EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:346:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 346, 2005m. gruodis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 346

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gruodžio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2169/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

1

 

 

2005 m. gruodžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2170/2005, nustatantis nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. taikomus importo muitus iš dalies nulukštentiems ar visiškai nulukštentiems ryžiams

6

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2171/2005, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

7

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2172/2005, nustatantis išsamias Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų importo tarifų kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles

10

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 2005/93/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 69/169/EEB nuostatas dėl laikinų kiekybinių apribojimų alaus įvežimui į Suomiją

16

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo

18

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Tailando susitarimo sudarymo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį siekiant iš dalies pakeisti prie 1994 m. GATT pridėtame EB CXL sąraše numatytas ryžiams taikomas lengvatas

24

Europos bendrijos ir Tailando susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį siekiant iš dalies pakeisti prie 1994 m. GATT pridėtame EB CXL sąraše numatytas ryžiams taikomas lengvatas

26

 

*

Informacija dėl Tarybos sprendimo 2005/953/EB dėl Europos bendrijos ir Tailando susitarimo sudarymo pasikeičiant laiškais pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį dėl nuolaidų ryžiams, numatytų EB CXL priede, pridėtame prie GATT 1994, pakeitimo, įsigaliojimo

30

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Susitarimą dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) įsteigimo, suteikiant Bankui teisę finansuoti Mongolijoje vykdomą veiklą

31

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 3/2005, priimtas Jungtinio žemės ūkio komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, dėl 1 ir 2 priedų atnaujinimo po Europos Sąjungos plėtros

33

 

*

2005 m. gruodžio 19 d. Jungtinio žemės ūkio komiteto sprendimas Nr. 4/2005, dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 9 priedo 1 priedėlio pakeitimo

44

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. gruodžio 7 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPAT/1/2005, dėl ES policijos patariamosios grupės misijos (EUPAT) Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje vadovo skyrimo

46

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Informacijos apie Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo dėl Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos pagrindų susitarimo dėl Albanijos Respublikos dalyvavimo Bendrijos programose bendrųjų principų įsigaliojimo datą klaidų ištaisymas Šis tekstas panaikina ir pakeičia tekstą, paskelbtą Oficialiajame leidinyje L 208 2005 m. rugpjūčio 11 d. )

47

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top