EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:346:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 346, 29. detsember 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 346

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

48. köide
29. detsember 2005


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2169/2005, 21. detsember 2005, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2170/2005, 28. detsember 2005, millega kehtestatakse alates 1. septembrist 2005 poolkroovitud ja kroovitud riisi imporditollimaks

6

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2171/2005, 23. detsember 2005, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

7

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2172/2005, 23. detsember 2005, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluvate elusveiste imporditariifi kvoodi jaoks, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises põllumajandustoodetega kauplemist käsitlevas kokkuleppes

10

 

*

Nõukogu direktiiv 2005/93/EÜ, 21. detsember 2005, millega muudetakse direktiivi 69/169/EMÜ Soome imporditava õlle ajutiste kogusepiirangute osas

16

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 20. detsember 2005, millega muudetakse otsust 2001/264/EÜ, millega võetakse vastu nõukogu julgeolekueeskirjad

18

 

*

Nõukogu otsus, 20. detsember 2005, Euroopa Ühenduse ja Tai vahelise vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artiklile XXVIII GATT 1994-le lisatud EÜ loendis CXL riisi suhtes kohaldatavate soodustuste muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta

24

Euroopa Ühenduse ja Tai vaheline vastavalt GATT 1994 artiklile XXVIII GATT 1994-le lisatud EÜ loendis CXL riisi suhtes kohaldatavate soodustuste muutmist käsitlev kirjavahetuse vormis Leping

26

 

*

Nõukogu otsuse 2005/953/EÜ, (Euroopa Ühenduse ja Tai vahel kirjavahetuse teel kokkuleppe sõlmimise kohta vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artiklile XXVIII GATT 1994-le lisatud EÜ loendis CXL riisi suhtes kohaldatavate soodustuste muutmiseks) jõustumine

30

 

*

Nõukogu otsus, 21. detsember 2005, millega muudetakse Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) asutamislepingut, et võimaldada pangal rahastada meetmeid Mongoolias

31

 

 

Komisjon

 

*

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega asutatud põllumajanduse ühiskomitee otsus nr 3/2005, 19. detsember 2005, 1. ja 2. lisa kohandamise kohta pärast Euroopa Liidu laienemist

33

 

*

Põllumajanduse ühiskomitee otsus nr 4/2005, 19. detsember 2005, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 9. lisa 1. liite muutmise kohta

44

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUPAT/1/2005, 7. detsember 2005, endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis (FYROM) tegutseva ELi politseinõustamisüksuse (EUPAT) juhi ametissenimetamise kohta

46

 

 

Parandused

 

*

Parandus teabele ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Albaania Vabariigi vahel sõlmitud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingule lisatud protokolli (mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Albaania Vabariigi vahelist Albaania Vabariigi ühenduse programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitlevat raamlepingut) jõustumise kuupäeva kohta (Käesolev tekst tühistab ja asendab ELTs L 208, 11. august 2005 , avaldatud teksti)

47

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top