Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:379:TOC

Uradni list Evropske unije, L 379, 28. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 379

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
28. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1997/2006 z dne 19. decembra 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1999/2006 z dne 20. decembra 2006 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih sedežev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2000/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1870/2005 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

37

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2001/2006 z dne 21. decembra 2006 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 2295/2003 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 o določenih standardih trženja za jajca zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

39

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2002/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

47

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2003/2006 z dne 21. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil glede financiranja izdatkov v zvezi s skupno ureditvijo trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)

49

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2004/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2273/93 o določitvi intervencijskih centrov za žita in prilagoditvi navedene uredbe zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

54

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2005/2006 z dne 22. decembra 2006 o uvedbi začasnih protidampinških dajatev na uvoz sintetičnih rezanih vlaken iz poliestra (RVP) s poreklom iz Malezije in Tajvana

65

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2006/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 950/2006 glede vključitve letnih tarifnih kvot za proizvode iz sladkorja s poreklom iz Hrvaške

95

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2007/2006 z dne 22. decembra 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvozom in tranzitom nekaterih vmesnih proizvodov, pridobljenih iz snovi kategorije 3 in namenjenih za tehnično uporabo v medicinskih pripomočkih, in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih in laboratorijskih reagentih, ter o spremembi te uredbe ( 1 )

98

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2008/2006 z dne 22. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot v letu 2007 za proizvode iz mlade govedine s poreklom iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Srbije ter Črne gore in Kosova

105

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2009/2006 z dne 27. decembra 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

117

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 2010/2006 z dne 27. decembra 2006 o določitvi količine nekaterih proizvodov v sektorju mleka in mlečnih proizvodov na razpolago v prvi polovici leta 2007 v okviru kvot, ki jih je odprla Skupnost na podlagi uvoznega dovoljenja

121

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 21. decembra 2006 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

123

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2006 o nevključitvi dimetenamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6895)  ( 1 )

125

 

*

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2006 o nevključitvi fosalona v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6897)  ( 1 )

127

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2006/1011/SZVP z dne 21. decembra 2006 o izvajanju Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu

129

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila ( UL L 338, 22.12.2005 )

131

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top