EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:093:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 093, 28. märts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.093.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 93

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
28. märts 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/172/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. oktoober 2013, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokolli, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Montenegro Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu Protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 315/2014, 24. märts 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 43/2014 seoses teatavate püügi piirnormidega

12

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 316/2014, 21. märts 2014, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki tehnosiirde kokkulepete suhtes (1)

17

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 317/2014, 27. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained) (1)

24

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 318/2014, 27. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses fenarimooli, metaflumisooni ja teflubensurooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (1)

28

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 319/2014, 27. märts 2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007 (1)

58

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 320/2014, 27. märts 2014, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad) VIII lisa

81

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 321/2014, 27. märts 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

83

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määruse (EL) nr 267/2012 (milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010) parandus (ELT L 88, 24.3.2012)

85

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UN/ECE) eeskirja nr 72 (ühtsed sätted, milles käsitletakse mootorrataste asümmeetrilist lähituld ja kaugtuld kiirgavate ja halogeenlampidega (HS 1 lampidega) varustatud esilaternate tüübikinnitust) parandused (ELT L 75, 14.3.2014)

85

 

*

Komisjoni 9. novembri 2012. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1081/2012 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 116/2009 kultuuriväärtuste ekspordi kohta) parandused (ELT L 324, 22.11.2012)

86

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top