EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:379:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 379, 28. prosinec 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 379

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 49
28. prosince 2006


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1997/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1999/2006 ze dne 20. prosince 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých sedel pocházejících z Čínské lidové republiky

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2000/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1870/2005 z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

37

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2001/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii upravuje nařízení (ES) č. 2295/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce

39

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2002/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

47

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2003/2006 ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro financování výdajů na společnou organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF)

49

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2004/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2273/93, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny a upravuje uvedené nařízení z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska

54

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2005/2006 ze dne 22. prosince 2006 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu syntetických polyesterových střižových vláken (PSV) pocházejících z Malajsie a Tchaj-wanu

65

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2006/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 950/2006 za účelem zahrnutí roční celní kvóty pro produkty odvětví cukru pocházející z Chorvatska

95

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2007/2006 ze dne 22. prosince 2006 o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o dovoz a tranzit některých meziproduktů z materiálů kategorie 3 určených k technickému použití ve zdravotnických prostředcích, in vitro diagnostikách a laboratorních činidlech, a o změně uvedeného nařízení ( 1 )

98

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 2008/2006 ze dne 22. prosince 2006, kterým se pro rok 2007 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Černé Hory a Kosova

105

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2009/2006 ze dne 27. prosince 2006, kterým se stanoví vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

117

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 2010/2006 ze dne 27. prosince 2006, kterým se stanoví množství některých produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků, jež jsou k dispozici na první pololetí roku 2007 v rámci kvót otevřených Společenstvím na základě pouhé dovozní licence

121

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 2006, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

123

 

 

Komise

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o nezařazení dimethenamidu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2006) 6895)  ( 1 )

125

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 o nezařazení fosalonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku (oznámeno pod číslem K(2006) 6897)  ( 1 )

127

 

 

Akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii

 

*

Společný postoj Rady 2006/1011/SZBP ze dne 21. prosince 2006, kterým se provádí společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu

129

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top