EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1952

A Bizottság (EU) 2021/1952 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. november 10.) a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra, valamint a tervpályázatokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/7947

OJ L 398, 11.11.2021, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1952/oj

2021.11.11.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 398/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1952 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. november 10.)

a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra, valamint a tervpályázatokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014/115/EU határozattal (2) a Tanács jóváhagyta a Kereskedelmi Világszervezet keretében megkötött, a közbeszerzésről szóló megállapodás (3) módosításáról szóló jegyzőkönyvet. A közbeszerzésről szóló módosított megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) olyan plurilaterális eszköz, melynek célja a szerződő felek közbeszerzési piacainak egymás előtti megnyitása. Minden olyan közbeszerzési szerződésre vonatkozik, amelynek értéke eléri vagy meghaladja az abban meghatározott, különleges lehívási jogként kifejezett összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2014/24/EU irányelv célja többek között, hogy lehetővé tegye az irányelvet alkalmazó ajánlatkérő szervek számára, hogy egyidejűleg a megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. Annak érdekében, hogy a 2014/24/EU irányelv 4. cikkének a), b) és c) pontjában meghatározott értékhatárok megfeleljenek a megállapodásban megállapított értékhatároknak, felül kell vizsgálni az említett irányelvben meghatározott értékhatárokat. A 2014/24/EU irányelv 6. cikke (2) bekezdésének értelmében az említett irányelv 13. cikkében megállapított értékhatárt hozzá kell igazítani az említett irányelv 4. cikkének a) és c) pontjában meghatározott értékhatárhoz.

(3)

A 2014/24/EU irányelv 6. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a Bizottságnak kétévente január 1-jei hatállyal felül kell vizsgálnia az értékhatárokat. Így a 2022–2023-ra vonatkozó küszöbértékeket 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4)

A 2014/24/EU irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2014/24/EU irányelv a következőképpen módosul:

1.

a 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 350 000 EUR” összeg helyébe „5 382 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „139 000 EUR” összeg helyébe „140 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban a „214 000 EUR” összeg helyébe „215 000 EUR” lép;

2.

a 13. cikk első bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 350 000 EUR” összeg helyébe „5 382 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „214 000 EUR” összeg helyébe „215 000 EUR” lép;

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

(2)  A Tanács 2014/115/EU határozata (2013. december 2.) a Kormányzati Beszerzési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 68., 2014.3.7., 1. o.).

(3)  HL L 68., 2014.3.7., 2. o.


Top