Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XG1019(02)

Meddelelse fra Den Italienske Republiks ministerium for økonomisk udvikling i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

OJ C 303, 19.10.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 303, 19.10.2013, p. 13–14 (HR)

19.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 303/21


Meddelelse fra Den Italienske Republiks ministerium for økonomisk udvikling i henhold til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

2013/C 303/09

Ministeriet for økonomisk udvikling meddeler, at selskabet Global Petroleum Limited har indgivet en ansøgning om tilladelse til efterforskning efter kulbrinter på det område, der almindeligvis benævnes »d 82 F.R-.GP«. Området er beliggende i område F (Adriaterhavet), som afgrænses af længde- og breddekredse, hvis toppunkter angives ved følgende geografiske koordinater:

Toppunkt

Geografiske koordinater

Østlig længde (Greenwich)

Nordlig bredde

a

17°17′

41°54′

b

Skæringspunktet mellem breddegraden 41°54′ og den linje, som afgrænser område F

c

Skæringspunktet mellem den linje, som afgrænser område F, og længdegraden 17°27′

d

17°27′

41°36′

e

17°36′

41°36′

f

17°36′

41°30′

g

17°17′

41°30′

Den grænse, som ansøgningen om tilladelse vedrører, falder fra punkt »A« til punkt »B« sammen med den linje, som afgrænser område F.

Ovennævnte koordinater er fastlagt ved at benytte søkortet over den italienske kyst, der er udarbejdet af den italienske flådes hydrografiske institut, i forholdet 1:250 000 — kort nr. 921.

Ud fra denne afgrænsning er arealet 745,70 km2.

I henhold til ovennævnte direktiv, artikel 4 i lovdekret nr. 625 af 25. november 1996, ministeriel bekendtgørelse af 4. marts 2011 og administrativ bekendtgørelse af 22. marts 2011 offentliggør Ministeriet for økonomisk udvikling en meddelelse, for at give interesserede virksomheder mulighed for at indgive konkurrerende ansøgning om tilladelse til efterforskning efter kulbrinter på det område, som er afgrænset af ovenstående punkter og koordinater.

Den ansvarlige myndighed for udstedelse af den pågældende tilladelse til efterforskning er Ministeriet for økonomisk udvikling — Afdeling for Energi — Generaldirektorat for energi- og mineressourcerne — Enhed VI.

Reglerne for tildeling af udvindingsrettigheder er nærmere angivet i følgende retsforskrifter:

lov nr. 613 af 21. juli 1967, lov nr. 9 af 9. januar 1991, lovdekret nr. 625 af 25. november 1996, ministeriel bekendtgørelse af 4. marts 2011 og administrativ bekendtgørelse af 22. marts 2011.

Fristen for indgivelse af ansøgninger er 3 måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Ansøgninger, som indgives efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgninger sendes til følgende adresse:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l’energia

Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche

Divisione VI

Via Molise 2

00187 Roma RM

ITALIA

Ansøgningen kan også indgives pr. e-mail til den elektroniske postkasse ene.rme.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it, som også kan benyttes til fremsendelse af dokumentationsmateriale i elektronisk format med den digitale signatur for en befuldmægtiget i den ansøgende virksomhed.

I henhold til bilag A, nr. 2, i ministerpræsidentens dekret nr. 22 af 22. december 2010 er varigheden af proceduren for tildeling af tilladelse til efterforskning på højst 180 dage.


Top