EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:093:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 093, 28. maaliskuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.093.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 93

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
28. maaliskuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2014/172/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta sekä pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

1

 

 

Pöytäkirja Euroopan Yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron Tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Kroatian Tasavallan Euroopan Unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 315/2014, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2014, asetuksen (EU) N:o 43/2014 muuttamisesta tiettyjen saalisrajoitusten osalta

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 316/2014, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin (1)

17

 

*

Komission asetus (EU) N:o 317/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII (CMR-aineet) muuttamisesta (1)

24

 

*

Komission asetus (EU) N:o 318/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fenarimolin, metaflumitsonin ja teflubentsuronin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (1)

28

 

*

Komission asetus (EU) N:o 319/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista sekä asetuksen (EY) N:o 593/2007 kumoamisesta (1)

58

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 320/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 liitteen VIII muuttamisesta

81

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 321/2014, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

83

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) N:o 267/2012, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta (EUVL L 88, 24.3.2012)

85

 

*

Oikaisu Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntöön nro 72 – Epäsymmetrisen lähivalon ja kaukovalon aikaansaavien, halogeenilampuilla (HS 1) varustettujen moottoripyörien ajovalaisimien tyyppihyväksyntää koskevat yhdenmukaiset vaatimukset (EUVL L 75, 14.3.2014)

85

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 1081/2012, annettu 9 päivänä marraskuuta 2012 kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (EY) No 116/2009 soveltamista koskevista säännöksistä (EUVL L 324, 22.11.2012)

86

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top