EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:379:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 379, 2006. gada 28. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 379

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 28. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1997/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2092/91 par lauksaimniecības produktu bioloģisku ražošanu un norādēm par to uz lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1998/2006 (2006. gada 15. decembris) par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam

5

 

*

Komisija Regula (EK) Nr. 1999/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko piemēro antidempinga pagaidu maksājumu atsevišķu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu sēdekļu importam

11

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2000/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1870/2005 sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

37

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2001/2006 (2006. gada 21. decembris), ar kuru saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai izdara pielāgojumus Regulā (EK) Nr. 2295/2003, ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EEK) Nr. 1907/90 par konkrētiem olu tirdzniecības standartiem

39

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2002/2006 (2006. gada 21. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 795/2004, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot vienreizējo maksājumu shēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

47

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2003/2006 (2006. gada 21. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) finansē ar zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopējo organizāciju saistītos izdevumus

49

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2004/2006 (2006. gada 22. decembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2273/93, kas nosaka intervences centrus labībai, un pielāgo minēto regulu sakarā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

54

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2005/2006 (2006. gada 22. decembris), ar kuru uzliek pagaidu antidempinga maksājumus Malaizijas un Taivānas izcelsmes poliestera sintētisko štāpeļšķiedru (PSŠ) importam

65

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2006/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 950/2006, lai iekļautu ikgadēju tarifa kvotu cukura produktiem, kuru izcelsme ir Horvātijā

95

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2007/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz dažu tādu no trešās kategorijas materiāla iegūtu starpproduktu ievešanu un tranzītu, kurus paredzēts izmantot tehniskiem mērķiem medicīnas ierīcēs, in vitro diagnostikā un laboratorijas reaģentos, un ar ko groza minēto regulu ( 1 )

98

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 2008/2006 (2006. gada 22. decembris), ar ko nosaka tarifa kvotu piemērošanas kārtību 2007. gadā “baby beef” produktiem, kuru izcelsme ir Horvātijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un Serbijā, Melnkalnē un Kosovā

105

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2009/2006 (2006. gada 27. decembris), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem

117

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2010/2006 (2006. gada 27. decembris), ar ko nosaka 2007. gada pirmajā pusgadā dažiem piena un piena produktiem pieejamo daudzumu, atbilstīgi Kopienas atvērtajām kvotām, balstoties tikai uz importa atļaujām

121

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 21. decembris), ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām

123

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris) par dimetenamīda neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6895)  ( 1 )

125

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 22. decembris) par fozalona neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 6897)  ( 1 )

127

 

 

Tiesību akti, kas pieņemti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību V sadaļu

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2006/1011/KĀDP (2006. gada 21. decembris), ar ko īsteno Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par īpašu pasākumu piemērošanu, lai apkarotu terorismu

129

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top