EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:398:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 398, 11 noiembrie 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 398

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 64
11 noiembrie 2021


Cuprins

 

II   Acte fără caracter legislativ

Pagina

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1947 al Comisiei din 10 noiembrie 2021 privind definirea teritoriului geografic al statelor membre în sensul Regulamentului (UE) 2019/516 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și de abrogare a Deciziei 91/450/CEE, Euratom a Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 109/2005 al Comisiei ( 1 )

1

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1948 al Comisiei din 10 noiembrie 2021 privind tratamentul aplicat rambursărilor de TVA persoanelor neimpozabile și persoanelor impozabile pentru activitățile lor scutite, în sensul Regulamentului (UE) 2019/516 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și de abrogare a Deciziei 1999/622/CE, Euratom al Comisiei și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 116/2005 al Comisiei ( 1 )

4

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1949 al Comisiei din 10 noiembrie 2021 privind principiile de estimare a serviciilor locative în sensul Regulamentului (UE) 2019/516 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței (Regulamentul VNB) și de abrogare a Deciziei 95/309/CE, Euratom a Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 1722/2005 al Comisiei ( 1 )

6

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1950 al Comisiei din 10 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii ( 1 )

19

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1951 al Comisiei din 10 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile pentru concesiuni ( 1 )

21

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1952 al Comisiei din 10 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii și pentru concursurile de proiecte ( 1 )

23

 

*

Regulamentul delegat (UE) 2021/1953 al Comisiei din 10 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii și pentru concursurile de proiecte ( 1 )

25

 

 

DECIZII

 

*

Decizia (UE) 2021/1954 a Consiliului din 9 noiembrie 2021 de numire a unui membru, propus de Regatul Belgiei, în Comitetul Economic și Social European

27

 

*

Decizia (UE) 2021/1955 a Consiliului din 9 noiembrie 2021 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, în Comitetul Regiunilor

28

 

 

Rectificări

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/2144 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 631/2009, (UE) nr. 406/2010, (UE) nr. 672/2010, (UE) nr. 1003/2010, (UE) nr. 1005/2010, (UE) nr. 1008/2010, (UE) nr. 1009/2010, (UE) nr. 19/2011, (UE) nr. 109/2011, (UE) nr. 458/2011, (UE) nr. 65/2012, (UE) nr. 130/2012, (UE) nr. 347/2012, (UE) nr. 351/2012, (UE) nr. 1230/2012 și (UE) 2015/166 ale Comisiei ( JO L 325, 16.12.2019 )

29

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanțare stabilă netă, cerințele privind fondurile proprii și pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărții, riscul de piață, expunerile față de contrapărți centrale, expunerile față de organisme de plasament colectiv, expunerile mari și cerințele referitoare la raportare și la publicarea informațiilor, și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 ( JO L 150, 7.6.2019 )

40

 

*

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/955 al Comisiei din 27 mai 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele, procedurile și modalitățile tehnice necesare pentru publicările și notificările normelor aplicabile comercializării și ale taxelor și comisioanelor, de precizare a informațiilor de comunicat pentru crearea și întreținerea bazei de date centralizate privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM, precum și de precizare a formularelor, modelelor și procedurilor pentru comunicarea acestor informații ( JO L 211, 15.6.2021 )

56

 

*

Rectificare la Regulamentul (UE) 2021/1372 al Comisiei din 17 august 2021 de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește interdicția de a hrăni alte animale de fermă nerumegătoare decât cele de blană cu proteine de origine animală ( JO L 295, 18.8.2021 )

58

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top