EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:346:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 346, 29. joulukuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 346

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
29. joulukuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2169/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, euron käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2170/2005, annettu 28 päivänä joulukuuta 2005, osittain tai kokonaan hiotusta riisistä 1 päivästä syyskuuta 2005 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2171/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2172/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

10

 

*

Neuvoston direktiivi 2005/93/EY, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta Suomeen tuotavaan olueen väliaikaisesti sovellettavien määrällisten rajoitusten osalta

16

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2005, neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2001/264/EY muuttamisesta

18

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi

24

Euroopan yhteisön ja Thaimaan välinen kirjeenvaihtona tehty Sopimus GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla

26

 

*

Ilmoitus päätöksen voimaantulosta: Neuvoston päätös 2005/953/EY, Euroopan yhteisön ja Thaimaan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimuksen liitteenä olevassa EY:n luettelossa CXL mainittujen riisiä koskevien myönnytysten muuttamiseksi

30

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, jotta pankki voi rahoittaa Mongoliassa toteutettavia toimenpiteitä

31

 

 

Komissio

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean päätös N:o 3/2005, tehty 19 päivänä joulukuuta 2005, liitteiden 1 ja 2 mukauttamisesta Euroopan unionin laajentumisen vuoksi

33

 

*

Maatalouden sekakomitean päätös N:o 4/2005, tehty 19 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisestä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen liitteessä 9 olevan lisäyksen 1 muuttamisesta

44

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPAT/1/2005 tehty 7 päivänä joulukuuta 2005, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimivan Euroopan unionin neuvoa-antavan poliisiryhmän (EUPAT) johtajan nimittämisestä

46

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetyn, Albanian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumisen yleisperiaatteista tehtyä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan puitesopimusta koskevan pöytäkirjan voimaantulopäivästä (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 208, 11. elokuuta 2005 , julkaistun tekstin)

47

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top