EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:093:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 093, 28 martie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2014.093.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 93

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 57
28 martie 2014


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

 

2014/172/UE

 

*

Decizia Consiliului din 22 octombrie 2013 privind semnarea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

1

 

 

Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Muntenegru, pe de altă parte, pentru a ține seama de Aderarea republicii Croația la Uniunea Europeană

2

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 315/2014 al Consiliului din 24 martie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 43/2014 în ceea ce privește anumite limite de captură

12

 

*

Regulamentul (UE) nr. 316/2014 al Comisiei din 21 martie 2014 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri de transfer de tehnologie (1)

17

 

*

Regulamentul (UE) nr. 317/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (substanțe CMR) (1)

24

 

*

Regulamentul (UE) nr. 318/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de fenarimol, metaflumizonă și teflubenzuron din sau de pe anumite produse (1)

28

 

*

Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007 (1)

58

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 320/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 de modificare a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune

81

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 321/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

83

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (JO L 88, 24.3.2012)

85

 

*

Rectificare la Regulamentul nr. 72 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) – Dispoziții uniforme privind omologarea farurilor de motocicletă care emit o lumină de întâlnire asimetrică și o lumină de drum și sunt echipate cu lămpi cu halogen (lămpi HS1) (JO L 75, 14.3.2014)

85

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1081/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 pentru Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului privind exportul bunurilor culturale (JO L 324, 22.11.2012)

86

 

*

Rectificare la Decizia 2013/638/UE a Comisiei din 12 august 2013 privind cerințele esențiale pentru echipamentele de radiocomunicații maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidența Convenției SOLAS și participării la Sistemul mondial pentru caz de sinistru și pentru siguranța navigației pe mare (GMDSS) (JO L 296, 7.11.2013)

110

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top