EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:032:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 32, 04. februar 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 32

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

49. årgang
4. februar 2006


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 194/2006 af 3. februar 2006 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 195/2006 af 3. februar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1377/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af byg, som er i det finske interventionsorgans besiddelse

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 196/2006 af 3. februar 2006 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 i overensstemmelse med europæisk standard EN ISO 14001:2004 og om ophævelse af beslutning 97/265/EF

4

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 197/2006 af 3. februar 2006 om overgangsforanstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indsamling, transport, behandling, anvendelse og bortskaffelse af tidligere fødevarer ( 1 )

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2006 af 3. februar 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder ( 1 )

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 199/2006 af 3. februar 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 466/2001 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler for så vidt angår dioxiner og dioxinlignende PCB'er ( 1 )

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 200/2006 af 3. februar 2006 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1011/2005, for produktionsåret 2005/06

39

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 201/2006 af 3. februar 2006 om ændring af de eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 186/2006

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 202/2006 af 3. februar 2006 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld

43

 

*

Kommissionens direktiv 2006/13/EF af 3. februar 2006 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer for så vidt angår dioxiner og dioxinlignende PCB'er ( 1 )

44

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets afgørelse af 2. december 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af UNECE's protokol om registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer

54

 

*

Rådets afgørelse af 23. januar 2006 om at give de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik såvel som Rusland, adgang til støtte under programmet for teknisk bistand og informationsudveksling (TAIEX)

80

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslutning af 26. november 2003 om Italiens (regionen Piemonte) påtænkte støtteordning til fordel for reduktion af luftforureningen på dens territorium (meddelt under nummer K(2003) 3520)  ( 1 )

82

 

*

Kommissionens beslutning af 1. februar 2006 om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue i Spanien og Portugal (meddelt under nummer K(2006) 180)  ( 1 )

91

 

*

Kommissionens beslutning af 3. februar 2006 om ændring af beslutning 97/467/EF for så vidt angår optagelse af en virksomhed i Uruguay på midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan importere strudsefuglekød (meddelt under nummer K(2006) 233)  ( 1 )

93

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top