EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:379:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 379, 28. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 379

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
28. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1997/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1998/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1999/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen satuloiden tuonnissa

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2000/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1870/2005 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

37

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2001/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2295/2003 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2002/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta

47

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2003/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien menojen rahoittamista Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) koskevat yksityiskohtaiset säännöt

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2004/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, viljan interventiokeskuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 2273/93 muuttamisesta ja mainitun asetuksen mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2005/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Malesiasta ja Taiwanista peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa

65

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2006/2006 annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 950/2006 muuttamisesta Kroatiasta peräisin olevien sokerialan tuotteiden vuotuisen tariffikiintiön sisällyttämiseksi siihen

95

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2007/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta siltä osin kuin kyse on tiettyjen sellaisten luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta johdettujen välituotteitten tuonnista ja kauttakuljetuksesta, jotka on tarkoitettu tekniseen käyttöön lääkinnällisissä laitteissa, in vitro-analyyseissä ja laboratorioreagensseissa, ja kyseisen asetuksen muuttamisesta ( 1 )

98

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2008/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, Kroatiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevien ”baby beef” -tuotteiden tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 2007

105

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2009/2006, annettu 27 päivänä joulukuuta 2006, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

117

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2010/2006, annettu 27 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön yksinomaan tuontitodistusten perusteella avaamien kiintiöiden mukaisesti maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käytettävissä olevasta määrästä

121

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta

123

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, dimetenamidin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6895)  ( 1 )

125

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, fosalonin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja kyseistä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6897)  ( 1 )

127

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2006/1011/YUTP, hyväksytty 21 päivänä joulukuuta 2006, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP täytäntöönpanosta

129

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2073/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista ( EUVL L 338, 22.12.2005 )

131

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top