Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:303:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 303, 19 październik 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2013.303.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 303

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 56
19 października 2013


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2013/C 303/01

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE – Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń (1)

1

2013/C 303/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6987 – BP Europa/Grupa Lotos/Lotos Tank) (1)

3


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2013/C 303/03

Kursy walutowe euro

4

2013/C 303/04

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2012 r. w sprawie projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/39.437(1) – Monitory kineskopowe do komputerów i odbiorników telewizyjnych – Sprawozdawca: Francja

5

2013/C 303/05

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2012 r. w sprawie projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/39.437(2) – Monitory kineskopowe do komputerów i odbiorników telewizyjnych – Sprawozdawca: Francja

6

2013/C 303/06

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Monitory kineskopowe do komputerów i odbiorników telewizyjnych (COMP/39.437)

7

2013/C 303/07

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.437 – Monitory kineskopowe do komputerów i odbiorników telewizyjnych) (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8839)  (1)

13

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2013/C 303/08

Komunikat Ministra Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydany na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

17

2013/C 303/09

Ogłoszenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydane na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

21

2013/C 303/10

Ogłoszenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydane na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

23

2013/C 303/11

Ogłoszenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Republiki Włoskiej wydane na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

25


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2013/C 303/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7020 – LVMH/Loro Piana) (1)

27

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2013/C 303/13

Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Wniosek złożony przez podmiot zamawiający

28


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top