Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XG1019(02)

Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának felhívása a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

OJ C 303, 19.10.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 303, 19.10.2013, p. 13–14 (HR)

19.10.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 303/21


Az Olasz Köztársaság Gazdaságfejlesztési Minisztériumának felhívása a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján

2013/C 303/09

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium bejelenti, hogy a Global Petroleum Limited társaság szénhidrogének kutatására szóló, a „d 82 F.R-.GP” néven ismert engedély kibocsátását kérelmezte az „F” jelű övezetben (Adriai-tenger) található területre, amelynek kerületét az alábbi földrajzi koordinátákkal meghatározott hosszúsági és szélességi körök metszéspontjában található alábbi csúcsokat összekötve kapjuk meg.

Pont

Földrajzi koordináták

Keleti hosszúság (Greenwich)

Északi szélesség

a

17°17′

41°54′

b

A 41°54′-es szélességi kör vonalának és az „F” jelű övezet határvonalának a metszéspontja

c

Az „F” jelű övezet határvonalának és a 17°27′ hosszúsági kör vonalának a metszéspontja

d

17°27′

41°36′

e

17°36′

41°36′

f

17°36′

41°30′

g

17°17′

41°30′

A „b” és a „c” pont között az engedélykérelem által érintett terület határát az „F” jelű övezet határvonala képezi.

A fenti pontok elhelyezkedését a haditengerészet vízrajzi intézetének (Istituto Idrografico della Marina Militare) Olaszország 1:250 000 arányú, 921. sz. parti navigációs térképe segítségével adták meg.

A fenti szakaszok által körülhatárolt terület nagysága 745,70 km2.

Az említett irányelvvel, az 1996. november 25-i 625. sz. törvényerejű rendelet 4. cikkével, a 2011. március 4-i miniszteri rendelettel és a 2011. március 22-i igazgatói rendelettel összhangban a gazdaságfejlesztési miniszter felhívja azokat az érdekelt feleket, akik a fenti pontok és koordináták által meghatározott területen szintén szénhidrogének kutatását tervezik, nyújtsanak be ez irányú engedélykérelmet.

Az engedélyezés a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Energiaügyi Hivatala Ásványi és Energetikai Forrásokkal Foglalkozó Főigazgatósága VI. részlegének hatáskörébe tartozik (Ministero dello sviluppo economico — Dipartimento per l’Energia — Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche — Divisione VI).

A bányászati engedélyek megadására vonatkozó előírásokat az alábbi jogszabályok rögzítik részletesen:

az 1967. július 21-i 613. sz. törvény, az 1991. január 9-i 9. sz. törvény, az 1996. november 25-i 625. sz. törvényerejű rendelet, a 2011. március 4-i miniszteri rendelet és a 2011. március 22-i igazgatói rendelet.

Az érdekelt felek e felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított 3 hónapon belül nyújthatják be kérelmüket.

A határidőn túl beérkezett kérelmek elbírálására nincs lehetőség.

A kérelmeket az alábbi címre kell benyújtani:

Ministero dello sviluppo economico (Gazdaságfejlesztési Minisztérium)

Dipartimento per l’energia (Energiaügyi Hivatal)

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche (Ásványi és Energetikai Forrásokkal Foglalkozó Főigazgatóság)

Divisione VI (VI. részleg)

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

A kérelmeket az „ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it” e-mail címen is be lehet nyújtani: ebben az esetben a szükséges dokumentumokat elektronikus formában, a kérelmező vállalkozás egyik jogi képviselőjének elektronikus aláírásával ellátva kell eljuttatni.

A 2010. december 22-i 22. sz. miniszterelnöki rendelet A. mellékletének 2. pontja értelmében a kutatási engedély megadására szolgáló eljárás 180 napon belül zárul le.


Top