EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:398:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 398, 11. november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 398

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
11. november 2021


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1947, 10. november 2021, mis käsitleb liikmesriikide geograafiliste territooriumide määratlust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/516 (kogurahvatulu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta (kogurahvatulu määrus)) kohaldamiseks ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 91/450/EMÜ, Euratom ja komisjoni määrus (EÜ) nr 109/2005 ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1948, 10. november 2021, mis käsitleb mittemaksukohustuslastele ja maksukohustuslastele nende käibemaksust vabastatud tegevuse puhul tehtavate käibemaksutagastuste käsitlemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/516 (kogurahvatulu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta (kogurahvatulu määrus)) kohaldamiseks ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 1999/622/EÜ, Euratom ja komisjoni määrus (EÜ, Euratom) nr 116/2005 ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1949, 10. november 2021, mis käsitleb eluasemeteenuste hindamise põhimõtteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/516 (kogurahvatulu turuhindades arvutamise ühtlustamise kohta (kogurahvatulu määrus)) kohaldamiseks ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 95/309/EÜ, Euratom ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1722/2005 ( 1 )

6

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1950, 10. november 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/81/EÜ seoses asjade, teenuste ja ehitustööde hankelepingute suhtes kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

19

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1951, 10. november 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL seoses kontsessioonilepingute suhtes kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

21

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1952, 10. november 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL seoses asjade, teenuste ja ehitustööde hankelepingute ning ideekonkursside suhtes kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

23

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1953, 10. november 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL seoses asjade, teenuste ja ehitustööde hankelepingute ning ideekonkursside suhtes kohaldatavate piirmääradega ( 1 )

25

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/1954, 9. november 2021, millega nimetatakse ametisse Belgia Kuningriigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige

27

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/1955, 9. november 2021, millega nimetatakse ametisse Austria Vabariigi esitatud Regioonide Komitee liige

28

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2019. aasta määruse (EL) 2019/2144 (mis käsitleb mootorsõidukite ja nende haagiste ning mootorsõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse nõudeid seoses nende üldise ohutuse ning sõitjate ja vähekaitstud liiklejate kaitsega, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/858 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 78/2009, (EÜ) nr 79/2009 ja (EÜ) nr 661/2009 ning komisjoni määrused (EÜ) nr 631/2009, (EL) nr 406/2010, (EL) nr 672/2010, (EL) nr 1003/2010, (EL) nr 1005/2010, (EL) nr 1008/2010, (EL) nr 1009/2010, (EL) nr 19/2011, (EL) nr 109/2011, (EL) nr 458/2011, (EL) nr 65/2012, (EL) nr 130/2012, (EL) nr 347/2012, (EL) nr 351/2012, (EL) nr 1230/2012 ja (EL) 2015/166) parandus ( ELT L 325, 16.12.2019 )

29

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta määruse (EL) 2019/876 (millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise kordaja, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandlus- ja avalikustamisnõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012) parandus ( ELT L 150, 7.6.2019 )

32

 

*

Komisjoni 27. mai 2021. aasta rakendusmääruse (EL) 2021/955 (millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1156 kohaldamiseks seoses turustamiseeskirjade ja tasude avaldamise ja nendest teatamise vormide, menetluste ja tehnilise korraga, ning millega määratakse kindlaks AIFide ja eurofondide piiriülese turustamise keskandmebaasi loomiseks ja haldamiseks esitatav teave ning selle teabe esitamise vormid ja menetlused) parandus ( ELT L 211, 15.6.2021 )

54

 

*

Komisjoni 17. augusti 2021. aasta määruse (EL) 2021/1372 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 IV lisa seoses keeluga sööta mittemäletsejalisi põllumajandusloomi, välja arvatud karusloomad, loomadelt saadud valkudega) parandus ( ELT L 295, 18.8.2021 )

56

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top