' ċirkwit': parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

N.B.2.   'Komponent diskret': 'element ta' ċirkwit' ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

"Antenna orjentabbli elettronikament b'arranġament ta' fażijiet" (5 6) tfisser antenna li tifforma raġġ permezz ta' fażi li takkoppja, jiġifieri, id-direzzjoni tar-raġġ hija kkontrollata mill-koeffiċjenti ta' aġitazzjoni kumplessi tal-elementi li jirradjaw, u d-direzzjoni ta' dan ir-raġġ tista' tiġi varjata fl-ażimut jew fl-elevazzjoni, jew fi tnejn, bl-applikazzjoni ta' sinjal elettroniku kemm fit-trażmissjoni kif ukoll fir-riċeviment.

"Materjali enerġetiċi" (1) tfisser sustanzi jew taħlitiet li jirreaġixxu kimikament sabiex jirrilaxxaw l-enerġija meħtieġa għall-applikazzjoni intenzjonata tagħhom. "Splussivi", "pirotekniċi" u "propellanti" huma subklassijiet ta’ materjali enerġetiċi.

"Tagħmir tat-tarf" (2) tfisser tagħmir li jaħtaf, 'unitajiet ta' għodda attivi' u kull għodda oħra mwaħħla mal-pjanċa tal-bażi fit-tarf tad-driegħ manipulatur "robotiku".

N.B.   'Unità attiva tal-ħidma' tfisser tagħmir biex tiġi applikata l-potenza motriċi, l-enerġija meħtieġa għall-proċess jew għas-sensuri lill-oġġett ta' ħidma.

"Densità Ekwivalenti" (6) tfisser il-massa ta' ottiku għal kull unità ta' erja ottika pprojettata fuq il-wiċċ ottiku.

"Splussivi" (1) tfisser sustanzi jew taħlitiet ta' sustanzi solidi, likwidi jew f'forma ta' gass li, fl-applikazzjoni tagħhom bħala kariki primarji, kariki booster, jew kariki prinċipali f'testati, f'applikazzjonijiet ta' demolizzjoni u f'applikazzjonijiet oħra, iridu jisplodu.

"Sistemi FADEC" (9) tfisser Sistemi b'Kontroll Diġitali tal-Magna b'Awtorità Sħiħa (Full Authority Digital Engine Control) - Sistema ta' kontroll elettroniku diġitali għal magna b'turbina tal-kombustjoni li kapaċi tikkontrolla l-magna awtonomament tul il-firxa operattiva kollha tagħha, minn meta jkun meħtieġ li tiġi startjata l-magna sakemm ikun meħtieġ li tintefa, f'kundizzjonijiet kemm normali kif ukoll ta' meta hemm ħsara.

"Materjali fibrużi u bil-filamenti" (0 1 8 9) jinkludu:

a. "Monofilamenti" kontinwi;

b. "Irdien" u "ftietel" kontinwi;

c. "Tejps", drappijiet, tapiti u malji;

d. Fibri mqattgħin, fibri staple u kutri koerenti tal-fibra;

e. Materjali filiformi, monokristallini jew polikristallini, ta' kwalunkwe tul;

f. Polpa poliamide aromatika.

"Ċirkwiti integrati tat-tip tal-pellikola" (3) tfisser arranġament ta' 'elementi ta' ċirkwit' u interkonnessjonijiet metalliċi ffurmati minn depożitu ta' pellikola ħoxna jew irqiqa fuq"sottostrat" iżolanti.

N.B.   'Element ta' ċirkwit' huwa parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

"Arranġament tas-sensur ottiku għall-kontroll tat-titjir" (7) huwa netwerk ta' sensuri ottiċi distribwiti, li jużaw raġġi tal-"laser", sabiex jipprovdi dejta dwar il-kontroll tat-titjir fi żmien reali għall-ipproċessar abbord.

"L-ottimizzazzjoni tat-trajettorja tat-titjir" (7) hija proċedura li timminimizza d-devjazzjonijiet minn trajettorja mixtieqa f'erba' dimensjonijiet (spazju u ħin) abbażi tal-immassimizzar tal-prestazzjoni jew l-effettività għall-kompiti tal-missjoni.

"Sistema ta' titjir b'fibri ottiċi" (7) tfisser sistema primarja ta' kontroll diġitali tat-titjir li tuża l-feedback sabiex l-inġenju tal-ajru jiġi kkontrollat matul it-titjira, fejn l-ordnijiet lit-tagħmir/attwaturi huma sinjali ottiċi.

"Sistema ta' titjir bl-elettriku" (7) tfisser sistema primarja ta' kontroll diġitali tat-titjir li tuża l-feedback sabiex l-inġenju tal-ajru jiġi kkontrollat matul it-titjira, fejn l-ordnijiet lit-tagħmir/attwaturi huma sinjali elettriċi.

"Arranġament fuq il-pjan fokali" (6 8) tfisser saff planari lineari jew bidimensjonali, jew taħlita ta' saffi planari, ta' elementi ta' rilevaturi individwali, b'elettronika li tinqara jew mingħajrha, li jaħdmu fil-pjan fokali.

N.B.   Dan mhux intenzjonat li jinkludi arranġament ta' elementi ta' rilevaturi singoli fuq xulxin jew kwalunkwe żewġ, tliet jew erba' detetturi tal-elementi dment li d-dewmien u l-integrazzjoni ma jitwettqux fl-element.

"Wisa' tal-banda frazzjonali" (3 5) tfisser "il-wisa' tal-banda istantanja" diviża bil-frekwenza ċentrali, espressa bħala perċentwali.

"Qbiż tal-frekwenza" (5 6) tfisser forma ta' "spettru mifrux" fejn il-frekwenza tat-trażmissjoni ta' kanal ta' komunikazzjoni wieħed tinbidel b'sekwenza ta' passi każwali jew psewdokażwali diskreti.

"Skattatur tal-maskri ta' frekwenza" (3) għal "analizzaturi tas-sinjali" huwa mekkaniżmu fejn il-funzjoni ta' skattatur tista' tagħżel firxa ta' frekwenzi li għandhom jiskattaw bħala subsett tal-akkwist ta' wisa' tal-banda filwaqt li jiġu injorati sinjali oħra li jistgħu wkoll ikunu preżenti fi ħdan l-istess akkwist ta' wisa' tal-banda. "Skattatur tal-maskri ta' frekwenza" jista' jkun fih aktar minn sett ta' limiti indipendenti wieħed.

"Ħin sabiex tinbidel il-frekwenza" (3) tfisser il-ħin (jiġifieri, d-dewmien) li jieħu sinjal meta jinbidel minn frekwenza tal-output speċifikata inizjali biex jasal għal jew f'dawn li ġejjin.

a. ± 100 Hz ta’ frekwenza tal-output speċifikata finali ta’ inqas minn 1 GHz; jew

b. ± 0.1 parti għal kull miljun ta’ frekwenza tal-output speċifikata finali daqs jew ikbar minn 1 GHz.

"Sintetizzatur tal-frekwenza" (3) tfisser kull tip ta' sors ta' frekwenza, tkun xi tkun it-teknika attwali użata, li jipprovdi multipliċità ta' frekwenzi ta' output simultanji jew alternattivi, minn output wieħed jew iktar, ikkontrollati minn, li jiġu minn jew imliġġma minn numru inqas ta' frekwenzi standard (jew ewlenin).

"Ċellola tal-karburant" (8) hija apparat elettrokimiku li jikkonverti l-enerġija kimika direttament għal elettriku b'Kurrent Dirett (DC) billi jikkonsma karburant minn sors estern.

"Fużibbli" (1) tfisser li jista' jkun inkroċjat jew polimerizzat aktar (imwebbes) bl-użu ta' sħana, radjazzjoni, katalizzaturi, eċċ., jew li jista' jinħall mingħajr piroliżi (karbonizzazzjoni).

“Atomizzazzjoni tal-Gass" (1) tfisser proċess biex il-fluss ta' ligi tal-metall mdewweb jsir qtar ta' dijamentru ta' 500 mikrometru jew inqas bi fluss ta' pressjoni għolja ta' gass.

"Ġeografikament imxerred" (6) huwa meta kull post ikun 'il bogħod mill-oħrajn kollha b'iktar minn 1 500 m fi kwalunkwe direzzjoni. Sensuri mobbli huma dejjem ikkunsidrati "ġeografikament imxerrdin".

"Set ta' gwida" (7) tfisser sistemi li jintegraw il-proċess ta' kejl u x-xogħol tal-kompjuters li jsibu l-pożizzjoni u l-veloċità ta' karozza (jiġifieri n-navigazzjoni), ma' dak tal-kompjuterizzazzjoni u t-trażmissjoni ta' kmandi lis-sistemi ta' kontroll fit-titjir tal-vetturi sabiex tiġi rranġata r-rotta.

"Densifikazzjoni isostatika taħraq" (2) tfisser proċess ta' pressjoni ta' rimi fuq temperaturi li jaqbżu t-375 K (102 °C) f'kavità magħluqa ġo tipi ta' medja (gass, likwidu, partikli solidi, eċċ.) biex joħolqu forza ugwali f'kull direzzjoni biex inaqqsu jew jeliminaw spazji ġewwiena fir-rimi.

"Ċirkwit integrat ibridu" (3) tfisser kull kombinazzjoni ta' ċirkwit(i) integrat(i), jew ċirkwit integrat b’'elementi ta' ċirkwit' jew 'komponenti diskreti' konnessi flimkien sabiex iwettqu funzjoni(jiet) speċifika/speċifiċi, u li għandhom dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Li jkollhom mill-inqas apparat wieħed mhux inkapsulat;

b. Konnessi flimkien bl-użu ta' metodi tipiċi ta' produzzjoni ta' ċirkwit integrat;

c. Sostitwibbli bħala entità; u

d. Normalment ma jkunux jistgħu jiġu żarmati.

N.B.1.   'Element ta' ċirkwit': parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

N.B.2:   'Komponent diskret': 'element ta' ċirkwit' ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

"Titjib tal-immaġini" (4) tfisser l-ipproċessar ta' immaġini esterni li jġorru l-informazzjoni li permezz ta' algoritmi bħal kompressjoni tal-ħin, l-iffiltrar, l-estrazzjoni, l-għażla, il-korrelazzjoni, il-konvoluzzjoni jew it-trasformazzjoni bejn id-dominji (pereż. ekwazzjoni Fourier tan-numru integrali rapida jew l-ekwazzjoni Walsh). Dan ma jinkludix algoritmi li jużaw trasformazzjoni lineari jew tar-rotazzjoni biss ta' immaġni waħda, bħat-traduzzjoni, l-estrazzjoni ta' parametri, ir-reġistrazzjoni jew il-kolorazzjoni falza.

"Immunotossina" (1) hija kompost ta' antikorpi ta' ċellola waħda ta' monoklona speċifika u "tossina" jew "subunità ta' tossina", li b'mod selettiv taffettwa ċ-ċelloli morda.

"Fl-isfera pubblika" (GTN NTN GSN), kif tapplika f'dan id-dokument, tfisser "teknoloġija" jew "software" li jkunu saru disponibbli mingħajr restrizzjoni wara d-disseminazzjoni ulterjuri tagħhom (restrizzjonijiet tad-dritt tal-awtur ma jneħħux lit-"teknoloġija" jew lis-"software" mill-"isfera pubblika").

"Sigurtà tal-informazzjoni" (GSN GISN 5) hija l-mezzi u l-funzjonijiet kollha li jiżguraw l-aċċessibilità, il-kunfidenzjalità jew l-integrità tal-informazzjoni jew tal-komunikazzjoni, li jeskludu l-mezzi u l-funzjonijiet intiżi għas-salvagwadja kontra l-ħsarat. Din tinkludi l-"kriptografija", l-"attivazzjoni kriptografika", il-'kriptanaliżi', il-protezzjoni kontra l-emanazzjonijiet kompromettenti u s-sigurtà tal-kompjuter.

Nota Teknika:

'Kriptanaliżi': analiżi ta' sistema kriptografika jew l-inputs u l-outputs tagħha sabiex toħroġ varjabbli konfidenzjali jew dejta sensittiva, inkluż test ċar.

"Faxxa ta' frekwenza istantanja" (3 5 7) tfisser il-faxxa ta' frekwenza li fuqha s-saħħa tal-produzzjoni jibqa' kostanti fit-3 dB mingħajr aġġustamenti ta' parametri li qed joperaw oħra.

"Firxa strumentata" (6) tfisser il-firxa tar-radar speċifikata mhux ambigwa esponuta.

"Iżolament" (9) huwa applikat lill-komponenti ta' mutur tar-rokit, i.e. il-kaxxa, iż-żennuna, il-bokok, l-għeluq tal-kaxxi, u jinkludi ħażna ta' folji tal-gomma komposta kkurata jew semikkurata li għandhom materjal li jservi għall-iżolament jew materjal li jirreżisti s-sħana. Jista' wkoll jiġi inkorporat bħala kaver jew flap għat-tnaqqis tal-istress.

"Kisja interna" (9) hija adattata għall-interfaċċja adeżiva bejn il-propellant solidu u l-kaxxa jew il-kisja iżolanti: Normalment tixrid ibbażat fuq polimeru likwidu ta' materjali refrattarji jew iżolanti, pereż. il-polibutadjen itterminat b'idrossil mimli bil-karbonju (HTPB) jew polimeru ieħor b'aġenti kurattivi addizzjonali sprejjati jew iddepożitati fuq l-intern tal-kaxxa.

"Gradjometru manjetiku intrinsiku" (6) hu element uniku ta' kejl tal-gradjent tal-kamp manjetiku kif ukoll l-elettronika assoċjata li l-output tagħhom huwa l-kejl ta' gradjent tal-kamp manjetiku.

N.B.   Ara wkoll "gradjometru manjetiku".

"Software ta' Intrużjoni" (4) tfisser "software" mfassal speċjalment jew immodifikat sabiex jevita d-detezzjoni permezz tal-'għodda tal-monitoraġġ' jew sabiex jegħleb 'kontromiżuri protettivi' ta' kompjuter jew ta' apparat li jaqbad ma' netwerk, u jagħmel xi waħda milli ġejjin:

a. L-estrazzjoni ta’ dejta jew informazzjoni minn kompjuter jew apparat li jista’ jaqbad ma' netwerk jew il-modifikazzjoni ta' dejta ta' sistema jew ta' utent; jew

b. Il-modifikazzjoni ta' metodu ta' eżekuzzjoni standard ta' programm jew proċess sabiex tkun permessa l-eżekuzzjoni ta' istruzzjonijiet mogħtija esternament.

Noti:

1.   "Is-software ta' intrużjoni" ma jinkludi l-ebda wieħed minn dawn li ġejjin:

a.   Iperviżuri, programmi għat-tneħħija ta' bugs jew għodda ta' Inġinerija Inversa għas-Software (SRE);

b.   "Software " għall-Immaniġjar tad-Drittijiet Diġitali (DRM); jew

c.   "Software" mfassal biex jiġi installat mill-manifatturi, l-amministraturi jew l-utenti sabiex jiġu rintraċċati jew irkuprati beni.

2.   Apparat li jaqbad ma' netwerk jinkludi apparat mobbli u miters intelliġenti.

Noti Tekniċi:

1.   'Għodda ta' monitoraġġ': Tagħmir ta' hardware u "software", li jimmonitorja l-komportament jew il-proċessi ta' sistema li jkunu qed jaħdmu fuq apparat. Dan jinkludi prodotti ta' antivirus (AV), prodotti għas-sigurtà tal-aħħar punt, Prodotti għas-Sigurtà Personali (PSP), Sistemi għad-Detezzjoni ta' Intrużjoni (IDS) jew firewalls.

2.   'Kontromiżuri protettivi': tekniki mfasslin sabiex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni sigura, bħall-Prevenzjoni tal-Eżekuzzjoni tad-Dejta (DEP), il-Każwalizzazzjoni tal-Arranġament tal-Ispazju tal-Indirizzi (ASLR) jew sandboxing.

"Koltivazzjonijiet ħajjin iżolati" (1) tinkludi koltivazzjonijiet ħajjin reqdin u fi preparati niexfa.

"Tagħfis isostatiku" (2) tfisser tagħmir kapaċi biex jippressa kavità magħluqa permezz ta' diversi medji (gass, likwidi, partikoli solidi, eċċ) biex toħloq pressjoni ugwali fid-direzzjonijiet kollha fil-kavità fuq biċċa xogħol jew fuq materjal.

"Laser" (0 1 2 3 5 6 7 8 9) hu oġġett li jipproduċi dawl koerenti kemm fl-ispazju kif ukoll fil-ħin permezz ta' amplifikazzjoni b'emissjoni ta' radjazzjoni stimulata.

N.B.  

Ara wkoll

"Laser kimiku";

"Laser CW";

"Laser b'impulsi";

"Laser b'Potenza Għolja Ħafna";

"Laser ta' trasferiment".

"Librerija" (1) (bażi ta' dejta teknika parametrika) tfisser ġabra ta' informazzjoni teknika, li r-referenza għaliha tista' ttejjeb ir-rendiment tat-tagħmir jew tas-sistemi rilevanti.

"Vetturi eħfef mill-arja" (9) tfisser bżieżaq jew "iġfna tal-ajru" li sabiex itiru jużaw l-arja taħraq jew gassijiet eħfef mill-arja bħall-elju jew l-idroġenu.

"Linearità" (2) (normalment imkejla f'termini ta' nonlinearità) tfisser id-devjazzjoni massima tal-karatteristika attwali (medja ta' qari superjuri u inferjuri), pożittiva jew negattiva, minn linja dritta hekk pożizzjonata sabiex tippareġġa u timminimizza d-devjazzjonijiet massimi.

"Netwerk ta' żona lokali" (4 5) hija sistema tal-komunikazzjoni tad-dejta li għandha l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Tippermetti għadd arbitrarju ta' 'programmi tad-dejta' indipendenti li jikkomunikaw direttament ma' xulxin; u

b. Hija kkonfinata għal żona ġeografika ta' qies moderat (pereż., bini ta' uffiċini, impjant, kampus, maħżen).

N.B.   'Tagħmir tad-dejta' tfisser tagħmir li kapaċi jittrażmetti jew jirċievi sekwenzi ta' informazzjoni diġitali.

"Gradjometri manjetiċi" (6) huma strumenti mfasslin sabiex isibu l-varjazzjoni spazjali tal-kampijiet manjetiċi minn sorsi esterni għall-istrument. Huma jikkonsistu f'diversi "manjetometri" u f'elettronika assoċjata li l-output tagħhom huwa l-kejl tal-gradjent tal-kamp manjetiku.

N.B.   Ara wkoll "gradjometru manjetiku intrinsiku".

"Manjetometri" (6) huma strumenti mfasslin sabiex jirrilevaw kampijiet manjetiċi minn sorsi esterni għall-istrument. Huma jikkonsistu minn element ta' rilevament ta' kamp manjetiku uniku u minn elettronika assoċjata li l-output tagħhom huwa l-kejl tal-kamp manjetiku.

"Ħażna ewlenija" (4) tfisser il-ħażna primarja għad-dejta jew għal struzzjonijiet għal aċċess rapidu minn unità ċentrali ta' proċessar. Din tikkonsisti f'memorja interna ta' "kompjuter diġitali" u kull estensjoni ġerarkika għal din, bħall-memorja cache jew il-ħażna estiża b'aċċess mhux sekwenzjali.

“Materjali reżistenti għal korrużjoni mill-UF6" (0) jistgħu jkunu ram, ligi tar-ram, azzar inossidabbli, aluminju, ossidu tal-aluminju, ligi tal-aluminju, nikil jew ligi li fihom 60 fil-mija jew iktar, skont il-piż, ta' nikil u polimeri ta' idrokarburi fluworuti.

"Matriċi" (1 2 8 9) tfisser fażi sostanzjalment kontinwa li timla l-ispazju bejn il-partiċelli, il-materjali filiformi jew il-fibri.

"Inċertezza tal-kejl" (2) hija l-parametru karatteristiku li jispeċifika f'liema firxa madwar il-valur tal-output jaqa' l-valur korrett ta' kwantità varjabbli miżurabbli b'livell ta' kunfidenza ta' 95 %. Dan jinkludi d-devjazzjonijiet sistematiċi mhux ikkoreġuti, ir-reazzjonijiet mhux ikkoreġuti u d-devjazzjonijiet każwali (ref. ISO 10360-2).

"Illigar Mekkaniku" (1) tfisser il-proċess ta' lligar li jirriżulta mill-għaqda, it-tkissir u t-tgħaqqid mill-ġdid ta' trabijiet tal-ligi elementali u primi bl-impatt mekkaniku. Partiċelli mhux metalliċi jistgħu jiġi inkorporati fil-liga bl-addizzjoni tat-trabijiet approprjati.

"Estrazzjoni mit-tidwib" (1) tfisser proċess ta' 'solidifikazzjoni rapida' u estrazzjoni ta' prodott ta' liga li qisu żigarella permezz tal-inserzjoni ta' segment qasir ta' blokka mkessħa rotanti f'banju ta' liga tal-metall imdewba.

N.B.   'Twebbes rapidament': it-twebbis ta' materjal imdewweb b'rati ta' tkessiħ li jaqbżu l-1 000 K/s.

"Tempra Rapida" (1) tfisser proċess sabiex jiġi 'ssolidifikat rapidament' fluss ta' metall imdewweb li jaħbat ma' blokka mkessħa rotanti, u jifforma prodott li jixbah lil laqx, żigarella jew virga.

N.B.   'Twebbes rapidament': it-twebbis ta' materjal imdewweb b'rati ta' tkessiħ li jaqbżu l-1 000 K/s.

"Mikroċirkwit tal-mikrokompjuter" (3) tfisser "ċirkwit integrat monolitiku" jew "ċirkwit integrat b'ħafna ċipep" li fih unità loġika aritmetika (ALU) li kapaċi twettaq serje ta' struzzjonijiet ta' skop ġenerali minn memorja interna, dwar dejta li tinsab fil-memorja interna.

N.B.   Il-memorja interna tista' tiġi supplimentata permezz ta' memorja esterna.

“Mikroċirkwit tal-mikroproċessur” (3) tfisser “ċirkwit integrat monolitiku” jew “ċirkwit integrat b'ħafna ċipep” li jinkludi unità loġika aritmetika (ALU) li kapaċi twettaq serje ta' struzzjonijiet ta' skop ġenerali minn memorja esterna.

N.B.1.   Il-“mikroċirkwit tal-mikroproċessur” normalment ma jkunx fih memorja integrali aċċesibbli għall-utent, għalkemm il-memorja preżenti fiċ-ċippa tista' tintuża waqt li titwettaq il-funzjoni loġika.

N.B.2.   Din tinkludi settijiet ta' ċipep li huma mfassla biex jaħdmu flimkien biex jipprovdu l-funzjoni ta' "mikroċirkwit ta' mikroproċessur".

“Mikroorganiżmi” (1 2) tfisser batterji, virus, mikoplażmi, riketzji, klamidji jew fungi, sew naturali, imkabbra jew modifikati, kemm fil-forma ta’ ‘kulturi ħajjin iżolati’ jew bħala materjal inkluż materjal ħaj li ġie imlaqqam jew ikkontaminat apposta b’dawn il-kulturi.

"Missili" (1 3 6 7 9) tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ, li kapaċi jwasslu kariku splussiv ta' mill-inqas 500 kg għal medda ta' mill-inqas 300 km.

"Monofilament" (1) jew filament huwa l-iżgħar inkrement ta' fibra, normalment ta' diversi mikrometri bħala dijametru.

"Ċirkwit integrat monalitiku" (3) tfisser kombinazzjoni ta' 'elementi ta' ċirkwiti' attivi jew passivi jew it-tnejn li:

a. Huma ffurmati permezz ta' proċessi ta' tixrid, proċessi ta' implimentazzjoni jew proċessi ta' depożitu f'biċċa jew fuq materjal semikonduttiv wieħed, dawk li jissejħu 'ċipep';

b. Jistgħu jitqiesu assoċjati b'mod indiviżibbli; u

c. Jesegwixxu l-funzjoni(jiet) ta' ċirkwit.

N.B.   'Element ta' ċirkwit' huwa parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

“Ċirkwit Integrat Monolitiku b’Microwaves” (“MMIC”) (3 5) tfisser “ċirkwit integrat monolitiku” li jaħdem bi frekwenzi ta’ microwave jew ta’ mewġa millimetrika.

"Sensuri monospettrali li juru immaġini" (6) huma kapaċi li jiksbu dejta tal-immaġini minn banda spettrali diskreta waħda.

"Ċirkwit integrat b'ħafna ċipep" (3) tfisser żewġ "ċirkwiti integrati monolitiċi" jew iktar magħquda ma' "sottostrat" komuni.

"Sensuri tal-immaġini multispettrali" (6) li kapaċi jiksbu simultanjament jew f'serje dejta tal-immaġini minn żewġ bnadijiet spettrali diskreti jew iktar. Sensuri li għandhom iktar minn għoxrin faxxa spettrali diskreta ġieli jissejħu sensuri tal-immaġini iperspettrali.

"Uranju naturali" (0) tfisser uranju li jinkludi taħlita ta' isotopi li jkunu fin-natura.

"Kontrollatur tal-aċċess fin-netwerk" (4) tfisser interfaċċja fiżika għal netwerks ta' swiċċjar imqassmin. Dan juża medju komuni li jaħdem f'kull parti bl-istess "rata ta' trasferiment diġitali" li juża l-arbitraġġ (pereż., it-token jew il-feedback minn riċevitur) għal trażmissjoni. Indipendentement minn kull wieħed ieħor, huwa jagħżel pakketti ta' dejta jew gruppi ta' dejta (pereż., IEEE 802) indirizzati lilu. Huwa assemblaġġ li jista' jkun integrat fil-kompjuter jew fit-tagħmir ta' telekomunikazzjoni sabiex jipprovdi aċċess għall-komunikazzjoni.

"Kompjuter newrali" (4) tfisser tagħmir tal-komputazzjoni mfassal jew immodifikat sabiex jimita l-imġiba ta' newron jew ġabra ta' newroni, jiġifieri tagħmir tal-komputazzjoni li jingħaraf bil-kapaċità tal-hardware tiegħu li jimmodula l-piżijiet u n-numri tal-interkonnessjonijiet ta' multipliċità ta' komponenti tal-komputazzjoni abbażi ta' dejta preċedenti.

"Reattur nukleari" (0) tfisser reattur komplut kapaċi li jaħdem b'mod li tinżamm katina ta' reazzjonijiet ta' fissjoni kkontrollata li ssostni lilha nfisha. “Reattur nukleari” jinkludi l-oġġetti kollha fil-kontenitur tar-reattur jew dawk li huma mqabbda miegħu direttament, it-tagħmir li jikkontrolla l-livell tal-enerġija fil-qalba, u l-komponenti li normalment ikun fihom l-aġent tat-tkessiħ primarju tal-qalba tar-reattur, jew li jiġu f’kuntatt dirett miegħu jew jikkontrollawh.

"Kontroll numeriku" (2) tfisser il-kontroll awtomatiku ta' proċess eżegwit b'tagħmir li jagħmel użu minn dejta numerika normalment introdotta waqt li l-operazzjoni tkun qiegħda sseħħ (ref. ISO 2382 ).

"Kodiċi tal-oġġett" (GSN) tfisser forma eżegwibbli permezz ta' tagħmir ta' espressjoni konvenjenti ta' proċess wieħed jew aktar ("il-kodiċi tas-sors" (il-lingwa tas-sors)) li ġiet ikkompilata minn sistema li tipprogramma.

L-"Operazzjonijiet, l-Amministrazzjoni jew il-Manutenzjoni" ("OAM") (5) tfisser it-twettiq ta' wieħed jew aktar minn dawn il-kompiti li ġejjin:

a. L-istabbiliment jew l-immaniġġjar ta' wieħed minn dawn li ġejjin:

1. Il-kontijiet jew il-privileġġi tal-utenti jew tal-amministraturi;

2. Il-parametri ta’ oġġett; jew

3. Id-dejta ta' awtentikazzjoni li tappoġġja l-kompiti deskritti fil-paragrafi a.1. jew a.2.;

b. Il-monitoraġġ jew il-ġestjoni tal-kundizzjonijiet operattivi jew tal-prestazzjoni ta’ oġġett; jew

c. Il-ġestjoni ta' reġistri jew ta' dejta tal-awditjar li tappoġġja xi wieħed mill-kompiti deskritti fil-paragrafi a jew b;

Nota:   L-"OAM" ma jinkludu l-ebda waħda minn dawn il-kompiti jew mill-funzjonijiet maniġerjali taċ-ċwievet kriptografiċi assoċjati tagħhom:

a.   Il-proviżjonament jew it-titjib ta' xi funzjonalità kriptografika li mhix direttament relatata mal-istabbiliment jew mal-ġestjoni tad-dejta ta’ awtentikazzjoni li jappoġġjaw il-kompiti deskritti fil-paragrafi a. 1. u a. 2. ta’ hawn fuq; jew

b.   It-twettiq ta' xi funzjonalità kriptografika fil-livell ta' trażmissjoni jew ta' dejta ta' oġġett.

"Kompjuter ottiku" (4) tfisser kompjuter imfassal jew immodifikat sabiex juża d-dawl sabiex jirrappreżenta d-dejta u li l-elementi loġiċi tal-komputazzjoni tiegħu huma bbażati fuq tagħmir ottiku direttament akkoppjat.

"Ċirkwit integrat ottiku" (3) tfisser "ċirkwit integrat monolitiku" jew "ċirkwit integrat ibridu", li fih parti waħda jew iktar, imfassal sabiex jiffunzjona bħala fotosensur jew fotoemittent jew sabiex jeżegwixxi funzjoni ottika jew elettroottika waħda jew aktar.

"Swiċċjar ottiku" (5) tfisser l-iddirezzjonar jew l-iswiċċjar ta' sinjali f'forma ottika mingħajr konverżjoni għal sinjali elettriċi.

"Densità totali tal-kurrent" (3) tfisser in-numru totali ta' tidwir tal-ampere fil-kojl (jiġifieri t-total tan-numru ta' tidwir multiplikat bil-kurrent massimu li jinġarr minn kull dawra) diviż bis-sezzjoni trażversali totali tal-kojl (inklużi l-filamenti superkonduttivi, il-matriċi metallika fejn hemm il-filamenti superkonduttivi, il-materjal inkapsulanti, kwalunkwe kanal li jkessaħ, eċċ.).

“Stat parteċipanti” (7 9) huwa stat li qed jipparteċipa fil-Ftehim ta’ Wassenaar. (ara www.wassenaar.org)

"L-ogħla potenza" (6) tfisser l-ogħla livell ta' potenza miksuba fid-"durata ta’ impuls".

"Żona ta' netwerk personali" (5) tfisser sistema ta' komunikazzjoni tad-dejta li jkollha l-karatteristiċi li ġejjin:

a. Tippermetti għadd arbitrarju ta' 'tagħmir tad-dejta' indipendenti jew interkonnness, li jikkomunikaw direttament ma' xulxin; u

b. Tkun ikkonfinata għal komunikazzjoni bejn tagħmir fil-viċinanza immedjata ta' individwu jew kontrollur tat-tagħmir (pereżempju kamra, uffiċċju, jew karozza u l-ispazju li jiċċirkondahom).

Nota Teknika:

'Tagħmir tad-dejta' tfisser tagħmir li kapaċi jittrażmetti jew jirċievi sekwenzi ta' informazzjoni diġitali.

"Atomizzazzjoni tal-plażma" (1) tfisser proċess biex il-fluss imdewweb jew il-metall solidu jsir qtar b'dijametru ta' 500 μm jew inqas bl-użu ta' toroċ tal-plażma f'ambjent ta' gass inerti.

"Ġestjoni tal-potenza" (7) tfisser it-tibdil tal-potenza trażmessa tas-sinjal tal-altimetru sabiex il-qawwa riċevuta fl-altitudni tal-"inġenju tal-ajru" tkun dejjem fil-minimu neċessarju sabiex tiġi ddeterminata l-altitudni.

"Preċedentement separat" (0 1) tfisser l-applikazzjoni ta' kull proċess intenzjonat li jżid il-konċentrazzjoni tal-isotopu kkontrollat.

Il-"Kontroll tat-titjir primarju" (7) tfisser l-istabbiltà tal-"inġenju tal-ajru" jew il-kontroll tal-immanuvrar li juża ġeneraturi ta' forza / mument, jiġifieri uċuħ tal-kontroll aerodinamiċi jew gwida tal-ispinta propulsiva.

"Element prinċipali" (4), kif japplika fil-Kategorija 4, huwa "element prinċipali" meta l-valur tas-sostituzzjoni tiegħu jkun iktar minn 35 % tal-valur totali tas-sistema li huwa element tagħha. Il-valur tal-element huwa l-prezz imħallas għall-element mill-manifattur tas-sistema, jew mill-integratur tas-sistema. Il-valur totali huwa l-prezz tal-bejgħ internazzjonali normali lil partijiet li ma għandhomx x'jaqsmu fil-punt ta' manifattura jew ta' konsolidazzjoni tal-konsenji.

"Produzzjoni" (GTN NTN All) tfisser il-fażijiet kollha tal-produzzjoni, bħal: kostruzzjoni, inġinerija tal-produzzjoni, manifattura, integrazzjoni, assemblaġġ (immuntar), spezzjoni, ittestjar, assigurazzjoni tal-kwalità.

"Tagħmir tal-produzzjoni" (1 7 9) tfisser għodod, mudelli, ġiggijiet, mandrini tat-torn, forom, forom imnaqqxin, muntaġġi ddisinjati, mekkaniżmi ta' allinjament, tagħmir ta' ttestjar, makkinarju ieħor jew komponenti għalihom, limitati għal dawk imfasslin apposta jew immodifikati għall-"iżvilupp" jew għal fażi ta' "produzzjoni" waħda jew iktar.

"Faċilitajiet ta' produzzjoni" (7 9) tfisser "tagħmir tal-produzzjoni" u software mfassal apposta għalih integrati fi stallazzjonijiet għal "żvilupp" jew għal fażi ta' "produzzjoni" waħda jew iktar.

"Programm" (2 6) tfisser sekwenza ta' istruzzjonijiet sabiex iseħħ proċess f'forma eżegwibbli b'kompjuter elettroniku jew li jista' jiġi kkonvertit f'din il-forma.

"Kompressjoni tal-impuls" (6) tfisser l-ikkowdjar u l-ipproċessar ta' polz ta' sinjal radar ta' durata twila f'wieħed ta' durata qasira, filwaqt li jżomm il-benefiċji ta' enerġija b'polz għoli.

"Durata tal-impuls" (6) hija d-durata ta' impuls tal-"laser" u tfisser il-ħin bejn il-punti ta' nofs potenza fil-bidu u fit-tarf ta' impuls individwali.

"Laser b'impulsi" (6) tfisser "laser" li jkollu "durata ta' impuls" li hija anqas minn 0,25 sekonda jew daqsha.

"Kriptografija kwantistika" (5) tfisser familja ta' tekniki għall-istabbiliment ta' ċavetta kondiviża għall-"kriptografija" permezz ta' kejl tal-karatteristiċi kwantistiċi-mekkaniċi ta' sistema fiżika (inklużi dawk il-karatteristiċi fiżiċi espliċitament irregolati mill-ottika kwantistika, it-teorija tal-kamp kwantistiku jew l-elettrodinamika kwantistika).

"Aġilità tal-frekwenza tar-radar" (6) tfisser kull teknika li tibdel, f'sekwenza psewdokażwali, il-frekwenza tat-trasportatur ta' trażmettitur radar tal-impuls bejn l-impulsi jew bejn gruppi ta' impulsi b'ammont ugwali jew ikbar mill-wisa' tal-banda tal-impuls.

"Spettru mifrux tar-radar" (6) tfisser kull teknika ta' modulazzjoni għat-tifrix tal-enerġija li toriġina minn sinjal li għandu banda ta' frekwenza relattivament dejqa, fuq banda ta' frekwenzi ħafna iktar wiesa', billi tintuża kodifikazzjoni aleatorja jew psewdoaleatorja.

"Sensittività radjanti" (6) hija sensittività radjanti (mA/W) = 0,807 × (tul il-mewġ f'nm) × l-Effiċjenza Kwantistika (QE).

Nota Teknika:

Il-QE hija normalment espressa bħala perċentwal; madankollu, għall-finijiet ta' din il-formula, il-QE hija espressa bħala numru deċimali inqas minn wieħed, pereżempju 78 % huwa 0,78.

"Wisa' tal-banda f'ħin reali" (3) għall-"analizzaturi tas-sinjal" hija l-firxa tal-frekwenza l-aktar wiesgħa li għaliha l-analizzatur jista' kontinwament jittrasforma d-dejta mid-dominju tal-ħin kompletament f'riżultati mid-dominju tal-frekwenza, bl-użu ta' Fourier jew trasformazzjoni oħra tal-ħin diskreta li tipproċessa kull punt temporali ta' dħul, mingħajr tnaqqis fl-amplitudni mkejla ta' aktar minn 3 dB taħt l-amplitudni tas-sinjal reali, filwaqt li jipproduċu jew jivviżwalizzaw id-dejta ttrasformata.

"Ipproċessar f'ħin reali" (6) tfisser l-ipproċessar tad-dejta b'sistema ta' kompjuter li tipprovdi l-livell meħtieġ ta' servizz, bħala funzjoni tar-riżorsi disponibbli, f'ħin ta' rispons garantit, ikun xi jkun il-piż fuq is-sistema, meta xprunat minn avveniment estern.

"Ripetibbiltà" (7) tfisser kemm ikun qrib minn wieħed għall-ieħor kejl ripetut tal-istess kwantità varjabbli taħt l-istess kundizzjonijiet operattivi meta jkun hemm bidliet fil-kundizzjonijiet jew fil-perjodi mhux operattivi ta' bejn il-kejl. (Referenza: IEEE STD 528-2001 (devjazzjoni standard ta' sigma))

"Meħtieġ" (GTN 5 6 7 9), kif applikat għal "teknoloġija", jirreferi għal dik il-biċċa biss ta' "teknoloġija" li hi partikolarment responsabbli sabiex tilħaq jew testendi l-livelli ta' prestazzjoni, il-karatteristiċi jew il-funzjonijiet ikkontrollati. "Teknoloġija" "meħtieġa" bħal din tista' tkun kondiviża bejn oġġetti differenti.

"Riżoluzzjoni" (2) tfisser l-inqas inkrement ta' tagħmir li jkejjel: fuq strumenti diġitali, l-inqas bit sinifikanti (ref. ANSI B-89.1.12).

"Aġent ta' kontroll ta' rvellijiet" (1) tfisser sustanzi li, fil-kundizzjonijiet mistennija ta' użu għall-finijiet ta' kontroll ta' rvellijiet, jipproduċu rapidament fin-nies irritazzjoni sensorja jew effetti fiżiċi li jinkapaċitaw u li jispiċċaw fi żmien qasir wara li jintemm l-esponiment.

Nota Teknika:

Il-gassijiet tad-dmugħ huma subsett ta' "aġenti għall-kontroll tal-irvellijiet".

"Robot" (2 8) tfisser mekkaniżmu ta' manipulazzjoni, li jista' jkun tat-tip ta' trajettorja kontinwa jew ta' punt sa punt, jista' juża sensuri, u għandu l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Huwa multifunzjonali;

b. Huwa kapaċi jippożizzjona jew jorjenta materjali, partijiet, għodod jew tagħmir speċjali permezz ta' movimenti varjabbli fi spazju tridimensjonali;

c. Jinkorpora tliet apparati b'servo, jew aktar, b'ċirkwit magħluq jew miftuħ, li jistgħu jinkludu muturi ta' pass pass (stepping); u

d. Għandu "programmabbiltà aċċessibbli għall-utent" permezz ta' metodu ta' apprendiment/b'ripetizzjoni, jew permezz ta' kompjuter elettroniku li jista' jkun kontrollur loġiku programmabbli, jiġifieri mingħajr intervent mekkaniku.

N.B.   Id-definizzjoni ta' hawn fuq ma tinkludix l-apparati li ġejjin:

1.   Mekkaniżmi ta’ manipulazzjoni li huma kontrollabbli biss manwalment jew permezz ta’ teleoperatur;

2.   Mekkaniżmi ta' manipulazzjoni b'sekwenza fissa li huma apparati awtomatizzati li jiċċaqilqu, li jaħdmu skont movimenti programmati delimitati mekkanikament. Il-programm huwa limitat mekkanikament b'waqfiet delimitati, bħal pinnijiet jew kammijiet. Is-sekwenza ta' ċaqliq u l-għażla tat-trajettorji jew angoli mhumiex varjabbli u ma jistgħux jinbidlu b'mezzi mekkaniċi, elettroniċi jew elettriċi;

3.   Mekkaniżmi ta' manipulazzjoni ta' sekwenza varjabbli mekkanikament ikkontrollati li huma apparati awtomatizzati li jiċċaqalqu, li joperaw skont movimenti programmati ffissati mekkanikament. Il-programm huwa mekkanikament limitat b'waqfiet fissi iżda aġġustabbli, bħal pinnijiet jew kammijiet. Is-sekwenza ta’ ċaqliq u s-selezzjoni tal-mogħdijiet jew angoli huma varjabbli fi ħdan il-konfigurazzjoni tal-programm fiss. Varjazzjonijiet jew modifiki tad-disinn tal-programm (eż., bidliet tal-pinnijiet jew skambji ta' kammijiet) f'wieħed mill-assi taċ-ċaqliq jew aktar jitwettqu biss permezz ta' operazzjonijiet mekkaniċi;

4.   Mekkaniżmi ta' manipulazzjoni ta' sekwenza varjabbli mhux servokontrollati li huma tagħmir awtomatizzat li jiċċaqlaq, li joperaw skont movimenti programmati ffissati mekkanikament. Il-programm huwa varjabbli iżda s-sekwenza tipproċedi biss bis-sinjal binarju minn apparati binarji elettriċi delimitati mekkanikament jew b'waqfiet aġġustabbli;

5.   Krejnijiet stacker definiti bħala sistemi għall-manipulazzjoni tal-koordinati Kartesjani manifatturati bħala parti integrali ta' firxa vertikali ta' tankijiet għall-ħażna u ddisinjati biex jaċċessaw il-kontenuti ta' dawn it-tankijiet għal ħażna jew ġbir.

"Atomizzazzjoni ċirkolari" (1) tfisser proċess sabiex tiċċekken fluss jew għadira ta' metall imdewweb f'taqtir żgħir ta' dijametru ta' 500 mikrometru jew inqas b'forza ċentrifugali.

"Fettul" (1) huwa lott (tipikament bejn 12-120) ta' 'fili' bejn wieħed u ieħor paralleli.

N.B.   Il-'Fil' ikun lott ta' "monofilamenti" (tipikament aktar minn 200) irranġati bejn wieħed u ieħor parallelament.

"Rotazzjoni falza" (2) (rotazzjoni mhix vera) tfisser ċaqliq radjali f'rotazzjoni waħda tal-fus ewlieni mkejjel fi pjan perpendikulari mal-assi tal-fus f'punt fuq il-wiċċ rotanti intern jew estern li jrid jiġi ttestjat (Referenza: ISO 230/1 1986, paragrafu 5.61).

"Fattur tal-iskala" (ġiroskopju jew aċċellerometru) (7) tfisser il-proporzjon tal-bidla fl-output mal-bidla fl-input li hu intenzjonat li jitkejjel. Il-fattur tal-iskala huwa ġeneralment evalwat bħala l-pendil tal-linja dritta li jista' jiġi adattat bil-metodu tal-inqas kwadrati applikati għad-dejta tal-input-output miksuba billi l-input jiġi varjat ċiklikament tul il-medda tal-input.

"Ħin ta' ssetiljar" (3) tfisser il-ħin meħtieġ għall-output sabiex jasal sa nofs bit tal-valur finali meta jkun hemm swiċċjar bejn kwalunkwe żewġ livelli tal-konvertitur.

"Analizzaturi tas-sinjal" (3) tfisser apparati kapaċi li jkejlu u li juru l-propjetajiet ta' komponenti ta' frekwenza waħda ta' sinjali b'ħafna frekwenzi.

L-"ipproċessar tas-sinjal" (3 4 5 6) tfisser l-ipproċessar ta' sinjali li jġorru l-informazzjoni, li ġejjin minn barra b'algoritmi bħal kompressjoni tal-ħin, il-filtrazzjoni, l-estrazzjoni, is-selezzjoni, il-korrelazzjoni, il-konvoluzzjoni jew it-trasformazzjonijiet bejn id-dominji (pereż. l-ekwazzjoni Fourier tan-numru integrali rapida jew l-ekwazzjoni Walsh).

"Software" (il-GSN Kollha) tfisser ġabra ta' "programmi" jew "mikroprogrammi", waħda jew aktar, stabbiliti b'kull mezz tanġibbli ta' espressjoni.

N.B.   'Mikroprogramm' tfisser sekwenza ta' struzzjonijiet elementari, miżmuma f'ħażna speċjali, li l-eżekuzzjoni tagħhom tinbeda bl-introduzzjoni tal-istruzzjoni ta' referenza tiegħu f'reġistru ta' struzzjonijiet.

"Kodiċi tas-sors" (jew lingwa tas-sors) (6 7 9) hija espressjoni konvenjenti ta' proċess wieħed jew aktar li jista' jinbidel minn sistema ta' programmar f'forma eżegwibbli minn tagħmir ("kodiċi tal-oġġett" (jew lingwa tal-oġġett)).

"Vettura spazjali" (9) tfisser satelliti attivi u passivi u sondi spazjali.

"Pjattaforma spazjali" (9) tfisser it-tagħmir li jipprovdi appoġġ għall-infrastruttura tal-"inġenji spazjali" u l-post għat-"tagħbija utli tal-inġenji tal-ispazju".

"Tagħbija utli tal-inġenji tal-ispazju" (9) tfisser tagħmir imwaħħal mal-"pjattaforma spazjali" maħsub biex iwettaq missjoni fl-ispazju (pereżempju, il-komunikazzjoni, l-osservazzjoni, ix-xjenza).

"Ikkwalifikat għall-użu spazjali" (3 6 7) tfisser imfassal, immanifatturat, jew ikkwalifikat permezz ta' testijiet li għadda b'suċċess, għall-operazzjoni f'għoli ta' aktar minn 100 km 'il fuq mill-wiċċ tad-dinja.

N.B.   Deċiżjoni li oġġett speċifiku jkun "ikkwalifikat għall-użu spazjali" permezz ta' testijiet ma tfissirx li oġġetti oħra fl-istess linja ta' produzzjoni jew sensiela ta' mudelli jkunu "kkwalifikati għall-użu spazjali" jekk ma jkunux ġew ittestjati individwalment.

"Materjal fissili speċjali" (0) tfisser plutonju-239, uranju-233, "uranju arrikkit bl-isotopi 235 jew 233", u kull materjal li jinkludi lil dawn.

"Modulu speċifiku" (0 1 9) huwa l-modulu ta' Young f'pascals, ekwivalenti għal N/m2 diviż bil-piż speċifiku f'N/m3, imkejjel f'temperatura ta' (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) u umdità relattiva ta' (50 ± 5) %.

"Saħħa tensili speċifika" (0 1 9) hija s-saħħa tensili aħħarija f'pascals, ekwivalenti għal N/m2 diviża bil-piż speċifiku f'N/m3, imkejla f'temperatura ta' (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) u umdità relattiva ta' (50 ± 5)%.

"Ġiroskopji b'massa rotanti" (7) tfisser ġiroskopji b'massa li ddur kontinwament biex jittieħed il-moviment angulari;

"Tkessiħ Rapidu" (1) tfisser proċess ta' 'solidifikazzjoni rapida' ta' fluss ta' metall imdewweb li taħbat ma' blokka mkessħa, bil-formazzjoni ta' prodott li jixbah il-laqx.

N.B.   'Solidifikazzjoni rapida': solidifikazzjoni ta' materjal imdewweb b'rati ta' tkessiħ ogħla minn 1 000 K/s.

"Spettru mifrux" (5) tfisser it-teknika li permezz tagħha l-enerġija f'kanal ta' komunikazzjoni ta' banda relattivament dejqa tinfirex fuq spettru ta' enerġija ħafna usa'.

Radar ta' "spettru mifrux" (6) - ara "Spettru mifrux tar-radar".

"Stabbiltà" (7) tfisser id-devjazzjoni standard (1 sigma) tal-varjazzjoni ta' parametru partikolari mill-valur ikkalibrat tiegħu, imkejjel f'kundizzjonijiet ta' temperatura stabbli. Dan jista' jiġi espress bħala funzjoni tal-ħin.

"Stati (mhux) Parti għall-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi" (1) huma dawk l-Istati li għalihom il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni tal-Iżvilupp, il-Produzzjoni, il-Kumulazzjoni u l-Użu ta' Armi Kimiċi daħlet (ma daħlitx) fis-seħħ. (Ara www.opcw.org)

"Sottostrat" (3) tfisser folja ta' materjal bażi sew jekk b'disinn ta' interkonnessjoni jew mingħajru u li fuqu jew fih jinstabu "komponenti diskreti" jew ċirkwiti integrati jew it-tnejn.

N.B.1.   'Komponent diskret': 'element ta' ċirkwit' ippakkjat separatament bil-konnessjonijiet esterni tiegħu stess.

N.B.2.   'Element ta' ċirkwit': parti funzjonali waħda attiva jew passiva ta' ċirkwit elettroniku, bħal dajowd wieħed, tranżister wieħed, reżister wieħed, kapasiter wieħed, eċċ.

"Sottostrati grezzi" (3 6) tfisser komposti monolitiċi b'dimensjonijiet tajbin għal produzzjoni ta' elementi ottiċi bħal mirja u twieqi ottiċi.

"Sottounità ta' tossin" (1) huwa komponent strutturalment u funzjonalment diskret ta' "tossin" sħiħ.

"Superligi" (2 9) tfisser ligi abbażi ta' nikil, kobalt jew ħadid li għandhom saħħa aqwa minn kwalunkwe liga fis-serje AISI 300 f'temperaturi ogħla minn 922 K (649 °C) f'kundizzjonijiet ambjentali u operattivi ħorox.

"Superkonduttivi" (1 3 5 6 8) tfisser materjali, jiġifieri metalli, ligi jew komposti, li jistgħu jitilfu r-reżistenza elettrika kollha, jiġifieri li jistgħu jilħqu konduttività elettrika infinita u jġorru kurrenti elettriċi kbar ħafna mingħajr ma jipproduċu sħana Joule.

N.B.   L-istat ”superkonduttiv” ta' materjal huwa karatterizzat individwalment b'”temperatura kritika”, għalqa manjetika kritika, li hija funzjoni ta' temperatura, u densità ta' kurrent kritika li hija, madankollu, funzjoni kemm ta' għalqa manjetika kif ukoll ta' temperatura.

"Laser b'Potenza Għolja Ħafna” (“SHPL”) (6) tfisser "laser" li kapaċi jitfa' (bħala total jew parti) l-enerġija ta' output li teċċedi l-1 kJ f'ħin ta' 50 ms jew li jkollu potenza medja b'mewġa kontinwa ogħla minn 20 kW.

"Formatura superplastika" (1 2) tfisser proċess ta' deformazzjoni li juża s-sħana għal metalli li huma normalment ikkaratterizzati b'valuri baxxi ta' titwil (inqas minn 20 %) fil-punt li jinqasmu, kif iddeterminat f'temperatura ambjentali normali bl-ittestjar konvenzjonali tas-saħħa tensili, sabiex jinkiseb titwil waqt l-ipproċessar li huwa mill-inqas id-doppju (2) ta' dawk il-valuri.

"Algoritmu simetriku" (5) tfisser algoritmu kriptografiku li juża ċavetta kriptografika identika għall-kodifikazzjoni kif ukoll għad-deċifrar.

N.B.   L-użu komuni tal-"algoritmi simetriċi" huwa l-konfidenzalità tad-dejta.

"Kompjuter b'arranġament sistoliku" (4) tfisser kompjuter fejn il-fluss u l-modifika tad-dejta huma dinamikament kontrollabbli fil-livell tal-bieb loġiku mill-utent.

"Tejp" (1) hu materjal magħmul minn "monofilamenti", 'fili', "ftietel", "wajers" jew "irdien" eċċ., intreċċati jew unidirezzjonali, normalment mxappin bil-lest bir-resina.

N.B.   Il-'Fil' ikun lott ta' "monofilamenti" (tipikament aktar minn 200) irranġati bejn wieħed u ieħor parallelament.

"Teknoloġija" (GTN NTN Kollha) tfisser informazzjoni speċifika meħtieġa għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" ta' oġġetti. L-informazzjoni tieħu l-forma ta' 'dejta teknika' jew 'assistenza teknika'.

N.B.1.   'Assistenza teknika' tista' tieħu forom bħal struzzjonijiet, abbiltajiet, taħriġ, tagħrif tax-xogħol u servizzi ta' konsultazzjoni u tista' jinvolvi t-trasferiment ta' 'dejta teknika'.

N.B.2.   'Dejta teknika' tista' tieħu forom bħal blueprints, pjanijiet, dijagrammi, mudelli, formoli, tabelli, disinji u speċifikazzjonijiet tal-inġinerija, manwali u struzzjonijiet bil-miktub jew irrekordjati fuq midja oħrajn jew tagħmir bħal diska, tejp, u memorji li jinqraw-biss.

"Ċirkwit integrat tridimensjonali" (3) tfisser ġabra ta' ċipep semikunduttriċi jew saffi ta’ apparat attivi, integrati flimkien, u li permezz ta’ semikunduttur ikollhom konnessjonijiet li jgħaddu kompletament minn interposer, sottostrat, ċippa jew saff sabiex jistabbilixxu l-interkonnessjonijioet bejn is-saffi ta’ apparat. Interposer huwa interfaċċa li tippermetti konnessjonijiet elettroniċi.

"Fus inklinabbli" (2) tfisser fus li jżomm għodda li jbiddel, waqt il-proċess ta' mmaxinjar, il-pożizzjonament angolari tal-linja ċentrali tiegħu fir-rigward ta' xi assi ieħor.

"Kostanti tal-ħin" (6) huwa l-ħin meħud mill-applikazzjoni tal-istimulu tad-dawl għall-inkrement fil-kurrent biex jilħaq il-valur ta' 1-1/e immultiplikat bil-valur finali (jiġifieri 63 % tal-valur finali).

"Kefen siġillanti tat-tarf" (9) tfisser komponent f'forma ta' ħolqa stazzjonarju (solidu jew issegmentat) imwaħħal mal-wiċċ ta' ġewwa tal-kejsing tat-turbina tal-magna jew element fit-tarf ta' barra tax-xafra tat-turbina, li prinċipalment jipprovdi siġill għall-gass bejn il-komponenti stazzjonarji u dawk li jduru.

"Kontroll totali tat-titjir" (7) tfisser il-kontroll awtomatizzat ta' kwantitajiet varjabbli tal-istat u tat-trajettorja ta' "inġenju tal-ajru" sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' missjoni li jirrispondu għal bidliet fid-dejta fil-ħin reali li jirrigwardaw objettivi, perikli jew "inġenji tal-ajru".

"Rata ta' trasferiment diġitali totali" (5) tfisser l-għadd ta' bits, inkluża l-kodifika tal-linji, bits supplimentari eċċ. għal kull unità ta' ħin li tgħaddi bejn tagħmir li jikkorrispondi f'sistema ta' trażmissjoni diġitali.

N.B.   Ara wkoll ir-"rata ta' trasferiment diġitali".

"Wajers" (1) huma lott ta' "monofilamenti", normalment bejn wieħed u ieħor paralleli.

"Tossini" (1 2) tfisser tossini fil-forma ta' preparati jew taħlitiet deliberatament iżolati, irrispettivament minn kif ġew prodotti, minbarra tossini preżenti bħala kontaminanti ta' materjali oħra bħala kampjuni patoloġiċi, għelejjel, oġġetti tal-ikel jew ħażniet ta' żerriegħa ta' "mikroorganiżmi".

"Laser bi trasferiment" (6) tfisser "laser" li jiġi aġitat permezz tat-trasferiment ta' enerġija miksuba mill-kolliżjoni ta' atomu jew molekula li ma tipproduċix effett laser ma' atomu jew molekula li tipproduċi effett laser.

"Intonabbli" (6) tfisser il-kapaċità ta' "laser" li jipproduċi ħruġ kontinwu fit-tulijiet ta' mewġ kollha fuq firxa ta' diversi tranżizzjonijiet tal-"laser". "Laser" li jista' jagħżel il-linja jipproduċi tulijiet ta' mewġ diskreti fi tranżizzjoni ta' "laser" waħda, u ma jitqiesx bħala "intonabbli".

"Ir-ripetibbiltà ta' pożizzjonament unidirezzjonali" (2) tfisser l-iżgħar fost il-valuri R↑ u R↓ ('il quddiem u lura), kif definit fi 3.21 tal-ISO 230-2:2014 jew l-ekwivalenti nazzjonali, ta' assi individwali ta' għodda għall-immaxinjar.

"Vettura tal-ajru bla Ekwipaġġ" ("UAV") (9) tfisser kull inġenju tal-ajru li kapaċi jibda titjira u jwettaq titjira u navigazzjoni kkontrollati mingħajr ebda preżenza umana abbord.

"Uranju arrikkit fl-isotopi 235 jew 233" (0) tfisser uranju li fih l-isotopi 235 jew 233, jew it-tnejn, f'tali ammont li l-abbundanza tal-proporzjon tas-somma ta' dawn l-isotopi mal-isotopu 238 tkun iktar mill-proporzjon tal-iżotopu 235 mal-isotopu 238 li jseħħ fin-natura (bi proporzjon tal-isotopu ta' 0,71 fil-mija).

"Użu" (NĠT NTN Kollha) tfisser tħaddim, stallazzjoni (li tinkludi stallazzjoni fil-post), manutenzjoni (iċċekkjar), tiswija, rinnovament totali u restawr.

"Programmabbiltà aċċessibbli għall-utent" (6) tfisser il-faċilità li tawtorizza lill-utent biex idaħħal, jimmodifika jew jissostitwixxi "programmi" b'metodi oħra minbarra:

a. Bidla fiżika fil-wajering jew fl-interkonnessjonijiet; jew

b. l-issettjar tal-kontrolli tal-funzjonijiet li jinkludu l-inserzjoni ta' parametri.

"Vaċċin" (1) huwa prodott mediċinali f'formulazzjoni farmaċewtika lliċenzjata minn, jew li għandha awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni jew għal prova klinika, mill-awtoritajiet regolatorji tal-pajjiż ta' manifattura jew tal-użu, li jkollu l-għan li jistimola rispons immunoloġiku prottettiv fil-bnedmin jew fl-annimali sabiex jipprevjeni mard f'min jew f'xiex jiġi amministrat.

"Atomizzazzjoni f'vakwu" (1) tfisser proċess sabiex il-fluss ta' metall imdewweb jsir qtar żgħir ta' dijametru ta' 500 mikrometru jew inqas bl-evoluzzjoni rapida ta' gass maħlul hekk kif jiġi espost għal vakwu.

"Ajrufojli b'ġeometrija varjabbli" (7) tfisser l-użu ta' flaps jew tabs fit-tarf ta' wara ta' ġewnaħ, jew paletti ċatti jew immejlin rashom 'l isfel fuq il-pern, li l-pożizzjoni tagħhom tista' tiġi kkontrollata fit-titjir.

"Raden" (1) huwa mazz ta' "fili" mibrumin.

N.B.   Il-'Fil' ikun lott ta' "monofilamenti" (tipikament aktar minn 200) irranġati bejn wieħed u ieħor parallelament.

KATEGORIJA 0 - MATERJALI, FAĊILITAJIET, U TAGĦMIR NUKLEARI

0ASistemi, Tagħmir u Komponenti

0A001"Reatturi Nukleari" u tagħmir u komponenti mfasslin jew ippreparati apposta għalihom, kif ġej:

a. "Reatturi Nukleari";

b. Reċipjenti tal-metall, jew partijiet ewlenin prodotti fil-fabbrika għalihom, inkluża l-quċċata tar-reċipjent tar-reattur għal xi reċipjent taħt pressjoni tar-reattur, mfasslin jew ippreparati apposta sabiex jinkludu l-qalba ta' "reattur nukleari";

c. Tagħmir manipulattiv imfassal apposta jew ippreparat sabiex jitfa' jew ineħħi l-fjuwil f'"reattur nukleari";

d. Vireg tal-kontroll imfasslin apposta jew ippreparati għall-kontroll tal-proċess ta' fissjoni f'"reattur nukleari", fi strutturi ta' appoġġ jew ta' sospensjoni għalihom, mekkaniżmi li jħaddmu l-vireg u tubi gwida tal-vireg;

e. Tubi tal-pressjoni mfassla apposta jew ippreparati sabiex ikun fihom kemm elementi ta' fjuwil kif ukoll l-aġent tat-tkessiħ primarju f'"reattur nukleari";

f. Tubi taż-żirkonju metalliku u tubi bil-liga taż-żirkonju (jew assemblaġġi ta' tubi) mfassla apposta jew ippreparati sabiex jintużaw bħala kisi għall-fjuwil f'"reattur nukleari", u fi kwantitajiet li jaqbżu l-10 kg;

N.B.   Għal tubi ta’ pressjoni ta’ żirkonju ara 0A001.e. u għal tubi tal-kalandra ara 0A001.h.

g. Pompi jew ċirkolaturi għat-tkessiħ imfasslin jew ippreparati apposta sabiex jiċċirkolaw il-fluwidu berried primarju tar-"reatturi nukleari";

h. "Komponenti interni ta' reatturi nukleari mfasslin jew ippreparati b'mod speċifiku għall-użu f'"reattur nukleari", inklużi l-kolonni ta' appoġġ għall-qalba, il-kanali tal-fjuwil, l-ilqugħ termali, id-defletturi, il-pjanċi tal-grilja tal-qalba, u il-pjanċi ta' diffużjoni;

Nota Teknika:

F'0A001.h. "Komponenti interni ta' reattur nukleari" tfisser kull struttura ewlenija f'reċipjent ta' reattur li għandha funzjoni jew aktar bħal li tappoġġja l-qalba, li żżomm l-allinjament tal-fjuwil, li tidderieġi l-fluss tal-fluwidu berried primarju, li tipprovdi lqugħ għar-radjazzjoni lir-reċipjent tar-reattur, u li tiggwida l-istrumentazzjoni fil-qalba.

i. Skambjaturi tas-sħana kif ġej:

1. Ġeneraturi tal-fwar imfassla jew ippreparati apposta għaċ-ċirkwit primarju jew intermedju tal-fluwidu berried ta' "reattur nukleari";

2. Skambjaturi oħra tas-sħana mfassla jew ippreparati apposta għall-użu fiċ-ċirkwit tal-fluwidu berried primarju ta' "reattur nukleari";

Nota:   0A001.i. ma jikkontrollax skambjaturi tas-sħana għas-sistemi ta’ appoġġ tar-reattur pereż. għas-sistema ta’ tkessiħ f'emerġenza jew għas-sistemi ta’ tkessiħ kontra t-tidwib.

j. Detetturi tan-newtroni mfassla apposta jew ippreparati sabiex jiddeterminaw il-livelli ta' flussi tan-newtroni fil-qalba ta' "reattur nukleari";

k. "Ilqugħ termali estern" imfassal apposta jew ippreparat sabiex jintuża f'"reattur nukleari" għat-tnaqqis tat-telf tas-sħana kif ukoll għall-protezzjoni tar-reċipjent.

Nota Teknika:

F'0A001.k. "ilqugħ termali estern" tfisser strutturi ewlenin imqiegħda fuq ir-reċipjent tar-reattur li jnaqqsu t-telf tas-sħana mir-reattur u jnaqqsu t-temperatura fi ħdan ir-reċipjent tar-reattur.

0BTagħmir għall-Ittestjar, l-Ispezzjoni u l-Produzzjoni

0B001Impjant għas-separazzjoni tal-isotopi ta' "uranju naturali", "uranju mfaqqar" jew "materjali fissili speċjali", u tagħmir u komponenti mfassla apposta jew ippreparati għalihom, kif ġej:

a. Impjant imfassal apposta għas-separazzjoni ta' isotopi ta' "uranju naturali", "uranju mfaqqar", u "materjali fissili speċjali", kif ġej:

1. Impjant għas-separazzjoni b'ċentrifuga tal-gass;

2. Impjant għas-separazzjoni b'diffużjoni gassuża;

3. Impjant għas-separazzjoni aerodinamika;

4. Impjant għas-separazzjoni bi skambju kimiku;

5. Impjant għas-separazzjoni bl-iskambju tal–joni;

6. Impjant għas-separazzjoni isotopika ta' fwar atomiku bil-"laser";

7. Impjant għas-separazzjoni isotopika molekulari bil-"laser";

8. Impjant għas-separazzjoni bil-plażma;

9. Impjant għas-separazzjoni elettromanjetika;

b. Ċentrifugi tal-gass u assemblaġġi u komponenti, imfassla apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni b'ċentrifugi tal-gass, kif ġej:

Nota Teknika:

F'0B001.b. "materjal li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità hija għolja" tfisser kull waħda minn dawn li ġejjin:

1.   Azzar Maraging b'limitu ta' saħħa tensili ta' 1,95 GPa jew aktar;

2.   Ligi tal-aluminju b'limitu ta' saħħa tensili ta' 0,46 GPa jew aktar; jew

3.   "Materjali fibrużi jew bil-filamenti" b'"modulu speċifiku" ta' iktar minn 3,18 × 106 m u ta' "saħħa tensili speċifika" ikbar minn 7,62 × 104 m;

1. Ċentrifugi tal-gass;

2. Assemblaġġi ta' rotors kompleti;

3. Ċilindri tubi tar-rotors b'ħitan li għandhom ħxuna ta' 12-il mm jew inqas, dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm, magħmulin minn "materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom hija għolja";

4. Ċrieki jew imniefaħ b'ħitan ħoxnin 3 mm jew inqas u dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm u mfasslin sabiex jagħtu appoġġ lokali lit-tubu tar-rotor jew sabiex jgħaqqdu għadd minnhom flimkien, magħmulin minn "materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom hija għolja";

5. Dijaframmi b'dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm għal immuntar f'tubu tar-rotors, magħmulin minn "materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom hija għolja".

6. Għotjien ta' fuq jew ta' isfel b'dijametru ta' bejn 75 mm u 650 mm sabiex jaqbdu mat-truf ta' tubu tar-rotor, magħmulin minn "materjali li l-proporzjon tas-saħħa għad-densità tagħhom hija għolja";

7. Kuxxinetti ta' sospensjoni manjetika kif ġej:

a. Assemblaġġi ta' kuxxinetti li jikkonsistu f'kalamita f'għamla ta' ħolqa sospiża f'ħawsing magħmul minn jew protett b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6" li fihom mezz li jtaffi u li għandhom igganċjar tal-kalamita b'biċċa polari jew bit-tieni kalamita mmuntata mal-għatu ta' fuq tar-rotor;

b. Kuxxinetti manjetiċi attivi mfassla apposta jew preparati għall-użu ma' ċentrifugi tal-gass.

8. Kuxxinetti ppreparati apposta li jikkonsistu f'assemblaġġ b'għatu bil-pern immuntat fuq damper;

9. Pompi molekulari li jikkonsistu f'ċilindri li għandhom skanalaturi elikali interni mmaxinjati jew bl-estrużjoni u toqob immaxinjati internament;

10. Partijiet stazzjonarji tal-magna f'forma ta' ċrieki għall-isterisi (jew ir-rilluttanza) tal-muturi multifażi AC għal tħaddim sinkroniku ġewwa vakwu bi frekwenza ta' 600 Hz jew aktar u b'potenza ta' 40 VA jew aktar;

11. Reċipjenti / ħawsings ta' ċentrifuga sabiex iżommu fihom l-assemblaġġ ta' tubu tar-rotors ta' ċentrifuga tal-gass, li jikkonsistu f'ċilindru riġidu li ħitanu huma ħoxnin sa 30 mm bi truf immaxinjati b'mod preċiż; li huma paralleli għal xulxin u perpendikulari għall-assi lonġitudinali taċ-ċilindru sa 0,05 gradi jew anqas;

12. Daħliet tal-arja mfasslin jew ippreparati apposta għall-estrazzjoni tal-gass UF6 minn ġewwa t-tubu tar-rotor skont il-prinċipju tat-tubu għall-kejl tal-veloċità, u li jistgħu jitwaħħlu mas-sistema ċentrali għall-estrazzjoni tal-gass;

13. Varjanti tal-frekwenza (konvertituri jew invertituri) mfassla apposta jew ippreparati sabiex jissuplixxu l-istators ta' mutur meta jseħħ l-arrikiment taċ-ċentrifuga tal-gass, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin kif ukoll il-komponenti mfasslin apposta għalihom:

a. Output tal-frekwenza multifażi ta' 600 Hz jew aktar; u

b. Stabbiltà għolja (b'kontroll tal-frekwenza aħjar minn 0,2 %);

14. Valvi tal-kontroll u tal-għeluq kif ġej:

a. Valvi iżolanti mfassla jew ippreparati apposta biex jaġixxu fuq l-alimentazzjoni, il-prodott jew ir-rilaxxi tal-flussi tal-gass tal-UF6 ta' ċentrifuga tal-gass individwali;

b. Valvi ssiġillati b'imniefaħ, li jwaqqfu jew jikkontrollaw, magħmulin minn jew protetti b’“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, b’dijametru minn 10 mm sa 160 mm; imfassla apposta jew ippreparati għall-użu fis-sistemi prinċipali jew awżiljari ta’ impjanti ta’ arrikkiment b'ċentrifuga tal-gass;

c. Tagħmir u komponenti, imfassla apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni b'diffużjoni gassuża, kif ġej:

1. Barrieri għad-diffużjoni gassuża magħmulin minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6" li jkunu metalliċi, tal-polimer jew taċ-ċeramika, porużi, b'daqs tal-pori minn 10 sa 100.nm, bi ħxuna ta' 5 mm jew inqas, u, għal forom tubulari, b'dijametru ta' 25 mm jew inqas;

2. Ħawsings għad-diffużjoni tal-gass magħmulin minn minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

3. Kompressuri jew blowers tal-gass b'kapaċità ta' volum ta' ġbid tal-arja ta' 1 m3/min jew iktar ta' UF6, u pressjoni ta' skarika li twassal sa 500 kPa, u li għandhom proporzjon ta' pressjoni ta' 10:1 jew anqas u li huma magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

4. Siġillaturi ta' xaftijiet rotattivi għal kompressuri jew blowers speċifikati f'0B001.c.3. u mfasslin sabiex ir-rata ta' infiltrazzjoni tal-gass separatur tkun inqas minn 1 000 cm3/min.;

5. Skambjaturi tas-sħana magħmulin jew protetti minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6" u mfasslin għal rata ta' telf tal-pressjoni ta' inqas minn 10 Pa fis-siegħa taħt differenzjal ta' pressjoni ta' 100 kPa;

6. Valvi ssiġillati b'imniefaħ manwali jew awtomizzati, tal-kontroll jew tal-għeluq, magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

d. Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni aerodinamika, kif ġej:

1. Żennuni għas-separazzjoni li jikkonsistu minn kanali kkurvati f'forma ta' inċiżjoni li għandhom raġġ ta' kurvatura inqas minn 1 mm, reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6, u li għandhom xifer irqiq fiż-żennuna li jissepara l-gass li jgħaddi miż-żennuna f'żewġ nixxigħat;

2. Tubi ċilindriċi jew koniċi (tubi vortiċi) magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6" u b'daħla tanġenzjali waħda jew aktar;

3. Kompressuri jew blowers tal-gass magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6", u siġillaturi ta' xaftijiet rotattivi għalihom;

4. Skambjaturi tas-sħana magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

5. Ħawsings għall-elementi ta' separazzjoni magħmulin minn jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6" li jkun fihom tubi vortiċi jew żennuni għas-separazzjoni;

6. Valvi ssiġillati b'imniefaħ, manwali jew awtomatizzati, tal-konroll jew tal-għeluq, magħmulin minn jew protetti b’“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, b’dijametru ta’ 40 mm jew aktar;

7. Sistemi tal-ipproċessar għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur (l-idroġenu jew l-elju) għal kontenut ta' UF6 ta' 1 ppm jew inqas, inkluż:

a. Skambjaturi tas-sħana krijoġeniċi u krijoseparaturi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (– 120 °C) jew inqas;

b. Unitajiet ta' refriġerazzjoni krijoġeniċi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (– 120 °C) jew inqas;

c. Żennuni għas-separazzjoni jew unitajiet ta' tubi vortiċi għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur;

d. Nases kesħin għall-UF6 li kapaċi jiffriżaw lill-UF6;

e. Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għall-proċess ta' separazzjoni bi skambju kimiku, kif ġej:

1. Kolonni pulsatorji għall-iskambju mgħaġġel ta' likwidu-likwidu b'ħin ta' permanenza tal-istadju ta' 30 sekonda jew inqas u reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat (pereż. magħmulin minn jew protetti b'materjali tal-plastik adattati bħal polimeri tal-idrokarbur fluworut jew ħġieġ);

2. Kuntatturi ċentrifugali għall-iskambju mgħaġġel ta' likwidu-likwidu b'ħin ta' permanenza tal-istadju ta' 30 sekonda jew inqas u reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat (pereż. magħmulin minn jew protetti b'materjali tal-plastik addattati bħal polimeri tal-idrokarbur fluworut jew ħġieġ);

3. Ċelloli għat-tnaqqis elettrokimiku reżistenti għal soluzzjonijiet kkonċentrati tal-aċidu idrokloriku, għat-tnaqqis tal-uranju minn stat ta' valenza għal ieħor;

4. Ċelloli għat tnaqqis elettrokimiku jalimentaw tagħmir biex jieħu l-U+4 min-nixxiegħa organika u, għal dawk il-partijiet f'kuntatt man-nixxiegħa tal-proċess, magħmulin minn jew protetti b'materjali addattati (pereż. ħġieġ, polimeri tal-fluworokarbonju, sulfat tal-polifenil, sulfon tal-polietere u grafit imxappap fir-reżina);

5. Sistemi ta' preparazzjoni għall-alimentazzjoni, għall-produzzjoni ta' soluzzjoni ta' klorur tal-uranju ta' purità għolja, li jikkonsistu f'tagħmir ta' dissoluzzjoni, għall-estrazzjoni ta' solvent u / jew l-iskambju ta' joni għall-purifikazzjoni kif ukoll f'ċelloli elettrolitiċi għat-tnaqqis tal-uranju minn U+6 jew U+4 għal U+3;

6. Sistemi għall-ossidazzjoni tal-uranju għall-ossidazzjoni ta' U+3 għal U+4;

f. Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni bi skambju ta' joni, kif ġej:

1. Reżini ta’ skambju joniku li jirreaġixxu malajr, reżini pellikulari jew porużi makromxebbkin fejn il-gruppi attivi għall-iskambju kimiku huma limitati għal kisja fil-wiċċ ta’ struttura ta’ appoġġ inattiva u poruża, u strutturi kompożiti oħra ta’ kull forma addatta, inklużi partiċelli jew fibri, b’dijametri ta’ 0,2 mm jew inqas, reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat u mfasslin sabiex ikollhom tnaqqis bin-nofs tar-rata tal-iskambju ta' inqas minn 10 sekondi u li kapaċi jaħdmu f’temperaturi ta’ bejn it-373 K (100 °C) u l-473 K (200 °C);

2. Kolonni ta' skambju joniku (ċilindriċi) b'dijametru ikbar minn 1 000 mm, magħmulin minn jew protetti b'materjali reżistenti għall-aċidu idrokloriku kkonċentrat (pereż. titanju jew plastik tal-fluworokarbonju) u kapaċi jaħdmu f'temperaturi bejn it-373 K (100 °C) u l-473 K (200 °C) u pressjonijiet ogħla minn 0,7 MPa;

3. Sistemi ta' rifluss ta' skambju joniku (sistemi ta' ossidazzjoni jew ta' riduzzjoni kimika jew elettrokimika) għar-riġenerazzjoni tal-aġenti kimiċi ta' riduzzjoni jew tal-ossidazzjoni użati f'kaskati ta' arrikiment bi skambju joniku;

g. Tagħmir u komponenti, mfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni abbażi ta' laser bl-użu tas-separazzjoni isotopika bil-fwar atomiku tal-laser, kif ġej:

1. Sistemi ta' vaporizzazzjoni tal-metall tal-uranju mfasslin sabiex il-potenza fornuta tilħaq il-1 kW jew aktar fuq il-bersall għal użu fl-arrikkiment tal-laser;

2. Sistemi ta' maniġġar ta' metall likwidu jew ta' fwar tal-uranju mfasslin jew ippreparati apposta għall-imaniġġar ta' uranju mdewweb, ligi tal-uranju mdewweb jew fwar tal-metall tal-uranju sabiex jintużaw fl-arrikkiment tal-laser, u f'komponenti mfassla apposta għalihom;

N.B.   ARA WKOLL 2A225.

3. Assemblaġġi ta' kollettur tal-prodotti u tal-laqx għal metall tal-uranju f'forma likwida jew solida, magħmulin minn jew protetti b'materjali reżistenti għas-sħana u għall-korrużjoni tal-fwar jew likwidu tal-metall tal-uranju, bħal grafit miksi bl-ittrija jew it-tantalu;

4. Ħawsings għall-moduli ta' separazzjoni (reċipjenti ċilindriċi jew rettangolari) sabiex iżommu s-sors tal-fwar tal-metall tal-uranju, l-emittent tar-raġġ elettroniku u l-kolletturi tal-prodotti u tal-laqx;

5. "Lasers" jew sistemi ta' "laser" mfasslin jew ippreparati apposta għas-separazzjoni ta' isotopi tal-uranju bi stabbilizzazzjoni tal-frekwenza tal-ispettru għal ħidma fuq perjodi ta' żmien imtawlin;

N.B.   ARA WKOLL 6A005 U 6A205.

h. Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta’ separazzjoni abbażi ta' laser bl-użu tas-separazzjoni isotopika molekulari bil-laser, kif ġej:

1. Żennuni ta' espansjoni supersonika għal taħlitiet tat-tkessiħ tal-UF6 u gass trasportatur sa 150 K (– 123 °C) jew inqas u magħmulin minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

2. Il-komponenti jew it-tagħmir tal-kolletturi tal-prodotti u tal-laqx, imfasslin jew ippreparati apposta għall-ġbir tal-materjal tal-uranju jew il-laqx tal-uranju wara li jiġu lluminati bid-dawl tal-laser magħmulin minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6";

3. Kompressuri magħmulin minn jew protetti b’ “materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”, u siġillaturi ta' xaftijiet rotattivi għalihom;

4. Tagħmir li l-UF5 (solidu) jiffluworinah għal UF6 (gass);

5. Sistemi tal-ipproċessar għas-separazzjoni tal-UF6 mill-gass trasportatur (pereż. in-nitroġenu jew l-argon) inkluż:

a. Skambjaturi tas-sħana krijoġeniċi u krijoseparaturi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (– 120 °C) jew inqas;

b. Unitajiet ta' refriġerazzjoni krijoġeniċi li jilħqu temperaturi ta' 153 K (– 120 °C) jew inqas;

c. Nases kesħin għall-UF6, li kapaċi jiffriżaw lill-UF6;

6. "Lasers" jew sistemi ta' "laser" imfasslin jew ippreparati apposta għas-separazzjoni ta' isotopi tal-uranju bi stabbilizzazzjoni tal-frekwenza tal-ispettru għal ħidma fuq perjodi ta' żmien imtawlin;

N.B.   ARA WKOLL 6A005 U 6A205.

i. Tagħmir u komponenti, imfasslin apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni bil-plażma, kif ġej:

1. Sorsi ta' enerġija microwave u antenni għall-produzzjoni jew għall-aċċellerazzjoni ta' joni, bil-frekwenza tal-output ikbar minn 30 GHz u b'output medju ta' potenza ikbar minn 50 kW;

2. Kojls għall-aġitazzjoni tal-joni bi frekwenzi tar-radju għal frekwenzi ta' iktar minn 100 kHz li kapaċi jiġġestixxu aktar mill-potenza medja ta' 40 kW;

3. Sistemi ta' ġenerazzjoni ta' plażma tal-uranju;

4. Mhux użat;

5. Assemblaġġi ta' kolletturi tal-prodotti u tal-laqx għal metall tal-uranju f'forma solida magħmulin minn jew protetti b'materjali reżistenti għas-sħana u għall-korrużjoni mill-fwar tal-uranju bħall-grafit miksi bl-ittrija jew it-tantalu;

6. Ħawsings (ċilindriċi) tal-modulu ta' separazzjoni sabiex iżommu s-sors tal-plażma tal-uranju, il-kojl motriċi bi frekwenza tar-radju u l-kolletturi tal-prodotti u tal-laqx, u magħmulin minn materjal adattat nonmanjetiku (pereż. l-azzar inossidabbli);

j. Tagħmir u komponenti, imfassla apposta jew ippreparati għal proċess ta' separazzjoni elettromanjetika, kif ġej:

1. Sorsi joniċi, singoli jew multipli, li jikkonsistu f'sors ta' fwar, jonizzatur, u aċċelleratur tar-raġġ magħmulin minn materjali nonmanjetiċi addatti (pereż. grafit, azzar inossidabbli, jew ram) u li kapaċi jipprovdu totalment kurrent ta' raġġ joniku ta' 50 mA jew ikbar;

2. Pjanċi tal-kolletturi joniċi għall-ġbir ta' raġġi joniċi tal-uranju arrikkit jew imfaqqar, li jikkonsistu f'żewġ inċiżjonijiet u kavitajiet jew aktar magħmulin minn materjali adattati nonmanjetiċi (pereż. grafit jew azzar inossidabbli);

3. Ħawsings f'vakwu għas-separaturi elettromanjetiċi tal-uranju magħmulin minn materjali nonmanjetiċi addatti (pereż. l-azzar inossidabbli) u mfasslin sabiex jaħdmu fi pressjonijiet ta' 0,1 Pa jew inqas;

4. Partijiet ta' poli manjetiċi b'dijametru ikbar minn 2 m;

5. Provvisti tal-enerġija ta' vultaġġ għoli għal sorsi joniċi, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Kapaċi għal ħidma kontinwa;

b. Vultaġġ tal-output ta' 20 000 V jew ikbar;

c. Kurrent tal-output ta' 1 A jew ikbar; u

d. Regolazzjoni tal-vultaġġ aħjar minn 0,01 % fuq perjodu ta' 8 sigħat;

N.B.   ARA WKOLL 3A227.

6. Provvisti tal-enerġija għal kalamiti (ta' potenza għolja, kurrent dirett) li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Kapaċi għal ħidma kontinwa b'kurrent tal-output ta' 500 A jew akbar għal vultaġġ ta' 100 V jew ikbar; u

b. Regolazzjoni tal-kurrent jew tal-vultaġġ aħjar minn 0,01 % fuq perjodu ta' 8 sigħat.

N.B.   ARA WKOLL 3A226.

0B002Sistemi awżiljarji, tagħmir u komponenti, imfasslin jew ippreparati apposta, kif ġej, għall-impjant ta’ separazzjoni tal-isotopi kif speċifikat f’0B001, magħmulin minn jew protetti b’“materjali reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6”:

a. Awtoklavi ta' alimentazzjoni, fran jew sistemi użati sabiex jgħaddu l-UF6 għall-proċess tal-arrikkiment;

b. Desublimaturi jew trappoli kesħin, użati sabiex ineħħu l-UF6 mill-proċess ta' arrikkiment għal trasferiment sussegwenti waqt it-tisħin;

c. Stazzjonijiet tal-prodotti u tal-laqx sabiex jiġi trasferit l-UF6 ġewwa l-kontenituri;

d. Stazzjonijiet ta' likwefazzjoni jew solidifikazzjoni użati sabiex ineħħu l-UF6 mill-proċess ta' arrikkiment billi jikkompressaw, ikessħu u jikkonvertu l-UF6 f'forma likwida jew solida;

e. Sistemi ta' kanen u sistemi ta' headers imfasslin apposta sabiex jiġġestixxu l-UF6 fil-kaskati tad-diffużjoni gassuża, ċentrifuga jew ajrudinamika;

f. Sistemi tal-vakwu u pompi kif ġej:

1. Manifolds b’vakwu, headers b’vakwu jew pompi li joħolqu vakwu li għandhom kapaċità ta' aspirazzjoni ta' 5 m3/minuta jew aktar;

2. Pompi li joħolqu vakwu mfasslin apposta għall-użu f'atmosferi li fihom l-UF6 magħmulin minn, jew protetti b'"materjali reżistenti għall-korrożjoni mill-UF6"; jew

3. Sistemi tal-vakwu li jikkonsistu f'manifolds b’vakwu, headers b’vakwu u pompi li joħolqu vakwu, u mfasslin biex jiffunzjonaw f'atmosferi li fihom l-UF6;

g. Spettrometri tal-massa / sorsi joniċi għall-UF6 li kapaċi jieħdu kampjuni online minn nixxigħat tal-gass tal-UF6, u li għandhom dan kollu li ġej:

1. Kapaċi jkejlu l-joni ta' 320 unità tal-massa atomika jew aktar, u li jkollhom riżoluzzjoni ta' iktar minn parti waħda għal kull 320;

2. Sorsi joniċi magħmulin minn jew protetti bin-nikil, ligi ta' nikel u ram b'kontenut ta' nikil ta' 60 % jew iktar bħala piż, jew ligi ta' nikil u krom;

3. Sorsi ta' jonizzazzjoni b'bumbardament ta' elettroni; u

4. Sistema ta' kollettur adatta għall-analiżi isotopika.

0B003Impjant għall-konverżjoni tal-uranju u tagħmir imfassal apposta jew ippreparat għalih, kif ġej:

a. Sistemi għall-konverżjoni ta' konċentrati tal-minerali tal-uranju għal UO3;

b. Sistemi għall-konverżjoni ta' UO3 għal UF6;

c. Sistemi għall-konverżjoni ta' UO3 għal UO2;

d. Sistemi għall-konverżjoni ta' UO2 għal UF4;

e. Sistemi għall-konverżjoni ta' UF4 għal UF6;

f. Sistemi għall-konverżjoni ta' UF4 għal uranju metalliku;

g. Sistemi għall-konverżjoni ta' UF6 għal UO2;

h. Sistemi għall-konverżjoni ta' UF6 għal UF4;

i. Sistemi għall-konverżjoni ta' UO2 għal UCl4;

0B004Impjant għall-produzzjoni jew għall-konċentrazzjoni ta' ilma tqil, dewterju u komposti tad-dewterju, kif ukoll tagħmir u komponenti mfassla apposta jew ippreparati għalih, kif ġej:

a. Impjant għall-produzzjoni ta' ilma tqil, dewterju jew komposti tad-dewterju, kif ġej:

1. Impjanti għall-iskambju ta' sulfur tal-ilma-idroġenu;

2. Impjanti għall-iskambju tal-ammonijaka-idroġenu;

b. Tagħmir u komponenti, kif ġej:

1. Torrijiet għall-iskambju tas-sulfur tal-ilma-idroġenu b'dijametri ta' 1,5 m jew iktar, li kapaċi jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn jew ugwali għal 2 MPa;

2. Blowers jew kompressuri ċentrifugali ta’ stadju singolu, bi pressjoni baxxa (jiġifieri 0,2 MPa) għaċ-ċirkulazzjoni tal-gass tas-sulfur tal-idroġenu (jiġifieri gass li fih iktar minn 70 % H2S) b’kapaċità ta’ volum ikbar minn jew daqs 56 m3/sekonda meta jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn jew daqs 1,8 MPa ta’ aspirazzjoni u li għandhom siġillaturi mfasslin biex jiffunzjonaw b'H2S umdu;

3. Torrijiet għall-iskambju tal-ammonijaka-idroġenu ikbar minn jew daqs 35 m fl-għoli b'dijametri ta' 1,5 m sa 2,5 m li kapaċi jaħdmu fi pressjonijiet ikbar minn 15 MPa;

4. Komponenti interni tat-torri, inklużi kuntatturi tal-istadji, u pompi tal-istadji, inkluż dawk li huma sommerġibbli, għall-produzzjoni ta' ilma tqil bl-użu tal-proċess tal-iskambju tal-ammonijaka-idroġenu;

5. Faqqiegħa tal-ammonijaka bi pressjonijiet ta' tħaddim ikbar minn jew daqs 3 MPa għall-produzzjoni ta' ilma tqil bl-użu tal-proċess ta' skambju tal-ammonijaka-idroġenu;

6. Analizzaturi b'assorbiment infraħmar kapaċi jagħmlu analiżi online tal-proporzjon idroġenu / dewterju fejn il-konċentrazzjonijiet tad-dewterju huma daqs jew ikbar minn 90 %;

7. Berners katalitiċi għall-konverżjoni ta' gass tad-dewterju arrikkit f'ilma tqil bl-użu tal-proċess ta' skambju tal-ammonijaka-idroġenu;

8. Sistemi kompluti li jtejbu l-ilma tqil, jew il-kolonni għalihom, sabiex jitjieb l-ilma tqil sakemm jilħaq il-livell ta' konċentrazzjoni tad-dewterju li hu meħtieġ għar-reatturi.

9. Konverturi tas-sinteżi tal-ammonijaka jew unitajiet tas-sinteżi mfassla apposta jew ppreparati għall-produzzjoni tal-ilma tqil li tuża l-proċess ta' skambju tal-ammonijaka-idroġenu.

0B005Impjanti mfasslin apposta għall-fabbrikazzjoni ta' elementi ta' fjuwils ta' "reattur nukleari" u tagħmir imfassal apposta jew ippreparat għalihom.

Nota Teknika:

Tagħmir imfassal jew ippreparat apposta għall-fabbrikazzjoni ta' elementi ta' fjuwils ta' "reattur nukleari" jinkludi tagħmir li:

1.   Normalment jiġi f'kuntatt dirett mal-fluss tal-produzzjoni ta' materjali nukleari jew jipproċessah jew jikkontrollah direttament;

2.   Jissiġilla l-materjali nukleari fil-kisja;

3.   Jiċċekkja l-integrità tal-kisja jew tas-siġillatur;

4.   Jiċċekkja t-trattament tal-finitura tal-fjuwil issiġillat; jew

5.   Jintuża għall-assemblaġġ ta' elementi tar-reattur.

0B006Impjant għar-riproċessar tal-elementi tal-fjuwil rradjati ta' "reattur nukleari", u tagħmir u komponenti mfassla jew ippreparati apposta għalihom.

Nota:   0B006 jinkludi:

a.   Impjant għar-riproċessar tal-elementi tal-fjuwil rradjat ta' "reattur nukleari" inkluż tagħmir u komponenti li normalment jiġu f'kuntatt dirett ma' u jikkontrollaw direttament il-fjuwil irradjat u l-materjal nukleari ewlieni u nixxigħat tal-ipproċessar tal-prodott tal-fissjoni;

b.   Magni għat-tqattigħ jew il-frammentazzjoni tal-elementi tal-fjuwil, jiġifieri tagħmir li jitħaddem mill-bogħod sabiex iqatta', iqatta' bċejjeċ, jew jifframmenta jew ikisser l-assemblaġġi, il-mazzi jew il-vireg tal-fjuwil irradjat ta' "reattur nukleari";

c.   Tankijiet tas-sikurezza ta' kritiċità, li jiddissolvu, (pereż. tankijiet b'dijametru żgħir, annulari jew ċatti) mfasslin apposta jew ippreparati għad-dissoluzzjoni tal-fjuwil irradjat ta' "reattur nukleari", li kapaċi jirreżistu likwidi jaħarqu u korrożivi ħafna, u li jistgħu jiġu mgħobbija u miżmuma mill-bogħod;

d.   Estratturi tas-solvent, bħal kolonni ppakkjati jew ippulsati, ħallat separatur jew kuntratturi ċentrifugali, reżistenti għall-effetti korrużivi tal-aċidu nitriku u mfasslin apposta jew ippreparati għal użu f'impjant għar-riproċessar ta' "uranju naturali", "uranju mfaqqar" jew "materjali fissili speċjali" irradjati;

e.   Reċipjenti għaż-żamma jew għall-ħażna mfasslin apposta sabiex ikollhom is-sikurezza ta' kritiċità u resistenza għall-effetti korrożivi tal-aċidu nitriku;

Nota Teknika:

Reċipjenti għaż-żamma jew għall-ħażna jista’ jkollhom dawn il-karatteristiċi li ġejjin:

1.   Ħitan jew strutturi interni bl-ekwivalent tal-boron (ikkalkulat għall-elementi kostitwenti kollha kif definit fin-nota għal 0C004) għal mill-inqas tnejn fil-mija;

2.   Dijametru massimu ta' 175 mm għar-reċipjenti ċilindriċi; jew

3.   Wisa' massima ta' 75 mm għar-reċipjenti kemm ċatti kif ukoll annulari.

f.   Sistemi ta' kejl tan-newtroni mfasslin jew ippreparati apposta għall-integrazzjoni u għall-użu ma' sistemi ta' kontroll tal-proċess awtomatizzat f'impjant għar-riproċessar ta' "uranju naturali", "uranju mfaqqar" jew "materjali fissili speċjali" irradjati.

0B007Impjant għall-konverżjoni tal-plutonju u tagħmir imfassal jew ippreparat apposta għalih, kif ġej:

a. Sistemi għall-konverżjoni tan-nitrat tal-plutonju għal ossidu;

b. Sistemi għall-produzzjoni tal-plutonju metall.

0CMaterjali

0C001"Uranju naturali" jew "uranju mfaqqar" jew torju fil-forma ta' metall, liga, kompost jew konċentrat kimiku u kwalunkwe materjal ieħor li fih wieħed jew iktar minn dawn imsemmija;

Nota:   0C001 ma jikkontrollax dawn li ġejjin:

a.   Erba' grammi jew inqas ta' "uranju naturali" jew "uranju mfaqqar" meta jkun miżmum f'komponent individwatur fi strumenti;

b.   "Uranju mfaqqar" immanifatturat apposta għall-applikazzjonijiet ċivili nonnukleari li ġejjin:

1.   Ilqugħ;

2.   Ippakkjar;

3.   Saborri li għandhom massa ta' mhux iktar minn 100 kg;

4.   Kontropiżijiet li għandhom massa ta' mhux iktar minn 100 kg;

c.   Ligi li fihom inqas minn 5 % ta' torju;

d.   Prodotti taċ-ċeramika li fihom it-torju, li ġew immanifatturati għal użu mhux nukleari.

0C002"Materjali fissili speċjali"

Nota:   0C002 ma jikkontrollax erba' "grammi effettivi" jew inqas meta jkunu f'komponent individwatur fi strumenti.

0C003Dewterju, ilma tqil (ossidu tad-dewterju) u komposti oħrajn tad-dewterju, u taħlitiet u soluzzjonijiet li jkunu fihom id-dewterju, fejn il-proporzjon isotopiku tad-dewterju għall-idroġenu hu ogħla minn 1:5 000.

0C004Grafit b’livell ta’ purità aħjar minn 5 partijiet fil-miljun ta’ "ekwivalent tal-boron" u b’densità ikbar minn 1,50 g/cm3 għal użu f’“reattur nukleari” fi kwantitajiet li jaqbżu l-1 kg.

N.B.   ARA WKOLL 1C107

Nota 1:   Għall-finijiet tal-kontroll tal-esportazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit l-esportatur se jiddeterminaw jekk l-esportazzjonijiet tal-grafit li jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet ta' hawn fuq humiex għal użu f'"reattur nukleari" jew le.

Nota 2:   F'0C004, "l-ekwivalent tal-boron" (BE) huwa ddefinit bħala s-somma ta' BEz għal impuritajiet (eskluż il-BEcarbon billi l-karbonju mhux meqjus bħala impurità) inkluż il-boron, meta:

BEZ (ppm) = CF × il-konċentrazzjoni tal-element Z f'ppm;

image

u σB u σZ huma sezzjonijiet trasversali li jaqbdu newtroni termali (f'barns) għall-boron li jinħoloq b'mod naturali u għall-element Z rispettivament; u AB kif ukoll AZ huma l-massi atomiċi ta' tal-boron li jinħoloq b'mod naturali u tal-element Z rispettivament.

0C005Komposti jew trabijiet ippreparati apposta għall-manifattura ta’ barrieri għad-diffużjoni gassuża, reżistenti għall-korrużjoni mill-UF6 (pereż. in-nikil jew il-ligi li fihom bħala piż 60 fil-mija jew aktar ta' nikil, ossidu tal-aluminju u polimeri tal-idrokarbur kompletament fluworut), li għandhom purità ta’ 99,9% jew aktar abbażi tal-piż, u d-daqs tal-partiċelli huwa ta’ inqas minn 10 μm meta mkejjel bl-istandard tas-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM) B330, kif ukoll grad għoli ta’ uniformità fid-daqsijiet tal-partiċelli.

0DSoftwer

0D001"Softwer" imfassal apposta jew immodifikat għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" ta' oġġetti speċifikati f'din il-Kategorija.

0ETeknoloġija

0E001"Teknoloġija" skont in-Nota dwar it-Teknoloġija Nukleari għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" ta' oġġetti speċifikati f'din il-Kategorija.

KATEGORIJA 1 - MATERJALI SPEĊJALI U TAGĦMIR RELATAT

1 ASistemi, Tagħmir u Komponenti

1A001Komponenti magħmula minn komposti fluworurati, kif ġej:

a. Siġillaturi, gaskits, siġillanti jew bżieżaq tal-fjuwil, mfasslin apposta għall-użu f'"inġenji tal-arju" jew fl-ajruspazju, magħmulin minn iktar minn 50 %, bħala piż skont il-piż, ta' xi materjal speċifikat f'1C009.b. jew 1C009.c.;

b. Mhux użat;

c. Mhux użat.

1A002Strutturi jew laminati "kompożiti", li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

N.B.   ARA WKOLL 1A202, 9A010 u 9A110

a. Jikkonsistu f'"matriċi" organika u materjali speċifikati f'1C010.c., 1C010.d. jew 1C010.e.; jew

b. Jikkonsistu f'"matriċi" tal-metall jew tal-karbonju, u minn xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. "Materjali fibrużi jew filamentari" tal-karbonju li għandhom dan kollu li ġej:

a. "Modulu speċifiku" li jeċċedi 10,15 × 106 m; u

b. "Saħħa tensili speċifika" li teċċedi 17,7 × 104 m; jew

2. Il-materjali speċifikati f'1C010.c.

Nota 1:   1A002 ma jkoprix il-kontrolli fuq strutturi jew laminati "kompożiti" magħmulin minn "materjali fibrużi u filamentari" tal-karbonju mxappin f'reżina epossida użati għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' "inġenji tal-ajru ċivili", li għandhom dan kollu li ġej:

a.   Erja ta’ mhux iktar minn 1 m2;

b.   Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u

c.   Wisa' ta' mhux iktar minn 15 mm.

Nota 2:   1A002 ma jkoprix il-kontrolli fuq oġġetti nofshom lesti, imfasslin apposta għal applikazzjonijiet purament ċivili kif ġej:

a.   Merkanzija sportiva;

b.   Industrija awtomobilistika;

c.   Industrija tal-għodda makkinarja;

d.   Applikazzjonijiet mediċi.

Nota 3:   1A002.b.1. ma jkoprix il-kontrolli fuq oġġetti nofshom lesti li fihom mhux aktar minn żewġ dimensjonijiet ta’ filamenti minsuġin u mfassla apposta għall-applikazzjonijiet kif ġej:

a.   Fran għat-trattament ta' metalli bi sħana għall-ittemprar ta' metalli;

b.   Tagħmir għall-produzzjoni ta' boule tas-siliċju.

Nota 4:   1A002 ma jkoprix il-kontrolli fuq oġġetti lesti, imfassla apposta għal applikazzjoni speċifika.

1A003Manifatturi ta' polimidi aromatiċi mhux "fużibbli" fil-forma ta' riti, folji, tejp jew żigarelli li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Ħxuna ta' iżjed minn 0,254 mm; jew

b. Miksijin jew laminati b'karbonju, grafit, metalli jew sustanzi manjetiċi.

Nota:   1A003 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-manifatturi meta miksija jew illaminati bir-ram u mfassla għall-produzzjoni ta’ unitajiet ta' ċirkwiti elettroniċi stampati.

N.B.   Għal polimidi aromatiċi "fużibbli" fi kwalunkwe forma, ara 1C008.a.3.

1A004Tagħmir u komponenti protettivi u ta' detezzjoni li mhumiex imfasslin apposta għall-użu militari, kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI, 2B351 U 2B352.

a. Maskri li jgħattu l-wiċċ kollu, filtri u tagħmir ta' dekontaminazzjoni għalihom, imfasslin jew immodifikati għad-difiża kontra xi wieħed minn dawn li ġejjin, u komponenti mfasslin apposta għalihom:

Nota:   1A004.a. jinkludi Respiraturi Motorizzati li Jippurifikaw l-Arja (PAPR)li huma mfasslin jew immodifikati sabiex jiddefendu kontra l-aġenti jew il-materjali, elenkati f’1A004.a.

Nota Teknika:

Għall-finijet ta’ 1A004.a.:

1.   Il-maskri li jgħattu l-wiċċ kollu huma magħrufin ukoll bħala maskri tal-gass.

2.   Il-filtri jinkludu wkoll l-element filtru.

1. "Aġenti bijoloġiċi";

2. 'Materjali radjuattivi';

3. Aġenti tal-gwerra kimika (CW); jew

4. "Aġenti għall-kontroll tal-irvellijiet" li jinkludu:

a. α-Bromobenżenaċetonitril, (Ċjanur Bromobenżiliku) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. [2-klorofenil)metilen] propandinitril, (o-Klorobenżilidenemalononitril (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-Kloro-1-feniletanon, Klorur tal-Fenilaċil (ω-kloroaċetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d. Dibenż-(b, f)-1,4-oxazefin, (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-Kloro-5,10-didrofenarsażin, (Klorur tal-fenarsażin), (Adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-Nonanoilmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. Ilbies protettiv, ingwanti u żraben, mfasslin apposta jew immodifikati għad-difiża kontra xi wieħed minn dan li ġej:

1. "Aġenti bijoloġiċi";

2. 'Materjali radjuattivi'; jew

3. Aġenti tal-gwerra kimika (CW);

c. Sistemi ta' detezzjoni, imfassla apposta jew immodifikati għad-detezzjoni jew l-identifikazzjoni ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin, u komponenti mfasslin apposta għalihom:

1. "Aġenti bijoloġiċi";

2. 'Materjali radjuattivi'; jew

3. Aġenti tal-gwerra kimika (CW).

d. Tagħmir elettroniku mfassal għad-detezzjoni jew l-identifikazzjoni awtomatika tal-preżenza ta' residwi ta' "splussivi" u li juża tekniki għad-‘detezzjoni ta' traċċi’ (pereżempju mewġ akustiku tal-wiċċ, spettrometrija tal-mobbiltà jonika, spettrometrija tal-mobbiltà divrenzjali, spettromettrija tal-massa).

Nota Teknika:

‘Id-detezzjoni ta' traċċi’ hija definita bħala l-kapaċità għad-detezzjoni ta' anqas minn 1 ppm ta' fwar, jew 1 mg ta' solidu jew likwidu.

Nota 1:   1A004.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq tagħmir imfassal apposta għall-użu fil-laboratorju.

Nota 2:   1A004.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq il-bibien tas-sigurtà li wieħed jgħaddi minnhom mingħajr ma jkun hemm kuntatt.

Nota:   1A004 ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.   Dożimetri għall-monitoraġġ tar-radjazzjoni personali;

b.   Tagħmir tas-saħħa jew tas-sikurezza okkupazzjonali limitat mid-disinn jew mill-funzjoni li jipproteġi kontra perikli speċifiċi għas-sikurezza residenzjali jew għall-industriji ċivili, inklużi:

1.   l-estrazzjoni;

2.   il-qtugħ ta' ġebel;

3.   l-agrikoltura;

4.   il-farmaċewtika;

5.   il-mediċina;

6.   is-settur veterinarju;

7.   l-ambjent;

8.   l-immaniġġjar tal-iskart;

9.   l-industrija tal-ikel.

Noti Tekniċi:

1.   1A004 jinkludi tagħmir u komponenti li ġew identifikati, ittestjati b'suċċess għal standards nazzjonali jew ipprovati li b'xi mod ieħor huma effettivi, għar-rilevament jew id-difiża kontra 'materjali radjuattivi', "aġenti bijoloġiċi ", aġenti tal-gwerra kimika, 'simulanti' jew "aġenti ta' kontroll ta' rvellijiet", anke jekk tagħmir jew komponenti bħal dawn jintużaw fl-industrija ċivili bħal dik tal-mini, il-barrieri, l-agrikoltura, il-farmaċewtika, il-mediċina, l-industrija veterinarja, dik ambjentali, it-trattament tal-iskart, jew l-industrija tal-ikel.

2.   ‘Simulant’ huwa sustanza jew materjal li jintuża minflok aġent tossiku (kimiku jew bijoloġiku) fit-taħriġ, fir-riċerka, għall-ittestjar jew l-evalwazzjoni.

3.   Għall-finijiet ta’ 1A004, 'materjali radjuattivi' huma dawk magħżula jew modifikati sabiex ikunu effikaċji iktar jikkawżaw feriti/mwiet fi bnedmin jew annimali, jiddegradaw it-tagħmir jew jagħmlu ħsara lill-għelejjel jew lill-ambjent.

1A005Korazzi kontra l-balal, u l-komponenti għalihom, kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. Korazza kontra l-balal ratba mhux immanifatturata f'konformità ma' standards jew speċifikazzjonijiet militari, jew l-ekwivalenti tagħhom, u komponenti mfassla apposta għalihom.

b. Korazza kontra l-balal iebsa li tipprovdi protezzjoni ballistika sal-livell IIIA (NIJ 0101 .06, Lulju 2008) jew inqas jew sal-ekwivalenti nazzjonali.

N.B.   Għal "materjali fibrużi jew filamentari" użati fil-manifattura tal-korazzi kontra l-balal, ara 1C010.

Nota 1:   1A005 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-korazzi kontra l-balal meta jkunu qed jintużaw mill-utent għall-protezzjoni personali tiegħu stess.

Nota 2:   1A005 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-korazzi kontra l-balal imfassal sabiex jipprovdi protezzjoni frontali kemm minn frammenti kif ukoll minn blast ta' apparat splussiv mhux militari biss.

Nota 3:   1A005 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-korazzi kontra l-balal imfasslin sabiex jipproteġu kontra s-skieken, armi bil-ponot, b'labar u armi mhux tal-qtugħ biss.

1A006Tagħmir imfassal apposta jew immodifikat għad-disponiment ta' apparat splussiv improvviżat, kif ġej, u komponenti u aċċessorji mfasslin apposta għalihom:

N.B.   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. Vetturi li jitħaddmu mill-bogħod;

b. ‘Apparat interferenti’.

Nota Teknika:

‘Apparat interferenti’ huwa tagħmir imfassal apposta bl-għan li jipprevjeni t-tħaddim ta' apparat splussiv billi jixħet projettila likwida, solida jew li tinfaqa'.

Nota:   1A006 ma jkoprix il-kontrolli fuq tagħmir li jkun akkumpanjat mill-operatur tiegħu.

1A007Tagħmir u apparat, imfassal apposta biex jinizjaw splużjonijiet u apparat li fihom "materjali enerġetiċi", permezz ta' mezzi elettriċi, kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI, 3A229 U 3A232.

a. Settijiet tat-tqabbid għal detonaturi splussivi mfasslin sabiex iħaddmu d-detonaturi splussivi speċifikati f'1A007.b.;

b. Detonaturi splussivi mħaddma bl-elettriku, kif ġej:

1. Pont li jisplodi (EB);

2. Wajer splussiv (EBW);

3. Trażmettitur ta' impuls (Slapper);

4. Inizjaturi ta' folja li tisplodi (EFI).

Noti Tekniċi:

1.   Il-kelma inizjatur jew tagħmir tat-tqabbid xi kultant tintuża minflok il-kelma detonatur.

2.   Għall-finijiet ta' 1A007.b. id-detonaturi konċernati kollha jutilizzaw konduttur tal-elettriku żgħir (pont, wajer jew folja) li jivvaporizza ruħu b'mod splussiv meta impuls rapidu tal-elettriku ta' kurrent għoli jgħaddi minnu. F'tipi nonslapper, il-konduttur li jisplodi jibda detonazzjoni kimika f'materjal ta' kuntatt splussiv ħafna bħal PETN (pentaeritritoltetranitrat). F’detonaturi slapper, il-vaporizzazzjoni splussiva tal-konduttur tal-elettriku tħaddem folja mobbli (flyer) jew slapper minn naħa għall-oħra ta’ fetħa, u l-impatt tas-slapper fuq l-isplussiv jibda detonazzjoni kimika. F'xi wħud mid-disinji, is-slapper huwa mħaddem minn forza manjetika. It-terminu detonatur tal-folja li jisplodi jista' jirreferi għal EB jew għal detonatur tat-tip slapper.

1A008Kariki, tagħmir u komponenti, kif ġej:

a. ‘Kariki mmudellati’ li għandhom dan kollu li ġej:

1. Kwantità Splussiva Netta (NEQ) akbar minn 90 g; u

2. Dijametru tal-kejsing ta' barra daqs jew akbar minn 75 mm;

b. Kariki li jaqtgħu f'forma lineari li għandhom dawn kollha li ġejjin, u komponenti mfassla apposta għalihom:

1. Tagħbija splussiva akbar minn 40 g/m; u

2. Wisa' ta' 10 mm jew aktar;

c. Fil detonatur b'tagħbija splussiva fil-qalba akbar minn 64 g/m;

d. Għodod tal-qtugħ, ħlief għal dawk speċifikati f'1A008.b., u għodod ta' stakkar, li għandhom Kwantità Splussiva Netta (NEQ) akbar minn 3,5 kg.

Nota Teknika:

‘Kariki mmudellati’ huma kariki splussivi mmudellati biex jiffokaw l-effetti tal-blast tal-isplużjoni.

1A102Komponenti tal-karbonju-karbonju pirolizzati u risaturati mfasslin għal vetturi għall-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew għal rokits sonda speċifikati f’9A104.

1A202Strutturi kompożiti, minbarra dawk speċifikati f'1A002, fil-forma ta' tubi u li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

N.B.   ARA WKOLL 9A010 U 9A110.

a. Dijametru intern ta' bejn 75 mm u 400 mm; u

b. Magħmulin bi kwalunkwe wieħed mill-"materjali fibrużi u filamentari" speċifikati f'1C010.a. jew b. jew 1C210.a. jew b'materjali mxappin bil-lest bil-karbonju speċifikati f'1C210.c.

1A225Katalizzaturi miksijin bil-platinu mfasslin apposta jew ippreparati għall-promozzjoni tar-reazzjoni ta’ skambju isotopiku tal-idroġenu bejn l-idroġenu u l-ilma għall-irkuprar tat-tritju mill-ilma tqil jew għall-produzzjoni ta’ ilma tqil.

1A226Imballaġġi speċjalizzati li jistgħu jintużaw fis-separazzjoni ta’ ilma tqil minn ilma ordinarju, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Magħmulin minn xibka tal-bronż fosforuż kimikament trattata sabiex ittejjeb il-kapaċità li tixxarrab; u

b. Imfasslin sabiex jintużaw fit-torrijiet tad-distillazzjoni fil-vakwu.

1A227Twieqi bi lqugħ għar-radjazzjoni ta' densità għolja (ħġieġ taċ-ċomb jew mod ieħor), li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin, u frejm imfasslin apposta għalihom:

a. ‘Żona kiesħa’ ikbar minn 0,09 m2;

b. Densità ikbar minn 3 g/cm3; u

c. Ħxuna ta' 100 mm jew aktar.

Nota Teknika:

F'1A227 t-terminu ‘żona kiesħa’ jfisser il-parti viżwali tat-tieqa esposta għall-iktar livell baxx ta' radjazzjoni fl-applikazzjoni tad-disinn.

1BTagħmir għall-Ittestjar, l-Ispezzjoni u l-Produzzjoni

1B001Tagħmir għall-produzzjoni jew l-ispezzjoni ta' strutturi jew laminati "kompożiti" speċifikati f'1A002 jew "materjali fibrużi jew filamentari" speċifikati f'1C010, kif ġej, u komponenti u aċċessorji mfasslin apposta għalihom:

N.B.   ARA WKOLL 1B101 U 1B201.

a. Magni għat-tkebbib tal-filamenti, li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar, it-tgeżwir u t-tkebbib tal-fibri huma kkoordinati u pprogrammati fuq tliet assi jew aktar ta' ‘servopożizzjonament primarju’, imfasslin apposta għall-manifattura ta' strutturi jew laminati "kompożiti", minn "materjali fibrużi jew filamentari";

b. ‘Magni għat-tqegħid tat-tejp’, li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar u t-tqegħid tat-tejp huma kkoordinati u pprogrammati fuq ħames assi jew aktar ta' "‘servopożizzjonament primarju’, imfasslin apposta għall-manifattura ta' strutturi "kompożiti" tal-oqfsa ta' inġenji tal-ajru jew ta' ‘missili’;

Nota:   F’1B001.b., 'missila' tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta’ inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ.

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta' 1B001.b., 'magni għat-tqegħid tat-tejp' għandhom il-kapaċità li jqiegħdu 'strixxa ta' filament' jew aktar b'limitu ta' wisa' ta' aktar minn 25,4 mm sa 304,8 mm jew inqas, u li jaqtgħu u jerġgħu jibdew korsiji individwali ta' 'strixxi ta' filament' matul il-proċess ta' tqegħid.

c. Magni tal-insiġ multidirezzjonali u multidimensjonali jew magni tad-dafar, inklużi adattaturi u kittijiet ta' modifika, imfasslin apposta jew immodifikati għall-insiġ, id-dafar jew l-immaljar ta' fibri, għal strutturi "kompożiti";

Nota Teknika:

Għall-iskopijiet ta' 1B001.c., it-teknika ta' dafar tinkludi l-innittjar.

d. Tagħmir imfassal apposta jew adattat għall-produzzjoni ta' fibri rinforzanti, kif ġej:

1. Tagħmir għall-konverżjoni ta' fibri polimeriċi (bħal poliakrilonitril, rejon, żift jew polikarbosilan) f'fibri ta' karbonju jew fibri ta' karbur tas-siliċju, inkluż tagħmir speċjali sabiex tissikka ruħha l-fibra waqt it-tisħin;

2. Tagħmir għad-depożitar kimiku f'fażi ta' fwar ta' elementi jew komposti, fuq sottostrati filamentari msaħħna, għall-manifattura ta' fibri tal-karbur tas-siliċju;

3. Tagħmir għall-estrużjoni bl-umdità ta' ċeramika refrattarja (bħall-ossidu tal-aluminju);

4. Tagħmir għall-konverżjoni tal-aluminju li fih fibri prekursuri f'fibri tal-alumina permezz tat-trattament ta' sħana;

e. Tagħmir sabiex jipproduċi materjali mxappin bil-lest speċifikati f'1C010.e. bil-metodu ta' tidwib bis-sħana;

f. Tagħmir għall-ispezzjoni mhux distruttiva mfassal apposta għal materjali "kompożiti", kif ġej:

1. Sistemi ta' tomografija permezz tar-raġġi X għall-ispezzjoni tad-difetti tri-dimensjonali;

2. Magni tal-ittestjar ultrasoniku kkontrollati numerikament li l-movimenti tagħhom għall-ippożizzjonar tat-tranżmettituri jew tar-riċevituri huma koordinati u programmati simultanjament fuq erba' assi jew aktar sabiex isegwu l-kontorni tridimensjonali tal-komponent spezzjonat;

g. ‘Magni għat-tqegħid tal-wajers’, li l-movimenti tagħhom għall-pożizzjonament u tqegħid ta' wajers jew ta' folji huma kkoordinati u programmati f'żewġ assi jew aktar ta' ‘servopożizzjonament primarju’, imfasslin apposta għall-manifattura ta' strutturi "kompożiti" ta' oqfsa ta' inġenji tal-ajru jew ta' ‘missili’.

Nota Teknika:

Għall-iskopijiet ta' 1B001.g., 'magni għat-tqegħid tal-wajers' għandhom il-kapaċità li jqiegħdu 'strixxa ta' filament' waħda jew aktar li jkollhom wisa' ta' 25,4 mm jew inqas, u li jaqtgħu u jerġgħu jibdew korsiji individwali ta' 'strixxi ta' filament' matul il-proċess ta' tqegħid.

Noti Tekniċi:

1.   Għall-iskop ta' 1B001, l-assi ta' ‘servopożizzjonament primarju’ jikkontrollaw permezz ta' programm tal-kompjuter, il-pożizzjoni tat-tagħmir tat-tarf (jiġifieri, ir-ras) fl-ispazju apparagun tal-biċċa li qed tinħadem fl-orjentament u fid-direzzjoni korretta biex jinkiseb il-proċess mixtieq.

2.   Għall-iskopijiet ta' 1B001, 'strixxa ta' filament' hija wisa' unika kontinwa ta' tejp, wajer, jew fibra kompletament jew parzjalment imxappin fir-reżina. 'Strixxi ta’ filament' imxappin fir-reżina kompletament jew parzjalment jinkludu dawk miksija bi trab fin li jeħel meta jissaħħan.

1B002Tagħmir li jipproduċi ligi tal-metall, trab ta' ligi tal-metall jew materjali tal-ligi, imfasslin apposta sabiex tiġi evitata l-kontaminazzjoni u mfasslin apposta għall-użu f'wieħed mill-proċeduri speċifikati f'1C002.c.2.

N.B.   ARA WKOLL 1B102.

1B003Għodod, forom imnaqqxin, forom imħaffrin jew muntaġġi, għal "formazzjoni superplastika" jew "irbit bid-diffużjoni" ta' titanju, aluminju jew il-ligi tagħhom, imfasslin apposta għall-manifattura ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. Strutturi ajruspazjali jew ta' oqfsa ta' inġenji tal-ajru;

b. Magni ta' "inġenji tal-ajru" jew tal-ajruspazju; jew

c. Komponenti mfasslin apposta għall-istrutturi speċifikati f'1B003.a. jew għall-magni speċifikati f'1B003.b.

1B101Tagħmir, minbarra dak speċifikat f'1B001, għall-"produzzjoni" ta' kompożiti strutturali kif ġej; u komponenti u aċċessorji mfasslin apposta għalih:

N.B.   ARA WKOLL 1B201.

Nota:   Komponenti u aċċessorji speċifikati f'1B101 inkluż forom imħaffrin, mandrini tat-torn, forom imnaqqxin, muntaġġi u għodod għall-ippressar tal-preforma, għall-ikkurar, l-ikkastjar, it-tgħaqqid bis-sħana jew l-irbit ta' strutturi kompożiti, laminati u l-manifatturi tagħhom.

a. Magni għat-tkebbib tal-filamenti jew magni għat-tqegħid tal-fibri li l-movimenti tagħhom għat-tqegħid, it-tgeżwir u t-tkebbib ta' fibri jistgħu jiġu kkoordinati u pprogrammati fuq tliet assi jew aktar, imfasslin għall-manifattura ta' strutturi jew laminati kompożiti minn materjali fibrużi jew filamentari, u kontrolli li jikkoordinaw u jipprogrammaw;

b. Magni għat-tqegħid ta' tejp li l-movimenti tagħhom għat-tqegħid jew il-pjazzament tat-tejp u l-folji jistgħu jiġu kkoordinati u pprogrammati fuq żewġ assi jew aktar, imfasslin għall-manifattura ta' strutturi "kompożiti" tal-oqfsa ta' inġenji tal-ajru jew ta' "missili"';

c. Tagħmir imfassal jew immodifikat għall-"produzzjoni" ta' "materjali fibrużi jew filamentari" kif ġej:

1. Tagħmir għall-konverżjoni ta' fibri polimeriċi (bħal poliakrilonitril, rejon jew polikarbosilan) inkluż tagħmir speċjali sabiex tissikka ruħha l-fibra waqt it-tisħin;

2. Tagħmir għad-depożizzjoni bil-fwar ta' elementi jew komposti fuq sottostrati tal-filamenti msaħħna;

3. Tagħmir għall-estrużjoni bl-umdità ta' ċeramika refrattarja (bħall-ossidu tal-aluminju);

d. Tagħmir imfassal jew immodifikat għat-trattament speċjali tal-wiċċ tal-fibri jew għall-produzzjoni ta' materjali mxappin bil-lest u preforom speċifikati fil-punt 9C110.

Nota:   1B101.d. jinkludi rombli, tagħmir għat-tiġbid, għall-kisi, għall-qtugħ u forom tal-qtugħ.

1B102"Tagħmir tal-produzzjoni" tat-trab tal-metall, minbarra dak speċifikat f'1B002, u l-komponenti kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL 1B115.b.

a. "Tagħmir tal-produzzjoni" tat-trab tal-metall li jista' jintuża għall-"produzzjoni", f'ambjent ikkontrollat, ta' materjali sferiċi, sferojdali jew atomizzati speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

b. Komponenti mfassla apposta għat-"tagħmir tal-produzzjoni" speċifikat f'1B002 jew 1B102.a.

Nota:   1B102 jinkludi:

a.   Ġeneraturi tal-plażma (ġett tal-ark ta' frekwenza għolja) li jistgħu jintużaw sabiex jinkisbu trabijiet metalliċi atomizzati jew sferiċi bl-organizzazzjoni tal-proċess f'ambjent tal-argon-ilma;

b.   Tagħmir għal elettrosplużjoni li jista' jintuża sabiex jinkisbu trabijiet metalliċi atomizzati jew sferiċi bl-organizzazzjoni tal-proċess f'ambjent tal-argon-ilma;

c.   Tagħmir li jista' jintuża għall-"produzzjoni" ta' trabijiet tal-aluminju sferiċi bil-polverizzazzjoni ta' tidwiba f'ambjent inert (pereż. in-nitroġenu).

1B115Tagħmir, minbarra dak speċifikat f'1B002 jew 1B102, għall-produzzjoni ta' propellant u kostitwenti ta' propellant, kif ġej, u komponenti mfasslin apposta għalih:

a. "Tagħmir tal-produzzjoni" għall-"produzzjoni", l-immaniġġar jew l-ittestjar għall-aċċettazzjoni ta' propellanti likwidi jew kostitwenti ta' propellanti speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari;

b. "Tagħmir tal-produzzjoni" għall-"produzzjoni", l-immaniġġar, it-taħlit, l-ikkurar, l-ikkastjar, l-ippressar, il-ħidma b'makkinarju, l-estrużjoni jew l-ittestjar għall-aċċettazzjoni ta' propellanti jew kostitwenti ta' propellanti solidi speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota:   1B115.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq miksers ta' taħlita f'daqqa, il-miksers kontinwi jew l-imtieħen idrawliċi. Għall-kontrolli dwar il-miksers ta' taħlita f'daqqa, il-miksers kontinwi jew l-imtieħen idrawliċi ara 1B117, 1B118 u 1B119.

Nota 1:   Għal tagħmir imfassal apposta għall-produzzjoni ta' merkanzija militari, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota 2:   1B115 ma jkoprix il-kontrolli fuq tagħmir għall-"produzzjoni", l-immaniġġar u l-ittestjar għall-aċċettazzjoni tal-karbur tal-boron.

1B116Żennuni mfasslin apposta għall-produzzjoni ta' materjali miksubin pirolitikament ifformati fuq forma, mandrin jew sottostrat ieħor minn gassijiet prekursuri li jiddekomponu fil-firxa ta' temperatura minn 1 573 K (1 300 °C) sa 3 173 K (2 900 °C) fi pressjonijiet minn 130 Pa sa 20 kPa.

1B117Miksers ta' taħlita f'daqqa li għandhom tagħmir għat-taħlit f'vakwu fil-firxa minn żero sa 13,326 kPa u b’kapaċità ta’ kontroll tat-temperatura tal-kamra tat-taħlit, u li għandhom dawn il-komponenti li ġejjin kollha u li huma mfasslin apposta għalihom:

a. Kapaċità volumetrika totali ta' 110 litri jew aktar; u

b. Ikollhom mill-inqas ‘xaft għat-taħlit/impastar’ immuntat lil hinn miċ-ċentru.

Nota:   F'1B117.b. it terminu ‘xaft għat-taħlit/impastar’ ma jirreferix għad-deagglomeraturi jew is-skieken rotattivi.

1B118Miksers għat-taħlit kontinwu li għandhom tagħmir għat-taħlit f'vakwu fil-firxa minn żero sa 13,326 kPa u b’kapaċità ta’ kontroll tat-temperatura tal-kamra tat-taħlit, u li għandhom xi komponent milli ġejjin u li huma mfasslin apposta għalihom:

a. Ikollhom żewġ xaftijiet jew aktar għat-taħlit/l-impastar; jew

b. Xaft rotattiv uniku li joxxilla u li jkollu pinnijiet/snien tal-impastar fuq ix-xaft kif ukoll ġewwa l-kejsing tal-kamra tat-taħlit.

1B119Imtieħen idrawliċi li jistgħu jintużaw għat-tisħiq jew għat-tħin tas-sustanzi speċifikati f'1C011.a., 1C011.b., 1C111 jew fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, u l-komponenti mfasslin apposta għalihom.

1B201Magni għat-tkebbib ta' filamenti, minbarra dawk speċifikati f'1B001 jew 1B101, u t-tagħmir relatat, kif ġej:

a. Magni għat-tkebbib ta' filamenti li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Għandhom movimenti għall-ippożizzjonar, it-tgeżwir, u t-tkebbib ta' fibri koordinati u programmati fuq żewġ assi jew aktar;

2. Imfasslin apposta sabiex jiffabbrikaw strutturi jew laminati kompożiti minn "materjali fibrużi jew filamentari"; u

3. Kapaċi jkebbu tubi ċilindriċi b'dijametru intern bejn 75 u 650 mm u tulijiet ta' 300 mm jew iktar;

b. Kontrolli ta' koordinazzjoni u pprogrammar għall-magni tat-tkebbib tal-filamenti speċifikati f'1B201.a.;

c. Mandrini ta' preċiżjoni għall-magni tat-tkebbib tal-filamenti speċifikati f'1B201.a.

1B225Ċelloli elettrolitiċi għall-produzzjoni tal-fluworu b’kapaċità ta’ output ikbar minn 250 g ta’ fluworu fis-siegħa.

1B226Separaturi elettromanjetiċi tal-isotopi mfasslin għal sorsi joniċi singoli jew multipli, jew mgħammrin bihom, li kapaċi jipprovdu kurrent totali ta’ raġġ joniku ta’ 50 mA jew akbar.

Nota:   1B226 jinkludi separaturi:

a.   Li kapaċi jarrikkixxu l-isotopi stabbli;

b.   Bis-sorsi joniċi u l-kolletturi t-tnejn li huma fil-kamp manjetiku u b'dawk il-konfigurazzjonijiet meta huma jkunu barra mill-kamp.

1B228Kolonni ta' distillazzjoni krijoġeniċi tal-idroġenu li għandhom il-karatterisitiċi kollha li ġejjin:

a. Imfasslin sabiex jaħdmu b'temperaturi interni ta' 35 K (– 238 °C) jew inqas;

b. Imfasslin sabiex jaħdmu bi pressjoni interna ta' 0,5 sa 5 MPa;

c. Magħmula, jew minn:

1. Azzar inossidabbli tas-serje 300 b'kontenut baxx ta' kubrit u bin-numru tad-daqs tal-frak awstenitiku skont l-ASTM (jew standard ekwivalenti) ta' 5 jew ikbar; jew

2. Materjali ekwivalenti li huma kemm krijoġeniċi kif ukoll kompatibbli mal-H2; u

d. B'dijametri interni ta' 30 cm jew ikbar u ‘tulijiet effettivi’ ta' 4 m jew ikbar.

Nota Teknika:

F'1B228 ‘tul effettiv’ tfisser l-għoli attiv tal-imballaġġar f'kolonna tat-tip ippakkjata jew l-għoli attiv tal-pjanċi tal-kuntattur interni f'kolonna tat-tip bil-pjanċi.

1B229Kolonni bil-pjanċi għall-iskambju tal-ilma u tas-sulfur tal-idroġenu u ‘kuntatturi interni’, kif ġej:

N.B.   Għall-kolonni li huma mfasslin apposta jew ippreparati għall-produzzjoni ta' ilma tqil ara 0B004.

a. Kolonni bil-pjanċi għall-iskambju tal-ilma u tas-sulfur tal-idroġenu, li għandhom il-karatterisitiċi kollha li ġejjin:

1. Jistgħu jaħdmu fi pressjonijiet ta' 2 MPa jew iktar;

2. Magħmula minn azzar tal-karbonju bin-numru tad-daqs tal-frak awstenitiku skont l-ASTM (jew standard ekwivalenti) ta' 5 jew ikbar; u

3. B'dijametru ta' 1,8 m jew ikbar;

b. ‘Kuntatturi interni’ għal kolonni bi pjanċi għall-iskambju tal-ilma u tas-sulfur tal-idroġenu, speċifikati f'1B229.a.

Nota Teknika:

‘Kuntatturi interni’ tal-kolonni huma pjanċi segmentati li għandhom dijametru mmuntat effettiv ta' 1,8 m jew ikbar, huma mfasslin sabiex jiffaċilitaw il-kuntattar kontrokurrenti u magħmulin minn azzar inossidabbli b'kontenut ta' karbonju ta' 0,03% jew inqas. Dawn jistgħu jkunu pjanċi li jgħarblu, pjanċi bil-valvi, pjanċi bil-kapep għall-bżieżaq, jew pjanċi turbogradilja.

1B230Pompi li kapaċi jiċċirkulaw soluzzjonijiet ta' katalizzatur ta' amidju tal-potassju kkonċentrat jew dilwit f'ammonijaka likwida (KNH2/NH3), li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Mitbuqin (jiġifieri ssiġillati ermetikament);

b. Kapaċità ikbar minn 8,5 m3/h; u

c. Waħda mill-karatteristċi li ġejjin:

1. Għal soluzzjonijiet ta' amidju tal-potassju konċentrati (1% jew iktar), pressjoni ta' tħaddim minn 1,5 sa 60 MPa; jew

2. Għal soluzzjonijiet ta' amidju tal-potassju dilwiti (inqas minn 1 %), pressjoni ta' tħaddim minn 20 sa 60 MPa.

1B231Faċilitajiet jew impjanti tat-tritju, u t-tagħmir għalihom, kif ġej:

a. Faċilitajiet jew impjanti għall-produzzjoni, l-irkupru, l-estrazzjoni, il-konċentrazzjoni, jew l-immaniġġar tat-tritju;

b. Tagħmir għal faċilitajiet jew impjanti tat-tritju, kif ġej:

1. Unitajiet ta' refriġerazzjoni bl-idroġenu jew bl-elju li kapaċi jkessħu sa 23 K (– 250 °C) jew inqas, b'kapaċità għat-tneħħija tas-sħana ogħla minn 150 W;

2. Sistemi ta' ħażna jew ta' purifikazzjoni tal-isotopi tal-idroġenu bl-użu ta' idruri metalliċi bħala l-mezz tal-ħażna jew tal-purifikazzjoni.

1B232Turbini ta' espansjoni jew settijiet ta' turbina ta' espansjoni-kompressur li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Imfasslin sabiex jaħdmu f'temperatura tal-outlet ta' 35 K (– 238 °C) jew inqas; u

b. Imfasslin għal fluss ta' gass idroġenu ta' 1 000 kg/h jew iktar.

1B233Faċilitajiet jew impjanti għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, u s-sistemi u t-tagħmir għalihom, kif ġej:

a. Faċilitajiet jew impjanti għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju;

b. Tagħmir għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, abbażi tal-proċess ta' amalgamazzjoni tal-litju-merkurju, kif ġej:

1. Kolonni ta' skambju bejn likwidu-likwidu ppakkjati, imfasslin apposta għall-amalgami tal-litju;

2. Pompi għall-merkurju jew l-amalgami tal-litju;

3. Ċelluli tal-elettroliżi għall-amalgami tal-litju;

4. Evaporaturi għas-soluzzjoni kkonċentrata tal-idrossidu tal-litju;

c. Sistemi għall-iskambjar tal-joni mfasslin apposta għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, u l-komponenti mfasslin apposta għalihom;

d. Sistemi ta’ skambju kimiku (li jużaw eteri tal-kuruna, kriptandi u eteri tal-larjat), imfasslin apposta għas-separazzjoni tal-isotopi tal-litju, u l-komponenti mfasslin apposta għalihom.

1B234Kontenituri, kmamar, reċipjenti għall-konteniment ta' splussiv qawwi, u apparat ieħor simili ta’ konteniment imfassal għall-ittestjar ta’ splussiv qawwi jew apparat splussiv u li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

N.B.   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. Imfasslin sabiex iżommu kompletament splużjoni ekwivalenti għal 2 kg ta' TNT jew aktar; u

b. Ikollhom l-elementi jew il-karatteristiċi ta' tfassil li jippermettu trasferiment f'ħin reali jew imdewwem ta' informazzjoni dijanjostika jew ta' kejl.

1CMaterjali

Nota Teknika:

Metalli u ligi:

Dejjem jekk ma ssir l-ebda dispożizzjoni kuntrarja, il-kliem ‘metalli’ u ‘ligi’ minn 1C001 sa 1C012 ikopru l-forom grezzi u semifabbrikati, kif ġej:

Forom grezzi:

Anodi, blalen, żbarri (inkluż żbarri intaljati u żbarri tal-wajer), billetti, blokok, blooms, brikketti, tjun, katodi, kristalli, kubi, dadi, frak, granuli, ingotti, bċejjeċ, gerbub, mases tawwalin, trab, rondelli, balal, ċangaturi, biċċiet tondi, sponoż, stikek;

Forom semifabbrikati (sew jekk miksija, ibbanjati, imtaqqbin jew ippuntellati u sew jekk le):

a.   Materjali tal-ferrobattut jew maħdumin fabbrikati permezz ta' rrumblar, ġbid, estrużjoni, forġa, estrużjoni b'impatt, ippressar, trammil, atomizzazzjoni u tħin, jiġifieri: angoli, kanali, ċrieki, diski, trab, laqx, fuljetti u folji, metall mikwi, pjanċi, trab, metall ippressat u kkonfigurat, żigarelli, ċrieki, vireg (inklużi vireg issaldjati, vireg tal-wajer, u vireg irrumblati), sezzjonijiet, forom, folji, żigarelli, pajpijiet u tubi (inkluż tondi, kwadri u vojti), wajer imġebbed jew bl-estrużjoni;

b.   Materjal ikkastjat prodott b'ikkastjar fir-ramel, ġo forma tal-metall, tal-ġips jew tipi ta' forom oħra, inkluż ikkastjar bi pressjoni għolja, forom magħqudin bis-sħana, u forom magħmula bil-metallurġija tat-trab.

L-għan tal-kontrolli m'għandux jintilef bl-esportazzjoni ta' forom mhux elenkati li allegatament jkunu prodotti lesti iżda li jirrappreżentaw fir-realtà forom grezzi jew forom semifabbrikati.

1C001Materjali mfasslin apposta għal użu bħala assorbituri ta' mewġ elettromanjetiku, jew polimeri intrinsikament konduttivi, kif ġej:

u   ARA WKOLL 1C101.

a. Materjali sabiex jassorbu frekwenzi li jeċċedu 2 × 108 Hz iżda huma inqas minn 3 × 1012 Hz;

Nota 1:   1C001.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.   Assorbituri f'forma ta' fili, magħmula minn fibri naturali jew sintetiċi, miżjudin b'materjal nonmanjetiku sabiex jipprovdi l-assorbiment;

b.   Assorbituri li ma għandhom l-ebda telf manjetiku u li l-wiċċ inċidenti huwa ta' forma mhux ċatta, inklużi piramidi, konijiet, priżmi u wċuħ spiraliformi;

c.   Assorbituri ċatti, li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Magħmula minn xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a.   Materjali tal-fowm plastiku (flessibli jew mhux flessibli) miżjudin bil-karbonju, jew materjali organiċi, inklużi għaqqada, li jipprovdu aktar minn 5 % eku kkomparat mal-metall fuq wisa' ta' banda li tiskorri l-±15 % tal-frekwenza ċentrali tal-enerġija inċidentali, u mhux kapaċi jirreżistu temperaturi ogħla minn 450 K (177 °C); jew

b.   Materjali taċ-ċeramika li jipprovdu aktar minn 20 % eku meta kkomparati mal-metall fuq wisa' ta' banda li teċċedi l-±15 % tal-frekwenza ċentrali tal-enerġija inċidentali, u mhux kapaċi jirreżistu temperaturi ogħla minn 800 K (527 °C);

Nota Teknika:

Kampjuni għall-ittestjar tal-assorbiment għal 1C001.a. Nota: 1.c.1. għandu jkunu kwadru b'tal-inqas 5 tulijiet ta' mewġ tal-frekwenza ċentrali fuq naħa u pożizzjonati fil-kamp imbiegħed tal-element radjanti.

2.   Saħħa tensili ta' inqas minn 7 × 106 N/m2; u

3.   Saħħa komprensiva ta' inqas minn 14 × 106 N/m2;

d.   Assorbituri ċatti magħmulin minn ferrite sinterizzata, li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Gravità speċifika ogħla minn 4,4; u

2.   Temperatura operattiva massima ta' 548 K (275 °C).

Nota 2:   Xejn min-Nota 1 sa 1C001.a. ma jeskludi lill-materjali manjetiċi sabiex jipprovdu assorbiment meta jkunu jinsabu fiż-żebgħa.

b. Materjali sabiex jassorbu frekwenzi li jeċċedu 1,5 × 1014 Hz iżda huma inqas minn 3,7 × 1014 Hz u mhumiex trasparenti għad-dawl viżibbli;

Nota:   1C001.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq materjali, imfasslin apposta jew ifformulati għal xi wieħed minn dawn l-applikazzjonijiet li ġejjin:

a.   "Laser" immarkar ta' polimeri; jew

b.   "Laser" iwweldjar ta' polimeri.

c. Materjali polimeriċi intrinsikament konduttivi b’‘konduttività elettrika tal-volum’ ogħla minn 10 000 S/m (Siemens kull metru) jew ‘reżistività tal-wiċċ’ ta' inqas minn 100 ohm/kwadrat, ibbażati fuq xi wieħed mill-polimeri li ġejjin:

1. Polianilin;

2. Polipirrol;

3. Politijofen;

4. Polifenilen-vinilen; jew

5. Politijenilen-vinilen.

Nota:   1C001.c. ma jkoprix il-kontrolli fuq materjali f’forma likwida.

Nota Teknika:

‘Konduttività elettrika tal-volum’ u ‘reżistività tal-wiċċ’ għandhom jiġu ddeterminati bl-użu tal-ASTM D-257 jew l-ekwivalenti nazzjonali.

1C002Ligi tal-metall, trab tal-ligi tal-metall jew materjali tal-ligi, kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL 1C202.

Nota:   1C002 ma jkoprix il-kontrolli fuq ligi tal-metall, trab tal-ligi tal-metall u materjali tal-ligi, ifformulati speċifikament għall-kisi tas-sottostrati.

Noti Tekniċi:

1.   Il-ligi tal-metall f'1C002 huma dawk li jkollhom persentaġġ ogħla ta' piż skont il-piż tal-metall imsemmi minn kwalunkwe element ieħor.

2.   Ir-‘reżistenza għall-istress’ għandha titkejjel skont l-istandard ASTM E-139 jew l-ekwivalenti nazzjonali.

3.   Ir-‘reżistenza għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli’ għandha titkejjel skont l-Istandard tal-ASTM E-606, ‘Prattika Rakkomandata għall-Ittestjar tar-Reżistenza għar-Reħja b'Għadd Baxx ta' Ċikli b'Amplitudni Kostanti’ jew l-ekwivalenti nazzjonali. L-ittestjar għandu jkun assjali b'proporzjon ta' stress medju ugwali għal 1 u fattur ta' konċentrazzjoni ta' stress (Kt) ugwali għal 1. L-istress medju hu definit bħala l-istress massimu li jitnaqqas minnu l-istress minimu, diviż bl-istress massimu.

a. Aluminidi, kif ġej:

1. Aluminidi tan-nikil li jkollhom minimu ta' 15 % bil-piż ta' aluminju, massimu ta' 38 % bil-piż ta' aluminju u tal-inqas element ieħor li jifforma liga;

2. Aluminidi tat-titanju li bħala piż skont il-piż ikollhom 10 % jew aktar ta' aluminju u tal-inqas element ieħor li jifforma liga;

b. Ligi tal-metall, kif ġej, magħmulin minn trab jew materjal partikulat speċifikat f'1C002.c.:

1. Ligi tan-nikil li għandhom xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

a. ‘Reżistenza għall-istress’ ta' 10 000 siegħa jew aktar f'923 K (650 °C) bi stress ta' 676 MPa; jew

b. ‘Reżistenza għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli’ ta' 10 000 ċiklu jew aktar f'823 K (550 °C) bi stress massimu ta' 1 095 MPa;

2. Ligi tan-nijobju li għandhom xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

a. ‘Reżistenza għall-istress’ ta' 10 000 siegħa jew aktar f'1 073 K (800 °C) bi stress ta' 400 MPa; jew

b. ‘Reżistenza għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli’ ta' 10 000 ċiklu jew aktar f'973 K (700 °C) bi stress massimu ta' 700 MPa;

3. Ligi tat-titanju li għandhom xi wieħed mill-karattreristiċi li ġejjin:

a. ‘Reżistenza għall-istress’ ta' 10 000 siegħa jew aktar f'723 K (450 °C) bi stress ta' 200 MPa; jew

b. ‘Reżistenza għar-reħja b'għadd baxx ta' ċikli’ ta' 10 000 ċiklu jew aktar f'723 K (450 °C) bi stress massimu ta' 400 MPa;

4. Ligi tal-aluminju li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Saħħa tensili ta' 240 MPa jew aktar f'temperatura ta' 473 K (200 °C); jew

b. Saħħa tensili ta' 415 MPa jew aktar f'temperatura ta' 298 K (25 C);

5. Ligi tal-manjeżju li għandhom dan kollu li ġej:

a. Saħħa tensili ta' 345 MPa jew aktar; u

b. Rata ta' korrużjoni ta' inqas minn 1 mm/sena f'soluzzjoni milwiema ta' 3 % ta' klorur tas-sodju mkejla skont l-istandard G-31 tal-ASTM jew l-ekwivalenti nazzjonali;

c. Trab jew materjal partikulat ta' liga tal-metall, li għandu dan kollu li ġej:

1. Magħmul minn xi waħda mis-sistemi ta' kompożizzjoni li ġejjin:

Nota Teknika:

X f'dawn li ġejjin tfisser element wieħed tal-ligi jew aktar.

a. Ligi tan-nikil (Ni-Al-X, Ni-X-Al) li jikkwalifikaw għal partijiet jew komponenti ta’ magni b'turbina, jiġifieri b'inqas minn 3 partiċelli nonmetalliċi (imdaħħlin waqt il-proċess ta' manifattura) ikbar minn 100 μm f'109 partiċelli tal-liga;

b. Ligi tan-nijobju (Nb-Al-X jew Nb-X-Al, Nb-Si-X jew Nb-X-Si, Nb-Ti-X jew Nb-X-Ti);

c. Ligi tat-titanju (Ti-Al-X jew Ti-X-Al);

d. Ligi tal-aluminju (Al-Mg-X jew Al-X-Mg, Al-Zn-X jew Al-X-Zn, Al-Fe-X or Al-X-Fe); jew

e. Ligi tal-manjeżju (Mg-Al-X jew Mg-X-Al);

2. Magħmul f'ambjent ikkontrollat b'xi wieħed minn dawn il-proċessi li ġejjin:

a. "Atomizzazzjoni f'vakwu";

b. "Atomizzazzjoni bil-gass";

c. "Atomizzazzjoni ċentrifugali";

d. "Tkessiħ rapidu";

e. "Tkessiħ rapidu b'rotazzjoni" u "tifrik";

f. "Estrazzjoni mit-tidwib" u "tifrik";

g. "Liga mekkanika"; jew

h. "Atomizzazzjoni tal-plażma"; u

3. Kapaċi jifforma materjali speċifikati f'1C002.a. jew 1C002.b.;

d. Materjali lligati li għandhom dan kollu li ġej:

1. Magħmulin minn xi waħda mis-sistemi ta' kompożizzjoni speċifikati f'1C002.c.1.;

2. Fil-forma ta’ biċċiet żgħar, żigarelli jew vireg irqaq mhux mfarrkin; u

3. Prodotti f'ambjent ikkontrollat minn xi wieħed minn dan li ġej:

a. "Tkessiħ rapidu";

b. "Tkessiħ rapidu b'rotazzjoni"; jew

c. "Estrazzjoni mit-tidwib".

1C003Metalli manjetiċi, ta' kull tip u ta' kwalunkwe forma, li għandhom karatteristika minn dawn li ġejjin:

a. Permeabilità relattiva inizjali ta' 120 000 jew aktar u ħxuna ta' 0,05 mm jew inqas;

Nota Teknika:

Il-kejl tal-permeabilità relattiva inizjali jrid isir fuq materjali kompletament ittemprati.

b. Ligi manjetostrittivi li għandhom xi karatteristika minn dawn li ġejjin:

1. Manjetostrizzjoni ta’ saturazzjoni ta' aktar minn 5 × 10–4; jew

2. Fattur tal-akkoppjar manjetomekkaniku (k) ta' aktar minn 0,8; jew

c. Strippi ta' ligi amorfi jew ‘nanokristallini’, li għandhom dan kollu li ġej:

1. Kompożizzjoni li għandha minimu ta' 75 % bħala piż skont il-piż ta' ħadid, kobalt jew nikil;

2. Induzzjoni manjetika ta' saturazzjoni (Bs) ta' 1,6 T jew aktar; u

3. Karatteristika minn dawn li ġejjin:

a. Ħxuna tal-istrippa ta' 0,02 mm jew inqas; jew

b. Reżistività elettrika ta' 2 × 10–4 ohm cm jew aktar.

Nota Teknika:

Materjali ‘nanokristallini" f'1C003.c. huma dawk il-materjali li għandhom daqs ta' farka ta' kristall ta' 50 nm jew inqas, kif iddeterminat bid-diffrazzjoni bir-raġġi-X.

1C004Ligi tal-uranju titanju jew ligi tat-tungstenu b'"matriċi" bbażata fuq ħadid, nikil jew ram, li għandhom dan kollu li ġej:

a. Densità ogħla minn 17,5 g/cm3;

b. Limitu elastiku ogħla minn 880 MPa;

c. Saħħa tensili aħħarija li taqbeż l-1 270 MPa; u

d. Tiġbid li jaqbeż it-8 %.

1C005Kondutturi "kompożiti" "superkonduttivi" f'tulijiet li jaqbżu l-100 m jew b'massa ikbar minn 100 g, kif ġej:

a. Kondutturi "kompożiti" "superkonduttivi" li fihom ‘filamenti’ tan-nijobju-titanju wieħed jew aktar, li għandhom dan kollu li ġej:

1. Integrati f'"matriċi" li mhix "matriċi" tar-ram jew waħda mħallta bbażata fuq ir-ram; u

2. Għandhom erja tas-sezzjoni trasversali iżgħar minn 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm fid-dijametru għal ‘filamenti’ ċirkulari);

b. Kondutturi "kompożiti" "superkonduttivi" li jikkonsistu f''filamenti' "superkonduttiv" wieħed jew aktar, li mhuwiex in-nijobju-titanju, li għandhom dan kollu li ġej:

1. "Temperatura kritika" b'induzzjoni manjetika żero ogħla minn 9,85 K (– 263,31 °C); u

2. Jibqgħu fl-istat "superkonduttiv" f'temperatura ta' 4,2 K (– 268,96 °C) meta jkunu esposti għal kamp manjetiku orjentat fi kwalunkwe direzzjoni perpendikulari għall-assi lonġitudinali tal-konduttur u li jikkorrispondi għal induzzjoni manjetika ta' 12 T b'densità kritika ta' kurrent ogħla minn 1 750 A/mm2 fuq is-sezzjoni trasversali totali tal-konduttur;

c. Kondutturi "kompożiti" "superkonduttivi" li jikkonsistu f’‘filament’ "superkonduttiv" wieħed jew aktar li jibqgħu "superkonduttivi" f'aktar minn 115 K (– 158,16 °C).

Nota Teknika:

Għall-iskop ta' 1C005, il-‘filamenti’ jistgħu jkunu f'forma ta' wajer, ċilindru, rita, tejp jew żigarella.

1C006Fluwidi u materjali lubrikanti, kif ġej:

a. Mhux użat;

b. Materjali lubrikanti li bħala l-ingredjenti prinċipali tagħhom għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. Fenilen, jew eteri jew tioeteri tal-alkilfenilen jew it-taħlitiet tagħhom, li jkollhom aktar minn żewġ funzjonijiet ta' etere jew ta' tioetere jew ta' taħlitiet tagħhom; jew

2. Fluwidi tas-silikonu fluworurat b'viskożità kinematika ta' inqas minn 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) meta imkejla f'298 K (25 °C);

c. Fluwidi li jtaffu l-iskossi jew ta' flottazzjoni li għandhom dan kollu li ġej:

1. Purità li teċċedi d-99,8 %;

2. Fihom inqas minn 25 partiċella ta' 200 μm jew ikbar fid-daqs għal kull 100 ml; u

3. Magħmulin minn tal-inqas 85 % ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. Id-dibromotetrafluworoetan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. Il-poliklorotrifluworoetilen (modifiki taż-żejt u tax-xama' biss); jew

c. Il-polibromotrifluworoetilen;

d. Fluwidi li jkessħu tal-fluworokarbonju għall-elettronika, li għandhom dan kollu li ġej:

1. Mal-85 % bħala piż skont il-piż jew aktar ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin, jew taħlitiet tagħhom:

a. Forom monomeriċi ta' perfluworopolialkiletere-trijażini jew perfluworoalifatiċi-eteri;

b. Perfluworoalkilamini;

c. Perfluworoċikloalkani; jew

d. Perfluworoalkani;

2. Densità f'temperatura ta' 298 K (25 °C) ta' 1,5 g/ml jew aktar;

3. Fi stat likwidu f'temperatura ta' 273 K (0 °C); u

4. Mas-60 % bħala piż skont il-piż jew aktar ta' fluworu.

Nota:   1C006.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq il-materjali speċifikati u ppakkettati bħala prodotti mediċi.

1C007Trab taċ-ċeramika, materjali "kompożiti" tal-"matriċi" taċ-ċeramika u 'materjali prekursuri', kif ġej:

N.B.:   ARA WKOLL 1C107.

a. Trabijiet taċ-ċeramika ta' diboruri tat-titanju (TiB2) (CAS 12045-63-5) li jkollhom impuritajiet metalliċi totali, esklużi żidiet intenzjonali, ta' inqas minn 5 000 ppm, bid-daqs ta' partiċella medja daqs jew inqas minn 5 μm u mhux iktar minn 10 % tal-partiċelli li jkunu ikbar minn 10 μm;

b. Mhux użat;

c. Materjali "kompożiti" tal-"matriċi" taċ-ċeramika kif ġej:

1. Materjali "kompożiti" taċ-ċeramika-ċeramika b’"matriċi" ta' ħġieġ jew ossidu u rinfurzati b'xi waħda milli ġejjin:

a. Fibri kontinwi magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); jew

2. Si-C-N; jew

Nota:   1C007.c.1.a. ma japplikax għal "kompożiti" li jkollhom fibri b'saħħa tensili ta' inqas minn 700 MPa f'temperatura ta' 1 273 K (1 000 °C) jew reżistenza tal-fibra għad-deformazzjoni tensili ta' aktar minn 1 % pressjoni tal-qsim b'tagħbija ta' 100 MPa u 1 273 K (1 000 °C) għal 100 siegħa.

b. Fibri li jkunu dan kollu li ġej:

1. Magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; jew

d. Si-O-N; u

2. "Saħħa tensili speċifika" li teċċedi 12,7 × 103 m;

2. Materjali "kompożiti" tal-"matriċi" taċ-ċeramika, b’“matriċi” ffurmata minn karburi jew nitruri tas-siliċju, żirkonju jew boron.

d. Mhux użat;

e. 'Materjali prekursuri' ddiżinjati speċjalment għall-“produzzjoni” ta’ materjali speċifikati f’1C007.c., kif ġej:

1. Polidijorganosilani;

2. Polisilażani;

3. Polikarbosilażani;

Nota Teknika:

Għall-iskopijiet ta’ 1C007, 'materjali prekursuri' huma materjali polimeriċi jew metalloorganiċi għal użu speċjali użat fil-“produzzjoni” ta’ karbur tas-siliċju, nitrur tas-siliċju, jew ċeramiki bis-siliċju, il-karbonju jew in-nitroġenu.

f. Mhux użat.

1C008Sustanzi polimeriċi nonfluworurati kif ġej:

a. Imidi, kif ġej:

1. Bismaleimidi;

2. Poliamidi-imidi aromatiċi (PAI) li għandhom ‘temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)’ li teċċedi l-563 K (290 °C);

3. Polimidi aromatiċi li għandhom ‘temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)’ li teċċedi l-505 K (232 C);

4. Polieterimidi aromatiċi li għandhom ‘temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)’ li teċċedi l-563 K (290 °C).

Nota:   1C008.a. jikkontrolla sustanzi f'forma likwida jew solida "fużibbli", inklużi r-reżina, it-trab, il-gerbub, ir-riti, il-folji, it-tejp jew iż-żigarelli.

N.B.:   Għal polimidi aromatiċi mhux "fużibbli" fil-forma ta' rita, folja, tejp jew żigarella, ara 1A003.

b. Mhux użat;

c. Mhux użat;

d. Ketoni poliarilini;

e. Sulfur tal-poliarilin, fejn il-grupp arilin huwa bifenilin, trifenilin jew kombinazzjonijiet tagħhom;

f. Polibifenilenetersulfun li għandu ‘temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)’ li teċċedi l-563 K (290 °C).

Noti Tekniċi:

1.   It-‘temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)’ għall-materjali termoplastiċi 1C008.a.2, il-materjali ta' 1C008.a.4. u l-materjali ta' 1C008.f hija ddeterminata bl-użu tal-metodu deskritt f'ISO 11357-2 (1999) jew l-ekwivalenti nazzjonali.

2.   It-'temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg)' għall-materjali termosolidifikati ta' 1C008.a.2 u l-materjali ta' 1C008.a.3.hija ddeterminata bl-użu ta' metodu ta' liwi fuq 3 punti deskritt fl-ASTM D 7028-07 jew fl-istandard nazzjonali ekwivalenti. It-test għandu jsir fuq kampjun ta' test fil-prattika li jkun ġie kkurat b'temperatura minima ta' 90 °C kif speċifikat fl-ASTM E 2160-04 jew fl-istandard nazzjonali ekwivalenti, u ġie kkurat bl-użu ta' taħlita ta' proċessi ta' kura standard u ta' wara l-kura li jagħtu l-ogħla Tg.

1C009Komposti fluworurati mhux ipproċessati kif ġej:

a. Mhux użat;

b. Polimidi fluworurati li fihom 10 % bħala piż skont il-piż jew aktar ta' fluworu kkombinat;

c. Elastomeri tal-fosfażin fluworurat li fihom bħala piż skont il-piż 30 % jew aktar ta' fluworu kkombinat.

1C010"Materjali fibrużi jew filamentari", kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL 1C210 U 9C110.

Noti Tekniċi:

1.   Għall-finijiet tal-ikkalkular tas-"saħħa tensili speċifika", il-"modulu speċifiku" jew it-toqol speċifiku ta' "materjali fibrużi jew filamentari" f'1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. jew 1C010.e.1.b., is-saħħa tensili u l-modulu għandhom jiġu ddeterminati bl-użu tal-Metodu A deskritt f'ISO 10618 (2004) jew l-ekwivalenti nazzjonali.

2.   Il-valutazzjoni tas-"saħħa tensili speċifika", tal-“modulu speċifiku” jew tat-toqol speċifiku ta’ “materjali fibrużi jew filamentari” mhux unidirezzjonali (pereżempju tessuti, twapet żgħar jew malji) f’1C010 għandha tkun ibbażata fuq il-proprjetajiet mekkaniċi tal-monofilamenti unidirezzjonali kostitwenti (pereżempju monofilamenti, ħjut, ftietel jew wajers) qabel ma jiġu pproċessati f’“materjali fibrużi jew filamentari” mhux unidirezzjonali.

a. "Materjali fibrużi jew filamentari" organiċi, li jkollhom dan kollu li ġej:

1. "Modulu speċifiku" li jeċċedi 12,7 × 106 m; u

2. "Saħħa tensili speċifika" li teċċedi 23,5 × 104 m;

Nota:   1C010.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq il-polietilin.

b. "Materjali fibrużi jew filamentari", tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej:

1. "Modulu speċifiku" li jeċċedi 14,65 × 106 m; u

2. "Saħħa tensili speċifika" li teċċedi 26,82 × 104 m;

Nota:   1C010.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.   "Materjali fibrużi jew filamentari" għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' "inġenji tal-ajru ċivili", li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Erja ta’ mhux iktar minn 1 m2;

2.   Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u

3.   Wisa' ta' mhux iktar minn 15 mm.

b.   "Materjali fibrużi jew filamentari" tal-karbonju mqattgħin jew mitħunin mekkanikament b'tul ta' 25,0 mm jew inqas.

c. "Materjali fibrużi jew filamentari" inorganiċi, li għandhom dan kollu li ġej:

1. "Modulu speċifiku" li jeċċedi 2,54 × 106 m; u

2. Punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni ta' aktar minn 1 922 K (1 649 °C) f'ambjent inert;

Nota:   1C010.c. ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.   Fibri tal-ossidu tal-aluminju polikristallin, multifażi, diskontinwu fil-forma ta' fibri mqattgħin jew ta' pjastri każwali, li fihom piż ta' 3 % jew aktar ta' siliċe, b'"modulu speċifiku" ta' inqas minn 10 × 106 m;

b.   Fibri tal-molibdenu u tal-ligi tal-molibdenu;

c.   Fibri tal-boron;

d.   Fibri ta' ċeramiki diskontinwi b'punt ta' tidwib, trattib, dekompożizzjoni jew sublimazzjoni aktar baxx minn 2 043 K (1 770 °C) f'ambjent inert.

d. "Materjali fibrużi jew filamentari", li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. Magħmula minn xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. Polieterimidi speċifikati f'1C008.a.; jew

b. Materjali speċifikati minn 1C008.b. sa 1C008.f.; jew

2. Magħmula mill-materjali speċifikati f'1C010.d.1.a. jew 1C010.d.1.b. u "mħallta" ma' fibri oħrajn speċifikati f'1C010.a., 1C010.b. jew 1C010.c.;

e. "Materjali fibrużi jew filamentari" kompletament jew parzjalment imxappin fir-reżina jew fiż-żift (materjali mxappin bil-lest), "materjali fibrużi jew filamentari" miksija bil-metall jew bil-karbonju (preforom) jew "preforom tal-fibri tal-karbonju", li għandhom dan kollu li ġej:

1. Li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. "Materjali fibrużi jew filamentari" inorganiċi speċifikati f'1C010.c.; jew

b. "Materjali fibrużi jew filamentari" organiċi jew tal-karbonju, li għandhom dan kollu li ġej:

1. "Modulu speċifiku" li jeċċedi 10,15 × 106 m; u

2. "Saħħa tensili speċifika" li teċċedi 17,7 × 104 m; u

2. Li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. Reżina jew żift speċifikati f'1C008 jew 1C009.b.;

b. ‘Temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)’ ta' 453 K (180 °C) jew aktar u b'reżina fenolika; jew

c. ‘Temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)’ ta' 505 K (232 °C) jew aktar u b'reżina jew żift, mhux speċifikati f'1C008 jew 1C009.b., u li mhumiex reżina fenolika;

Nota 1:   "Materjali fibrużi jew filamentari" miksija bil-metall jew bil-karbonju (preforom) jew "preforom tal-fibri tal-karbonju", mhux imxappin fir-reżina jew fiż-żift, huma speċifikati bħala "materjali fibrużi jew filamentari" f'1C010.a., 1C010.b. jew 1C010.c.

Nota 2:   1C010.e. ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.   "materjali fibrużi jew filamentari" tal-karbonju mxappin f'"matriċi" ta' reżina epossida (materjali mxappin bil-lest) għat-tiswija ta' strutturi jew laminati ta' "inġenji tal-ajru ċivili", li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Erja ta’ mhux iktar minn 1 m2;

2.   Tul ta' mhux iktar minn 2,5 m; u

3.   Wisa' ta' mhux iktar minn 15 mm.

b.   "Materjali fibrużi jew filamentari" tal-karbonju mekkanikament imqattgħin biċċiet, mitħunin jew maqtugħin, imxappin kompletament jew parzjalment fir-reżina jew fiż-żift, ta' 25,0 mm jew inqas mit-tul meta jintużaw ir-reżina jew iż-żift minbarra dawk speċifikati f'1C008 jew 1C009.b.

Nota Teknika:

It-'temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ bl-Analiżi Mekkanika Dinamika (DMA Tg)' għall-materjali speċifikati f'1C010.e. tiġi ddeterminata bl-użu tal-metodu deskritt fl-ASTM D 7028-07, jew l-istandard nazzjonali ekwivalenti, fuq kampjun ta' test fil-prattika. Fil-każ ta' materjali termosolidifikati, il-grad ta' kkurar ta' kampjun ta' test fil-prattika jkun il-minimu ta' 90 % kif definit fl-ASTM E 2160-04 jew fl-istandard nazzjonali ekwivalenti.

1C011Metalli u komposti, kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI u 1C111.

a. Metalli f'daqs ta' partiċelli ta' inqas minn 60 μm kemm jekk sferiċi, atomizzati, sferojdali, f'laqx jew mitħuna, immanifatturati minn materjal li jikkonsisti minn 99% jew aktar ta' żirkonju, manjeżju u l-ligi tagħhom;

Nota Teknika:

Il-kontenut naturali tal-afnju fiż-żirkonju (tipikament minn 2 % sa 7 %) jingħadd maż-żirkonju.

Nota:   Il-metalli jew il-ligi speċifikati f'1C011.a. huma koperti bil-kontrolli kemm jekk il-metalli jew il-ligi huma inkapsulati fl-aluminju, fil-manjeżju, fiż-żirkonju jew fil-berillju kif ukoll jekk ma humiex.

b. Boron jew ligi tal-boron, b'daqs ta' partiċella ta' 60 μm jew inqas, kif ġej;

1. Boron b'purezza ta' 85 % bħala piż skont il-piż jew aktar;

2. Ligi tal-boron b'kontenut tal-boron ta' 85 % bħala piż skont il-piż jew aktar;

Nota:   Il-metalli jew il-ligi speċifikati f'1C011.b. huma koperti bil-kontrolli kemm jekk il-metalli jew il-ligi huma inkapsulati fl-aluminju, il-manjeżju, iż-żirkonju jew il-berillju kif ukoll jekk ma humiex.

c. Nitrat tal-gwanidin (CAS 506-93-4);

d. Nitrogwanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.   Ara wkoll il-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għat-trabijiet tal-metalli mħalltin ma' sustanzi oħra biex jifformaw taħlita fformulata għal finijiet militari.

1C012Il-materjali kif ġej:

Nota Teknika:

Dawn il-materjali tipikament jintużaw għal sorsi ta' sħana nukleari.

a.  Plutonju f'kull forma, b'assaġġ isotopiku tal-plutonju, ta' plutonju-238 ta' aktar minn 50 % bħala piż skont il-piż;

Nota:   1C012.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq:

a.   Konsenji b'kontenut ta' plutonju ta' 1 g jew inqas;

b.   Konsenji ta' 3 "grammi effettivi" jew inqas meta jkunu f'komponent ta' detezzjoni fi strumenti.

b. Nettunju-237 "preċedentement separat" fi kwalunkwe forma.

Nota:   1C012.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq konsenji b’kontenut ta’ nettunju-237 ta’ 1 g jew inqas.

1C101Materjali u apparat għat-tnaqqis ta' karatteristiċi osservabbli bħar-riflettività ta' radar, karatteristiċi ultravjola/infraħomor u karatteristiċi akustiċi, minbarra dawk speċifikati f'1C001, li jistgħu jintużaw f’‘missili’, sottosistemi ta' ‘missili’ jew inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ speċifikati f'9A012 jew 9A112.a.

Nota 1:   1C101 tinkludi:

a.   Materjali strutturali u kisjiet imfasslin apposta għat-tnaqqis tar-riflettività radar;

b.   Kisjiet, inkluż żebgħa, imfasslin apposta għat-tnaqqis jew l-adattament tar-riflettività jew l-emissività fil-partijiet microwave, infraħomor jew ultravjola tal-ispettru elettromanjetiku.

Nota 2:   1C101 ma jinkludix kisjiet meta użati apposta għall-kontroll termiku tas-satelliti.

Nota Teknika:

F'1C101 ‘missila’ tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ li kapaċi jkopru medda ta' aktar minn 300 km.

1C102Materjali tal-karbonju-karbonju risaturati u pirolizzati mfasslin għal vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004 jew rokits sonda speċifikati f’9A104.

1C107Grafit u materjali taċ-ċeramika, minbarra dawk speċifikati f'1C007, kif ġej:

a. Grafiti fi frak fin b'densità tal-massa ta' 1,72 g/cm3 jew ikbar, imkejla f'temperatura ta' 288 K (15 °C), u li għandhom id-daqs tal-frak ta' 100 μm jew inqas, li jistgħu jintużaw għaż-żennuni tar-rokits u l-ponot ta' quddiem ta' vetturi għad-dħul fl-atmosfera, li jistgħu jiġu mmaxinjati f'xi wieħed mill-prodotti li ġejjin:

1. Ċilindri b'dijametru ta' 120 mm jew iktar u tul ta' 50 mm jew iktar;

2. Tubi b'dijametru intern ta' 65 mm jew iktar u ħxuna tal-ġnub ta' 25 mm jew iktar u tul ta' 50 mm jew aktar; jew

3. Blokok li għandhom daqs ta' 120 mm × 120 mm × 50 mm jew aktar;

N.B.   Ara wkoll 0C004

b. Grafiti pirolitiċi jew fibrużi rinfurzati, li jistgħu jintużaw għaż-żennuni tar-rokits u l-ponot ta' quddiem ta' vetturi għad-dħul fl-atmosfera li jintużaw f'"missili", vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew ir-rokits sonda speċifikati f'9A104;

N.B.   Ara wkoll 0C004

c. Materjali kompożiti taċ-ċeramika (kostant dielettriku ta' inqas minn 6 f'kull frekwenza minn 100 MHz sa 100 GHz) għall-użu f'randomes li jintużaw fil-"missili", fil-vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew fir-rokits sonda speċifikati f'9A104;

d. Ċeramika fi kwantità rinfurzata bil-karbur tas-siliċju mhix moħmija u li tista' tiġi mmaxinjata, li tista' tintuża għall-ponot ta' quddiem li jistgħu jintużaw f'"missili", f'vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew f'rokits sonda speċifikati f'9A104;

e. Kompożiti taċ-ċeramika rinfurzati bil-karbur tas-siliċju, li jistgħu jintużaw għall-ponot ta' quddiem, għall-vetturi għad-dħul fl-atmosfera u l-flaps taż-żennuni li jistgħu jintużaw fil-"missili", fil-vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f'9A004 jew fir-rokits sonda speċifikati f'9A104.

f. Materjali kompożiti taċ-ċeramika fi kwantità li jistgħu jiġu mmaxinjati li jikkonsistu f’matriċi ‘Ċeramika ta’ Temperatura Għolja Ħafna (UHTC)’ b’temperatura tat-tidwib ta’ 3 000 °C jew ogħla u rrinforzati b’fibri jew filamenti, li jistgħu jkunu użati għal komponenti ta’ missili (bħall-ponot ta’ quddiem, il-vetturi tad-dħul mill-ġdid, ix-xfarijiet ta’ quddiem, il-paletti tal-ġett, l-uċuħ tal-kontroll jew il-partijiet dojoq tal-mutur ta’ rokit) f’‘missili’, vetturi tal-varar fl-ispazju speċifikati f’9A004, rokits sonda speċifikati f’9a104 jew 'missili'.

Nota:   1C107.f. ma jkoprix il-kontrolli fuq materjali 'Ċeramika ta’ Temperatura Għolja Ħafna (UHTC)' f’forma mhux kompożita.

Nota Teknika 1:

F’1C107.f. ‘missila’ tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ li kapaċi jilħqu medda ta' aktar minn 300 km.

Nota Teknika 2:

'Ċeramika ta’ Temperatura Għolja Ħafna (UHTC)' tinkludi:

1.   Diborur tat-titanju (TiB2);

2.   Diborur taż-żirkonju (ZrB2);

3.   Diborur tan-nijobju (NbB2);

4.   Diborur tal-afnju (HfB2);

5.   Diborur tat-tantalju (TaB2);

6.   Karbur tat-titanju (TiC);

7.   Karbur taż-żirkonju (ZrC);

8.   Karbur tan-nijobju (NbC);

9.   Karbur tal-afnju (HfC);

10.   Karbur tat-tantalju (TaC).

1C111Propellanti u sustanzi kimiċi kostitwenti għall-propellanti, minbarra dawk speċifikati f'1C011, kif ġej:

a. Sustanzi propulsivi:

1. Trab sferiku jew sferojdali tal-aluminju, minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, bid-daqs tal-partiċelli inqas minn 200 μm u kontenut ta' aluminju ta' 97 % bħala piż skont il-piż jew aktar, jekk mill-inqas 10 % tal-piż totali jkun magħmul minn partiċelli iżgħar minn 63 μm, skont l-ISO 2591-1:1988 jew l-ekwivalenti nazzjonali;

Nota Teknika:

Id-daqs ta' partiċella ta' 63 μm (ISO R-565) jikkorrispondi għal 250 mesh (Tyler) jew 230 mesh (l-istandard ASTM E-11).

2. Trab tal-metall, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, kif ġej:

a. Trab tal-metall taż-żirkonju, tal-berillju jew tal-manjeżju, jew tal-ligi ta' dawn il-metalli jekk mill-inqas 90 % tal-partiċelli totali skont il-volum jew it-toqol tal-partiċelli jkun magħmul minn partiċelli ta' inqas minn 60 μm (iddeterminat skont it-tekniki ta' kejl bħal bl-użu ta' għarbiel, diffrazzjoni bil-laser jew skannjar ottiku), kemm jekk sferiċi, atomizzati, sferojdali, f'laqx jew mitħuna, li jikkonsistu minn 97 % jew aktar bħala piż skont il-piż ta' xi wieħed minn dan li ġej:

1. Żirkonju;

2. Berillju; jew

3. Manjeżju;

Nota Teknika:

Il-kontenut naturali tal-afnju fiż-żirkonju (tipikament minn 2 % sa 7 %) jingħadd maż-żirkonju.

b. It-trab tal-metall tal-boron jew tal-ligi tal-boron b'kontenut tal-boron ta' 85 % aktar skont il-piż, jekk mill-inqas 90 % tal-partiċelli totali skont il-volum jew it-toqol tal-partiċelli jkun magħmul minn inqas minn 60 μm (iddeterminat skont it-tekniki ta' kejl bħal bl-użu ta' għarbiel, diffrazzjoni bil-laser jew skannjar ottiku), kemm jekk sferiċi, atomizzati, sferojdali, f'laqx jew mitħuna;

Nota:   1C111.a.2.a. u 1C111.a.2.b. jikkontrollaw taħlitiet ta’ trab b’distribuzzjoni ta’ partiċelli multimodali (pereżempju taħlitiet ta’ daqsijiet differenti tal-partikuli) jekk jiġi kkontrollat mod wieħed jew iktar.

3. Sustanzi ossidanti li jistgħu jintużaw f'magni ta' rokits bi propellant likwidu kif ġej:

a. Triossidu tad-dinitroġenu (CAS 10544-73-7);

b. Diossidu tan-nitroġenu (CAS 10102-44-0)/tetrossidu tad-dinitroġenu (CAS 10544-72-6);

c. Pentossidu tad-dinitroġenu (CAS 10102-03-1);

d. Ossidi Mħallta tan-Nitroġenu (MON);

Nota Teknika:

Ossidi Mħallta tan-Nitroġenu (MON) huma soluzzjonijiet ta' Ossidu Nitriku (NO) fit-Tetrossidu tad-Dinitroġenu/Diossidu tan-Nitroġenu (N2O4/NO2 ) li jistgħu jintużaw f'sistemi ta' missili. Hemm firxa ta' kompożizzjonijiet li jistgħu jiġu indikati bħala MONi jew MONij, fejn i u j huma numri sħaħ li jirrappreżentaw il-persentaġġ ta' Ossidu Nitriku fit-taħlita (pereż., MON3 fih 3 % ta' Ossidu Nitriku, MON25 fih 25 % ta' Ossidu Nitriku. Limitu ogħla huwa MON40, piż ta' 40 %).

e. ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal Aċidu Nitriku Fumanti Aħmar Inibit (IRFNA);

f. ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI U 1C238 għal komposti magħmula minn fluworu u wieħed jew aktar minn aloġeni oħrajn, ossiġnu jew nitroġenu;

4. Derivattivi tal-idrażina, kif ġej:

N.B.:   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. Trimetilidrażina (CAS 1741-01-1);

b. Tetrametilidrażina (CAS 6415-12-9);

c. N,N diallilidrażina (CAS 5164-11-4);

d. Allilidrażina (CAS 7422-78-8);

e. Etilen diidrażina (CAS 6068-98-0);

f. Dinitrat tal-monometilidrażina;

g. Nitrat tad-dimetilidrażina asimmetriku;

h. Ażid tal-idrażinju (CAS 14546-44-2);

i. 1,1-Ażid tad-dimetilidrażinju (CAS 227955-52-4) / 1,2-Ażid tad-dimetilidrażinju (CAS 299177-50-7);

j. Dinitrat tal-idrażinju (CAS 13464-98-7);

k. Diidrażina tal-aċidu diimmido-ossaliku (CAS 3457-37-2);

l. Nitrat ta' 2-idrossietilidrażina (HEHN);

m. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-Perklorat tal-Idrażinju;

n. Diperklorat tal-idrażinju (CAS 13812-39-0);

o. Nitrat tal-metilidrażina (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. 1,1-Nitrat tad-dietilidrażina (DEHN) / 1,2-Nitrat tad-dietilidrażina (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q. Nitrat ta' 3,6-diidrażino tetrażina (Nitrat ta' 1,4-diidrażina) (DHTN);

5. Materjali b'densità ta' enerġija għolja, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, utilizzabbli f’‘missili’ jew inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ speċifikati f'9A012 jew f’9A112.a.;

a. Fjuwil imħallat li jinkludi fjuwils kemm solidi kif ukoll likwidi, pereżempju bħas-sospensjoni tal-boron, b'densità ta' enerġija bbażata fuq il-massa ta' 40 × 106 J/kg jew iktar;

b. Fjuwils oħra b’densità ta’ enerġija għolja u addittivi ta’ fjuwils (pereż., kuban, soluzzjonijiet joniċi, JP-10) li għandhom densità ta’ enerġija bbażata fuq il-volum ta’ 37,5 × 109 J/m3 jew iktar, f’temperatura ta’ 20 °C u bi pressjoni atmosferika waħda (101,325 kPa);

Nota:   1C111.a.5.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq fjuwils fossili raffinati u bijofjuwils prodotti minn ħxejjex, inkluż fjuwils għal magni ċċertifikati biex jintużaw fl-avjazzjoni ċivili, sakemm mhux ifformulati għal 'missili' jew inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ speċifikati f’9A012 jew f’9A112.a.

Nota Teknika:

F'1C111.a.5. ‘missila’ tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' vetturi tal-ajru bla ekwipaġġ li kapaċi jilħqu medda ta' aktar minn 300 km.

6. Fjuwils li jissostitwixxu l-idrażin kif ġej:

a. 2-Dimetilamminoetilażid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b. Sustanzi polimeriċi:

1. Polibutadjen bit-terminali tal-karbossi (inkluż il-polibutadjen bit-terminali tal-karbossil) (CTPB);

2. Polibutadjen bit-terminali tal-idrossi (inkluż il-polibutadjen bit-terminali tal-idrossil) (HTPB) (CAS 69102-90-5), minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari;

3. Polibutadjen-aċidu akriliku (PBAA);

4. Polibutadjen - aċidu akriliku -akrilonitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. Politetraidrofuran polietilen glikol (TPEG);

Nota Teknika:

Politetraidrofuran polietilen glikol (TPEG) huwa kopolimeru fi blokok ta’ poli 1,4-Butanidjol (CAS 110-63-4) u polietilen-glikol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. Nitrat tal-poligliċidil (PGN jew poli-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c. Addittivi u aġenti oħrajn tal-propellant:

1. ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal karborani, dekarborani, pentaborani u d-derivattivi tagħhom;

2. Dinitrat tat-trietilen glikol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-Nitrodifenilamin (CAS 119-75-5);

4. Trinitrat tat-trimetiloetan (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. Dinitrat tad-dietilen glikol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. Derivattivi tal-ferroċen kif ġej:

a. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-katoċen;

b. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Etil;

c. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Propil;

d. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen n-butil;

e. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Pentil;

f. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Diċiklopentil;

g. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Diċikloessil;

h. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Dietil;

i. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Dipropil;

j. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Dibutil;

k. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tad-Diessil;

l. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għall-ferroċen tal-Aċetil / 1,1’-ferroċen tad-diaċetil;

m. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għal Aċidi karbossiliċi tal-ferroċen;

n. Ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari għal butaċen;

o. Derivattivi oħrajn tal-ferroċen li jistgħu jintużaw bħala modifikaturi tar-rata ta' ħruq tal-propellant tar-rokits, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

Nota:   1C111.c.6.o. ma jkoprix il-kontrolli fuq derivattivi tal-ferroċen li fihom grupp funzjonali aromatiku ta’ sitt atomi ta’ karbonju marbut mal-molekula tal-ferroċen.

7. 4,5 diażidometil-2-metil-1,2,3-triażol (iso-DAMTR), minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

d. 'Propellanti tal-ġell', barra minn dak speċifikat fil-Kontroll tal-Merkanzija Militari, speċifikament formulata għall-użu f’'missili'.

Noti Tekniċi:

1.   F’1C111.d. 'propellant tal-ġell' hija formulazzjoni ta’ fjuwil jew ossidant bl-użu ta’ ġellant bħalma huma silikati, kawlina (tafal), karbonju jew kwalunkwe ġellant polimeriku.

2.   F'1C111.d. 'missila' tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ li kapaċi jkopru medda ta' aktar minn 300 km.

Nota:   Għall-propellanti u s-sustanzi kimiċi kostitwenti għall-propellanti mhux speċifikati f'1C111, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

1C116Azzar maraging, li jista' jintuża f’‘missili’, li għandu dan kollu li ġej:

N.B.   ARA WKOLL 1C216.

a. Saħħa tensili aħħarija mkejla f'293 K (20 °C), li tkun daqs jew ikbar minn:

1. 0,9 GPa fl-istadju ta' soluzzjoni ttemprata; jew

2. 1,5 GPa fl-istadju ta' twebbis bi preċipitazzjoni; u

b. Xi waħda minn dawn il-forom li ġejjin:

1. Folji, pjanċi jew tubi bi ħxuna tal-ġnub jew tal-pjanċa daqs jew inqas minn 5.0 mm;

2. Forom tubulari bi ħxuna tal-ġnub ta' 50 mm jew inqas u b'dijametru intern ta' 270 mm jew aktar.

Nota Teknika 1:

L-azzar maraging huwa liga tal-ħadid:

1.   Ġeneralment ikkaratterizzati minn kontenut għoli ta' nikil, kontenut baxx ħafna ta' karbonju u l-użu ta' elementi ta' sostituzjoni jew preċipitati sabiex jipproduċu t-tisħiħ u t-twebbis biż-żmien tal-liga; u

2.   Suġġetti għal ċikli ta' trattament sabiex jiġi ffaċilitat il-proċess ta' trasformazzjoni martensitiku (stadju ta' soluzzjoni ttemprata) u sussegwentement imwebbes biż-żmien (stadju ta' twebbis bi preċipitazzjoni).

Nota Teknika 2:

F'1C116 ‘missila’ tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ li kapaċi jkopru medda ta' aktar minn 300 km.

1C117Materjali għall-produzzjoni ta' komponenti ta' ‘missili’ kif ġej:

a. Tungstenu u ligi f'forma ta' partikoli b'kontenut ta' tungstenu ta' 97 % jew iktar skont il-piż, u bid-daqs tal-partikoli jkun ta' 50 × 10–6 m (50 μm) jew inqas;

b. Molibdenu u ligi f'forma ta' partikoli b'kontenut ta' molibdenu ta' 97 % jew iktar skont il-piż, u bid-daqs tal-partikoli jkun ta' 50 × 10–6 m (50 μm) jew inqas;

c. Materjali tat-tungstenu f'forma solida li għandhom dan kollu li ġej:

1. Xi waħda mill-kompożizzjonijiet ta' materjal li ġejjin:

a. Tungstenu jew ligi li fihom piż ta' 97 % jew aktar ta' tungstenu;

b. Ramm infiltrat bit-tungstenu li fih piż ta' 80 % jew iktar ta' tungstenu; jew

c. Tungstenu infiltrat bil-fidda li fih piż ta' 80 % jew iktar ta' tungstenu; u

2. Jistgħu jinħadmu b'magna f'xi wieħed mill-prodotti li ġejjin:

a. Ċilindri b'dijametru ta' 120 mm jew iktar u tul ta' 50 mm jew iktar;

b. Tubi b'dijametru intern ta' 65 mm jew iktar u ħxuna tal-ġnub ta' 25 mm jew iktar u tul ta' 50 mm jew aktar; jew

c. Blokok b'daqs ta' 120 mm b'120 mm b'50 mm jew iktar.

Nota Teknika:

F'1C117 ‘missila’ tfisser sistemi ta' rokits kompluti u sistemi ta' inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ li kapaċi jkopru medda ta' aktar minn 300 km.

1C118Azzar inossidabbli dupleks stabilizzat bit-titanju (Ti-DSS) li għandu dan kollu li ġej:

a. Li għandu l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Li fih piż ta' 17,0 - 23,0 fil-mija ta' kromju u piż ta' 4,5 - 7,0 fil-mija ta' nikil;

2. Li għandu kontenut ta' titanju ta' aktar minn 0,10 fil-mija bħala piż skont il-piż; u

3. Mikrostruttura ferritika-awstenitika (imsejħa wkoll bħala mikrostruttura ta' żewġ fażijiet) li mill-inqas 10 fil-mija tal-volum tagħha huwa awstenitku (skont l-ASTM E-1181-87 jew l-ekwivalenti nazzjonali); u

b. Li għandu xi waħda mill-forom li ġejjin:

1. Ingotti jew żbarri li għandhom daqs ta' 100 mm jew aktar f'kull dimensjoni;

2. Folji li għandhom wisa' ta' 600 mm jew iktar u ħxuna ta' 3 mm jew inqas; jew

3. Tubi li għandhom dijametru estern ta' 600 mm jew aktar u ħxuna tal-ġnub ta' 3 mm jew inqas.

1C202Ligi, minbarra dawk speċifikati f’1C002.b.3. jew.b.4., kif ġej:

a. Ligi tal-aluminju li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. ‘Kapaċi għal’ saħħa tensili aħħarija ta' 460 MPa jew aktar f'293 K (20 °C); u

2. Fil-forma ta' tubi jew forom solidi ċilindriċi (inklużi dawk mikwija f'forġa) b'dijametru estern ta' aktar minn 75 mm;

b. Ligi tat-titanju li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. ‘Kapaċi għal’ saħħa tensili aħħarija ta' 900 MPa jew aktar f'293 K (20 °C); u

2. Fil-forma ta' tubi jew forom solidi ċilindriċi (inklużi dawk mikwija f'forġa) b'dijametru estern ta' aktar minn 75 mm.

Nota Teknika:

Il-frażi ligi ‘kapaċi għal’ tinkorpora ligi qabel jew wara li jiġu ttrattati bis-sħana.

1C210‘Materjali fibrużi jew filamentari’ jew materjali mxappin bil-lest, minbarra dawk speċifikati f'1C010.a., b. jew e., kif ġej:

a. ‘Materjali fibrużi jew filamentari’ tal-karbonju jew tal-aramid li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. "Modulu speċifiku"' ta' 12,7 × 106 m jew akbar; jew

2. "Saħħa tensili speċifika"' ta' 23,5 × 104 m jew akbar;

Nota:   1C210.a. ma jikkontrollax ‘materjali fibrużi jew filamentari’ tal-aramid li għandhom piż ta' 0,25 % jew aktar ta' modifikatur tal-uċuħ tal-fibra bbażat fuq l-esteri;

b. ‘Materjali fibrużi jew filamentari’ tal-ħġieġ li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. "Modulu speċifiku"' ta' 3,18 × 106 m jew akbar; u

2. "Saħħa tensili speċifika"' ta' 7,62 × 104 m jew akbar;

c. "Ħjut", "ftietel", "wajers" jew "tejps" kontinwi mxappin fir-reżina termosolidifikata b'wisa' ta' 15 mm jew inqas (materjali mxappin bil-lest), magħmula mill-‘materjali fibrużi jew filamentari’ tal-karbonju jew tal-ħġieġ speċifikati f'1C210.a. jew b.

Nota Teknika:

Ir-reżina tifforma l-matriċi tal-kompożitu.

Nota:   F'1C210, ‘materjali fibrużi jew filamentari’ hija ristretta għal "monofilamenti", "ħjut", "ftietel", "wajers" jew "tejps" kontinwi.

1C216Azzar maraging, minbarra dak speċifikat f'1C116, ‘kapaċi għal’ saħħa tensili aħħarija ta' 1 950 MPa jew aktar, f'293 K (20 °C).

Nota:   1C216 ma jkoprix il-kontrolli fuq forom li d-dimensjonijiet lineari kollha tagħhom ikun fihom daqs 75 mm jew inqas.

Nota Teknika:

Il-frażi azzar maraging ‘kapaċi għal’ tinkorpora azzar maraging qabel jew wara t-tisħin.

1C225Boron arrikkit fl-isotopu boron-10 (10B) għal aktar mill-abbundanza isotopika naturali tiegħu, kif ġej: boron elementari, komposti, taħlitiet li fihom il-boron, prodotti maħdumin minnhom, skart jew ruttam ta’ xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota:   F’1C225 taħlitiet li fihom il-boron jinkludu materjali mgħobbija bil-boron.

Nota Teknika:

L-abbundanza isotopika naturali tal-boron-10 hija bejn wieħed u ieħor 18,5 fil-mija bħala piż skont il-piż (20 fil-mija tal-atomi).

1C226Tungstenu, karbur tat-tungstenu, u ligi li fihom aktar minn 90 % ta' tungstenu bħala piż skont il-piż, minbarra dak speċifikat minn 1C117, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. F'forom b'simetrija ċilindrika vojta (inklużi s-segmenti ta' ċilindri) b'dijametru intern bejn 100 mm u 300 mm; u

b. Massa ta' aktar minn 20 kg.

Nota:   1C226 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-manifatturi mfasslin apposta bħala piżijiet jew kollimaturi tar-raġġi gamma.

1C227Il-kalċju li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Li fih inqas minn 1 000 parti għal kull miljun skont il-piż ta' impuritajiet metalliċi minbarra l-manjeżju; u

b. Li fih inqas minn 10 partijiet għal kull miljun bħala piż skont il-piż ta' boron.

1C228Manjeżju li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Li fih inqas minn 200 parti għal kull miljun bħala piż skont il-piż ta' impuritajiet metalliċi minbarra l-kalċju; u

b. Li fih inqas minn 10 partijiet għal kull miljun bħala piż skont il-piż ta' boron.

1C229Bismut li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. Purezza ta' 99,99 % jew akbar bħala piż skont il-piż; u

b. Li fih inqas minn 10 ppm (partijiet għal kull miljun) bħala piż skont il-piż ta' fidda.

1C230Il-metall berillju, ligi li fihom aktar minn 50 % bħala piż skont il-piż ta' berillju, komposti tal-berillju, prodotti manifatturati minnhom, u skart jew ruttam ta’ xi wieħed minn dawn imsemmijin, minbarra dak speċifikat fil-Kontrolli tal-Oġġetti Militari.

N.B.   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

Nota:   1C230 ma jkoprix il-kontrolli fuq dan li ġej:

a.   Twieqi tal-metall għal magni tar-raġġi-X, jew għal apparat għar-reġistrazzjoni ta' karatteristiċi ta' spieri;

b.   Għamliet ta' ossidu f'forom fabbrikati jew semifabbrikati mfasslin apposta għal partijiet ta' komponenti elettroniċi jew bħala sottostrati għal ċirkwiti elettroniċi;

c.   Berill (silikat tal-berillju u aluminju) fil-forma ta' żmeraldi jew akkwamarini.

1C231Il-metall ħafnju, ligi li fihom aktar minn 60 % bħala piż skont il-piż ta' ħafnju, komposti tal-ħafnju li fihom aktar minn 60 % ta' ħafnju bħala piż skont il-piż, prodotti mmanifatturati minnhom, skart jew ruttam ta’ xi wieħed minn dawk imsemmijin.

1C232Elju-3 (3He), taħlitiet li fihom l-elju-3, u prodotti jew apparat li fihom xi wieħed minn dawn l-elementi msemmijin.

Nota:   1C232 ma jkoprix il-kontrolli fuq prodott jew apparat li jkollu inqas minn 1 g ta’ elju-3.

1C233Litju arrikkit fl-isotopu litju-6 (6Li) għal aktar mill-abbundanza isotopika naturali tiegħu, u prodotti jew apparat li fihom litju arrikkit, kif ġej: litju elementari, ligi, komposti, taħlitiet li fihom il-litju, prodotti maħdumin minnhom, skart jew ruttam ta’ xi wieħed minn dawn l-elementi msemmijin.

Nota:   1C233 ma jkoprix il-kontrolli fuq id-dożimetri termoluminexxenti.

Nota Teknika:

L-abbundanza isotopika naturali tal-litju-6 hija bejn wieħed u ieħor 6,5 fil-mija skont il-piż (7,5 fil-mija tal-atomi).

1C234Żirkonju b’kontenut ta’ afnju ta’ inqas minn parti waħda (1) ta’ afnju għal 500 parti ta’ żirkonju bħala piż skont il-piż, kif ġej: metall, ligi li fihom aktar minn 50 % ta' żirkonju bħala piż skont il-piż, komposti, prodotti maħdumin minnhom, skart jew ruttam ta’ xi wieħed minn dawk imsemmijin f'0A001.f.

Nota:   1C234 ma jkoprix il-kontrolli fuq iż-żirkonju fil-forma ta’ folja li għandu ħxuna ta’ 0,10 mm jew inqas.

1C235Tritju, komposti tat-tritju, taħlitiet li fihom it-tritju fejn il-proporzjon tal-atomi tat-tritju ma' dawk tal-idroġenu hu ogħla minn parti waħda (1) f'kull 1 000 , u prodotti jew apparat li fihom xi wieħed minn dawn imsemmijin.

Nota:   1C235 ma jkoprix il-kontrolli fuq prodott jew apparat li fih inqas minn 1.48 × 103 GBq (40 Ci) ta' tritju.

1C236‘Radjunuklidi’ tajbin biex jagħmlu sorsi tan-newtroni abbażi ta' reazzjoni ta' alfa-n, għajr dawk speċifikati f'0C001 u 1C012.a. fil-forom li ġejjin:

a. Elementari;

b. Komposti li għandhom attività totali ta' 37 GBq/kg (1 Ci/kg) jew aktar;

c. Taħlitiet li għandhom attività totali ta' 37 GBq/kg (1 Ci/kg) jew aktar;

d. Prodotti jew apparat li fihom xi wieħed minn dawk imsemmijin.

Nota:   1C236 ma jkoprix il-kontrolli fuq prodott jew apparat li fihom inqas minn 3,7 GBq (100 millicuries) ta' attività.

Nota Teknika:

F'1C236 ‘radjunuklidi’ huma xi wieħed minn dan li ġej:

  Attinju-225 (Ac-225)

  Attinju-227 (Ac-227)

  Kalifornju-253 (Cf-253)

  Kurju-240 (Cm-240)

  Kurju -241 (Cm-241)

  Kurju -242 (Cm-242)

  Kurju -243 (Cm-243)

  Kurju -244 (Cm-244)

  Einsteinju-253 (Es-253)

  Einsteinju -254 (Es-254)

  Gadolinju-148 (Gd-148)

  Plutonju-236 (Pu-236)

  Plutonju-238 (Pu-238)

  Polonju-208 (Po-208)

  Polonju-209 (Po-209)

  Polonju-210 (Po-210)

  Radju-223 (Ra-223)

  Torju-227 (Th-227)

  Torju-228 (Th-228)

  Uranju-230 (U-230)

  Uranju-232 (U-232)

1C237Radju-226 (226Ra), ligi tar-radju-226, komposti tar-radju-226, taħlitiet li fihom radju-226, manifatturi tagħhom, u prodotti u apparat li fihom dawn l-elementi msemmijin.

Nota:   1C237 ma jkoprix il-kontrolli fuq dan li ġej:

a.   Applikaturi mediċi;

b.   Prodott jew apparat li fih inqas minn 0,37 GBq (10 millicuries) ta' radju-226.

1C238Trifluworur tal-kloru (ClF3)

1C239Splussivi qawwijin, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari, jew sustanzi jew taħlitiet li fihom aktar minn 2 % bħala piż skont il-piż tagħhom, b'densità tal-kristalli akbar minn 1,8 g/cm3 u li għandhom veloċità ta' detonazzjoni akbar minn 8 000 m/s.

1C240Trab tan-nikil u metall poruż tan-nikil, minbarra dawk speċifikati f’0C005, kif ġej:

a. Trab tan-nikil li għandu ż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Kontenut ta' purezza tan-nikil ta' 99,0 % jew aktar bħala piż skont il-piż; u

2. Daqs medju tal-partiċelli ta' inqas minn 10 μm mkejla bl-istandard B330 tas-Soċjetà Amerikana għall-Ittestjar u l-Materjali (ASTM);

b. Metall poruż tan-nikil prodott mill-materjali speċifikati f'1C240.a.

Nota:   1C240 ma jkoprix il-kontrolli fuq dan li ġej:

a.   Trab filamentari tan-nikil;

b.   Folji singli tan-nikil porużi b'erja ta' 1 000 cm2 jew inqas għal kull folja.

Nota Teknika:

1C240.b. jirreferi għall-metall poruż iffurmat bil-kumpattazzjoni u s-sinterizzazzjoni tal-materjali f’1C240.a. sabiex jiġi ffurmat materjal tal-metall b’pori fini interkonnessi fl-istruttura kollha.

1C241Renju, u ligi li fihom 90 % jew aktar ta' renju bħala piż skont il-piż; u ligi tar-renju u t-tungstenu li fihom 90 % jew aktar bħala piż skont il-piż, jew aktar ta’ xi taħlita ta’ renju u tungstenu, minbarra dawk speċifikati f'1C226, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

a. F'forom b'simmetrija ċilindrika vojta (fosthom segmenti ta' ċilindri) b'dijametru intern bejn 100 u 300 mm; u

b. Massa ta' aktar minn 20 kg.

1C350Prodotti kimiċi, li jistgħu jintużaw bħala prekursuri għal aġenti kimiċi tossiċi, kif ġej, u "taħlitiet ta' sustanzi kimiċi" li fihom wieħed jew aktar minnhom:

N.B.   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI U 1C450.

1. Tijodiglikol (111-48-8);

2. Ossiklorur tal-fosfru (10025-87-3);

3. Metilfosfonat tad-dimetil (756-79-6);

4. ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal difluworur tal-metil fosfonil (676-99-3);

5. Diklorur tal-metil fosfonil (676-97-1);

6. Fosfit tad-dimetil (DMP) (868-85-9);

7. Triklorur tal-fosforu (7719-12-2);

8. Fosfit tat-trimetil (TMP) (121-45-9);

9. Klorur tat-tijonil (7719-09-7);

10. 3-Idrossi-1-metilpiperidin (3554-74-3);

11. N,N-Diisopropil-(beta)-klorur tal-amminoetil (96-79-7);

12. N,N-Diisopropil-(beta)-amminoetantijol (5842-07-9);

13. 3-Kinuklidinol (1619-34-7);

14. Fluworur tal-potassju (7789-23-3);

15. 2-Kloroetanol (107-07-3);

16. Dimetilamina (124-40-3);

17. Etilfosfonat tad-dietil (78-38-6);

18. N,N-dimetilfosforamidat tad-dietil (2404-03-7);

19. Fosfit tad-dietil (762-04-9);

20. Idroklorur tad-dimetilammina (506-59-2);

21. Diklorur tal-etilfosfinil (1498-40-4);

22. Diklorur tal-etilfosfonil (1066-50-8);

23. ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal difluworur tal-etil fosfonil (753-98-0);

24. Fluworur tal-idroġenu (7664-39-3);

25. Benżilat tal-metil (76-89-1);

26. Diklorur tal-metil fosfonil (676-83-5);

27. N,N-Diisopropil-(beta)-amminoetanol (96-80-0);

28. Alkoħol pinakoliliku (464-07-3);

29. ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal O-Etil O-2-diisopropilaminoetil-metilfosfonit (QL) (57856-11-8);

30. Fosfit tat-trietil (122-52-1);

31. Triklorur tal-arseniku (7784-34-1);

32. Aċidu benżiliku (76-93-7);

33. Metilfosfonit tad-Dietil (15715-41-0);

34. Etilfosfonat tad-Dimetil (6163-75-3);

35. Difluworur tal-etilfosfonil (430-78-4);

36. Difluworur tal-metilfosfonil (753-59-3);

37. 3-Kinuklidun (3731-38-2);

38. Pentaklorur tal-fosforu (10026-13-8);

39. Pinakolun (75-97-8);

40. Ċjanur tal-Potassju (151-50-8);

41. Bifluworur tal-potassju (7789-29-9);

42. Fluworur tal-idroġenu tal-ammonju jew bifluworur tal-ammonju (1341-49-7);

43. Fluworur tas-sodju (7681-49-4);

44. Bifluworur tas-sodju (1333-83-1);

45. Ċjanur tas-sodju (143-33-9);

46. Trietanolammina (102-71-6);

47. Pentasulfit fosforuż (1314-80-3);

48. Diisopropilammina (108-18-9);

49. Dietilamminoetanol (100-37-8);

50. Sulfur tas-sodju (1313-82-2);

51. Monoklorur tal-kubrit (10025-67-9);

52. Diklorur tal-kubrit (10545-99-0);

53. Idroklorur tat-trietanolammina (637-39-8);

54. Idroklorur ta' N,N-diisopropil-(Beta)-aminoetilklorur (4261-68-1);

55. Aċidu metilfosfoniku (993-13-5);

56. Metilfosfonat tad-dietil (683-08-9);

57. Diklorur ta' N,N-dimetilamminofosforil (677-43-0);

58. Fosfit tat-triisopropil (116-17-6);

59. Etildietanolammina (139-87-7);

60. Fosforotioat ta' O,O-dietil (2465-65-8);

61. Fosforoditioat ta' O,O-Dietil (298-06-6);

62. Eżafluworosilikat tas-sodju (16893-85-9);

63. Diklorur metilfosfonotiojku (676-98-2).

64. Dietilamina (109-89-7);

Nota 1:   Għall-esportazzjonijiet lejn "Stati mhux Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi", 1C350 ma jkoprix il-kontrolli fuq "taħlitiet ta' sustanzi kimiċi" li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 u .63 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 10 % bħala piż skont il-piż tat-taħlita.

Nota 2:   Għall-esportazzjoni lejn "Stati li huma Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi", 1C350 ma jkoprix il-kontrolli fuq "taħlitiet ta' sustanzi kimiċi" li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 u .63 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bħala piż skont il-piż tat-taħlita.

Nota 3:   1C350 ma jkoprix il-kontrolli fuq "taħlitiet ta' sustanzi kimiċi" li fihom sustanza kimika waħda jew aktar minn dawk speċifikati fl-entrati 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, 62 u .64 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % skont il-piż tat-taħlita.

Nota 4:   1C350 ma jikkontrollax prodotti identifikati bħala oġġetti tal-konsum ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

1C351Patoġeni tal-bniedem u tal-annimali, u "tossini", kif ġej:

a. Viruses, kemm jekk naturali, imsaħħa jew immodifikati, kemm jekk fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li jinkludi l-materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Il-virus tal-marda Afrikana taż-żwiemel;

2. Il-virus tad-deni tal-ħnieżer Afrikan;

3. Il-virus tal-Andes;

4. Il-viruses tal-influwenza avjarja, li:

a. Mhumiex karatterizzati; jew

b. Huma ddefiniti fl-Anness I(2) tad-Direttiva KE 2005/94/KE (ĠU L 10 14.1.2006 p. 16) li għandhom patoġeniċita għolja, kif ġej:

1. Virus tat-Tip A b'IVPI (l-indiċi ta’ patoġeniċità intravenuża) ta' aktar minn 1.2, f'tiġieġ ta' sitt (6) ġimgħat; jew

2. Virus tat-Tip A tas-sottotipi H5 jew H7 b'sekwenzi tal-ġenoma kkodifikati għal aċidi amminiċi bażiċi multipli fil-post fejn tinqasam il-molekula tal-emaglutinina simili għal dak osservat fir-rigward ta’ viruses oħrajn tal-HPAI, li jindika li l-molekula tal-emaglutinina tista' tinqasam bi proteażi ubikwitarja fl-ospitant;

5. Il-virus tal-ilsien blu;

6. Il-virus Chapare;

7. Il-virus Chikungunya;

8. Il-virus Choclo;

9. Il-virus tad-deni emoraġiku Kongo-Krimejan;

10. Mhux użat;

11. Il-virus ta' Dobrava-Belgrad;

12. Il-virus tal-enċefalomjelite ekwina tal-Lvant;

13. Il-virus tal-Ebola: il-membri kollha tal-ġeneru tal-virus tal-Ebola;

14. Il-virus tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer;

15. Il-virus tal-ġidri tal-mogħoż;

16. Il-virus Guanarito;

17. Il-virus Hantaan;

18. Il-virus Hendra (il-Morbillivirus ekwin);

19. Il-virus tal-erpete tas-suid 1 (Psewdoidrofobija; marda ta’ Aujeszky);

20. Il-virus tad-deni klassiku tal-ħnieżer (il-virus tal-kolera tal-ħnieżer);

21. Il-virus tal-enċefalomjelite Ġappuniża;

22. Il-virus Junin;

23. Il-virus tal-marda tal-Foresta ta' Kyasanur;

24. Il-virus tal-Laguna Negra;

25. Il-virus ta' Lassa;

26. Il-virus Louping ill;

27. Il-virus Lujo;

28. Il-virus tal-marda tal-infafet fil-ġilda;

29. Il-virus tal-korjomeningite limfoċitika;

30. Il-virus Machupo;

31. Il-virus Marburg: il-membri kollha tal-ġeneru tal-virus Marburg;

32. Il-virus tal-monkeypox;

33. Il-virus tal-enċefalomjelite Murray Valley;

34. Il-virus tal-marda ta' Newcastle;

35. Il-virus Nipah;

36. Il-virus tad-deni emoraġiku ta' Omsk;

37. Il-virus ta’ Oropouche;

38. Il-virus tal-pesta tal-annimali ruminanti żgħar;

39. Il-virus tal-marda vexxikolari tal-ħnieżer;

40. Il-virus ta’ Powassan;

41. Il-virus tar-rabja u l-membri l-oħra kollha tal-ġeneru Lyssavirus;

42. Il-virus tad-deni ta' Rift Valley;

43. Il-virus Rinderpest;

44. Il-virus Rocio;

45. Il-virus Sabia;

46. Il-virus ta’ Seoul;

47. Il-virus tal-ġidri tan-nagħaġ;

48. Il-virus Sin Nombre;

49. Il-virus tal-enċefalomjelite ta' St Louis;

50. Il-virus Porcine Tescho;

51. Il-virus tal-enċefalomjelite li jinġarr mill-qurdien (sottotip tal-Lvant Imbiegħed);

52. Il-virus tal-Varjola;

53. Il-virus tal-enċefalomjelite ekwina tal-Venezwela;

54. Il-virus tal-istomatite vexxikolari;

55. Il-virus tal-enċefalomjelite ekwina tal-Punent;

56. Il-virus tad-deni isfar;

57. Il-virus korona tas-sindrome respiratorja akuta gravi (SARS-virus korona relatat);

58. Il-virus tal-influwenza tal-1918 rikostitwit;

b. Mhux użat;

c. Batterji, kemm jekk naturali, imsaħħa jew immodifikati, kemm fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li jinkludi materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8.  Clostridium argentinense (qabel kienet magħrufa ukoll bħala Clostridium botulinum tat-Tip G), razza ta' mikrobi li jipproduċu n-newrotossina botulinika;

9.  Clostridium baratii, razza ta' mikrobi li jipproduċu n-newrotossina botulinika;

10.  Clostridium botulinum;

11.  Clostridium butyricum, razza ta' mikrobi li jipproduċu n-newrotossina botulinika;

12  Clostridium perfringens, tipi ta' mikrobi li jipproduċu t-tossina epsilon;

13.  Coxiella burnetii;

14.  Tularemja (Francisella tularensis);

15.  Mycoplasma capricolum, is-sottospeċi capripneumoniae (ir-razza tal-mikrobu F38);

16.  Mycoplasma mycoides, is-sottospeċi mycoides SC (kolonja żgħira);

17.  Rickettsia prowazekii;

18. Salmonella enterica is-sottospeċi enterica serovar Typhi (Salmonella typhi);

19.  Escherichia coli li tipproduċi t-tossina Shiga tas-serogruppi (STEC) O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, u serogruppi oħra li jipproduċu t-tossina Shiga;

Nota:  Escherichia coli li tipproduċi t-tossina Shiga (STEC) hija magħrufa wkoll bħala E. coli enteroemorraġika (EHEC), E. coli li tipproduċi verotossina (VTEC) jew E.coli li tipproduċi veroċitotossina (VTEC).

20.  Shigella dysenteriae;

21.  Vibrio cholerae;

22.  Yersinia pestis;

d. "Tossini", kif ġej, u s-"sottounitajiet tat-tossini" tagħhom:

1. Tossini Botulinum;

2.  Clostridium perfringens alpha, beta 1, beta 2, epsilon u tossini iota;

3. Konotossini;

4. Riċinu;

5. Sassitossina;

6. Tossini Shiga (tossini bħal shiga, verotossini u veriċotossini)

7. Enterotossini ta’ Staphylococcus aureus, it-tossina hemolysin alpha, u tossini tas-sindromu tax-xokk tossiku (li qabel kienet magħrufa ukoll bħala l-Enterotossina ta’ Staphylococcus);

8. Tetrodotossina;

9. Mhux użat;

10. Mikroċistini (Cyanginosins);

11. Aflatossini;

12. Abrina;

13. Tossina tal-kolera;

14. Diaċetossixirpenol;

15. Tossina T-2;

16. Tossina HT-2;

17. Modeksina;

18. Volkensina;

19. Viskumina (Lektina 1 Viskum Album);

Nota:   1C351.d. ma jkoprix il-kontrolli fuq it-tossini botulinum jew il-konotossini f’forma ta’ prodotti li jissodisfaw il-kriterji kollha li ġejjin:

1.   Huma formulazzjonijiet farmaċewtiċi maħsuba biex jingħataw lill-bnedmin fit-trattament ta’ kundizzjonijiet mediċi;

2.   Huma ppakkjati bil-lesti għat-tqassim bħala prodotti mediċi;

3.   Huma awtorizzati minn awtorità tal-Istat sabiex jiġu kkummerċjalizzati bħala prodotti mediċi.

e. Fungi, kemm jekk naturali, imsaħħin jew mmodifikati, kemm fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li jinkludi materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Nota:   1C351 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-“vaċċini” jew l-“immunotossini”.

1C352Mhux użat

1C353Elementi ġenetiċi u organiżmi ġenetikament immodifikati, kif ġej:

a. Organiżmi ġenetikament immodifikati jew elementi ġenetiċi li fihom sekwenzi ta’ aċidu nuklejku assoċjati mal-patoġeniċità tal-organiżmi speċifikati f’1C351.a., 1C351.c, 1C351.e. or 1C354;

b. Organiżmi ġenetikament immodifikati jew elementi ġenetiċi li fihom sekwenzi ta’ aċidu nuklejku li jikkodifikaw kwalunkwe tossina speċifikata f'1C351.d. jew fis-"sottounitajiet tat-tossini" tagħhom.

Noti Tekniċi:

1.   Organiżmi mmodifikati ġenetikament jinkludu organiżmi li fihom il-materjal ġenetiku (is-sekwenzi tal-aċidu nuklejku) inbidel b’tali mod li ma jseħħx b’mod naturali b’tgħammir u/jew rikombinazzjoni naturali, u jkopri dawk li jiġu prodotti b’mod kompletament jew parzjalement artifiċjali.

2.   Elementi ġenetiċi jinkludu, inter alia, kromożomi, ġenomi, plasmidi, transposoni u vetturi kemm jekk ġenetikament immodifikati jew le, jew sintetizzati kimikament kompletament jew parzjalment.

3.   Sekwenzi ta’ aċidu nuklejku assoċjati mal-patoġeniċità ta’ xi wieħed mill-“mikroorganiżmi” speċifikati f’1C351.a., 1C351.c., 1C351.e. jew 1C354 tfisser kwalunkwe sekwenza speċifika għall-”mikroorganiżmu” speċifikat li:

a.   Fiha nnifisha jew permezz tal-prodotti transkritti jew tradotti tagħha tirrappreżenta periklu sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem, tal-annimiali jew tal-pjanti. jew

b.   Hija magħrufa li ttejjeb il-kapaċità ta' “mikroorganiżmu” speċifiku, jew ta' kwalunkwe organiżmu ieħor li fih tista' tiġi inserita jew integrata b'xi mod ieħor, li tikkawża ħsara serja għas-saħħa tal-bnedmin, tal-annimali jew tal-pjanti.

Nota:   1C353 ma jkoprix il-kontrolli fuq sekwenzi ta’ aċidu nuklejku assoċjati mal-patoġeniċità tal-Escherichia coli enteroemorraġika, tas-serotip O157 u razez ta' mikrobi oħra li jipproduċu l-verotossina, minbarra dawk li jikkodifikaw il-verotossina, jew is-sottounitajiet tagħha.

1C354Patoġeni tal-pjanti, kif ġej:

a. Viruses, kemm jekk naturali, imsaħħa jew immodifikati, kemm jekk fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li jinkludi l-materjal ħaj li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1. Virus Andin latenti tal-patata (Potato Andean latent tymovirus);

2. Virojde tad-deformazzjoni fusiformi tat-tuberi tal-patata;

b. Batterji, kemm jekk naturali, imsaħħa jew immodifikati, kemm jekk fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum jew Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2;

c. Fungi, kemm jekk naturali, imsaħħa jew immodifikati, kemm jekk fil-forma ta’ “koltivazzjonijiet ħajjin iżolati” jew jekk bħala materjal li ġie mlaqqam jew ikkontaminat apposta b’tali koltivazzjonijiet, kif ġej:

1.  Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7. Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.  Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.  Synchytrium endobioticium;

10.  Tilletia indica;

11.  Thecaphora solani.

1C450Sustanzi kimiċi tossiċi u prekursuri ta' sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej, u "taħlitiet kimiċi" li fihom waħda jew aktar minn dawn is-sustanzi:

N.B.   ARA WKOLL L-ENTRATA 1C350, 1C351.d. U L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

a. Sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej:

1. Amiton: O,O-Dietil S- [2-(dietilamino)etil] fosforotijolat (78-53-5) u l-imluħa alkilata jew protonata korrispondenti;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluworu-2-(trifluworometil)-1-propen (382-21-8);

3. ARA L-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI għal BZ: Benżilat ta’ 3-Kinuklidinil (6581-06-2);

4. Fosġen: Diklorur tal-karbonil (75-44-5);

5. Klorur taċ-ċjanoġenu (506-77-4);

6. Ċjanur tal-idroġenu (74-90-8);

7. Kloropikrin: Trikloronitrometan (76-06-2);

Nota 1:   Għall-esportazzjoni lejn "Stati mhux Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi", 1C450 ma jkoprix il-kontrolli fuq "taħlitiet kimiċi" li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.a.1. u .a.2. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 1 % bħala piż skont il-piż tat-taħlita.

Nota 2:   Għal esportazzjonijiet lejn "Stati li huma Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi", 1C450 ma jkoprix il-kontrolli fuq "taħlitiet kimiċi" li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.a.1. u .a.2. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bħala piż skont il-piż tat-taħlita.

Nota 3:   1C450 ma jkoprix il-kontrolli fuq "taħlitiet kimiċi" li fihom waħda jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.a.4., .a.5., .a.6. u .a.7. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bħala piż skont il-piż tat-taħlita.

Nota 4:   1C450 ma jkoprix il-kontrolli fuq prodotti identifikati bħala oġġetti għall-konsumatur ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut, għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

b. Prekursuri ta' sustanzi kimiċi tossiċi, kif ġej:

1. Sustanzi kimiċi, minbarra dawk speċifikati fil-Kontrolli tal-Merkanzija Militari jew f'1C350, li fihom atomu tal-fosfru li hemm marbut miegħu grupp wieħed ta' metil, etil jew propil (normali jew iso) iżda l-ebda atomu ieħor tal-karbonju.

Nota:   1C450.b.1 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-Fonofos: Etilfosfonotijolotijonat ta’ O-Etil u S-fenil (944-22-9);

2. Dialidi fosforamidiċi ta' N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)], minbarra d-diklorur ta' N,N-Dimetilaminofosforil;

N.B.:   Ara 1C350.57. għad-diklorur ta’ N,N-Dimetilaminofosforil.

3. N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] fosforammidi tad-dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)], għajr N,N-Dimetilfosforammid ta' Dijetil speċifikat f’1C350;

4. N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetil-2-kloruri u mluħa protonata korrispondenti, minbarra l-klorur ta' N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetil jew l-idroklorur ta' N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetil klorur li huma speċifikati f'1C350;

5. N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetan-2-oli u mluħa protonata korrispondenti, minbarra N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetanol (96-80-0) u N,N-Dietilaminoetanol (100-37-8) li huma speċifikati f'1C350;

Nota:   1C450.b.5. ma jkoprix il-kontrolli fuq dan li ġej:

a.   N,N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) u mluħa protonata korrispondenti;

b.   Imluħa protonata ta' N,N Dietilaminoetanol (100-37-8);

6. N,N-Dialkil [metil, etil jew propil (normali jew iso)] aminoetan-2-tijoli u mluħa protonata korrispondenti, minbarra N,N-Diisopropil-(beta)-aminoetan tijol li huwa speċifikat f'1C350;

7. Ara 1C350 għal etildietanolamina (139-87-7);

8. Metildietanolamina (105-59-9).

Nota 1:   Għall-esportazzjoni lejn "Stati mhux Parti fil-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi", 1C450 ma jkoprix il-kontrolli fuq "taħlitiet kimiċi" li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. u .b.6. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 10 % bħala piż skont il-piż tat-taħlita.

Nota 2:   Għall-esportazzjoni lejn "Stati li huma Parti fil-Konvenzjoni dwar Armi Kimiċi", 1C450 ma jkoprix il-kontrolli fuq "taħlitiet kimiċi" li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrati 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. u .b.6. fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bħala piż skont il-piż tat-taħlita.

Nota 3:   1C450 ma jkoprix il-kontrolli fuq "taħlitiet kimiċi" li fihom wieħed jew aktar mis-sustanzi kimiċi speċifikati fl-entrata 1C450.b.8 fejn l-ebda sustanza kimika speċifikata individwalment ma tikkostitwixxi aktar minn 30 % bħala piż skont il-piż tat-taħlita.

Nota 4:   1C450 ma jkoprix il-kontrolli fuq prodotti identifikati bħala oġġetti għall-konsumatur ippakkjati għall-bejgħ bl-imnut, għall-użu personali jew ippakkjati għall-użu individwali.

1DSoftwer

1D001"Softwer" imfassal apposta jew immodifikat għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" ta' tagħmir speċifikat minn1B001 sa 1B003.

1D002"Softwer" għall-"iżvilupp" ta' prodotti laminati jew "kompożiti" b'"matriċi" organika, "matriċi" metallika jew "matriċi" tal-karbonju.

1D003"Softwer" imfassal apposta jew immodifikat sabiex jippermetti li t-tagħmir iwettaq il-funzjonijiet tal-apparat speċifikat f'1A004.c. jew 1A004.d.

1D101"Softwer" imfassal apposta jew immodifikat għat-tħaddim jew il-manutenzjoni tal-oġġetti speċifikati f'1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 jew 1B119.

1D103"Softwer" imfassal apposta għall-analiżi ta' karatteristiċi osservabbli mnaqqsa bħar-riflettività tar-radar karatteristiċi ultravjola/infraħomor u karatteristiċi akustiċi.

1D201"Softwer" imfassal apposta għall-"użu" tal-oġġetti speċifikati f'1B201.

1ETeknoloġija

1E001"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"iżvilupp" jew il-"produzzjoni" ta' tagħmir jew materjali speċifikati f' 1A002 sa 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B jew 1C.

1E002"Teknoloġija" oħra kif ġej:

a. "Teknoloġija" għall-"iżvilupp" jew il-"produzzjoni" ta' polibenżotijażoli jew polibenżossijażoli;

b. "Teknoloġija" għall-"iżvilupp" jew il-"produzzjoni" ta' komposti tal-fluworoelastomer li fihom mill-inqas monomeru wieħed tal-viniletere;

c. "Teknoloġija" għad-disinn jew għall-"produzzjoni" ta' trab taċ-ċeramika jew ta' materjali taċ-ċeramika mhux "kompożiti" li ġejjin:

1. Trab taċ-ċeramika li għandu dan kollu li ġej:

a. Xi waħda mill-kompożizzjonijiet li ġejjin:

1. Ossidi sempliċi jew kumplessi taż-żirkonju u ossidi kumplessi tas-siliċju jew tal-aluminju;

2. Nitruri tal-boron sempliċi (forom kristallini kubiċi);

3. Karburi sempliċi jew kumplessi tas-siliċju jew tal-boron; jew

4. Nitruri tas-siliċju sempliċi jew kumplessi;

b. Xi waħda mit-total tal-impuritajiet tal-metall li ġejjin (minbarra ż-żiediet intenzjonali):

1. Anqas minn 1 000 ppm għal ossidi jew għall-karburi sempliċi; jew

2. Anqas minn 5 000 ppm għall-komposti kumplessi jew għan-nitruri sempliċi; u

c. Li huma xi wieħed minn dan li ġej:

1. Żirkonju (CAS 1314-23-4) b'daqs medju tal-partiċella, daqs jew inqas minn 1 μm u mhux aktar minn 10 % tal-partiċelli akbar minn 5 μm; jew

2. Trab taċ-ċeramika ieħor b'daqs medju tal-partiċella li jkun daqs jew inqas minn 5 μm u mhux aktar minn 10 % tal-partiċelli jkunu akbar minn 10 μm;

2. Materjali taċ-ċeramika mhux "kompożiti" magħmulin mill-materjali speċifikati f'1E002.c.1;

Nota:   1E002.c.2 ma jkoprix il-kontrolli fuq “teknoloġija” għal abrażivi.

d. Mhux użat.

e. "Teknoloġija" għall-installazzjoni, il-manutenzjoni jew it-tiswija tal-materjali speċifikati f'1C001;

f. "Teknoloġija" għat-tiswija ta' strutturi, laminati jew materjali "kompożiti" speċifikati f'1A002 jew 1C007.c.;

Nota:   1E002.f. ma jirregolax "teknoloġija" għat-tiswija ta' strutturi ta' "ajruplani" permezz ta' "materjal fibruż jew bil-filamenti" tal-karbonju u reżini epossidiċi, f'manwali ta' fabbrikanti ta' inġenji tal-ajru.

g. "Libreriji" mfasslin apposta jew immodifikat sabiex jippermettu li t-tagħmir iwettaq il-funzjonijiet tal-apparat speċifikat f'1A004.c. jew 1A004.d.

1E101"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"użu" tal-oġġetti speċifikati f'1A102, 1B001, 1B101, 1B102, minn 1B115 sa 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, minn 1C111 sa 1C118, 1D101 jew 1D103.

1E102"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"iżvilupp" ta' "softwer" speċifikat f'1D001, 1D101 jew 1D103.

1E103"Teknoloġija" għar-regolazzjoni tat-temperatura, il-pressjoni jew l-atmosfera f'awtoklavi jew idroklavi, meta jkunu użati għall-"produzzjoni" ta' "kompożiti" jew "kompożiti" ipproċessati parzjalment.

1E104"Teknoloġija" relatata mal-"produzzjoni" ta' materjali derivati pirolitikament imsawra fuq forma, mandarin jew sottostrat ieħor minn gassijiet prekursuri li jiddekomponu fil-medda ta' temperaturi minn 1 573 K (1 300 °C) sa 3 173 K (2 900 °C) u pressjoni ta' 130 Pa sa 20 kPa.

Nota:   1E104 jinkludi "teknoloġija" għall-kompożizzjoni ta' gassijiet prekursuri, rati ta' fluss u, skedi u parametri għall-kontroll tal-proċess.

1E201"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"użu" tal-oġġetti speċifikati f'1A002, 1A007, 1A202, minn 1A225 sa 1A227, 1B201, minn 1B225 sa 1B234, 1C002.b.3. jew .b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, minn 1C225 sa 1C241 jew 1D201.

1E202"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"iżvilupp" jew il-"produzzjoni" tal-oġġetti speċifikati f'1A007, 1A202 jew minn 1A225 sa 1A227.

1E203"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"iżvilupp" ta' "sofwer" speċifikat f'1D201.

KATEGORIJA 2 - L-IPPROĊESSAR TA' MATERJALI

2ASistemi, Tagħmir u Komponenti

N.B.   Għal berings li jaħdmu b'mod silenzjuż, ara l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

2A001Berings antifrizzjoni u sistemi ta' berings, kif ġej, u l-komponenti għalihom:

N.B.   ARA WKOLL 2A101.

Nota:   2A001 ma jkoprix il-kontrolli fuq il-boċċi b’tolleranzi speċifikati mill-manifattur skont l-ISO 3290 bħala ta’ grad 5 jew inqas.

a. Bolberings u kuxxinett bir-rombli solidi, li għandhom it-tolleranzi kollha speċifikati mill-manifattur skont l-ISO 492 Klassi ta' Tolleranza 4 (jew l-ekwivalenti nazzjonali), jew aħjar, u li għandhom kemm ċrieki kif ukoll elementi li jduru, magħmulin mill-monel jew mill-berillju;

Nota:   2A001.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq berings bir-rombli koniċi.

Noti Tekniċi:

1.   ‘Ċurkett’ - parti annulari ta’ kuxxinett bir-rombli radjali li jinkorporaw kanal wieħed jew iktar (ISO 5593:1997).

2.   “Element li jirrombla” - ballun jew romblu li jirrombla bejn kanali (ISO 5593:1997).

b. Mhux użat;

c. Sistemi ta' berings manjetiċi attivi li jużaw xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. Materjali b'densitajiet ta' fluss ta' 2,0 T jew aktar u b'reżistenza għall-forza ta' aktar minn 414 MPa;

2. Id-disinji kollha għall-polarizzazzjoni omopolari ta' elettromanjeti 3D għall-attwaturi; jew

3. Sensuri li jagħtu l-pożizzjonament f'temperatura għolja (450 K (177 °C) u ogħla).

2A101Berings bir-rombli radjali, minbarra dawk speċifikati f'2A001, li għandhom it-tolleranzi kollha speċifikati skont l-ISO 492 Klassi ta' Tolleranza 2 (jew ANSI/ABMA Standard 20 Klassi ta' Tolleranza ABEC-9 jew ekwivalenti oħra nazzjonali), jew aħjar, u li għandhom il-karatteristiċi li ġejjin:

a. Dijametru tat-toqba taċ-ċirku intern bejn 12 mm u 50 mm;

b. Dijametru tat-toqba taċ-ċirku estern bejn 25 mm u 100 mm; u

c. Wisgħa ta' bejn 10 mm u 20 mm.

2A225Griġjoli magħmula minn materjali reżistenti għall-metalli aktinidi likwidi, kif ġej:

a. Griġjoli li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Volum bejn 150 cm3 u 8 000 cm3; u

2. Magħmulin minn jew miksijin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin, jew taħlita tal-materjali li ġejjin, li għandhom livell totli ta' impurità ta' 2 % jew inqas skont il-piż:

a. Fluworidu tal-kalċju (CaF2);

b. Żirkonat tal-kalċju (metażirkonat) (CaZrO3);

c. Sulfid taċ-ċerju (Ce2S3);

d. Ossidu tal-erbju (erbja) (Er2O3);

e. Ossidu tal-afnju (ħafnja) (HfO2);

f. Ossidu tal-manjesju (MgO);

g. Liga b'nitrur ta' nijobju-titanju-tungstenu (bejn wieħed u ieħor 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. Ossidu tal-ittriju (ittrija) (Y2O3); jew

i. Ossidu taż-żirkonju (zirconia) (ZrO2);

b. Griġjoli li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Volum bejn 50 cm3 u 2 000 cm3; u

2. Magħmulin mit-tantalju jew miksijin bih, li għandhom purezza ta' 99,9 % jew aktar skont il-piż;

c. Griġjoli li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Volum bejn 50 cm3 u 2 000 cm3;

2. Magħmulin mit-tantalju jew miksijin bih, li għandhom purezza ta' 98 % jew aktar skont il-piż; u

3. Miksija bil-karbur tat-tantalju, in-nitrur u l-borur tat-tantalu jew kwalunkwe taħlita ta' dawn.

2A226Valvi li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. "Daqs nominali" ta' 5 mm jew akbar;

b. Li għandhom siġill minfaħ; u

c. Magħmula fl-intier tagħom minn aluminju jew miksija bih, liga tal-aluminju, nikil jew liga tan-nikil li fihom aktar minn 60 % nikil skont il-piż.

Nota Teknika:

Għall-valvi bi ftuħ għad-dħul u ħruġ ta' dijametri differenti, id-"daqs nominali" fi 2A226 jirreferi għall-iżgħar dijametru.

2BTagħmir għall-Ittestjar, l-Ispezzjoni u l-Produzzjoni

Noti Tekniċi:

1.   L-assi tal-kontorn paralleli sekondarji (pereż., l-assi-w f'magni għat-tħaffir orizzontali jew assi rotatorju sekondarju li l-linja ċentrali tiegħu hi parallela mal-assi rotatorju primarju) ma jingħaddux man-numru totali tal-assi li jikkontornaw. Ma hemmx bżonn li l-assi rotatorji jkunu jduru b'aktar minn 360o. Assi rotatorju jista' jitħaddem permezz ta' apparat lineari (pereż., vit jew ingranaġġ u fus bis-snien).

2.   Għall-finijiet ta' 2B, in-numru ta' assi li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn" huwa n-numru ta' assi li tulhom jew madwarhom, matul l-ipproċessar tal-oġġett tal-ħidma, isiru movimenti simultanji u interrelatati bejn l-oġġett tal-ħidma u biċċa għodda. Dan ma jinkludix xi assi addizzjonali li tulu jew madwaru jsir moviment ieħor relattiv fil-magna bħal:

a.   Sistemi ta' preparazzjoni għall-mola f'magni għat-tħin;

b.   Assi rotatorji paralleli mfasslin għall-immuntar ta' oġġetti tal-ħidma separati;

c.   Assi rotatorji kolineari mfasslin sabiex jimmanipulaw l-istess oġġett tal-ħidma billi jżommuh f'ċokk minn truf differenti.

3.   In-nomenklatura tal-assi tkun skont l-Istandard Internazzjonali ISO 841:2001, is-Sistemi ta' awtomatizzazzjoni industrijali u ta' integrazzjoni - il-Kontroll numeriku tal-magni - Sistema ta' koordinati u nomenklatura ta' movimenti.

4.   Minn 2B001 sa 2B009 "fus inklinabbli" hu kkonsidrat bħala assi rotatorju.

5.   "Ir-'ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali'" iddikjarata tista' tintuża għal kull mudell ta’ għodda bil-magna bħala alternattiva għat-testijiet ta’ magni individwali u hija ddeterminata kif ġej:

a.   Agħżel ħames magni ta' mudell sabiex jiġu evalwati;

b.   Kejjel ir-ripetibilità tal-assi lineari (R↑,R↓) skont l-ISO 230-2:2014 u evalwa "ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" għal kull assi ta’ kull waħda mill-ħames magni;

c.   Stabbilixxi l-valur tal-medja aritmetika tar-"ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" - tal-valuri għal kull assi tal-ħames magni kollha f'daqqa. Dawn il-valuri tal-medja aritmetika tar-"ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali"(
image ) jsiru l-valur iddikjarat ghall-kull assi tal-mudell (
image ,
image , …);

d.   Peress li l-lista fil-Kategorija 2 tirreferi għal kull assi lineari, se jkun hemm valuri ta' "ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" ddikjarati daqs kemm hemm assi lineari;

e.   Jekk xi assi ta' mudell ta' magna li mhux ikkontrollata minn 2B001.a. sa 2B001.c. għandu r-"ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" ddikjarata daqs jew inqas mir-"ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" speċifikata għal kull mudell ta' għodda bil-magna b'0,7 μm aktar, il-fabbrikant jinħtieġ li jkun mitlub jafferma mill-ġdid il-livell ta' preċiżjoni darba kull tmintax-il xahar.

6.   Għall-finijiet ta' 2B001.a. sa 2B001.c., l-inċertezza tal-kejl għar-"ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" tal-għodda makkinarja, kif definita fl-Istandard Internazzjonali ISO 230-2:2014 jew l-ekwivalenti nazzjonali, ma għandhiex tiġi kkunsidrata.

7.   Għall-finijiet ta’ 2.B001.a. sa 2B001.c.., il-kejl tal-assi jsir skont il-proċeduri tat-test f’5.3.2. tal-ISO 230-2:2014. It-testijiet għall-assi itwal minn 2 metri jiġu magħmula għal kull segment ta' 2 m. Assi ta’ aktar minn 4 m jeħtieġu diversi testijiet (pereż., żewġ testijiet għall-assi itwal minn 4 m u ta' mhux aktar minn 8 m, tliet testijiet għall-assi itwal minn 8 m u mhux aktar minn 12-il m), magħmula għal kull segment ta' 2 m u mqassma f’intervalli ndaqs fuq it-tul tal-assi. Is-segmenti tat-test huma mbiegħda għat-tul tal-assi kollu, b’kull tul żejjed jiġi diviż fil-bidu, fin-nofs u fit-tmiem is-segmenti tat-test. L-iżgħar valur ta' "ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" - tas-segmenti tat-test kollha għandu jiġi rrappurtat.

2B001Għodda bil-magna u kwalunkwe kombinament tagħha, għat-tneħħija (jew il-qtugħ) ta' metall, ċeramika jew "kompożiti", li skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-manifattur, jistgħu jiġu mgħammra b'apparat elettroniku għall-"kontroll numeriku", kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL 2B201.

Nota 1:   2B001 ma jkoprix il-kontrolli fuq għodda bil-magna bi skop speċjali limitat għall-manifattura ta’ ingranaġġi. Għal magni bħal dawn ara 2B003.

Nota 2:   2B001 ma jkoprix il-kontrolli fuq għodda bil-magna bi skop speċjali limitata għall-manifattura ta’ xi waħda minn dawn li ġejjin:

a.   Krankxafts jew kamxafts;

b.   Għodod jew għodod tal-qtugħ;

c.   Taqqaba għall-estrazzjoni;

d.   Partijiet ta’ ġojjellerija minquxa jew b’aktar minn wiċċ wieħed; jew

e.   Proteżi dentali.

Nota 3:   Għodda bil-magna li għanduha tal-inqas tnejn mit-tliet kapaċitajiet ta’ tornitura, ta' milling jew tħin (pereż., magna tat-tornitura b'kapaċità ta' milling), jrid jiġi evalwat skont kull entrata applikabbli fi 2B001.a., b. jew c.

N.B.   Għall-magni għall-irfinar ottiku ara 2B002.

a. Għodda bil-magna għat-tidwir b'żewġ assi jew aktar li jista' jkun ikkoordinat simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn", li għandu xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 0,9 μm tul assi lineari wieħed jew aktar, b'tul ta' tmexxija ta' inqas minn 1,0 m; jew

2. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 1,1 μm tul assi lineari wieħed jew aktar, b'tul ta' tmexxija daqs jew aktar minn 1,0 m;

Nota 1:   2B001.a ma jkoprix il-kontrolli fuq magni tat-turnatura mfasslin apposta biex jipproduċu lentijiet tal-kuntatt, li għandhom dan kollu li ġej:

a.   Kontrollur tal-magna limitat għall-użu ta' software oftalmiku biex tiddaħħal id-dejta għall-ipprogrammar tal-partijiet; u

b.   L-ebda dispożitiv ta' ġbid b'vakwu.

Nota 2:   2B001.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq magni għall-vireg (Swissturn), limitati biss għall-immaxxinjar ta' virga li tiddaħħal, jekk l-akbar dijamteru tal-virga jkun l-istess jew anqas minn 42 mm, u ma tkun teżisti l-ebda kapaċità ta’ ċokkijiet ta’ mmuntar. Il-magni jista’ jkollhom kapaċitajiet ta’ titqib u/jew ta' milling għall-immaxxinjar ta' partijiet b’dijamteri ta' anqas minn 42 mm.

b. Għodda bil-magna għall-milling li għandha xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. Tliet assi lineari u assi rotatorju wieħed li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn" u li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 0,9 μm tul assi lineari wieħed jew aktar, b'tul ta' tmexxija ta' inqas minn 1,0 m; jew

b. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 1,1 μm tul assi lineari wieħed jew aktar, b'tul ta' tmexxija daqs jew aktar minn 1,0m;

2. Ħames assi jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn", li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin;

a. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 0,9 μm tul assi lineari wieħed jew aktar, b'tul ta' tmexxija ta' inqas minn 1,0 m;

b. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 1,4 μm tul assi lineari wieħed jew aktar, b'tul ta' tmexxija ta' 1 m jew aktar u inqas minn 4 m; jew

c. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 6,0 μm (tul assi lineari wieħed jew aktar, b'tul ta' tmexxija daqs jew aktar minn 4 m;

d. Mhux użat;

3. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" għal magni ta' tħaffir b'ġig, daqs jew inqas (aħjar) minn 1,1 μm tul assi lineari wieħed jew aktar; jew

4. Magni tat-tip fly cutting li għandhom dan kollu li ġej:

a. Fus b'"rotazzjoni falza" u "camming" ta' inqas (aħjar) minn 0,0004 mm TIR; u

b. Devjazzjoni angolari fil-moviment tal-parti li tiżżerżaq (imbardar, xengil u rrolljar) ta' inqas (aħjar) minn 2 sekondi ta' ark, TIR għal aktar minn 300 mm ta' tmexxija;

c. Għodda bil-magna għat-tħin li għandha xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. Għandu dan kollu li ġej:

a. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 1,1 μm tul assi lineari wieħed jew aktar; u

b. Tliet assi jew aktar li jistgħu jiġu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn"; jew

2. Ħames assi jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn", li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 1,1 μm tul assi lineari wieħed jew aktar, b'tul ta' tmexxija ta' inqas minn 1 m;

b. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 1,4 μm tul assi lineari wieħed jew aktar, b'tul ta' tmexxija ta' 1 m jew aktar u inqas minn 4 m; jew

c. "Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali" daqs jew inqas (aħjar) minn 6,0 μm tul assi lineari wieħed jew aktar, b'tul ta' tmexxija daqs jew aktar minn 4 m.

Nota:   2B001.c ma jkoprix il-kontrolli fuq magni tat-tħin, kif ġej:

a.   Magni għat-tħin ta' ċilindri minn barra, minn ġewwa kif ukoll minn barra u ġewwa li għandhom dan kollu li ġej:

1.   Limitati għat-tħin ċilindriku; u

2.   Limitati għall-kapaċità massima tal-oġġett tal-ħidma b'dijametru estern jew b'tul ta' 150 mm.

b.   Magni mfassla speċifikament bħala jig grinders li ma għandhomx assi-z jew assi-w, b'"Ripetibilità ta' pożizzjonament unidirezzjonali"ta’ inqas (aħjar) minn 1,1 μm

c.   Magni għar-rettifikazzjoni tal-wiċċ.

d. Magni li jgħaddu karika elettrika (EDM) tat-tip bla wajer li fihom żewġ assi rotatorji jew aktar li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn";

e. Għodda bil-magna għat-tneħħija ta' metalli, ċeramika jew "kompożiti", li għandha dan kollu li ġej:

1. It-tneħħija ta' materjal permezz ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. Ġettijiet tal-ilma jew ta' likwidi oħrajn, inklużi dawk li fihom addittivi għall-brix;

b. Raġġ ta' elettroni; jew

c. Raġġ tal-"laser"; u

2. Mill-inqas żewġ assi rotatorji li fihom dan kollu li ġej:

a. Jistgħu jiġu kkoordinati simultanjament għal "kontroll tal-kontorn"; u

b. Preċiżjoni tal-pożizzjonament ta' inqas (aħjar) minn 0,003o;

f. Magni għat-tħaffir fil-fond u magni tat-tornitura mmodifikati għat-tħaffir fil-fond, li għandhom kapaċità massima tat-tħaffir ta' fond ta' aktar minn 5m.

2B002Għodda bil-magna għall-irfinar ottiku "kkontrollata numerikament" u mgħammra għat-tneħħija selettiva ta' materjal sabiex tipproduċi wċuħ ottiċi li mhumiex sferiċi li għandha l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Irfinar tal-forma sa inqas (aħjar) minn 1,0 μm;

b. Irfinar tal-livell ta' tħattib sa inqas (aħjar) minn 100 nm rms.

c. Erba' assi jew aktar li jistgħu jiġu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn"; u

d. L-użu ta' xi wieħed mill-proċessi li ġejjin:

1. Irfinar manjetoreoloġiku ("MRF");

2. Irfinar elettroreoloġiku ("ERF");

3. "Irfinar b'raġġ ta' partiċelli enerġetiċi";

4. "Irfinar b'għodda b'membrana li tintnefaħ"; jew

5. "Irfinar permezz ta' ġettijiet fluwidi".

Noti Tekniċi:

Għall-iskopijiet ta' 2B002:

1.   "MRF" huwa proċess għat-tneħħija ta' materjal li juża fluwidu manjetiku għall-brix li l-viskożità tiegħu hija kkontrollata minn kamp manjetiku.

2.   "ERF" huwa proċess ta' tneħħija bl-użu ta' fluwidu għall-brix li l-viskożità tiegħu hija kkontrollata minn kamp tal-elettriku.

3.   "Irfinar b'raġġ ta' partiċelli enerġetiċi" juża Plażmi Atomiċi Reattivi (RAP) jew raġġi tal-joni sabiex ineħħi l-materjal b'mod selettiv.

4.   "Irfinar b'għodda b'membrana li tintnefaħ" huwa proċess li juża membrana taħt pressjoni li tiddeforma biex tagħmel kuntatt mal-biċċa li għandha tinħadem fuq erja żgħira.

5.   "Irfinar permezz ta' ġettijiet fluwidi" jagħmel użu minn fluss ta' fluwidu għat-tneħħija ta' materjal.

2B003Għodda bil-magna "kkontrollata numerikament" u komponenti, kontrolli u aċċessorji mfasslin apposta għaliha, mfasslin apposta għat-tqaxxir, l-irfinar, it-tħin jew il-honing ta' gerijiet maqtugħin dritti, elikali u doppjament elikali mwebbsin (Rc = 40 jew aktar) li għandhom dijametru effettiv ta' aktar minn 1 250 mm u wisa' tal-wiċċ ta' 15 % bħala dijametru effettiv jew ikbar, irfinuti għall-kwalità ta' AGMA 14 jew aħjar (ekwivalenti għal ISO 1328 klassi 3).

2B004"Preses iżostatiċi" li jaħarqu li għandhom il-komponenti kollha li ġejjin, u l-komponenti u l-aċċessorji mfasslin apposta għalihom:

N.B.   ARA WKOLL 2B104 u 2B204.

a. Ambjent termiku kkontrollat fil-kavità magħluqa, u kavità tal-kamra b'dijametru intern ta' 406 mm jew aktar; u

b. Li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. Pressjoni massima ta' tħaddim ta' aktar minn 207 MPa;

2. Ambjent termiku kkontrollat ta' aktar minn 1 773 K (1 500 °C); jew

3. Faċilità għat-tixpip bl-idrokarburi u l-eliminazzjoni ta' prodotti li jirriżultaw mid-degradazzjoni ta' gassijiet.

Nota Teknika:

Id-daqs intern tal-kamra huwa dak tal-kamra fejn jintlaħqu kemm it-temperatura ta' tħaddim kif ukoll il-pressjoni ta' tħaddim, u ma jinkludix il-muntaġġi. Din id-dimensjoni għandha tkun l-iżgħar minn jew id-dijametru intern tal-kamra tal-pressjoni jew id-dijametru intern tal-kamra forn iżolata, skont liema miż-żewġ kmamar jinsab ġewwa l-ieħor.

N.B.:   Għal forom imnaqqxin, forom u għodod mfasslin apposta ara 1B003, 9B009 u l-Kontrolli tal-Merkanzija Militari.

2B005Tagħmir imfassal apposta għad-depożizzjoni, l-ipproċessar u l-kontroll ta' waqt il-proċess ta' kisi mill-ġdid inorganiku, kisi u modifiki tal-uċuħ, kif ġej, għal sottostrati speċifikati f’kolonna 2, permezz ta’ proċessi indikati f’kolonna 1 fit-Tabella li tiġi wara 2E003.f., u l-komponenti mfasslin apposta għalihom għall-immaniġġar, il-pożizzjonar, it-tħaddim u l-kontroll awtomatiku:

a. Tagħmir ta' produzzjoni għad-depożizzjoni kimika f'fażi ta' fwar (DFK) li għandu dan kollu li ġej:

N.B.:   ARA WKOLL 2B105.

1. Proċess immodifikat għal wieħed minn dawn li ġejjin:

a. DFK li jivvibra;

b. Depożizzjoni termika f'nukleazzjoni kkontrollata (CNTD); jew

c. DFK intensifikat jew assistit permezz ta' plażma; u

2. Li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. Jinkorpora siġilli rotanti f'vakwu għoli (daqs jew inqas minn 0,01 Pa); jew

b. Jinkorpora l-kontroll tal-ħxuna ta' kisja fil-post;

b. Tagħmir ta' produzzjoni għall-impjantazzjoni ta' joni li għandu l-kurrenti tar-raġġi ta' 5 mA jew aktar;

c. Tagħmir ta' produzzjoni għad-depożizzjoni fiżika fil-fażi tal-fwar permezzz ta' raġġ ta' elettroni (EB-PVD) li jinkorpora sistemi ta' enerġija previsti għal aktar minn 80 kW u b'xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. Sistema ta' kontroll permezz ta' "laser" tal-livell ta' banju likwidu li tirregola b'mod preċiż ir-rata tad-dħul tal-ingotti; jew

2. Monitur tar-rata kkontrollat minn kompjuter li jopera fuq il-prinċipju ta' fotoluminixxenza tal-atomi jonizzati fi fluss evaporanti għall-kontroll tar-rata ta' depożizzjoni ta' kisja li fiha żewġ elementi jew aktar;

d. Tagħmir tal-produzzjoni bl-isprejjar permezz tal-plażma li għandu xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. Jaħdem f'atmosfera kkontrollata bi pressjoni mnaqqsa (daqs jew inqas minn 10 kPa mkejla 'l fuq u mhux aktar 'il bogħod minn 300 mm mill-ħruġ taż-żennuna tal-gann) f'kamra b'vakwu li kapaċi tevakwa sa 0,01 Pa qabel il-proċess tal-isprejjar; jew

2. Jinkorpora l-kontroll tal-ħxuna ta' kisja fil-post;

e. Tagħmir tal-produzzjoni għad-depożizzjoni permezz ta' pulverizzazzjoni katodika kapaċi għal densitajiet tal-kurrent ta' 0,1 mA/mm2 jew ogħla b'rata ta' depożizzjoni ta' 15 μm/h jew aktar;

f. Tagħmir ta' produzzjoni għad-depożizzjoni b'ark katodiku li jinkorpora grilja ta' elettromanjeti għall-kontroll tal-punt tal-impatt tal-ark mal-katodu;

g. Tagħmir ta' produzzjoni għall-kisi joniku li jippermetti l-kejl fil-post ta' xi wieħed minn dawn li ġejjin:

1. Ħxuna tal-kisja fuq is-sottostrat u l-kontroll tar-rata; jew

2. Karatteristiċi ottiċi.

Nota:   2B005 ma jkoprix il-kontrolli fuq it-tagħmir għad-depożizzjoni kimiku f'fażi ta' fwar, id-depożizzjoni b’ark katodiku, id-depożizzjoni permezz ta’ polverizzazzjoni katodika, il-produzzjoni ta’ kisi joniku jew it-tagħmir għall-impjantazzjoni ta’ joni, mfasslin apposta għall-għodod ta’ qtugħ jew ta’ mmaxxinjar.

2B006Sistemi, tagħmir u "assemblaġġi elettroniċi" għall-ispezzjoni dimensjonali jew għal kejl, kif ġej:

a. Magni li Jkejlu l-Koordinati (CMM) ikkontrollati minn kompjuter jew "ikkontrollati numerikament", li għandhom żball massimu tridimensjonali (volumetriku) permissibbli tal-kejl tat-tul (E0,MPE) f'xi punt fil-medda operattiva tal-magna (jiġifieri, fit-tul ta' assi) daqs jew inqas (aħjar) minn (1,7 + L/1 000) μm (L huwa t-tul imkejjel f'mm), konformi mal-ISO 10360-2 (2009);

Nota Teknika:

L-E0,MPE tal-aktar konfigurazzjoni preċiża tas-CMM speċifikata mill-manifattur (pereż., l-aħjar minn fost dawn: is-sonda, it-tul tal-istili, il-parametri tal-moviment, l-ambjent) u bil-“kumpensi kollha disponibbli” jitqabblu mal-limitu ta’ 1,7 + L/1, 000 μm.

N.B.   ARA WKOLL 2B206.

b. Strumenti ta' kejl tal-spostament lineari u angolari, kif ġej:

1. Strumenti ta' kejl ta' "spostament lineari" li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

Nota:   Interferometru u sistemi optical-encoder li jkejlu l-ispostament li fihom "laser" huma kkontrollati biss f'2B006.b.1.c. u 2B206.c.

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta' 2B006.b.1. "spostament lineari" tfisser il-varjazzjoni fid-distanza bejn is-sonda ta' kejl u l-oġġett imkejjel.

a. Sistemi ta' kejl tat-tip bla kuntatt b'"riżoluzzjoni" daqs jew inqas (aħjar) minn 0,2 μm f'firxa ta' kejl sa 0,2 mm;

b. Sistemi ta' Transformer Differenzjali b'Varjabbli Lineari (LVDT) li għandhom dan kollu li ġej:

1. Li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

a. "Linearità" daqs jew inqas (aħjar) minn 0,1 % imkejla minn 0 sal-"firxa operattiva sħiħa" għal-LVDTs, b''firxa operattiva sħiħa" sa ± 5 mm u li tinkludihom; jew

b. "Linearità" daqs jew inqas (aħjar) minn 0,1 % imkejla minn 0 mm sa 5 mm għal-LVDTs b'"firxa operattiva sħiħa" akbar minn ± 5 mm; u

2. Moviment daqs jew inqas (aħjar) minn 0,1 % għal kull ġurnata f'temperatura standard tal-ambjent fil-kamra tal-ittestjar ta' ±1 K;

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta' 2B006.b.1.b. "firxa operattiva sħiħa" hija nofs l-ispostament lineari possibbli tal-LVDT. Pereżempju, l-LVDTs b'''firxa operattiva sħiħa'' sa u inkluż ± 5 mm jistgħu jkejlu spostament lineari totali possibbli ta' 10 mm.

c.  Sistemi ta' kejl li fihom dawn il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Li fihom "laser";

2. "Riżoluzzjoni" fuq l-iskala kollha tagħhom ta' 0,200 μm jew inqas (aħjar); u

3. Li huma kapaċi jiksbu "inċertezza tal-kejl", daqs jew inqas minn (aħjar) (1,6 + L/2 000) μm (L huwa t-tul imkejjel f'mm) fi kwalunkwe punt f'firxa li titkejjel, wara kumpens għall-indiċi rifrattiv tal-arja u mkejla fuq perjodu ta' 30 sekonda b'temperatura ta' 20±0,01 °C; jew

d. "Assemblaġġi elettroniċi" mfasslin apposta sabiex jipprovdu l-kapaċità ta' feedback fis-sistemi speċifikati fi 2B006.b.1.c.;

Nota:   2B006.b.1. ma jkoprix il-kontrolli fuq sistemi ta' kejl b'interferometri, b'sistema ta' kontroll awtomatika li hija mfassla sabiex ma tuża l-ebda teknika ta' feedback li fiha "laser" għall-kejl ta' żbalji fil-moviment tal-parti li timxi fl-għodda makkinarja, f'magni għall-ispezzjoni dimensjonali jew f'tagħmir simili.

2. Strumenti tal-kejl ta' spostament angolari li għandu "devjazzjoni tal-pożizzjonament angolari" daqs jew inqas (aħjar) minn 0,00025o;

Nota:   2B006.b.2 ma jkoprix il-kontrolli fuq strumenti ottiċi, bħal awtokollimaturi, li jużaw dawl ikkolimat (pereż., id-dawl tal-laser) sabiex jaqbdu l-ispostament angolari ta’ mera.

c. Tagħmir għall-kejl tal-ħruxija tas-superfiċje (inklużi difetti fil-wiċċ), billi jkejjel il-firxa ottika, b'sensittività ta' 0,5 nm jew inqas (aħjar).

Nota:   2B006 jinkludi għodda makkinarja, minbarra dik speċifikata f’2B001, li tista' tintuża bħala magni tal-kejl jekk jilħqu jew jeċċedu l-kriterji speċifikati għall-funzjonijiet tal-magni tal-kejl.

2B007"Robots" li għandhom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin, u kontrolluri u "tagħmir tat-tarf" mfasslin apposta għalihom:

N.B.   ARA WKOLL 2B207.

a. Kapaċi li f'ħin reali jipproċessaw immaġini sħaħ tridimensjonali jew "analiżi tax-xena" sħiħa tridimensjonali sabiex jiġġeneraw jew jimmodifikaw "programmi" jew sabiex jiġġeneraw jew jimmodifikaw dejta numerika ta' programm;

Nota Teknika:

Il-limitazzjoni tal-"analiżi tax-xena" ma tinkludix approssimazzjoni tat-tielet dimensjoni permezz ta' viżwalizzazzjoni minn angolu speċifiku, jew interpretazzjoni limitata tal-iskala griża għall-perċezzjoni tal-fond jew il-kwalità għall-kompiti approvati (2 1/2 D).

b. Mfasslin apposta sabiex ikunu konformi mal-istandards nazzjonali tas-sikurezza applikabbli għall-ambjenti fejn jinsab munizzjon potenzjalment splussiv;

Nota:   2B007.b. ma jkoprix il-kontrolli fuq "robots" mfasslin apposta għal kabini għall-isprejjar taż-żebgħa.

c. Mfasslin apposta jew previsti bħala reżistenti għar-radjazzjoni sabiex jifilħu doża totali ta' radjazzjoni akbar minn 5 × 103 Gy (siliċju) mingħajr degradazzjoni operazzjonali; jew

Nota Teknika:

It-terminu Gy(siliċju) jirreferi għall-enerġija f'Joules għal kull kilogramm li huwa assorbit minn kampjun mhux protett tas-siliċju meta espost għar-radjazzjoni jonizzanti.

d. Mfasslin apposta sabiex jaħdmu f'altitudnijiet ta' aktar minn 30 000 m.

2B008Assemblaġġi jew unitajiet mfasslin apposta għall-għodda bil-magna jew għall-ispezzjoni dimensonali jew sistemi ta' kejl u tagħmir, kif ġej:

a. Unitajiet ta' feedback f'pożizzjoni lineari bi "preċiżjoni" totali ta' inqas (aħjar) minn (800 + (600 × L/1 000)) nm (L tirrappreżenta t-tul effettiv f'mm);

N.B.   Għal sistemi ta' "laser" ara wkoll 2B006.b.1.c., 2B006.b.1.d. u 2B206.c.

b. Unitajiet ta' feedback f'pożizzjoni rotatorja bi "preċiżjoni" ta' inqas (aħjar) minn 0,00025o;

N.B.   Għal sistemi ta' "laser" ara wkoll in-Nota fi 2B006.b.2.

Nota:   2B008.a. u 2B008.b jikkontrollaw unitajiet, li huma mfasslin sabiex jiddeterminaw l-informazzjoni dwar il-pożizzjonament għall-kontroll ta' feedback, bħal apparat tat-tip induttiv, skali ggradati, sistemi bl-infraaħmar jew sistemi bil-"laser".

c. "Tabelli rotatorji kompożiti" u "fusijiet inklinabbli", li kapaċi jtejbu l-kwalità ta' għodda makkinarja, skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur, għal livelli daqs jew ogħla minn dawk speċifikati fi 2B.

2B009Magni tat-tornitura bit-tidwir u magni tat-tornitura bi fluss, li skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b'unitajiet ta' "kontroll numeriku" jew b'kontroll minn kompjuter u li għandhom dawn kollha li ġejjin:

N.B.   ARA WKOLL 2B109 U 2B209.

a. Tliet assi jew aktar li jistgħu jiġu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn"; u

b. Forza tar-romblu ta' aktar minn 60 kN.

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta' 2B009, magni li jgħaqqdu l-funzjoni ta' tornitura bit-tidwir u ta' tornitura bi fluss huma meqjusa bħala magni tat-tornitura bi fluss.

2B104"Preses iżostatiċi", minbarra dawk speċifikati fi 2B004, li għandhom dan kollu li ġej:

N.B.   ARA WKOLL 2B204.

a. Pressjoni massima ta' tħaddim ta' 69 MPa jew aktar;

b. Mfasslin sabiex jiksbu u jżommu ambjent termiku kkontrollat ta' 873 K (600 °C) jew aktar; u

c. Li għandhom kavità tal-kamra b'dijametru intern ta' 254 mm jew aktar.

2B105Fran għad-depożizzjoni kimika f'fażi ta' fwar (CVD), minbarra dawk speċifikati fi 2B005.a., mfasslin jew immodifikati għad-densifikazzjoni ta' kompożiti ta' karbonju-karbonju.

2B109Magni ta' tornitura bi fluss, minbarra dawk speċifikati fi 2B009, u l-komponenti mfasslin apposta kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL 2B209.

a. Magni ta' tornitura bi fluss, li għandhom dan kollu li ġej:

1. Jistgħu jkunu mgħammra skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-manifattur, b'unitajiet b'"kontroll numeriku" jew b'kontroll minn kompjuter, ukoll meta ma jkunux mgħammra b'tali unitajiet; u

2. B'aktar minn żewġ assi li jistgħu jkunu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn".

b. Komponenti mfasslin apposta għall-magni tat-tornitura bi fluss, speċifikati minn 2B009 sa 2B109.a.

Nota:   2B109 ma jkoprix il-kontrolli fuq magni li ma jistgħux jintużaw fil-produzzjoni ta’ komponenti u tagħmir ta’ propulsjoni (pereż. kontenituri ta’ muturi u stadji intermedji) għas-sistemi speċifikati f’9A005, 9A007.a. jew 9A105.a.

Nota Teknika:

Magni li jgħaqqdu l-funzjoni tat-tornitura bit-tidwir u t-tornitura bi fluss huma meqjusin bħala magni tat-tornitura bi fluss għall-iskop ta' 2B109.

2B116Sistemi għat-test tal-vibrazzjoni, tagħmir u komponenti għalihom, kif ġej:

a. Sistemi għat-test tal-vibrazzjoni li jużaw metodi ta' feedback jew ta' ċirkwit magħluq u li jinkorporaw kontrollur diġitali, li kapaċi jivvibraw sistema b'aċċellerazzjoni daqs jew akbar minn 10 g rms bejn 20 Hz u 2 kHz filwaqt li jagħtu forza daqs jew akbar minn 50 kN, imkejla b'''mejda vojta";

b. Kontrolluri diġitali, flimkien ma' software tal-ittestjar tal-vibrazzjoni mfassal apposta, b''wisa' tal-banda ta' kontroll f'ħin reali" ta' aktar minn 5 kHz mfasslin għall-użu mas-sistemi tal-ittestjar tal-vibrazzjoni speċifikati fi 2B116.a.;

Nota Teknika:

F'2B116.b., "wisa' tal-banda ta' kontroll f'ħin reali" tfisser ir-rata massima li fiha kontrollur jista' jesegwixxi ċikli kompluti ta' teħid ta' kampjuni, ipproċessar ta' dejta u trasmissjoni ta' sinjali ta' kontroll.

c. Magni li jagħtu mbuttatura b'vibrazzjoni (unitajiet ta' vibrazzjoni), b'amplifikaturi assoċjati jew mingħajr, li kapaċi jagħtu forza ta' 50 kN jew aktar, imkejla b'''mejda vojta", u li jistgħu jintużaw fis-sistemi tal-ittestjar tal-vibrazzjoni speċifikati fi 2B116.a.;

d. Strutturi li jsostnu l-parti għall-ittestjar u l-unitajiet elettroniċi mfasslin sabiex jikkombinaw unitajiet ta' vibrazzjoni multipli f'sistema li hi kapaċi tipprovdi forza effettiva kkombinata daqs jew akbar minn 50 kN, imkejla b'''mejda vojta", u li jistgħu jintużaw fis-sistemi ta' vibrazzjoni speċifikati fi 2B116.a.

Nota Teknika:

Fi 2B116, "mejda vojta" tfisser mejda ċatta, jew wiċċ ċatt, mingħajr muntaġġi jew fittings.

2B117Kontrolli ta' tagħmir u ta' proċessi, minbarra dawk speċifikati fi 2B004, 2B005.a., 2B104 jew 2B105, mfasslin jew immodifikati għad-densifikazzjoni u l-piroliżi taż-żennuni ta' rokits kompożiti strutturali u tal-ponot ta' quddiem ta' vetturi għad-dħul fl-atmosfera.

2B119Magni tal-ibbilanċjar u t-tagħmir relatat, kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL 2B219.

a. Magni tal-ibbilanċjar li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. M'humiex kapaċi jibbilanċjaw rotors/assemblaġġi li għandhom massa akbar minn 3 kg;

2. Kapaċi jibbilanċjaw rotors / assemblaġġi f'veloċità akbar minn 12 500 rpm;

3. Kapaċi jikkoreġu żbilanċ f'żewġ pjani jew aktar; u

4. Kapaċi jibbilanċjaw sa żbilanċ speċifiku residwu ta' 0,2 g mm għal kull kg ta' massa tar-rotor;

Nota:   2B119.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq magni tal-ibbilanċjar mfasslin jew immodifikati għal tagħmir dentali jew tagħmir mediku ieħor.

b. Indikaturi mfasslin jew immodifikati għall-użu mal-magni speċifikati fi 2B119.a.

Nota Teknika:

L-indikaturi huma kultant magħrufa bħala strumentazzjoni tal-ibbilanċjar.

2B120Is-simulaturi tal-moviment jew l-imwejjed ta' veloċità li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Żewġ assi jew aktar;

b. Mfasslin jew immodifikati biex jinkorporaw ċrieki tal-kuntatt jew tagħmir integrat mhux tal-kuntatt li kapaċi jittrasferixxu qawwa elettrika, informazzjoni tas-sinjali, jew it-tnejn; u

c. Li għandu xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. Għal kull assi uniku li għandu dan kollu li ġej:

a. Kapaċi jilħaq rati ta' 400 grad/s jew aktar, jew 30 grad/s jew inqas; u

b. Riżoluzzjoni ta' veloċità daqs jew inqas minn 6 gradi/s u preċiżjoni daqs jew inqas minn 0,6 gradi/s;

2. Li għandu stabbilità ta' veloċità fl-agħar sitwazzjoni daqs jew aħjar (inqas) minn bejn wieħed u ieħor 0,05 %, ikkalkolati bħala medja fuq 10 gradi jew aktar; jew

3. "Preċiżjoni" tal-pożizzjonament daqs jew anqas (aħjar) minn 5 sekondi ta' ark.

Nota 1:   2B120 ma jkoprix il-kontrolli fuq imwejjed rotatorji mfasslin jew immodifikati għall-għodda bil-magna jew għal tagħmir mediku. Għal kontrolli fuq imwejjed rotatorji għall-għodda bil-magna ara 2B008.

Nota 2:   Simulaturi tal-moviment jew imwejjed rotatorji speċifikati f'2B120 jibqgħu kkontrollati sew jekk fil-ħin tal-esportazzjoni dawn ikunu mgħammra bi ċrieki tal-kuntatt jew tagħmir integrat mhux tal-kuntatt, u sew jekk le.

2B121Imwejjed għall-ippożizzjonar (tagħmir li kapaċi jagħti pożizzjoni rotatorja preċiża fi kwalunkwe assi), minbarra dawk speċifikati fi 2B120, li għandhom il-karatterisitiċi kollha li ġejjin:

a. Żewġ assi jew aktar; u

b. "Preċiżjoni" tal-pożizzjonament daqs jew anqas (aħjar) minn 5 sekondi ta' ark.

Nota:   2B121 ma jkoprix il-kontrolli fuq imwejjed rotatorji mfasslin jew immodifikati għall-għodda bil-magna jew għal tagħmir mediku. Għal kontrolli fuq imwejjed rotatorji għall-għodda bil-magna ara 2B008.

2B122Ċentrifugi kapaċi li jagħtu aċċellerazzjoni 'l fuq minn 100 g u mfasslin jew immodifikati biex jinkorporaw ċrieki tal-kuntatt jew tagħmir integrat mhux tal-kuntatt li kapaċi jittrasferixxu qawwa elettrika, informazzjoni tas-sinjali, jew it-tnejn li huma.

Nota:   Ċentrifugi speċifikati fi 2B122 jibqgħu kkontrollati sew jekk fil-ħin tal-esportazzjoni dawn ikunu mgħammra bi ċrieki tal-kuntatt jew tagħmir integrat mhux tal-kuntatt, u sew jekk le.

2B201Għodda bil-magna jew kwalunkwe kombinament tagħha, minbarra dik speċifikata fi 2B001, kif ġej, għat-tneħħija jew il-qtugħ ta' metalli, ċeramika jew "kompożiti", li, skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b'apparat elettroniku għal "kontroll tal-kontorn" simultanju f'żewġ assi jew aktar:

Nota Teknika:

Il-livelli ddikjarati ta' preċiżjoni tal-pożizzjonament li ġejjin skont il-proċeduri miksuba minn qisien skont l-ISO 230-2:1988 ( 6 )jew l-ekwivalenti nazzjonali jistgħu jkunu applikati għal kull mudell ta' għodda bil-magna jekk jiġu fornuti u aċċettati mill-awtoritajiet nazzjonali, minflok it-testijiet ta' magni individwali. Id-determinazzjoni tal-preċiżjoni tal-pożizzjonament ddikjarata:

a.   Agħżel ħames magni ta' mudell sabiex jiġu evalwati;

b.   Kejjel il-preċiżjoni tal-assi lineari skont l-ISO 230-2:1988 (6) ;

c.   Iddetermina l-valuri ta' preċiżjoni (A) għal kull assi ta' kull magna. Il-metodu għall-ikkalkular il-valur ta' preċiżjoni huwa deskritt fl-istandard tal-ISO 230-2:1988 (6) ;

d.   Iddetermina l-medja tal-valur ta' preċiżjoni ta’ kull assi. Dan il-valur medju jsir il-preċiżjoni tal-pożizzjonament iddikjarata ta' kull assi għall-mudell (Âx Ây...);

e.   Peress li 2B201 jirreferi għal kull assi lineari, se jkun hemm valuri ta' preċiżjoni tal-pożizzjonament iddikjarata daqs kemm hemm assi lineari;

f.   Jekk xi assi tal-għodda bil-magna li mhux kopert bil-kontrolli ta' 2B201.a., 2B201.b. jew 2B201.c. ikollu preċiżjoni tal-pożizzjonament iddikjarata ta' 6 μm jew aħjar (anqas) għall-magni tat-tħin u 8 μm jew aħjar (anqas) għall-magni tal-milling u tat-tornitura, it-tnejn li huma skont l-ISO 230-2:1988 (6) , il-fabbrikant jinħtieġ li jkun mitlub jafferma mill-ġdid il-livell ta' preċiżjoni darba kull tmintax-il xahar.

a. Għodda bil-magna għall-milling, li għandha xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. Il-preċiżjoni tal-pożizzjonament bil-"kumpens kollu disponibbli" li hu daqs jew inqas (aħjar) minn 6 μm skont l-ISO 230-2:1988 (6)  jew l-ekwivalenti nazzjonali matul xi wieħed mill-assi lineari;

2. Żewġ assi rotatorji jew aktar tal-kontorn; jew

3. Ħames assi jew aktar li jistgħu jiġu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn";

Nota:   2B201.a. ma jkoprix il-kontrolli fuq magni tal-milling li għandhom il-karatteristiċi li ġejjin:

a.   il-korsa tal-assi-x tkun akbar minn 2 m; u

b.   Il-preċiżjoni tal-pożizzjonament globali fuq l-assi-x aktar (agħar) minn 30 μm.

b. Għodda bil-magna għat-tħin, li għandha xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. Il-preċiżjoni tal-pożizzjonament bil-"kumpens kollu disponibbli" li hu daqs jew inqas (aħjar) minn 4 μm skont l-ISO 230-2:1988 (6)  jew l-ekwivalenti nazzjonali matul xi wieħed mill-assi lineari;

2. Żewġ assi rotatorji jew aktar tal-kontorn; jew

3. Ħames assi jew aktar li jistgħu jiġu kkoordinati simultanjament għall-"kontroll tal-kontorn";

Nota:   2B201.b.ma jkoprix il-kontrolli fuq magni tat-tħin, kif ġej:

a.   Magni għat-tħin ta' ċilindri minn barra, minn ġewwa kif ukoll minn barra u ġewwa li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.   Limitati għal kapaċità massima tal-oġġetti tal-ħidma b'dijametru estern jew tul ta' 150 mm; u

2.   Assi limitati għal x, z u c;

b.   Jig grinders li ma għandhomx assi-z jew assi-w, bi preċiżjoni tal-pożizzjonament globali anqas (aħjar) minn 4 μm skont l-ISO 230-2:1988 (6)  jew l-ekwivalenti nazzjonali.

c. Għodda bil-magna għat-tornitura, li għandha preċiżjoni tal-pożizzjonament bil-"kumpens kollu disponibbli" ta’ aktar (anqas) minn 6 μm skont l-ISO 230-2:1988 (6)  tul xi wieħed mill-assi lineari (il-pożizzjonament globali) għal magni li kapaċi jqattgħu dijametri li huma akbar minn 35 mm;

Nota:   2B201.c ma jkoprix il-kontrolli fuq magni għall-vireg (Swissturn), limitati biss għall-immaxxinjar ta' virga li tiddaħħal, jekk l-akbar dijamteru tal-virga jkun l-istess jew anqas minn 42 mm, u ma tkun teżisti l-ebda kapaċità ta’ ċokkijiet ta’ mmuntar. Il-magni jista’ jkollhom kapaċitajiet ta’ titqib u/jew ta' milling għall-immaxxinjar ta' partijiet b’dijamteri ta' anqas minn 42 mm.

Nota 1:   2B201 ma jkoprix il-kontrolli fuq għodda bil-magna bi skop speċjali limitata għall-manifattura ta’ xi waħda mill-partijiet li ġejjin:

a.   Gerijiet;

b.   Krankxafts jew kamxafts;

c.   Għodod jew għodod tal-qtugħ;

d.   Taqqaba għall-estrazzjoni.

Nota 2:   Għodda bil-magna li għandha tal-inqas tnejn mit-tliet kapaċitajiet ta’ tornitura, ta' milling jew tħin (pereż., magna tat-tornitura b'kapaċità ta' milling), trid tiġi evalwata skont kull entrata applikabbli fi 2B201.a., b. jew c.

Nota 3:   2B201a.3. u 2B201b.3 jinkludu magni msejsa fuq disinn kinematiku lineari parallel (pereż. eżapodi) li għandhom 5 assi jew aktar li l-ebda wieħed minnhom ma huwa assi rotatorju.

2B204"Preses iżostatiċi", minbarra dawk speċifikati fi 2B004 jew 2B104, u t-tagħmir relatat, kif ġej:

a. "Preses iżostatiċi" li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Kapaċi jilħqu pressjoni massima ta' tħaddim ta' 69 MPa jew aktar; u

2. Il-kavità tal-kamra b'dijametru intern ta' aktar minn 152 mm;

b. Forom imnaqqxin, forom u kontrolli, mfasslin apposta għall-"preses iżostatiċi" speċifikati fi 2B204.a.

Nota Teknika:

Fi 2B204 d-dimensjoni interna tal-kamra hi dik tal-kamra fejn jintlaħqu kemm it-temperatura ta' tħaddim kif ukoll il-pressjoni ta' tħaddim u ma tinkludix il-muntaġġi. Din id-dimensjoni għandha tkun l-iżgħar minn jew id-dijametru intern tal-kamra tal-pressjoni jew id-dijametru intern tal-kamra forn iżolata, skont liema miż-żewġ kmamar tinsab ġewwa l-oħra.

2B206Magni, strumenti jew sistemi ta' spezzjoni dimensjonali, minbarra dawk speċifikati fi 2B006, kif ġej:

a.  Magni għal kejl tal-koordinati (CMM) ikkontrollati minn kompjuter jew ikkontrollati numerikament li għandhom xi waħda minn dawn il-karatteristiċi li ġejjin:

1. B'żewġ assi biss u bi żball permissibbli massimu tal-kejl tat-tul fuq xi assi (dimensjoni waħda), identifikat bħala kull kombinament ta' E0x,MPE, E0y,MPE, or E0z,MPE, daqs jew inqas (aħjar) minn (1,25 + L/1 000) μm (fejn L huwa t-tul imkejjel f'mm) fi kwalunkwe punt tal-firxa operattiva tal-magna (jiġifieri sat-tul tal-assi) skont l-ISO 10360-2(2009); jew

2. Tliet assi jew aktar li għandhom żball permissibbli massimu tridimensjonali (volumetriku) ta' kejl tat-tul ta' (E0,MPE) daqs jew anqas (aħjar) minn (1,7 + L/800) μm (fejn L huwa t-tul imkejjel f'mm) fi kwalunkwe punt tal-firxa operattiva tal-magna (jiġifieri sat-tul tal-assi), skont l-ISO 10360-2(2009);

Nota Teknika:

L-E0,MPE tal-aktar konfigurazzjoni preċiża tas-CMM speċifikata mill-manifattur skont l-ISO 10360-2(2009) (pereż., l-aħjar minn fost dawn: is-sonda, it-tul tal-istili, il-parametri tal-moviment, l-ambjent) u bil-kumpensi kollha disponibbli jitqabblu mal-limitu ta’ 1,7 + L/800 μm.

b.  Sistemi għall-ispezzjoni simultanja lineari-angolari ta' hemishells, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. "Inċertezza tal-kejl" matul kull assi lineari daqs jew inqas (aħjar) minn 3,5 μm għal kull 5 mm; u

2. "Devjazzjoni tal-pożizzjonament angolari" daqs jew inqas minn 0,02°;

c. Strumenti ta' kejl ta' "spostament lineari" li għandhom xi wieħed minn dawn li ġejjin:

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta' 2B206.c. "spostament lineari" tfisser il-varjazzjoni fid-distanza bejn is-sonda ta' kejl u l-oġġett imkejjel.

1.   Li fihom "laser"; u

2.   Li jżommu, mill-inqas għal 12-il siegħa, f'temperatura ta' ± 1 K madwar temperatura standard u pressjoni standard, dan kollu li ġej:

a.   "Riżoluzzjoni" fuq l-iskala kollha tagħhom ta' 0,1 μm jew aħjar; u

b.   B'"inċertezza tal-kejl" daqs jew aħjar (inqas) minn (0,2 + L/2 000) μm (L huwa t-tul imkejjel f'millimetri).

Nota:   2B206.c. ma jikkontrollax is-sistemi ta' kejl b'interferometri, mingħajr retroazzjoni permezz ta' ċirkwit magħluq jew miftuħ, li jkun fihom laser li jkejjel żbalji ta' moviment ta' slides fil-makkinarju għodda, magni għall-ispezzjoni dimensjonali jew tagħmir simili.

Nota 1:   L-għodda bil-magna li tista' tintuża bħala magni tal-kejl tiġi koperta mill-kontrolli jekk tilħaq jew teċċedi l-kriterji speċifikati għall-funzjoni tal-għodda bil-magna jew għall-funzjoni ta' magni tal-kejl.

Nota 2:   Magna speċifikata fi 2B206 tiġi koperta mill-kontrolli jekk teċċedi l-limitu ta' kontroll fi kwalunkwe post fil-firxa operattiva tagħha.

Noti Tekniċi:

Il-parametri kollha tal-valuri tal-kejl fi 2B206 jirrapreżentaw devjazzjonijiet pożittivi/negattivi, jiġifieri mhux il-banda totali.

2B207"Robots", "tagħmir tat-tarf" u unitajiet ta' kontroll, minbarra dawk speċifikati fi 2B007, kif ġej:

a. "Robots" jew "tagħmir tat-tarf" mfasslin apposta sabiex ikunu konformi mal-istandards ta' sigurtà nazzjonali applikabbli għall-immaniġġar ta' splussivi qawwijin (pereżempju, li jissodisfaw il-kodiċi elettriku nominali għal splussivi qawwijin);

b. Unitjiet ta' kontroll mfasslin apposta għal xi wieħed mir-"robots" jew mit-"tagħmir tat-tarf" speċifikati fi 2B207.a.

2B209Magni tat-tornitura bi fluss, magni tat-tornitura bit-tidwir li huma kapaċi għal funzjonijiet tat-tornitura bi fluss, minbarra dawk speċifikati fi 2B009 jew 2B109, u l-mandarini tat-torn, kif ġej:

a. Magni li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Tliet rombli jew aktar (attivi jew li jiggwidaw); u

2. Li, skont l-ispeċifikazzjoni teknika tal-manifattur, jistgħu jkunu mgħammra b'unitajiet ta' "kontroll numeriku" jew kontroll minn kompjuter;

b. Mandarini tat-torn li jifformaw rotors mfasslin sabiex jifformaw rotors ċilindriċi b'dijametru intern ta' bejn 75 mm u 400 mm.

Nota:   2B209.a. jinkludi magni li għandhom romblu wieħed biss mfassal sabiex jiddeforma l-metall u żewġ rombli awżiljarji li jsostnu l-mandarin tat-torn, iżda li ma jitħaddmux direttament f’dan il-proċess ta’ deformazzjoni.

2B219Magni tal-ibbilanċjar ċentrifugali fuq aktar minn pjan wieħed, fissi jew portabbli, orizzontali jew vertikali, kif ġej:

a. Magni tal-ibbilanċjar ċentrifugali mfasslin għall-ibbilanċjar ta' rotors flessibbli li għandhom tul ta' 600 mm jew aktar u li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Dijametru tal-pern jew tal-assi ta' aktar minn 75 mm;

2. Kapaċità ta' massa minn 0,9 kg sa 23 kg; u

3. Kapaċità ta' bbilanċjar b'veloċità ta' rotazzjoni ta' aktar minn 5 000 r.p.m.;

b. Magni tal-ibbilanċjar ċentrifugali mfasslin għall-ibbilanċjar ta' komponenti ta' rotors ċilindriċi vojta u li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Dijametru tal-pern ta' akbar minn 75 mm;

2. Kapaċità ta' massa minn 0,9 kg sa 23 kg;

3. Żbilanċ speċifiku residwu minimu li jista’ jintlaħaq daqs jew inqas minn 10 g × mm/kg għal kull pjan; u

4. Tat-tip li jaħdmu biċ-ċinga.

2B225Manipulaturi minn distanza li jistgħu jintużaw sabiex jipprovdu azzjonijiet minn distanza f'operazzjonijiet ta' separazzjoni radju-kimika jew f'ċelluli jaħarqu, li għandhom xi waħda mill-karatteristika li ġejjin:

a. Kapaċi jippenetraw 0,6 m jew aktar mill-ħajt ta' cellula taħraq (operazzjoni tat-tip minn ġol-ħajt (through-the-wall)); jew

b. Kapaċi jgħaddu minn naħa għall-oħra minn fuq ħajt ta' cellula taħraq bi ħxuna ta' 0,6 m jew aktar (operazzjoni tat-tip minn fuq il-ħajt (over-the-wall)).

Nota Teknika:

Manipulaturi minn distanza jbiddlu l-azzjonijiet ta' operatur uman għal driegħ li jaħdem minn distanza u muntaġġ terminali. Dawn jistgħu jkunu tat-tip ''prinċipali / sekondarju'' (''master / slave'') jew imħaddma b'joystick jew tastiera.

2B226Fran tal-induzzjoni f'atmosfera kkontrollata (vakwu jew gass inert), apparti dawk speċifikati f’9B001 jew 3B001 u l-provvista tal-enerġija għalihom, kif ġej:

N.B.   ARA WKOLL 3B001 u 9B001.

a. Fran li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Kapaċi jaħdmu f'temperaturi ogħla minn 1 123 K (850 °C);

2. Kojls tal-induzzjoni b'dijametru ta' 600 mm jew inqas; u

3. Imfasslin għal inputs ta' potenza ta' 5 kW jew aktar;

b. Provvisti tal-enerġija, b'output speċifikat ta' potenza ta' 5 kW jew aktar, mfasslin apposta għall-ifran speċifikati fi 2B226.a.

Nota:   2B226.a. ma jikkontrollax fran mfasslin għall-ipproċessar ta’ pjastrini semikondutturi.

2B227Fran għat-tidwib u l-ikkastjar tal-metall f'vakwu jew f'atmosfera oħra kkontrollata u tagħmir relatat kif ġej:

a. Fran b'ark għat-tidwib mill-ġdid u fran għall-ikkastjar li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Kapaċitajiet ta' elettrodu konsumibbli ta' bejn 1 000 cm3 u 20 000 cm3; u

2. Kapaċi jaħdmu b'temperaturi ta' tidwib ogħla minn 1 973 K (1 700 °C);

b. Fran għat-tidwib b'raġġ ta' elettroni u fran ta' atomizzazzjoni u tidwib bil-plażma, li għandhom iż-żewġ karatteristiċi li ġejjin:

1. Potenza ta' 50 kW jew aktar; u

2. Kapaċi jaħdmu b'temperaturi ta' tidwib ogħla minn 1 473 K (1 200 °C);

c. Sistemi ta' kontroll u monitoraġġ minn kompjuter ikkonfigurati apposta għal xi wieħed mill-ifran speċifikati fi 2B227.a. jew 2B227.b.;

d. Torċijiet tal-plażma ddiżinjati speċjalment għal fran speċifikati f’2B227.b li jkollhom dawn iż-żewġ karatteristiċi:

1. Jaħdmu b’qawwa ikbar minn 50 kW; u

2. Kapaċi jaħdmu b'temperaturi ogħla minn 1 473 K (1 200 °C);

e. Kanuni b'raġġ ta' elettroni ddiżinjati speċjalment għall-ifran speċifikati fi 2B227.b. li jaħdmu b’qawwa ta’ iktar minn 50 kW.

2B228Tagħmir għall-fabbrikazzjoni jew l-assemblaġġ ta' rotors, tagħmir li jidritta r-rotors, mandarini tat-torn u forom imnaqqxin li jifformaw imniefaħ, kif ġej:

a. Tagħmir għall-assemblaġġ ta' rotors sabiex jiġu assemblati sezzjonijiet ta' tubi, dijaframmi u kapep tat-tarf ta' rotors ta' ċentrifugi bil-gass;

Nota:   2B228.a. jinkludi l-mandarini tat-torn ta’ preċiżjoni, klemps u magni ta' mmuntar bil-kontrazzjoni.

b. Tagħmir li jiddritta r-rotors għall-allinjament ta' sezzjonijiet ta' tubi ta' rotors ta' ċentrifugi bil-gass fuq assi komuni;

Nota Teknika:

Fi 2B228.b. tali tagħmir ġeneralment jikkonsisti f'sondi tal-kejl ta' preċiżjoni konnessi ma' kompjuter li sussegwentement jikkontrolla l-azzjoni ta', pereżempju, pistuni pnewmatiċi li jintużaw għall-allinjament tas-sezzjonijiet tat-tubi tar-rotors.

c. Mandarini tat-torn li jifformaw imniefaħ u forom imnaqqxin għall-produzzjoni ta' mniefaħ b'konvoluzzjoni unika.

Nota Teknika:

Fi 2B228.c. l-imniefaħ għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1.   Dijametru intern bejn 75 mm u 400 mm;

2.   Tul daqs jew akbar minn 12,7 mm;

3.   Fond tal-konvoluzzjoni unika ta' aktar minn 2 mm; u

4.   Magħmul minn ligi tal-aluminju ta' saħħa kbira, azzar maraging jew "materjali fibrużi jew filamentari" ta' saħħa kbira.

2B230It-tipi kollha ta' "trasdutturi tal-pressjoni" li kapaċi jkejlu pressjonijiet assoluti u li għandhom dan kollu li ġej:

a. Elementi ta' rilevament tal-pressjoni magħmula minn jew protetti b'aluminju, ligi tal-aluminju, ossidu tal-aluminju (alumina jew żafir), nikil jew ligi tan-nikil b'aktar minn 60 % nikil skont il-piż; jew polimeri tal-idrokarbur kompletament fluworurat;

b. Siġilli, jekk hemm, li huma essenzjali għall-issiġillar tal-element ta' rilevament tal-pressjoni, u f'kuntatt dirett mal-mezz tal-proċess, magħmul jew protett mill-aluminju, ligi tal-aluminju, ossidu tal-aluminju (alumina jew żafir), nikil, ligi tan-nikil b'aktar minn 60 % nikil skont il-piż, jew polimeri tal-idrokarbur kompletament fluworurat; u

c. Li fihom xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. Skala sħiħa ta' inqas minn 13-il kPa u bi 'preċiżjoni' aħjar minn 1 % ta' skala sħiħa; jew

2. Skala sħiħa ta' 13-il kPa jew aktar u 'preċiżjoni' aħjar minn 130 Pa meta mkejla bi 13-il kPa.

Noti Tekniċi:

1.   Fi 2B230 "trasduttur tal-pressjoni" tfisser apparat li jikonverti kejl tal-pressjoni f'sinjal.

2.   Għall-iskopijiet ta' 2B230, ''preċiżjoni'' tinkludi n-non-linearità, l-isteresi u r-ripetibbiltà f'temperatura ambjentali.

2B231Pompi tal-vakwu li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Id-daqs tal-iżgħar parti tad-dħul daqs jew akbar minn 380 mm;

b. Il-veloċità tal-ippumpjar daqs għal jew akbar minn 15 m3/s; u

c. Kapaċi jipproduċu vakwu finali aħjar minn 13-il mPa.

Noti Tekniċi:

1.   Il-veloċità tal-ippumpjar hija ddeterminata fil-punt tal-kejl b'gass tan-nitroġenu jew tal-arja.

2.   Il-vakwu finali hu ddeterminat fid-dħul tal-pompa bid-dħul tal-pompa mblukkat.

2B232Sistemi ta’ gannijiet b’veloċità għolja (propellant, gass, tipi b'kojls, elettromanjetiċi, u elettrotermiċi, u sistemi avvanzati oħrajn) li kapaċi jaċċelleraw projettili għal 1,5 km/s jew aktar.

N.B.   ARA WKOLL IL-KONTROLLI TAL-MERKANZIJA MILITARI.

2B233Kumpressuri tat-tip skroll issiġillati bl-imniefaħ u pompi tal-vakwu tat-tip skroll issiġillati bl-imniefaħ li għandhom dan kollu li ġej:

N.B.   ARA WKOLL 2B350.i.

a. Kapaċi jkollhom rata ta' fluss volumetriku ta' dħul ta' 50 m3/h jew aktar;

b. Kapaċi jkollhom proporzjon ta' pressjoni ta' 2:1 jew aktar; u

c. Ikollhom l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt mal-gass tal-proċess li jsir minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. Aluminju jew liga tal-aluminju;

2. Ossidu tal-aluminju;

3. Azzar inossidabbli;

4. Nikil jew ligi tan-nikil;

5. Bronż fosforuż; jew

6. Fluworopolimeri.

2B350Faċilitajiet, tagħmir u komponenti għall-manifattura ta' sustanzi kimiċi, kif ġej:

a. Reċipjenti għar-reazzjoni jew reatturi, b'aġitaturi jew mingħajrhom, b'volum intern totali (ġeometriku) ta' aktar minn 0,1 m3 (100 litru) u inqas minn 20 m3(20 000 litru), fejn l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jew li jkunu jinsabu fihom jkunu magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. "Ligi" b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b'aktar minn 35 % fluworu skont il-piż);

3. Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enamel jew kisja tal-ħġieġ);

4. Nikil jew "ligi" b'aktar minn 40 % nikil skont il-piż;

5. Tantalju jew "ligi" tat-tantalju;

6. Titanju jew "ligi" tat-titanju;

7. Żirkonju jew "ligi" taż-żirkonju; jew

8. Nijobju (kolumbju) jew "ligi" tan-nijobju;

b. Aġitaturi mfasslin għall-użu fir-reċipjenti għar-reazzjoni jew fir-reatturi speċifikati fi 2B350.a.; u impellers, paletti jew xaftijiet mfasslin għal tali aġitaturi, fejn l-uċuħ kollha tal-aġitatur li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew is-sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jew jkunu jinsabu fihom, jkunu magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. "Ligi" b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b'aktar minn 35 % fluworu skont il-piż);

3. Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4. Nikil jew "ligi" b'aktar minn 40 % nikil skont il-piż;

5. Tantalju jew "ligi" tat-tantalju;

6. Titanju jew "ligi" tat-titanju;

7. Żirkonju jew "ligi" taż-żirkonju; jew

8. Nijobju (kolumbju) jew 'ligi' tan-nijobju;

c. Tankijiet tal-ħżin, kontenituri jew reċipjenti b'volum intern totali (ġeometriku) ta' aktar minn 0,1 m3 (100 litru) fejn l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew is-sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jew jkunu jinsabu fihom jkunu magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. "Ligi" b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b'aktar minn 35 % fluworu skont il-piż);

3. Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4. Nikil jew "ligi" b'aktar minn 40 % nikil skont il-piż;

5. Tantalju jew "ligi" tat-tantalju;

6. Titanju jew "ligi" tat-titanju;

7. Żirkonju jew "ligi" taż-żirkonju; jew

8. Nijobju (kolumbju) jew "ligi" tan-nijobju;

d. Skambjaturi tas-sħana jew kondensaturi b'wiċċ għat-trasferiment tas-sħana akbar minn 0,15 m2, u inqas minn 20 m2; u tubi, pjanċi, kojls jew blokok (qlub) mfasslin għal tali tagħmir għat-trasferiment tas-sħana jew kondensaturi, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew is-sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jkunu magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. "Ligi" b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b'aktar minn 35 % fluworu skont il-piż);

3. Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4. Grafit jew "grafit tal-karbonju";

5. Nikil jew "ligi" b'aktar minn 40 % nikil skont il-piż;

6. Tantalju jew "ligi" tat-tantalju;

7. Titanju jew "ligi" tat-titanju;

8. Żirkonju jew "ligi" taż-żirkonju;

9. Karbur tas-siliċju;

10. Karbur tat-titanju; jew

11. Nijobju (kolumbju) jew "ligi" tan-nijobju;

e. Kolonni tad-distillazzjoni jew l-assorbiment b'dijametru intern ta' aktar minn 0,1 m; u distributuri ta' likwidi, distributuri ta' fwar jew kolletturi ta' likwidi mfasslin għal tali kolonni tad-distillazzjoni jew tal-assorbiment, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew is-sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jkunu magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. "Ligi" b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b'aktar minn 35 % fluworu skont il-piż);

3. Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4. Grafit jew "grafit tal-karbonju";

5. Nikil jew "ligi" b'aktar minn 40 % nikil skont il-piż;

6. Tantalju jew "ligi" tat-tantalju;

7. Titanju jew "ligi" tat-titanju;

8. Żirkonju jew "ligi" taż-żirkonju; jew

9. Nijobju (kolumbju) jew "ligi" tan-nijobju;

f. Tagħmir tal-mili li jaħdem remotement fejn l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew is-sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jkunu magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. "Ligi" b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż; jew

2. Nikil jew "ligi" b'aktar minn 40 % nikil skont il-piż;

g. Valvi u komponenti kif ġej:

1. Valvijiet, li għandhom dawn it-tnejn li ġejjin:

a. "Daqs nominali" ikbar minn 10 mm (3/8"); u

b. L-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mal kimika/kimiki li jkunu qed jiġu prodotti, proċessati, jew maħżuna jsiru minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni";

2. Valvi, għajr dawk speċifikati fi 2B350.g.1, li għandhom dan kollu li ġej;

a. "Daqs nominali" ta' 25,4 mm (1") jew aktar u daqs 101,6 mm (4") jew inqas;

b. Kejsings (korpi tal-valvi) jew il-kisi preformat ta' kejsings;

c. Element ta' għeluq mfassal sabiex ikun interskambjabbli; u

d. L-uċuħ kollha tal-kejsing (il-korp tal-valv) jew il-kisi preformat ta' kejsings li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li qed jiġu prodotti, ipproċessati jew li jkunu jinsabu fihom ikunu magħmulin minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni";

3. Komponenti, mfasslin għal valvi speċifikati fi 2B350.g.1. jew 2B350.g.2., li fihom l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li qed jiġu prodotti, ipproċessati jew li jkunu jinsabu fihom ikunu magħmulin minn "materjali reżistenti għall-korrużjoni", kif ġej:

a. Kejsings (il-korpi tal-valvi);

b. il-kisi preformat ta' kejsings;

Noti Tekniċi:

1.   Għall-finijiet ta' 2B350.g., "materjali reżistenti għall-korrużjoni" tfisser xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

a.   Nikil jew "ligi" b'aktar minn 40 % nikil skont il-piż;

b.   ''Ligi'' b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż;

c.   Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b'aktar minn 35 % fluworu skont il-piż);

d.   Ħġieġ (inkluż kisi vitrifikat jew tal-enemel jew kisja tal-ħġieġ);

e.   Tantalju jew ligi tat-tantalju;

f.   Titanju jew ligi tat-titanju;

g.   Żirkonju jew liegi taż-żirkonju;

h.   Nijobju (columbju) jew ligi tan-nijobju; jew

i.   Materjali taċ-ċeramika kif ġej:

1.   Karbur tas-siliċju b'purezza ta' 80 % jew aktar skont il-piż;

2.   Ossidu tal-aluminju (alumina) b'purezza ta' 99,9 % jew aktar skont il-piż;

3.   Ossidu taż-żirkonju (zirconia).

2.   Id-''daqs nominali'' hu definit bħala l-iżgħar mid-dijametri tad-dħul u tal-ħruġ.

h. Pajping b'aktar minn ħajt wieħed li jinkorpora fetħa għar-rilevament ta' tnixxija, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jkunu magħmula minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. "Ligi" b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż;

2. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b'aktar minn 35 % fluworu skont il-piż);

3. Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

4. Grafit jew "grafit tal-karbonju";

5. Nikil jew "ligi" b'aktar minn 40 % nikil skont il-piż;

6. Tantalju jew "ligi" tat-tantalju;

7. Titanju jew "ligi" tat-titanju;

8. Żirkonju jew "ligi" taż-żirkonju; jew

9. Nijobju (kolumbju) jew "ligi" tan-nijobju;

i. Pompi b'siġilli multipli jew mingħajr siġill, b'rata ta' fluss massima speċifikata mill-manifattur ta' aktar minn 0,6 m3 fis-siegħa, jew pompi tal-vakwu b'rata ta' fluss massima speċifikata mill-manifattur ta' aktar minn 5 m3 fis-siegħa (f'kundizzjonijiet ta' temperatura standard (273 K (0 °C)) u pressjoni standard ta' (101,3 kPa), għajr dawk speċifikati fi 2B233; u kejsings (il-korpi tal-pompa), il-kisi preformat ta' kejsings, impellers, rotors jew żennuni tal-pompi tal-ġett mfasslin għal dawn il-pompi, fejn l-uċuħ kollha li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li jkunu qed jiġu pproċessati jkunu magħmulin minn xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. "Ligi" b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż;

2. Ċeramiki;

3. Ferrosiliċju (ligi tal-ħadid b'livell għoli ta' siliċju);

4. Fluworopolimeri (materjali polimetriċi jew elastometriċi b'aktar minn 35 % fluworu skont il-piż);

5. Ħġieġ (inkluża kisja vitrifikata jew tal-enemel jew kisjiet tal-ħġieġ);

6. Grafit jew "grafit tal-karbonju";

7. Nikil jew "ligi" b'aktar minn 40 % nikil skont il-piż;

8. Tantalju jew "ligi" tat-tantalju;

9. Titanju jew "ligi" tat-titanju;

10. Żirkonju jew "ligi" taż-żirkonju; jew

11. Nijobju (kolumbju) jew "ligi" tan-nijobju;

Nota Teknika:

Fi 2B350.i., it-terminu siġill jirreferi biss għal dawk is-siġilli li jiġu f'kuntatt dirett mas-sustanza jew sustanzi kimiċi li qed (jew li huma mfasslin sabiex) jiġu pproċessati, u jipprovdu funzjoni ta' ssiġillar fejn xaft trażmittorju reċiprokanti jew rotarju jgħaddi minn korp ta' pompa.

j. Inċineraturi mfasslin sabiex jeqirdu s-sustanzi kimiċi speċifikati f'1C350, b'sistemi ta' forniment tal-iskart mfasslin apposta, faċilitajiet tal-immaniġġar speċjali u temperatura medja fil-kamra tal-kombustjoni ta' aktar minn 1 273 K (1 000 °C), li fihom l-uċuħ kollha fis-sistema tal-forniment tal-iskart li jiġu f'kuntatt dirett mal-prodotti tal-iskart huma magħmulin minn jew miksija b'xi wieħed mill-materjali li ġejjin:

1. "Ligi" b'aktar minn 25 % nikil u 20 % kromju skont il-piż;

2. Ċeramiki; jew

3. Nikil jew "ligi" b'aktar minn 40 % nikil skont il-piż.

Nota:   Għall-finijiet ta' 2B350 il-materjali utilizzati bħala gaskets, imballaġġi, siġilli, viti, woxers jew materjali oħra li għandhom il-funzjoni li jissiġillaw, ma jiddeterminawx l-istatus tal-kontrolli, dejjem jekk dawn il-komponenti huma mfasslin sabiex ikunu interkambjabbli.

Noti Tekniċi:

1.   ' "Grafit tal-karbonju" hu kompożizzjoni ta' karbonju u grafit amorfu, li fiha l-kontenut ta' grafit hu ta' tmienja fil-mija jew aktar skont il-piż.

2.   Għall-materjali elenkati fl-entrati ta' hawn fuq, it-terminu ''liga'' meta ma jkunx akkumpanjat minn konċentrazzjoni speċifika ta' element, huwa mifhum li jidentifika dawk il-ligi fejn il-metall identifikat ikun preżenti f'perċentwal ogħla skont il-piż, minn kull element ieħor.

2B351Is-sistemi ta’ monitoraġġ tal-gass tossiku u l-partijiet tagħhom magħmula apposta, li mhumiex dawk speċifikati fil-1A004, kif ġej; u d-detetturi; l-apparat tas-sensuri; u l-istoċċijiet tas-sensuri tagħhom li jistgħu jinbidlu:

a. Mfasslin għal tħaddim kontinwu u li jistgħu jintużaw għad-detezzjoni tal-aġenti għall-gwerra kimika jew is-sustanzi kimiċi speċifikati f'1C350, f'konċentrazzjonijiet ta' anqas minn 0,3 mg/m3; jew

b. Mfasslin għad-detezzjoni ta' attività li timpedixxi l-kolinesterażi.

2B352Tagħmir li jista' jintuża fl-immaniġġar ta' materjal bijoloġiku, kif ġej:

a. Faċilitajiet ta’ konteniment u t-tagħmir relatat, kif ġej:

1. Faċilitajiet ta’ konteniment komplet li jilħqu l-kriterji għal konteniment P3 jew P4 (BL3, BL4, L3, L4) kif speċifikat fil-Manwal tal-WHO dwar il-Bijosikurezza fil-Laboratorju (it-tielet (3) edizzjoni, Ġinevra 2004);

2. Tagħmir iddiżinjat għal stallazzjoni fissa f’faċilitajiet ta’ konteniment kkontrollat minn 2B352.a., kif ġej:

a. Awtoklava ta’ dekontaminazzjoni pass-through b’bibien doppji;

b. Doċċi ta’ dekontaminazzjoni b’libsa li tgħaddi l-arja minnha;

c. Bibien b’siġill mekkaniku jew pnewmatiku li tgħaddi minnhom;

b. Fermentaturi u komponenti kif ġej:

1. Fermentaturi li kapaċi jikkoltivaw "mikroorganiżmi" jew ċelloli ħajjin għall-produzzjoni ta' vajrusis jew tossini mingħajr il-propagazzjoni ta' ajrusols, u li għandhom kapaċità totali ta' 20 litru jew aktar;

2. Komponenti mfasslin għal fermentaturi fi 2B352.b.1. kif ġej:

a. Kmamar ta' koltivazzjoni mfasslin apposta sabiex jiġu sterilizzati jew iddiżinfettati fil-post;

b. Tagħmir ta' sostenn fil-kmamar tal-koltivazzjoni;

c. Unitajiet ta' kontroll tal-proċess li kapaċi jimmonitorjaw u jikkontrollaw simultanjament żewġ parametri ta' sistema ta' fermentazzjoni jew aktar (pereżempju t-temperatura, il-pH, in-nutrijenti, l-aġitazzjoni, l-ossiġnu dissolt, il-fluss tal-arja, il-kontroll tar-ragħwa);

Nota Teknika:

Għall-finijiet ta' 2B352.b., il-fermentaturi jinkludu bijoreatturi, bijoreatturi li jintużaw darba (mhux riutilizzabbli), kemostati u sistemi ta' fluss kontinwu.

c. Separaturi ċentrifugali, b'kapaċità ta' separazzjoni kontinwa mingħajr propagazzjoni ta' ajrusol, li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin:

1. Rata ta' fluss ta' aktar minn 100 litru fis-siegħa;

2. Komponenti tal-azzar inossidabbli illustrat jew tat-titanju;

3. Ġonta waħda jew aktar li jissiġġillaw fiż-żona tal-konteniment tal-istim; u

4. Kapaċità ta' sterilizzazzjoni bl-istim fil-post fi stat magħluq;

Nota Teknika:

Is-separaturi ċentrifugali jinkludu dikanters.

d. Komponenti jew tagħmir ta’ filtrazzjoni bi fluss imsallab (tanġenzjali) kif ġej:

1. Tagħmir ta' filtrazzjoni bi fluss imsallab (tanġenzjali) li kapaċi jissepara l-”mikroorganiżmi”, il-vajrusis, it-tossini jew il-kulturi ta' celluli, li għandu l-karatteristiċi kollha li ġejjin:

a. Erja totali ta' filtrazzjoni ta' 1 m2 jew aktar; u

b. Li għandu xi waħda mill-karatteristiċi li ġejjin:

1. Kapaċi jiġi sterilizzat jew iddiżinfettat fil-post; jew

2. Juża komponenti ta' filtrazzjoni li jintremew jew li jintużaw darba biss;

Nota Teknika:

Fi 2B352.d.1.b. sterilizzat tfisser l-eliminazzjoni tal-mikrobi vijabbli kollha mit-tagħmir permezz tal-użu ta' aġenti fiżiċi (pereż. fwar) jew kimiċi. Diżinfettat tfisser il-qerda tal-infettività potenzjali minn mikrobi fit-tagħmir permezz tal-użu ta' aġenti kimiċi b'effett ġermiċidali. Diżinfezzjoni u sterilizzazzjoni huma distinti minn sanitizzazzjoni, b'din tal-aħħar tirreferi għal proċeduri ta' tindif mfassslin sabiex inaqqsu l-kontenut ta' mikrobi fit-tagħmir mingħajr ma neċessarjament jeliminaw għal kollox l-infettività jew il-vijabilità tal-mikrobi.

Nota:   2B352.d. ma jikkontrollax tagħmir tal-ożmożi inversa u dijalisi tad-demm, kif speċifikat mill-manifattur.

2. Komponenti ta' filtrazzjoni bi fluss imsallab (tanġenzjali) (pereż. moduli, elementi, kassetti, kartriġis, unitajiet jew pjanċi) b'erja ta' filtrazzjoni għal kull komponent ta' 0,2 m2 jew akbar u mfasslin għall-użu fit-tagħmir ta' filtrazzjoni bi fluss imsallab (tanġenzjali) speċifikat fi 2B352.d.;

e. Tagħmir li jnixxef bl-iffriżar li hu sterilizzabbli bil-fwar bil-kapaċità tal-kondensatur ta' aktar minn 10 kg ta' silġ f'24 siegħa u anqas minn 1 000 kg ta' silġ f'24 siegħa;

f. Tagħmir ta' protezzjoni u ta' konteniment, kif ġej:

1. Ilbies protettiv intier jew parzjali, jew barnużi dipendenti fuq provvista b'pajp ta' arja esterna u li taħdem taħt pressjoni posittiva;

Nota:   2B352.f.1. ma jikkontrollax ilbies mfassal sabiex jintlibes ma’ apparat awtorespiratorju.

2. Kmamar ta' bijokonteniment, iżolaturi, kabini tas-sigurezza bioloġika li għandhom il-karatteristiċi kollha li ġejjin, għall-operazzjoni normali:

a. Spazju kompletament magħluq fejn l-operatur huwa sseparat mill-funzjoni permezz ta' barrikata fiżika;

b. Li jista' jopera bi pressjoni negattiva;

c. Tfisser li l-oġġetti għandhom jiġu mmanipulati b'mod sikur fil-post tax-xogħol;

d. L-arja fornuta u l-arja tal-egżost minn u lejn il-post tax-xogħol hija ffiltrata permezz ta' filtru tal-arja partikulata effiċjenti ħafna;

Nota 1:   2B352.f.2. tinkludi kabini ta' bijosigurezza tal-Klassi III, kif deskritt fl-aħħar edizzjoni tal-manwal tal-WHO dwar il-Bijosikurezza fil-Laboratorju jew mibnija skont standards, regolamenti jew gwida nazzjonali.

Nota 2:   2B352.f.2 ma tinkludix iżolaturi mfassla b'mod speċjali għal barrier nursing jew it-trasport ta' pazjenti infettati.

g. Tagħmir għall-ajrusol li jittieħed bin-nifs iddiżinjat għall-ittestjar tal-konfront ta' ajrusol b’"mikroorganiżmi", vajruses jew "tossini" kif ġej:

1. Esponiment tal-ġisem kollu kemm hu f'kompartimenti individwali li għandhom kapaċità ta' 1 m3 jew aktar;

2. Apparat ta' esponiment għax-xamm biss li juża fluss ta' ajrusol dirett u li għandu kapaċità ta' esponiment ta' kwalunwkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

a. 12 rodituri jew aktar; jew

b. 2 annimali jew aktar għajr rodituri;

3. Tubi magħluqin għall-annimali mfassla għall-użu ma' apparat ta' esponiment għax-xamm biss li juża fluss ta' ajrusol dirett;

h. Tagħmir għat-tnixxif bi sprej li kapaċi jnixxef it-tossini jew il-”mikroorganiżmi” patoġeniċi li għandu dan kollu li ġej:

1. Il-kapaċità ta' ≥ 0,4 kg/h and ≤ 400 kg/h li jevapora l-ilma;

2. Kapaċi jiġġenera prodott medju tad-daqs tal-partiċella tipiku ta' ≤10 μm b'attrezzaturi eżistenti jew b'modifiki minimi tal-isprej drajer b'żennuni atomizzanti li jippermettu l-ħolqien tad-daqs rikjest tal-partiċella; u

3. Kapaċi jiġi sterilizzat jew diżinfettat fil-post.

2CMaterjali

Xejn.

2DSoftware

2D001"Software", minbarra dak speċifikat fi 2D002, kif ġej:

a. "Software" mfassal apposta jew immodifikat għall-"iżvilupp" jew il-"produzzjoni" ta' tagħmir speċifikat fi 2A001 jew 2B001

b. "Software" mfassal jew immodifikat apposta għall-"użu" ta' tagħmir speċifikat fi 2A001.c, 2B001 jew minn 2B003 sa 2B009.

Nota:   2D001 ma jkoprix il-kontrolli fuq "software" tal-ipprogrammar ta' partijiet li jiġġenera kodiċijiet ta' "kontroll numeriku" għall-immaxxinjar ta' diversi partijiet.

2D002"Software" għal apparat elettroniku, ukoll meta jkun jinsab f'apparat jew sistema elettronika, li jippermetti lil dan l-apparat jew dawn is-sistemi li jiffunzjonaw bħala unità ta' "kontroll numeriku", b'kapaċità li jikkoordina simultanjament aktar minn erba' assi għall-"kontroll tal-kontorn".

Nota 1:   2D002 ma jkoprix il-kontrolli fuq "software" mfassal apposta jew immodifikat għat-tħaddim tal-oġġetti mhux speċifikati fil-Kategorija 2.

Nota 2:   2D002 ma jkoprix il-kontrolli fuq "software" għall-oġġetti speċifikati fi 2B002. Ara 2D001 u 2D003 għal"software" għall-oġġetti speċifikati fi 2B002.

Nota 3:   2D002 ma jkoprix il-kontrolli fuq "software" li huwa esportat ma' oġġetti mhux speċifikati fil-Kategorija 2, u l-minimu neċessarju għat-tħaddim tagħhom.

2D003"Software", imfassal jew immodifikat għat-tħaddim tat-tagħmir speċifikat fi 2B002, li jikkonverti d-disinn ottiku, il-kejl tal-oġġett maħdum u l-funzjonijiet tat-tneħħija tal-materjal fi kmand ta' "kontroll numeriku" sabiex tinkiseb il-forma mixtieqa tal-oġġett maħdum.

2D101"Software" imfassal jew immodifikat għall-"użu" tat-tagħmir speċifikat fi 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 jew minn 2B119 sa 2B122.

N.B.   ARA WKOLL 9D004.

2D201"Software" mfassal apposta għall-"użu" ta' tagħmir speċifikat fi 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 jew 2B227.

2D202"Software" imfassal jew immodifikat għall-"iżvilupp", il-"produzzjoni" jew l-"użu" ta' tagħmir speċifikat fi 2B201.

Nota:   2D202 ma jkoprix il-kontrolli fuq "software" tal-ipprogrammar ta' partijiet li jiġġeneraw kodiċijiet ta' kmand ta' "kontroll numeriku" iżda ma jippermettix l-użu dirett ta' tagħmir għall-immaxxinjar ta' diversi partijiet.

2D351"Software" minbarra dak speċifikat fi 1D003, mfassal apposta għall-"użu" ta' tagħmir speċifikat fi 2B351.

2ETeknoloġija

2E001"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"iżvilupp" ta' tagħmir jew "software" speċifikat fi 2A, 2B jew 2D.

Nota:   2E001 jinkludi "teknoloġija" għall-integrazzjoni ta' sistemi ta' sondi f'magni ta' kejl ta' koordinati speċifikati fi 2B006.a.

2E002"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"produzzjoni" ta' tagħmir speċifikat fi 2A jew 2B.

2E003"Teknoloġija" oħra, kif ġej:

a. "Teknoloġija" għall-"iżvilupp" ta' grafika interattiva bħala parti integrata fl-unitajiet ta' "kontroll numeriku" għall-preparazzjoni jew il-modifika ta' programmi parzjali;

b. "Teknoloġija" għall-proċessi ta' manifatturar fix-xogħol ta' fuq il-metall, kif ġej:

1. "Teknoloġija" għad-disinn ta' għodod, forom imnaqqxin jew muntaġġi mfasslin apposta għal xi wieħed mill-proċessi li ġejjin:

a. "L-iffurmar bi plastik eċċezzjonali";

b. "It-twaħħil b'diffużjoni"; jew

c. "Ippressar idrawliku b'azzjoni diretta";

2. Dejta teknika li tikkonsisti f'metodi ta' proċess jew f'parametri kif elenkati hawn taħt li tintuża għall-kontroll ta':

a. "L-iffurmar bi plastik eċċezzjonali" ta' ligi tal-aluminju, ligi tat-titanju jew "superligi":

1. Preparazzjoni tal-uċuħ;

2. Rata tal-applikazzjoni ta' forza;

3. Temperatura;

4. Pressjoni;

b. "Twaħħil b'diffużjoni" ta' "superligi" jew ligi tat-titanju:

1. Preparazzjoni tal-uċuħ;

2. Temperatura;

3. Pressjoni;

c. "Ippressar idrawliku b'azzjoni diretta" ta' ligi tal-aluminju jew ligi tat-titanju:

1. Pressjoni;

2. Tul ta' ħin taċ-ċiklu;

d. "Densifikazzjoni iżostatika bis-sħana" ta' ligi tat-titanju, ligi tal-aluminju jew "superligi":

1. Temperatura;

2. Pressjoni;

3. Tul ta' ħin taċ-ċiklu;

c. "Teknoloġija" għall-"iżvilupp" jew għall-"produzzjoni" ta' makkinarju idrawliku li jifforma l-oġġetti bl-istirar u l-forom għalih, għall-manifattura ta' strutturi ta' oqfsa tal-inġenju tal-ajru;

d. "Teknoloġija" għall-"iżvilupp" ta' ġeneraturi ta' struzzjonijiet għall-għodda bil-magna (pereż., programmi parzjali) minn dejta għad-disinn li tinsab f'unitajiet ta' "kontroll numeriku";

e. "Teknoloġija" għall-"iżvilupp" ta' "software" ta' integrazzjoni għall-inkorporazzjoni f'unitajiet ta' "kontroll numeriku" ta' sistemi esperti għall-appoġġ ta' deċiżjonijiet avvanzati dwar operazzjonijiet fil-fabbriki;

f. "Teknoloġija" għall-applikazzjoni ta' kisi mill-ġdid inorganiku jew kisi inorganiku li jimmodifika l-uċuħ (speċifikati fil-kolonna 3 tat-tabella li ġejja) fuq sottostrati nonelettroniċi (speċifikati fil-kolonna 2 tat-tabella li ġejja), bi proċessi speċifikati fil-kolonna 1 tat-tabella li ġejja u ddefiniti fin-Nota Teknika.

Nota:   It-tabella u n-Nota Teknika jidhru wara l-entrata 2E301.

N.B.   Din it-tabella jinħtieġ li tinqara b'tali mod li tiġi speċifikata t-teknoloġija għal Proċess ta' Kisi partikolari biss meta l-Kisi Riżultanti fil-kolonna 3 jinsab f'paragrafu direttament in-naħa l-oħra tas-Sottostrat rilevanti taħt il-kolonna 2. Pereżempju, dejta teknika dwar il-proċess ta' kisi mid-Depożizzjoni Kimika f'Fażi tal-Fwar (CVD) hija inkluża għall-applikazzjoni ta' siliċuri għas-sottostrati tal-"kompożiti" ta' "matriċi" tal-karbonju-karbonju, taċ-ċeramika, u tal-metall, iżda mhix inkluża għall-applikazzjoni ta' siliċuri għas-sottostrati tal-karbur tat-tungstenu ssimentat (16), tal-''karbur tas-siliċju'' (18). Fit-tieni każ. il-kiżi riżultanti mhuwiex elenkat fil-paragrafu taħt il-kolonna 3 direttament in-naħa l-oħra tal-paragrafu taħt il-kolonna 2 li telenka l-''karbur tat-tungstenu ssimentat'' (16), il-''karbur tas-siliċju'' (18).

2E101"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"użu" ta' tagħmir jew "software" speċifikat fi 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, minn2B119 sa 2B122 jew 2D101.

2E201"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"użu" ta' tagħmir jew "software" speċifikat fi 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, minn 2B225 sa 2B233, 2D201 jew 2D202.

2E301"Teknoloġija" skont in-Nota Ġenerali dwar it-Teknoloġija għall-"użu" tal-oġġetti speċifikati minn 2B350 sa 2B352.Tabella

Tekniki ta' depożizzjoni

1.  Proċess ta' kisi (1) (1)

2.  Sottostrat

3.  Kisi li Jirriżulta

A.  Depożizzjoni ta’ Sustanza Kimika f'Fażi ta' Fwar (CVD)

"Superligi"

Aluminuri għal passaġġi interni

 

Ċeramika (19) u Ħġieġ b'espansjoni baxxa (14)

Siliċuri

Karburi

Saffi dielettriċi (15)

Djamant

Karbonju bħad-djamant (17)

 

Karbonju-karbonju, “kompożiti” ta’ “matriċi” taċ-ċeramika u tal-metall

Siliċuri

Karburi

Metalli refrattarji

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Aluminuri

Aluminuri lligati (2)

Nitrur tal-boron

 

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16), Karbur tas-siliċju (18)

Karburi

Tungstenu

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

 

Molibdenu u Ligi tal-molibdenu

Saffi dielettriċi (15)

 

Berillju u Ligi tal-berillju

Saffi dielettriċi (15)

Djamant

Karbonju bħad-djamant (17)

 

Materjali għat-twieqi tas-sensuri (9)

Saffi dielettriċi (15)

Djamant

Karbonju bħad-djamant (17)

Depożizzjoni fiżika fil-fażi tal-fwar permezz ta' Evaporazzjoni Termika (TE-PVD)

 

 

B.1.  Depożizzjoni Fiżika fil-Fażi tal-Fwar (PVD): Raġġ ta' Elettroni (EB-PVD)

"Superligi"

Siliċuri lligati

Aluminuri lligati (2)

MCrAlX (5)

Żirkonju mmodifikat (12)

Siliċuri

Aluminuri

Taħlitiet tagħhom (4)

 

Ċeramika (19) u Ħġieġ b'espansjoni baxxa (14)

Saffi dielettriċi (15)

 

Azzar reżistenti għall-korrużjoni (7)

MCrAlX (5)

Żirkonju mmodifikat (12)

Taħlitiet tagħhom (4)

 

Karbonju-karbonju, “kompożiti” ta’ “matriċi” taċ-ċeramika u tal-metall

Siliċuri

Karburi

Metalli refrattarji

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Nitrur tal-boron

 

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16), Karbur tas-siliċju (18)

Karburi

Tungstenu

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

 

Molibdenu u Ligi tal-molibdenu

Saffi dielettriċi (15)

 

Berillju u Ligi tal-berillju

Saffi dielettriċi (15)

Boruri

Berillju

 

Materjali għat-twieqi tas-sensuri (9)

Saffi dielettriċi (15)

 

Ligi tat-titanju (13)

Boruri

Nitruri

B.2.  Depożizzjoni Fiżika fil-Fażi tal-Fwar (PVD) għal tisħin b'reżistenza assistit minn joni (pjastrament joniku)

Ċeramika (19) u Ħġieġ b’espansjoni baxxa

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant (17)

 

Karbonju-karbonju, “kompożiti” ta’ “matriċi” taċ-ċeramika u tal-metall

Saffi dielettriċi (15)

 

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16), Karbur tas-siliċju

Saffi dielettriċi (15)

 

Molibdenu u Ligi tal-molibdenu

Saffi dielettriċi (15)

 

Berillju u Ligi tal-berillju

Saffi dielettriċi (15)

 

Materjali għat-twieqi tas-sensuri (9)

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant (17)

B.3.  Depożizzjoni Fiżika fil-Fażi tal-Fwar (PVD): Vaporizzazzjoni bil-“laser”

Ċeramika (19) u Ħġieġ b'espansjoni baxxa (14)

Siliċuri

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant (17)

 

Karbonju-karbonju, “kompożiti” ta’ “matriċi” taċ-ċeramika u tal-metall

Saffi dielettriċi (15)

 

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16), Karbur tas-siliċju

Saffi dielettriċi (15)

 

Molibdenu u Ligi tal-molibdenu

Saffi dielettriċi (15)

 

Berillju u Ligi tal-berillju

Saffi dielettriċi (15)

 

Materjali għat-twieqi tas-sensuri (9)

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant

B.4.  Depożizzjoni Fiżika fil-Fażi tal-Fwar (PVD): Skarika minn Ark Katodiku

"Superligi"

Siliċuri lligati

Aluminuri lligati (2)

MCrAlX (5)

 

Polimeri (11) u "kompożiti" ta’ “matriċi” organika

Boruri

Karburi

Nitruri

Karbonju bħad-djamant (17)

C.  Is-simentazzjoni bil-pakkett (ara A hawn fuq għas-simentazzjoni mingħajr il-kuntatt mal-pakkett) (10)

Karbonju-karbonju, “kompożiti” ta’ “matriċi” taċ-ċeramika u tal-metall

Siliċuri

Karburi

Taħlitiet tagħhom (4)

 

Ligi tat-titanju (13)

Siliċuri

Aluminuri

Aluminuri lligati (2)

 

Metalli u ligi refrattarji (8)

Siliċuri

Ossidi

D.  Sprejjar bil-plażma

"Superligi"

MCrAlX (5)

Żirkonju mmodifikat (12)

Taħlitiet tagħhom (4)

Nikil-Grafit li jista' jinbarax

Materjali li jistgħu jinbarxu li fihom Ni-Cr-Al

Al-Si-Poliester li jista' jinbarax

Aluminuri lligati (2)

 

Ligi tal-aluminju (6)

MCrAlX (5)

Żirkonju mmodifikat (12)

Siliċuri

Taħlitiet tagħhom (4)

 

Metalli u ligi refrattarji (8)

Aluminuri

Siliċuri

Karburi

 

Azzar reżistenti għall-korrużjoni (7)

MCrAlX (5)

Żirkonju mmodifikat (12)

Taħlitiet tagħhom (4)

 

Ligi tat-titanju (13)

Karburi

Aluminuri

Siliċuri

Aluminuri lligati (2)

Nikil-Grafit li jista' jinbarax

Materjali li jistgħu jinbarxu li fihom Ni-Cr-Al

Al-Si-Poliester li jista' jinbarax

E.  Depożizzjoni ta’ Sospensjonijiet magħqudin

Metalli u ligi refrattarji (8)

Siliċuri fużi

Aluminuri fużi ħlief għal elementi ta’ tisħin bir-reżistenza

 

Karbonju-karbonju, “kompożiti” ta’ “matriċi” taċ-ċeramika u tal-metall

Siliċuri

Karburi

Taħlitiet tagħhom (4)

F.  Depożizzjoni permezz ta’ Pulverizzazzjoni Katodika

"Superligi"

Siliċuri lligati

Aluminuri lligati (2)

Aluminuri modifikati b’metall nobbli (3)

MCrAlX (5)

Żirkonju mmodifikat (12)

Platinu

Taħlitiet tagħhom (4)

 

Ċeramika u Ħġieġ b'espansjoni baxxa (14)

Siliċuri

Platinu

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant (17)

 

Ligi tat-titanju (13)

Boruri

Nitruri

Ossidi

Siliċuri

Aluminuri

Aluminuri lligati (2)

Karburi

 

Karbonju-karbonju, “kompożiti” ta’ “matriċi” taċ-ċeramika u tal-metall

Siliċuri

Karburi

Metalli refrattarji

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Nitrur tal-boron

 

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16), Karbur tas-siliċju (18)

Karburi

Tungstenu

Taħlitiet tagħhom (4)

Saffi dielettriċi (15)

Nitrur tal-boron

 

Molibdenu u Ligi tal-molibdenu

Saffi dielettriċi (15)

 

Berillju u Ligi tal-berillju

Boruri

Saffi dielettriċi (15)

Berillju

 

Materjali għat-twieqi tas-sensuri (9)

Saffi dielettriċi (15)

Karbonju bħad-djamant (17)

 

Metalli u ligi refrattarji (8)

Aluminuri

Siliċuri

Ossidi

Karburi

G.  Impjantazzjoni Jonika

Azzar għall-berings ta’ temperatura għolja

Addizzjonijiet ta’ Tantalju tal-Kromju jew tan-Nijobju (Kolumbju)

 

Ligi tat-titanju (13)

Boruri

Nitruri

 

Berillju u Ligi tal-berillju

Boruri

 

Karbur tat-tungstenu ssimentat (16)

Karburi

Nitruri

(*1)   In-numri fil-parentesi jirriferu għan-Noti li jsegwu din it-Tabella.

TABELLA - TEKNIKI TA' DEPOŻIZZJONI – NOTI

1. It-terminu "proċess ta' kisi" jinkludi tiswija ta' kisi u restawr, kif ukoll kisi oriġinali.

2. It-terminu "kisi ta' aluminuri lligati" jinkludi kisjiet fi stadju wieħed jew stadji multipli fejn element jew elementi huma ddepożitati qabel jew matul l-applikazzjoni tal-kisi bl-aluminur, anki jekk dawn l-elementi jkunu ddepożitati bi proċess ta' kisi ieħor. Madankollu dan ma jinkludix l-użu multiplu ta' proċessi ta' simentazzjoni bil-pakkett fi stadju wieħed sabiex jinkisbu l-aluminuri lligati.

3. It-terminu kisi ta' "aluminur immodifikat b'metall nobbli" jinkludi kisjiet ta' stadji multipli fejn il-metall nobbli jew il-metalli nobbli jitqiegħdu b'xi proċess ta' kisi ieħor qabel l-applikazzjoni tal-kisja tal-aluminur.

4. It-terminu "it-taħlitiet tagħhom" jinkludi l-materjal infiltrat, il-kompożizzjonijiet gradati, il-kodepożiti u d-depożiti f'ħafna saffi, u li jinkisbu bi proċess wieħed jew aktar tal-kisi speċifikati fit-Tabella.

5. "MCrAlX" tirreferi għal liga ta' kisi fejn M ikun kobalt, ħadid, nikil jew kombinamenti tagħhom u X tirrappreżenta l-afnju, l-ittriju, is-siliċju, it-tantalju fi kwalunkwe ammont jew addizzjonijiet intenzjonali oħrajn ta' aktar minn 0,01 % skont il-piż, f'diversi proporzjonijiet u kombinamenti, minbarra:

a. Kisjiet ta' CoCrAlY li fihom anqas minn 22 % skont il-piż ta' kromju, anqas minn 7 % skont il-piż ta' aluminju u anqas minn 2 % skont il-piż tal-ittriju;

b. Kisjiet ta' CoCrAlY li fihom minn 22 % sa 24 % skont il-piż ta' kromju, minn 10 % sa 12 % skont il-piż tal-aluminju u minn 0,5 % sa 0,7 % skont il-piż ta' ittriju; jew

c. Kisjiet ta' NiCrAlY li fihom minn 21 % sa 23 % skont il-piż tal-kromju, minn 10 % sa 12 % skont il-piż tal-aluminju u minn 0,9 % sa 1,1 % skont il-piż tal-ittriju.

6. It-terminu "ligi tal-aluminju" jirreferi għal ligi li għandhom saħħa tensili aħħarija ta' 190 MPa jew aktar meta mkejla f'temperatura ta' 293 K (20 °C).

7. It-terminu "azzar reżistenti għall-korrużjoni" jirreferi għall-azzar tas-serje 300 tal-AISI (Istitut Amerikan tal-Ħadid u l-Azzar) jew għall-azzar ta' standards nazzjonali ekwivalenti.

8. "Metalli u ligi refrattarji" jinkludu l-metalli li ġejjin u l-ligi tagħhom: nijobju (kolumbju), molibdenu, tungstenu u tantalju.

9. "Materjali għat-twieqi tas-sensuri", kif ġej: ossidu tal-aluminju, siliċju, ġermanju, sulfid taż-żingu, selenjur taż-żingu, arsenjur tal-gallju, djamant, fosfur tal-gallju, żaffir u l-alidi ta' metalli li ġejjin: materjali għat-twieqi tas-sensuri b'dijametru ta' aktar minn 40 mm għall-fluworur taż-żirkonju u l-fluworur tal-afnju.

10. Il-Kategorija 2 ma tinkludix “teknoloġija” għas-simentazzjoni bil-pakkett ta’ profili arjudinamiċi fi stadju wieħed.

11. 'Polimeri', kif ġej: polimidi, poliester, polisulfuri, polikarbonati u polyiuretani.

12. "Ossidu taż-żirkonju mmodifikat" jirreferi għall-addizzjonijiet ta' ossidi metalliċi oħrajn (pereż., ossidi tal-kalċju, tal-manjesju, tal-ittriju, tal-afnju, u ta' metalli terreni rari) maż-żirkonju sabiex jiġu stabbilizzati ċerti fażijiet kristallografiċi u kompożizzjonijiet ta' fażi. Kisjiet li jservu ta' lqugħ termiku magħmul minn ossidi taż-żirkonju, immodifikati b'ossidi tal-kalċju jew tal-manjesju bit-taħlit jew bil-fużjoni, mhumiex ikkontrollati.

13. "Ligi tat-titanju" tirreferi biss għal ligi tal-ajruspazju li għandhom limitu tar-reżistenza għat-tensjoni ta' 900 MPa jew aktar imkejla f'temperatura ta' 293 K (20 °C).

14. "Ħġieg b'espansjoni baxxa" tirreferi għal ħġieg li għandu koeffiċjent ta' espansjoni termika ta' 1 × 10–7 K-1 jew anqas imkejla f'temperatura ta' 293 K (20 °C).

15. "Saffi dielettriċi" huma kisjiet mibnija minn għadd ta' saffi ta' materjali iżolaturi fejn il-proprjetajiet ta' interferenza ta' disinn magħmul minn materjali ta' diversi indiċi rifrattivi jintużaw sabiex jirriflettu, jittrasmettu jew jassorbu diversi bnadijiet ta' tul ta' mewġ. Saffi dielettriċi tirreferi għal aktar minn erba' saffi dielettriċi jew saffi "kompożiti" dielettriċi / tal-metall.

16. "Karbur tat-tungstenu ssimentat" ma jinkludix materjali tal-għodod tal-qtugħ u tal-iffurmar li jikkonsistu minn karbur tat-tungstenu / (kobalt, nikil), karbur tat-titanju / (kobalt, nikil), karbur tal-kromju/tan-nikil-kromju u karbur tal-kromju/tan-nikil.

17. "Teknoloġija" sabiex jiġi depożitat karbonju bħad-djamant fuq xi wieħed minn dan li ġej mhix koperta minn kontrolli:

diska ottiċi u rjus manjetiċi, tagħmir għall-manifattura ta' oġġetti li jintremew wara l-użu, valvi għall-viti, dijaframmi akustiċi għall-ispikers, partijiet tal-magni għall-karozzi, għodod li jaqtgħu, forom tat-titqib-ippressar, tagħmir ta' awtomazzjoni għall-uffiċċji, mikrofoni jew apparat mediku jew forom, għall-ikkastjar jew l-iffurmar tal-plastik, manifatturati minn ligi li fihom inqas minn 5 % ta' berillju.

18. "Karbur tas-siliċju" ma jinkludix materjali għall-għodod tal-qtugħ u tal-iffurmar.

19. Sottostrati taċ-ċeramika, kif użati f'din l-entrata, ma jinkludux materjali taċ-ċeramika li fihom 5 % skont il-piż, jew aktar, kontenut tat-tafal jew tas-siment, kemm bħala kostitwenti separati jew ikkumbinati.

TABELLA – TEKNINI TA' DEPOŻIZZJONI – NOTA TEKNIKA

Il-proċessi speċifikati fil-Kolonna 1 tat-Tabella huma Ddefiniti kif ġej:

a. Depożizzjoni Kimika f'Fażi ta' Fwar (CVD) hija proċess ta' kisi biex jiksi mill-ġdid jew proċess ta' kisi li jimmodifika l-uċuħ fejn metall, liga, "kompożitu", dielettriku jew ċeramika hija ddepożitata fuq sottostrat imsaħħan. Sustanzi reattivi gassużi huma dekomposti jew kombinati fil-viċin ta' sottostrat li jirriżultaw fid-depożizzjoni tal-materjal mixtieq elementali, lligat jew kompost fuq is-sottostrat. L-enerġija għal dan il-proċess ta' dekompożizzjoni jew ir-reazzjoni kimika tista' tiġi pprovduta mis-sħana tas-sottostrat, minn plażma ta' skarika luminixxenti, jew minn irradjazzjoni bil-"laser".

N.B.1   Is-CVD tinkludi l-proċessi li ġejjin: id-depożizzjoni barra r-reċipjent bi fluss ta' gass direzzjonat, is-CVD bl-impulsi, id-depożizzjoni termika b'nukleazzjoni kkontrollata (CNTD), il-proċessi tas-CVD imtejbin bil-plażma jew assistiti mill-plażma.

N.B.2   It-terminu reċipjent jiddenota sottostrat mgħaddas f’taħlita ta’ trab.

N.B.3   Is-sustanzi reattivi gassużi użati fil-proċess ta’ barra r-reċipjent jiġu prodotti bl-użu tal-istess reazzjonijiet u parametri bażiċi bħall-proċess tas-simentazzjoni bil-pakkett, ħlief li s-sottostrat li għandu jinkesa ma jkunx f’kuntatt mat-taħlita tat-trab.

b. Id-depożizzjoni Fiżika f'Fażi ta' Fwar permezz ta' Evaporazzjoni Termika (TE-PVD) hija proċess ta' kisi biex jiksi mill-ġdid, imwettaq f'vakwu bi pressjoni ta' anqas minn 0,1 Pa, li fih is-sors tal-enerġija termika jintuża sabiex jivvaporizza l-materjal tal-kisi. Dan il-proċess jirriżulta fil-kondensazzjoni, jew id-depożizzjoni, tal-ispeċi evaporata fuq sottostrati ppożizzjonati b'mod adegwat.

Iż-żieda ta' gassijiet fil-kamra tal-vakwu matul il-proċess ta' kisi, sabiex jiġu sintetizzati l-kisjiet komposti, hija modifika ordinarja tal-proċess.

L-użu ta' raġġi ta' joni jew ta' elettroni, jew plażma, sabiex tiġi attivata jew assistita d-depożizzjoni tal-kisja, hija wkoll modifika komuni f'din it-teknika. L-użu ta' moniters sabiex jiġi pprovdut kejl waqt il-proċess tal-karatteristiċi ottiċi u tal-ħxuna tal-kisjiet, tista' tkun karatteristika ta' dawn il-proċessi.

Il-proċessi TE-PVD speċifiċi huma kif ġej:

1. Il-PVD permezz ta' Raġġ ta' Elettroni tuża raġġ ta' elettroni sabiex issaħħan u tevapora l-materjal li jifforma l-kisja;

2. Il-PVD b'tisħin permezz ta' reżistenza assistita mill-joni tuża sorsi ta' tisħin b'reżistenza elettrika flimkien ma' raġġ(i) ta' joni sabiex jiġi prodott fluss ikkontrollat u uniformi ta' materjali ta' kisjiet evaporati;

3. Il-vaporizzazzjoni bil-"laser" tuża' raġġi tal-"laser" b'mewġ kontinwu jew b'impulsi sabiex jiġi vvaporizzat il-materjal li jifforma l-kisja;

4. Id-Depożizzjoni b'Ark Katodiku tuża katodu konsumabbli tal-materjal li jifforma l-kisja u għandha skarika ta' ark stabbilita fuq il-wiċċ permezz ta' kuntatt momentanju ma' skattatur ertjat. Il-moviment ikkontrollat tal-formazzjoni tal-arki jiekol il-wiċċ tal-katodu u b'hekk joħloq plażma jonizzata sew. L-anodu jista' jkun jew kon imqabbad mal-periferija tal-katodu, minn ġo iżolatur, jew il-kamra. Il-polarizzazzjoni tas-sottostrat tintuża għad-depożizzjoni barra mill-vista.

N.B.   Din id-definizzjoni ma tinkludix depożizzjoni każwali ta' ark katodiku b'sottostrati nonpolarizzati.

5. Pjastrament Joniku huwa modifika speċjali fil-proċess ġenerali ta' TE-PVD fejn tintuża plażma jew sors ta' joni għall-jonizzazzjoni tal-materjal li jrid jiġi ddepożitat, u tiġi applikata polarizzazzjoni negattiva għas-sottostrat sabiex tiffaċilita l-estrazzjoni tal-materjal mill-plażma. L-introduzzjoni ta' materjali reattivi, l-evaporazzjoni ta' solidi fil-kamra tal-proċess, u l-użu ta' moniters sabiex jiġi pprovdut kejl waqt il-proċess tal-karatteristiċi ottiċi u tal-ħxuna tal-kisjiet, huma modifiki ordinarji tal-proċess.

c. Is-Simentazzjoni bil-Pakkett hija proċess ta' kisi li jimmodifika l-uċuħ jew proċess ta' kisi mill-ġdid fejn is-sottostrat huwa mgħaddas f'taħlita ta' trab (il-pakkett), li tikkonsisti minn:

1. It-trabijiet metalliċi li jridu jiġu ddepożitati (normalment aluminju, kromju, siliċju jew il-kombinament ta' dawn);

2. Attivatur (normalment melħ ta' aloġenur); u

3. Trab inert, l-aktar spiss ossidu tal-aluminju.

Is-sottostrat u t-taħlita tat-trab jinżammu fi storta li hija msaħħna għal bejn 1 030 K (757 °C) u 1 375 K (1 102 °C) għal ħin twil biżżejjed sabiex tiġi ddepożitata l-kisja.

d. Sprejjar bil-Plażma huwa proċess ta' kisi mill-ġdid fejn gann (torċa tal-ispej) li jipproduċi u jikkontrolla l-plażma jaħdem b'materjali tal-kisi fil-forma ta' trab jew ta' wajer, iddewwibhom u jisparahom lejn sottostrat, li fuqu tifforma kisja li teħel integralment. Sprejjar bil-plażma jikkostitwixxi kemm sprejjar bil-plażma bi pressjoni baxxa jew sprejjar bil-plażma b'veloċità għolja.

N.B.1   Pressjoni baxxa tfisser pressjoni anqas mill-pressjoni atmosferika tal-ambjent.

N.B.2   Veloċità għolja tirreferi għal veloċità tal-ħruġ tal-gass miż-żennuna li taqbeż is-750 m/s, ikkalkulata f'temperatura ta' 293 K (20 °C) fi pressjoni ta' 0,1 MPa.

e. Id-Depożizzjoni ta' Sospensjoni Magħquda hija proċess ta' kisi li jimmodifika l-uċuħ jew proċess ta' kisi mill-ġdid fejn it-trab tal-metall jew taċ-ċeramika b'materjal organiku li jgħaqqad jiġi sospiż f'likwidu, u jiġi applikat lil sottostrat billi jiġi sprejjat, mgħaddas jew miżbugħ, sussegwentement jitnixxef bl-arja jew fil-forn, u jiġi ttrattat bis-sħana sabiex tinkiseb il-kisja mixtieqa.

f. Id-depożizzjoni permezz ta' pulverizzazzjoni katodika huwa proċess ta' kisi mill-ġdid ibbażat fuq fenomenu tat-transferiment tal-momentum, fejn joni pożittivi jiġu aċċellerati permezz ta' kamp elettriku lejn il-wiċċ ta' bersall (il-materjal tal-kisi). L-enerġija kinetika miksuba mill-impatt tal-joni hija suffiċjenti sabiex tikkawża r-rilaxx ta' atomi mill-wiċċ tal-bersall biex jiddepożitaw ruħhom fuq is-sottostrat ippożizzjonat b'mod adegwat.

N.B.1   It-Tabella tirreferi biss għad-depożizzjoni permezz ta' pulverizzazzjoni katodika reattiva, bi triodu jew b'manjetron, li hija użata sabiex tiżdied l-adeżjoni tal-kisja u r-rata ta' depożizzjoni, u għad-depożizzjoni permezz ta' pulverizzazzjoni katodika miżjuda bil-frekwenza tar-radju (RF), użata sabiex tippermetti l-vaporizzazzjoni ta' materjali tal-kisi mhux metalliċi.

N.B.2   Raġġi tal-joni ta' enerġija baxxa (anqas minn 5 keV) jistgħu jintużaw sabiex jattivaw id-depożizzjoni.

g. L-impjantazzjoni Jonika hija proċess ta' kisi li jimmodifika l-uċuħ fejn l-element li għandu jiġi lligat, jiġi jonizzat, aċċellerat minn gradjent ta' potenzjal u impjantat fil-parti tal-wiċċ tas-sottostrat. Dan jinkludi proċessi fejn l-impjantazzjoni jonika ssir simultanjament mad-depożizzjoni fiżika fil-fażi tal-fwar permezz ta' raġġ ta' elettroni jew mad-depożizzjoni permezz tal-pulverizzazzjoni katodika.

KATEGORIJA 3 - ELETTRONIKA

3ASistemi, Tagħmir u Komponenti

Nota 1:   L-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir u tal-komponenti deskritti fi 3A001 jew 3A002, minbarra dawk deskritti fi 3A001.a.3. sa 3A001.a.10., 3A001.a.12. jew 3A001.a.14., li huma ddisinjati apposta għal jew li għandhom l-istess karatteristiċi funzjonali bħal tagħmir ieħor huwa determinat mill-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir l-ieħor.

Nota 2:   L-istatus ta’ kontroll taċ-ċirkwiti integrati deskritti fi 3A001.a.3. sa 3A001.a.9., 3A001.a.12. jew 3A001.a.14 li huma pprogrammati b’mod li ma jistax jinbidel jew iddisinjati għal funzjoni speċifika għal tagħmir ieħor huwa determinat mill-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir l-ieħor.

N.B.   Meta l-manifattur jew l-applikant ma jistax jiddetermina l-istatus ta’ kontroll tat-tagħmir l-ieħor, l-istatus ta’ kontroll taċ-ċirkwiti integrati huwa determinat fi 3A001.a.3. sa 3A001.a.9., 3A001.a.12 jew 3A001.a.14.

3A001Oġġetti elettroniċi kif ġej:

a. Ċirkwiti integrati bi skop ġenerali, kif ġej:

Nota 1:   L-istatus ta' kontroll ta' pjastrini (mitmuma jew mhux mitmuma), fejn il-funzjoni ġiet determinata, għandu jiġi evalwat skont il-parametri ta' 3A001.a.

Nota 2:   Ċirkwiti integrati jinkludu t-tipi li ġejjin:

  "Ċirkwiti integrati monolitiċi";

  "Ċirkwiti integrati ibridi";

  "Ċirkwiti integrati multichip";

  "Ċirkwiti integrati tat-tip tal-pellikola", inklużi ċirkwiti integrati tas-siliċju fuq iż-żaffir;

  "Ċirkwiti integrati ottiċi";

  "Ċirkwiti integrati tridimensjonali";

  "Ċirkwiti Integrati bil-Microwave Monolitiċi" (MMICs).

1. Ċirkwiti integrati ddisinjati jew previsti bħala reżistenti għar-radjazzjoni sabiex jifilħu għal kwalunkwe milli ġej:

a. Doża totali ta' 5 × 103 Gy (siliċju) jew ogħla;

b. Varjazzjoni fir-rata tad-doża ta' 5 × 106 Gy (siliċju)/i jew ogħla; jew

c. Fluwenza (fluss integrat) ta' newtroni (ekwivalenti għal 1 MeV) ta' 5 × 1013 n/cm2 jew ogħla fuq is-siliċju, jew l-ekwivalenti tiegħu għal materjali oħrajn;

Nota:   3A001.a.1.c. ma jikkontrollax Semikondutturi Iżolaturi tal-Metall (MIS).

2. "Mikroċirkwiti mikroproċessuri", "mikroċirkwiti mikrokompjuter", mikroċirkwiti mikrokontrolluri, ċirkwiti integrati tal-ħżin manifatturati minn semikonduttur kompost, konvertituri minn analogu għal diġitali, ċirkwiti integrati li fihom konvertituri minn analogu għal diġitali u jaħżnu jew jipproċessaw id-dejta diġitizzata, konvertituri minn diġitali għal analogu, ċirkwiti elettroottiċi jew "ċirkwiti integrati ottiċi" ddisinjati għal "proċessar tas-sinjali", apparat loġiku programmabbli mill-utent, ċirkwiti integrati mibnija skont l-ordni li għalihom il-funzjoni ma tkunx magħrufa jew l-istatus ta' kontroll tat-tagħmir fejn ikun se jintuża ċ-ċirkwit integrat ma jkunx magħruf, proċessuri Trasformat Fourier Rapidu (FFT), Read Only Memories Programmabbli li Jitħassru Elettrikament (EEPROMs), memorji flash jew Memorji Statiċi ta' Aċċess Każwali (SRAMs), jew Memorji Manjetiċi b'Aċċess Każwali (MRAMs), li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

a. Previsti għal tħaddim f'temperatura tal-ambjent ogħla minn 398 K (125 °C);

b. Previsti għal tħaddim f'temperatura tal-ambjent inqas minn 218 K (– 55 °C); jew

c. Previsti għal tħaddim fuq il-medda kollha ta' temperaturi tal-ambjent minn 218-il K (– 55 °C) sa 398 K (125 °C);

Nota:   3A001.a.2. ma jikkontrollax ċirkwiti integrati għal applikazzjonijiet għal karozzi jew ferroviji ċivili.

3. "Mikroċirkwiti mikroproċessuri", "mikroċirkwiti mikrokompjuter" u mikroċirkwiti mikrokontrolluri, manifatturati minn semikonduttur kompost u li jaħdmu bi frekwenza tal-arloġġ ta' aktar minn 40 MHz;

Nota:   3A001.a.3. jinkludi proċessuri tas-sinjali diġitali, proċessuri ta’ matriċi diġitali u koproċessuri diġitali.

4. Mhux użat;

5. Konvertituri b'ċirkwiti integrati minn analogu għal diġitali (ADC) u minn diġitali għal analogu (DAC), kif ġej:

a. ADCs li għandhom xi wieħed minn dan li ġej:

N.B.   ARA WKOLL 3A101

1. Riżoluzzjoni ta' 8 bit jew aktar, iżda inqas minn 10 bit, b'rata ta' output akbar minn 1.3 ġiga kampjuni kull sekonda (GSPS);

2. Riżoluzzjoni ta' 10 bit jew aktar, iżda inqas minn 12-il bit, b'rata ta' output akbar minn 600 mega kampjun kull sekonda (MSPS);

3. Riżoluzzjoni ta' 12-il bit jew aktar, iżda inqas minn 14-il bit, b'rata ta' output akbar minn 400 mega kampjun kull sekonda (MSPS);

4. Riżoluzzjoni ta' 14-il bit jew aktar, iżda inqas minn 16-il bit, b'rata ta' output akbar minn 250 mega kampjun kull sekonda (MSPS); jew

5. Riżoluzzjoni ta' 16-il bit b'rata ta' output akbar minn 65 mega kampjun kull sekonda (MSPS);

N.B.   Għaċ-ċirkwiti integrati li fihom konvertituri minn analogu għal diġitali u li jaħżnu jew jipproċessaw dejta diġitizzata, ara 3A001.a.14.

Noti Tekniċi:

1.   Riżoluzzjoni ta' n bit tikkorrispondi għal kwantizzazzjoni ta' livelli 2n.

2.   L-għadd ta' bits fil-kelma tal-output huwa ugwali għar-riżoluzzjoni tal-ADC.

3.   Ir-rata ta' output hija r-rata ta' output massima tal-konvertitur, irrispettivament mill-arkitettura jew mit-teħid żejjed ta' kampjuni.

4.   Għal "ADCs b'ħafna kanali", l-outputs mhumiex aggregati u r-rata ta' output hija r-rata ta' output massima ta' kwalunkwe kanal individwali.

5.   Għal "ADCs alternati'"jew għal "ADCs b'ħafna kanali" li huma speċifikati li għandhom mod alternat kif jitħaddmu, l-outputs huma aggregati u r-rata ta' output hija r-rata ta' output totali kkombinata massima tal-outputs kollha.

6.   Il-bejjiegħa jistgħu wkoll jirreferu għar-rata ta’ output bħala r-rata ta’ teħid ta’ kampjuni, ir-rata ta’ konverżjoni jew ir-rata ta’ fluss. Dan spiss ikun speċifikat f'megahertz (MHz) jew f'mega kliem kull sekonda jew mega kampjuni kull sekonda (MSPS).

7.   Għall-iskop tal-kejl tar-rata ta' output, kampjun kull sekonda huwa ekwivalenti għal Hertz wieħed jew kelma ta' output kull sekonda.

8.   L-"ADCs b'ħafna kanali" huma definiti bħala tagħmir li jintegra aktar minn ADC wieħed, maħsub b'mod li kull ADC jkollu input analogu separat.

9.   L-"ADCs alternati" huma definiti bħala tagħmir li għandu ħafna unitajiet tal-ADC li jieħdu kampjuni tal-istess input analoġiku f'ħinijiet diff