EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:032:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 32, 2006. gada 04. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 32

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

49. sējums
2006. gada 4. februāris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 194/2006 (2006. gada 3. februāris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 195/2006 (2006. gada 3. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1377/2005 attiecībā uz apjomu, uz kuru attiecas pastāvīgais konkurss Somijas intervences aģentūras pārziņā esošu miežu eksportam

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 196/2006 (2006. gada 3. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 761/2001 I pielikumu, ņemot vērā Eiropas standartu EN ISO 14001:2004, un atceļ Lēmumu 97/265/EK

4

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 197/2006 (2006. gada 3. februāris) par pārejas posma pasākumiem attiecībā uz agrāko pārtikas produktu savākšanu, transportēšanu, apstrādi, izmantošanu un apglabāšanu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1774/2002 ( 1 )

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 198/2006 (2006. gada 3. februāris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 199/2006 (2006. gada 3. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 466/2001, kas nosaka atsevišķu piesārņotāju maksimālos pieļaujamos līmeņus pārtikas produktos attiecībā uz dioksīniem un dioksīniem līdzīgiem PCB  ( 1 )

34

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 200/2006 (2006. gada 3. februāris), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1011/2005 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2005./2006. saimnieciskajā gadā

39

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 201/2006 (2006. gada 3. februāris), ar ko groza Regulā (EK) Nr. 186/2006 noteiktās eksporta kompensācijas par balto cukuru un neapstrādātu jēlcukuru

41

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 202/2006 (2006. gada 3. februāris), ar ko nosaka neattīrītas kokvilnas cenu pasaules tirgū

43

 

*

Komisijas Direktīva 2006/13/EK (2006. gada 3. februāris), ar ko groza I un II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā attiecībā uz dioksīniem un dioksīniem līdzīgajiem polihlorbifeniliem (PCB) ( 1 )

44

 

 

II   Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta

 

 

Padome

 

*

Padomes Lēmums (2005. gada 2. decembris), ar ko Eiropas Kopienas vārdā noslēdz ANO/EEK Protokolu par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem

54

 

*

Padomes Lēmums (2006. gada 23. janvāris), kas dod iespēju valstīm, uz kurām attiecas Eiropas Kaimiņattiecību politika, kā arī Krievijai gūt labumu no Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas programmas (TAIEX)

80

 

 

Komisija

 

*

Komisijas Lēmums (2003. gada 26. novembris) par atbalsta shēmu, kuru Itālija (Pjemontas reģions) plāno īstenot saistībā ar gaisa piesārņojuma samazināšanu savā teritorijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2003) 3520)  ( 1 )

82

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 1. februāris), ar ko groza Lēmumu 2005/393/EK par aizliegtajām zonām attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi Spānijā un Portugālē (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 180)  ( 1 )

91

 

*

Komisijas Lēmums (2006. gada 3. februāris), ar ko groza Lēmumu 97/467/EK attiecībā uz viena Urugvajas uzņēmuma iekļaušanu to trešo valstu uzņēmumu pagaidu sarakstos, no kuriem dalībvalstīm ir atļauts ievest skrējējputnu gaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 233)  ( 1 )

93

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top