EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:032:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 32, 2006m. vasaris 04d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 32

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 4d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 194/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 195/2006, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1377/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Suomijos intervencinės agentūros, kiekio

3

 

*

2006 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 196/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 761/2001 I priedą, siekiant atsižvelgti į Europos standartą EN ISO 14001:2004, ir panaikinantis Sprendimą 97/265/EB

4

 

*

2006 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 197/2006, dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, kurios susijusios su buvusių maisto produktų rinkimu, vežimu, apdorojimu, naudojimu ir šalinimu ( 1 )

13

 

*

2006 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 198/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos ( 1 )

15

 

*

2006 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 199/2006, dėl dioksinų ir dioksinų tipo PCB, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 466/2001, nustatantį didžiausius leistinus tam tikrų teršalų maisto produktuose kiekius ( 1 )

34

 

 

2006 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 200/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

39

 

 

2006 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 201/2006, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 186/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

41

 

 

2006 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 202/2006, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

43

 

*

2006 m. vasario 3 d. Komisijos direktyva 2006/13/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų pašaruose I ir II priedų įrašus apie dioksinus ir dioksinų tipo bifenilus ( 1 )

44

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas, dėl JT EEK protokolo dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų sudarymo Europos bendrijos vardu

54

 

*

2006 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas, sudarantis sąlygas šalims, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, taip pat Rusijai, naudotis Techninės pagalbos ir informacijos mainų (TAIEX) programa

80

 

 

Komisija

 

*

2003 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas, dėl pagalbos schemos, kurią Italijos Pjemonto regionas ketina įgyvendinti, kad sumažintų oro taršą savo teritorijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 3520)  ( 1 )

82

 

*

2006 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimas, priimamas dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga Ispanijoje ir Portugalijoje, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/393/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 180)  ( 1 )

91

 

*

2006 m. vasario 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 1997/467/EB dėl vienos Urugvajaus įmonės įtraukimo į trečiųjų šalių įmonių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti bėgiojančiųjų paukščių mėsą, laikinuosius sąrašus (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 233)  ( 1 )

93

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top