EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:398:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 398, 2021 m. lapkričio 11 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 398

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. lapkričio 11d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1947 dėl valstybių narių geografinės teritorijos apibrėžimo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/516 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNP reglamentą), kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 91/450/EEB, Euratomas ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 109/2005 ( 1 )

1

 

*

2021 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1948 dėl PVM grąžinimo neapmokestinamiesiems asmenims ir apmokestinamiesiems asmenims už jų PVM neapmokestinamą veiklą traktavimo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/516 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNP reglamentą), kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 1999/622/EB, Euratomas, ir Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 116/2005 ( 1 )

4

 

*

2021 m. lapkričio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1949 dėl įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/516 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNP reglamentą) taikomų būsto paslaugų vertinimo principų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 95/309/EB, Euratomas ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1722/2005 ( 1 )

6

 

*

2021 m. lapkričio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1950, kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB ( 1 )

19

 

*

2021 m. lapkričio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1951, kuriuo dėl koncesijos sutarčių vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES ( 1 )

21

 

*

2021 m. lapkričio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1952, kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių bei projektų konkursų vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES ( 1 )

23

 

*

2021 m. lapkričio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1953, kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių bei projektų konkursų vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES ( 1 )

25

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. lapkričio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1954, kuriuo skiriamas Belgijos Karalystės pasiūlytas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys

27

 

*

2021 m. lapkričio 9 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1955, kuriuo skiriamas Austrijos Respublikos pasiūlytas Regionų komiteto narys

28

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2144 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su jų bendrąja sauga ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 ir (ES) 2015/166, klaidų ištaisymas ( OL L 325, 2019 12 16 )

29

 

*

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/876, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su sverto koeficientu, grynojo pastovaus finansavimo rodikliu, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimais, sandorio šalies kredito rizika, rinkos rizika, pagrindinių sandorio šalių pozicijomis, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijomis, didelėmis pozicijomis, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, klaidų ištaisymas ( OL L 150, 2019 6 7 )

30

 

*

2021 m. gegužės 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/955, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1156 taikymo techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su platinimo taisyklių, mokesčių ir rinkliavų skelbimo ir pranešimo formomis, šablonais, procedūromis ir techninėmis priemonėmis, ir nustatoma, kokią informaciją būtina pateikti, kad būtų galima sukurti ir tvarkyti centrinę AIF ir KIPVPS tarpvalstybinės prekybos duomenų bazę, taip pat tokios informacijos pateikimo formos, šablonai ir procedūros, klaidų ištaisymas ( OL L 211, 2021 6 15 )

49

 

*

2021 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamento (ES) 2021/1372, kuriuo dėl draudimo ūkinius neatrajotojus, išskyrus kailinius gyvūnus, šerti gyvūniniais baltymais iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 IV priedas, klaidų ištaisymas ( OL L 295, 2021 8 18 )

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top