EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:093:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 093, 2014. gada 28. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2014.093.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 93

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 28. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

 

2014/172/ES

 

*

Padomes Lēmums (2013. gada 22. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

Protokols Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 315/2014 (2014. gada 24. marts), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 attiecībā uz dažiem nozvejas limitiem

12

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 316/2014 (2014. gada 21. marts) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām (1)

17

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 317/2014 (2014. gada 27. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu (attiecībā uz CMR vielām) (1)

24

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 318/2014 (2014. gada 27. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz fenarimola, metaflumizona un teflubenzurona maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (1)

28

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 319/2014 (2014. gada 27. marts) par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras iekasētajām maksām un atlīdzību un par Regulas (EK) Nr. 593/2007 atcelšanu (1)

58

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 320/2014 (2014. gada 27. marts), ar kuru groza VIII pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku

81

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 321/2014 (2014. gada 27. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

83

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 267/2012 (2012. gada 23. marts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (OV L 88, 24.3.2012.)

85

 

*

Labojums Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumos Nr. 72 – Vienotos noteikumos par motociklu tādu galveno lukturu apstiprināšanu, kas izstaro asimetrisku tuvo gaismu un tālo gaismu un ir aprīkoti ar halogēnspuldzēm (HS1 spuldzes) (OV L 75, 14.3.2014.)

85

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1081/2012 (2012. gada 9. novembris) Padomes Regulai (EK) Nr. 116/2009 par kultūras priekšmetu izvešanu (OV L 324, 22.11.2012.)

86

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top