EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:032:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 32, 04. veebruar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 32

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
4. veebruar 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 194/2006, 3. veebruar 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 195/2006, 3. veebruar 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1377/2005 seoses alalise pakkumismenetlusega hõlmatud Soome sekkumisameti valduses oleva odra eksportimiseks ette nähtud kogusega

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 196/2006, 3. veebruar 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 761/2001 I lisa, et võtta arvesse Euroopa standardit EN ISO 14001:2004, ja tunnistatakse kehtetuks otsus 97/265/EÜ

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 197/2006, 3. veebruar 2006, määruse (EÜ) nr 1774/2002 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses endise toidu kogumise, transpordi, käitlemise, kasutamise ja kõrvaldamisega ( 1 )

13

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 198/2006, 3. veebruar 2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1552/2005 ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta ( 1 )

15

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 199/2006, 3. veebruar 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 466/2001 (millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes) dioksiinide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide (PCBde) suhtes ( 1 )

34

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 200/2006, 3. veebruar 2006, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes määrusega (EÜ) nr 1011/2005 2005/2006. turustusaastaks kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid imporditollimakse

39

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 201/2006, 3. veebruar 2006, millega muudetakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru suhtes määrusega (EÜ) nr 186/2006 kehtestatud eksporditoetusi

41

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 202/2006, 3. veebruar 2006, millega kehtestatakse toorpuuvilla maailmaturuhind

43

 

*

Komisjoni direktiiv 2006/13/EÜ, 3. veebruar 2006, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ (loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta) I ja II lisa dioksiinide ja dioksiinitaoliste polüklooritud bifenüülide (PCB) suhtes ( 1 )

44

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 2. detsember 2005, mis käsitleb ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokolli sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel

54

 

*

Nõukogu otsus, 23. jaanuar 2006, millega võimaldatakse Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikidel, samuti Venemaal, saada abi tehnilise abi ja teabevahetuse programmi (TAIEX) raames

80

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 26. november 2003, abikava kohta, mida Itaalia Piemonte maakond kavatseb anda õhureostuse vähendamiseks oma territooriumil (teatavaks tehtud numbri K(2003) 3520 all)  ( 1 )

82

 

*

Komisjoni otsus, 1. veebruar 2006, millega muudetakse otsust 2005/393/EÜ kitsendustega tsoonide osas, mis on seotud lammaste katarraalse palavikuga Hispaanias ja Portugalis (teatavaks tehtud numbri K(2006) 180 all)  ( 1 )

91

 

*

Komisjoni otsus, 3. veebruar 2006, millega muudetakse otsust 97/467/EÜ seoses ühe Uruguay ettevõtte lisamisega nende kolmandate riikide ettevõtete ajutistesse loeteludesse, millest liikmesriikidel lubatakse importida silerinnaliste lindude liha (teatavaks tehtud numbri K(2006) 233 all)  ( 1 )

93

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top